ΕΔΥ

Γιατί πάνω από όλα, ΕΔΥ σημαίνει αξιοκρατία

Γιατί πάνω από όλα, ΕΔΥ σημαίνει αξιοκρατία

Γιατί πάνω από όλα, ΕΔΥ σημαίνει αξιοκρατία

Φεύγουν νύχτα, προάγονται και μετά τη σύνταξη (αν συμπεριφέρονται «ανεπίτρεπτα»)

Φεύγουν νύχτα, προάγονται και μετά τη σύνταξη (αν συμπεριφέρονται «ανεπίτρεπτα»)

Φεύγουν νύχτα, προάγονται και μετά τη σύνταξη (αν συμπεριφέρονται «ανεπίτρεπτα»)

Με βούλα δικαστηρίου «απαράδεκτη, ηθικά ανεπίτρεπτη, πολλές φορές χυδαία, αλλά και ταπεινωτική» συμπεριφορά - Πήρε προαγωγή από την ΕΔΥ!

Με βούλα δικαστηρίου «απαράδεκτη, ηθικά ανεπίτρεπτη, πολλές φορές χυδαία, αλλά και ταπεινωτική» συμπεριφορά - Πήρε προαγωγή από την ΕΔΥ!

Με βούλα δικαστηρίου «απαράδεκτη, ηθικά ανεπίτρεπτη, πολλές φορές χυδαία, αλλά και ταπεινωτική» συμπεριφορά - Πήρε προαγωγή από την ΕΔΥ!