Και πολιτικές πιέσεις για Βασιλικό - Ο υπ. Ενέργειας διαπραγματεύεται απευθείας με Κινέζο πρέσβη

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑΔΗ Δημοσιεύθηκε 25.2.2024
Και πολιτικές πιέσεις για Βασιλικό - Ο υπ. Ενέργειας διαπραγματεύεται απευθείας με Κινέζο πρέσβη
Την περασμένη Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε ακόμα μία συνάντηση μεταξύ του πρέσβη της Κίνας και του υπουργού Ενέργειας, που κράτησε 4 ώρες, και άφησε πικρή γεύση στην πλευρά μας.

Της Κατερίνας Ηλιάδη

kateliadi@politis-news.com

Η προσφορά για την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρο κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία κινεζικών, νορβηγικών και ελληνικών συμφερόντων στις 22 Αυγούστου 2019 (ανακοίνωση απόφασης του ΔΣ ΕΤΥΦΑ) στο μισό δισεκατομμύριο πλην τρία ευρώ, δηλαδή 499,999,997 ευρώ - 289.559.212 ευρώ για τη διετή μελέτη και κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της προμήθειας πλωτής μονάδας FSRU) και σε 210.440.785 ευρώ για την εικοσαετή λειτουργία και συντήρησή του (εντυπωσιακή η ακρίβεια υπολογισμού του κόστους… μέχρι τελευταίου ευρώ!). Σημειώνεται ότι η Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου [ΕΤΥΦΑ, θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) - 70% ΔΕΦΑ, 30% ΑΗΚ, αν και η ΑΗΚ έχει εκφράσει πρόσφατα την πρόθεσή της να αποχωρήσει] δεν κατάφερε να εντοπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα στο ένα συμβαλλόμενο μέρος της κοινοπραξίας: στην εταιρεία ελληνικών συμφερόντων είχε επιβληθεί, με απόφαση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρόστιμο ύψους περίπου 38,5 εκατομμυρίων ευρώ για συμμετοχή του σε απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί κατανομής αγορών και νόθευσης διαγωνισμών δημοσίων έργων. Επίσης, σε συνδεδεμένη του εταιρεία, καθώς ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, είχε επιβληθεί αποκλεισμός από τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων από την αρμόδια επιτροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ υπήρχαν και σχετικές αποφάσεις του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, βάσει των οποίων ανώτερα στελέχη της εν λόγω εταιρείας, με εξουσίες λήψης αποφάσεων, είχαν ομολογήσει ενοχή και καταδικάστηκαν για τα αδικήματα του δεκασμού/δωροδοκίας δημόσιου λειτουργού και αξιωματούχων, του καταρτισμού και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της κατάρτισης ψευδών λογαριασμών και συνωμοσίας με σκοπό την καταδολίευση και απάτη σε σχέση με την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων για τον ΧΥΤΑ Πάφου και τη Μονάδα ΟΕΔΑ Κόσης (από σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 19/1/2024).

Καθυστερήσεις και απαιτήσεις

Η ΕΤΥΦΑ, όταν υποδείχθηκαν τα πιο πάνω από την Ελεγκτική Υπηρεσία, αποφάσισε να προχωρήσει σε ανάθεση της σύμβασης στα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας. Η χρηματοδότηση του έργου, από χορηγία ύψους έως 101 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και από φθηνή δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ). Η Σύμβαση (EPCOMA) υπογράφτηκε 13 Δεκεμβρίου 2019 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου τα δύο χρόνια από την έναρξη των εργασιών. Από τότε μέχρι σήμερα σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου (σοβαρές αστοχίες υλικών και μη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές, όπως ξεφλούδισμα αντιοξειδωτικής προστατευτικής επικάλυψης πασσάλων και σωληνώσεων), και στις απαιτήσεις του Ανάδοχου [του δόθηκαν επιπλέον 25 εκατομμύρια ευρώ λόγω αύξησης της τιμής του χάλυβα (περίοδος πανδημίας κορωνοϊού)], χωρίς να φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα η… ΕΤΥΦΑ - Η ΕΤΥΦΑ εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) να ικανοποιηθεί η εν λόγω απαίτηση αλλιώς ο εργολάβος θα εγκατέλειπε το έργο. Η τελευταία ημερομηνία για παράδοση του έργου είναι ο Ιούλιος του 2024 (23/7/2024), ημερομηνία που δεν φαντάζει πλέον ρεαλιστική, αφού η κοινοπραξία πάγωσε τις εργασίες για την κατασκευή του χερσαίου τερματικού στο Βασιλικό και έχει τεράστιες οικονομικές απαιτήσεις. Στον Τύπο γράφεται το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ (η πληροφόρηση του «Π» είναι για ένα ποσό πάνω από 160 εκατ. και κάτω από 200 εκατ. ευρώ).

