ΓΙΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ
Τι θεωρία της εξέλιξης μας επουλήσαν σιόρ;
ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι θεωρία της εξέλιξης μας επουλήσαν σιόρ;

Τι θεωρία της εξέλιξης μας επουλήσαν σιόρ;

Ανταλλαγή των χτηνών με τον λιθόκερο

Ανταλλαγή των χτηνών με τον λιθόκερο

Ανταλλαγή των χτηνών με τον λιθόκερο

Ο «ένδοξος φορολογούμενος πολίτης»
ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο «ένδοξος φορολογούμενος πολίτης»

Ο «ένδοξος φορολογούμενος πολίτης»

Ούτε για πατέντες δεν μας περνά
ΣΤΗΛΕΣ

Ούτε για πατέντες δεν μας περνά

Ούτε για πατέντες δεν μας περνά

Πόσους κλόουν μπορεί να χωρέσει η ζωή μας;
ΑΠΟΨΕΙΣ

Πόσους κλόουν μπορεί να χωρέσει η ζωή μας;

Πόσους κλόουν μπορεί να χωρέσει η ζωή μας;

Η μάθηση ενός κοπελουθκιού
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η μάθηση ενός κοπελουθκιού

Η μάθηση ενός κοπελουθκιού

Ένα χωρκόν γεμάτο με αμπάλατους
ΣΤΗΛΕΣ

Ένα χωρκόν γεμάτο με αμπάλατους

Ένα χωρκόν γεμάτο με αμπάλατους

Ο καθένας να κόφκει τζαι να ράφκει ό,τι κόψει ο νους του
ΣΤΗΛΕΣ

Ο καθένας να κόφκει τζαι να ράφκει ό,τι κόψει ο νους του

Ο καθένας να κόφκει τζαι να ράφκει ό,τι κόψει ο νους του

Μόνον τους πελλούς δεν φορεί ο τόπος
ΣΤΗΛΕΣ

Μόνον τους πελλούς δεν φορεί ο τόπος

Μόνον τους πελλούς δεν φορεί ο τόπος

Στραβάραν μες τα μάθκια μας με το ίντερνετ
ΑΠΟΨΕΙΣ

Στραβάραν μες τα μάθκια μας με το ίντερνετ

Στραβάραν μες τα μάθκια μας με το ίντερνετ

Μετανάστευση (last part, ελπίζω)
ΣΤΗΛΕΣ

Μετανάστευση (last part, ελπίζω)

Μετανάστευση (last part, ελπίζω)

Μετανάστευση, παρτ 2 (μέρος 2ο)
ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετανάστευση, παρτ 2 (μέρος 2ο)

Μετανάστευση, παρτ 2 (μέρος 2ο)

Μετανάστευση, παρτ ουάν (μέρος 1ο)
ΑΠΟΨΕΙΣ

Μετανάστευση, παρτ ουάν (μέρος 1ο)

Μετανάστευση, παρτ ουάν (μέρος 1ο)

Η επίγνωση της ηλιθιότητας
ΣΤΗΛΕΣ

Η επίγνωση της ηλιθιότητας

Η επίγνωση της ηλιθιότητας

Η παγκοσμιοποίησης της ηλιθιότητας
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η παγκοσμιοποίησης της ηλιθιότητας

Η παγκοσμιοποίησης της ηλιθιότητας

Περιβαλλοντιστές της μπακκίρας
ΣΤΗΛΕΣ

Περιβαλλοντιστές της μπακκίρας

Περιβαλλοντιστές της μπακκίρας

Ευμάρεια στη γη του κουμπαράτου
ΣΤΗΛΕΣ

Ευμάρεια στη γη του κουμπαράτου

Ευμάρεια στη γη του κουμπαράτου

Μα η κάττα σιόρ να σνομπάρει τη Θήρα;
ΣΤΗΛΕΣ

Μα η κάττα σιόρ να σνομπάρει τη Θήρα;

Μα η κάττα σιόρ να σνομπάρει τη Θήρα;

Ούτε πως τα επελλάναμεν τα κοπελλούθκια
ΣΤΗΛΕΣ

Ούτε πως τα επελλάναμεν τα κοπελλούθκια

Ούτε πως τα επελλάναμεν τα κοπελλούθκια

IQ τζιαι πελλάρες
ΣΤΗΛΕΣ

IQ τζιαι πελλάρες

IQ τζιαι πελλάρες

Στη χώρα της Αχαπαρίας τα πάντα λειτουργούν στον αυτόματο

Στη χώρα της Αχαπαρίας τα πάντα λειτουργούν στον αυτόματο

Στη χώρα της Αχαπαρίας τα πάντα λειτουργούν στον αυτόματο

Ανάθεμα τζιαι τες προσλήψεις σας τζιαι τα πόθεν έσχες σας
ΣΤΗΛΕΣ

Ανάθεμα τζιαι τες προσλήψεις σας τζιαι τα πόθεν έσχες σας

Ανάθεμα τζιαι τες προσλήψεις σας τζιαι τα πόθεν έσχες σας

Αμετανόητοι ηλίθιοι
ΣΤΗΛΕΣ

Αμετανόητοι ηλίθιοι

Αμετανόητοι ηλίθιοι

Η τεχνητή τζιαι η νοημοσύνη μας
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η τεχνητή τζιαι η νοημοσύνη μας

Η τεχνητή τζιαι η νοημοσύνη μας