Παράξενη συμπεριφορά

Από τις 17 Φεβρουαρίου 2023 βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία διαιτησίας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους του εργολάβου. Σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, «ενώ στις 31.7.2023 παρήλθε η καθορισμένη, μετά την παράταση χρόνου, συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών, δεν έχουν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε αποκοπές ποσών από τις πληρωμές προς τον εργολάβο ως αποζημιώσεις λόγω των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση του έργου, ούτε έγινε κατάσχεση (ολική ή εν μέρει) της εγγύησης πιστής εκτέλεσης, ούτε λήφθηκε εκ μέρους της ΕΤΥΦΑ οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος [...]. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας επί των εντύπων εκτελεσθείσας εργασίας και των τιμολογίων/πιστοποιητικών πληρωμής που αποστέλλονταν από την ΕΤΥΦΑ στη ΣΕΔΕ (σ.σ. Συντονιστική Επιτροπή Διαχείρισης Έργου) για έγκριση προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι έγιναν παρατυπίες στις συμφωνηθείσες μεταξύ των μερών διαδικασίες έγκρισης, αφού φαίνεται να προωθήθηκαν από το ΔΣ της ΕΤΥΦΑ πληρωμές προς τον εργολάβο προτού οι σχετικές εκτελεσθείσες εργασίες εξεταστούν και εγκριθούν από την ομάδα έργου της ΕΤΥΦΑ, το ΔΣ της ΕΤΥΦΑ και τη ΣΕΔΕ, ως έπρεπε. Επίσης, εντοπίστηκαν παρατυπίες στην έγκριση των υπεργολάβων του έργου, αφού φαίνεται ότι, με απόφαση του ΓΔ (σ.σ. γενικού διευθυντή) της ΕΤΥΦΑ, δεν εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες που καθορίζονται στη σύμβαση, ενώ όπως προαναφέρθηκε δεν έχουν ακόμη επιβληθεί στον εργολάβο ρήτρες καθυστέρησης». Επιπλέον, «σωρεία αστοχιών και ελαττωμάτων εντοπίστηκαν και στο πλοίο, κατά τις θαλάσσιες δοκιμές του στο ναυπηγείο στην Κίνα, τα οποία έθεταν ζητήματα λειτουργικότητας και ασφάλειάς του». Σημειώνεται ότι «ο συντονιστής της σύμβασης EPCOMA (ΣΣ) υπέβαλε στις 30.8.2023 γραπτώς την παραίτηση και αποχώρησή του, με άμεση ισχύ, από τη θέση του προϊσταμένου του Κλάδου Λειτουργίας και Διαχείρισης Έργων της ΔΕΦΑ, και ως εκ τούτου από το έργο». Η σύμβαση του επιβλέποντος μηχανικού εκ μέρους του ιδιοκτήτη του έργου (OE, Owner’s Engineer) «επεκτάθηκε χρονικά δύο φορές, αρχικά μέχρι τις 31.8.2023 και στη συνέχεια μέχρι τις 31.8.2024. Το ποσό της σύμβασης από 6.184.000 ευρώ αυξήθηκε την πρώτη φορά σε 9.276.000 ευρώ και τη δεύτερη σε 11.656.815 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε». Σημειώνεται ότι αυστηρές και σοβαρές παρατηρήσεις σχετικά με κενά και παραλείψεις της σύμβασης είχε κάνει, και μάλιστα όχι μία φορά, και η Γενική Λογίστρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σήμερα στη γωνία

Σύμφωνα με πολύ καλά ενημερωμένες πηγές, σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, αφού ο ανάδοχος του έργου ζητά επιπλέον δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ), είναι σε εξέλιξη διαδικασία διαιτησίας στο Λονδίνο που μπορεί να πάρει 2-3 χρόνια να ολοκληρωθεί, το έργο έχει παγώσει (σταμάτησε τις εργασίες στο Βασιλικό ο εργολάβος), το πλοίο Προμηθέας (FSRU/πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης και μεταφοράς LNG) δεν μπορεί να πάρει τις απαιτούμενες άδειες από τον διεθνή νηογνώμονα λόγω μη συμμόρφωσης με τις σχετικές τεχνικές και άλλες απαιτήσεις (κάτι που καταδεικνύει κατά πόσον δεν έγινε/γίνεται ποιοτική δουλειά από τον εργολάβο), η Κύπρος έμεινε χωρίς φυσικό αέριο και πληρώνει δεκάδες εκατομμύρια σε ρύπους - σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, 300 εκατομμύρια ευρώ το 2023, ενώ το 2024 οι πολίτες θα επιβαρυνθούν με 500 εκατομμύρια ευρώ (Λάκης Μεσημέρης, 30/11/2023).

Κινέζος πρέσβης

Στην ΕΤΥΦΑ έχει πάρει το πάνω χέρι άνθρωπος, στενός φίλος στελέχους της τέως κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και επιβεβαιώνουν πηγές μέσα από το Υπουργείο Ενέργειας και ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ, οι δύο αυτές εταιρείες (ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ) προωθούσαν αποφάσεις εκτός σύμβασης, όπως πληρωμές εκατομμυρίων ευρώ πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εργασιών που αντιστοιχούσαν στα συγκεκριμένα τιμολόγια. Ο νέος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα πριν από έναν περίπου χρόνο, βρήκε ένα χάος αναφορικά με το έργο για έλευση φυσικού αερίου στο νησί και απέναντί του την πρεσβεία της Κίνας - τον Κινέζο πανταχού παρόντα και… τους πάντες (συμ)πληρούντες. Ο Κινέζος πρέσβης και η ομάδα του στην πρεσβεία εμφανίζονται από την αρχή του έργου ως «μέρος» της κοινοπραξίας, έλαβαν και λαμβάνουν μέρος σε συσκέψεις με υπουργούς, με υπαινιγμούς για την πολιτική θέση της Κίνας σε σχέση με την Κύπρο και το Κυπριακό.

Με τους Κινέζους στη Λεμεσό

Το περασμένο καλοκαίρι, τα πράγματα αναφορικά με το έργο πάλι είχαν κολλήσει. Το βράδυ της 27ης Ιουλίου του 2023, ο πέντε μηνών υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου, ο πρόεδρος της ΔΕΦΑ (είχε διορισθεί 2 Μαΐου 2023 με απόφαση Υπουργικού, ο προηγούμενος παραιτήθηκε 1η Απριλίου 2023) και ο γενικός διευθυντής της ΕΤΥΦΑ (από τον Νοέμβριο του 2021) είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά σε έπαυλη στη Λεμεσό κατόπιν πρόσκλησης του Κινέζου πρέσβη - δείπνο εργασίας με κινέζικο φαγητό στο μενού, που ετοίμασε Κινέζος σεφ. Στο πολυτελέστατο σπίτι, παρόντες ήταν υψηλόβαθμα στελέχη της κινεζικής εταιρείας (CPP) που είχαν έρθει από την Κίνα, ανώτερα στελέχη της εταιρείας με διαμονή στην Κύπρο, ο πρέσβης και η ομάδα του από την πρεσβεία. Η βραδιά ξεκίνησε με τα του έργου ως μια άτυπη διαπραγμάτευση, εξελίχθηκε σε ένα μείγμα τεχνικών και πολιτικών ζητημάτων, και στην πορεία αναβαθμίστηκε σε πολιτικό θέμα. Λέχθηκαν πολλά περί της ενίσχυσης των σχέσεων Κίνας - Κύπρου, με τον Κινέζο πρέσβη να εμφανίζεται πολύ υποστηρικτικός στο να διατηρηθεί η φιλία των δύο κρατών. Αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η στάση της Κύπρου σε σχέση με την Κίνα, ενός κράτους μέλους της ΕΕ, που σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεν άλλαξε τις σχέσεις της μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία (δεν είπε «εισβολή») και το συνδύασε με τη στήριξη που δίνει η χώρα του στην Κύπρο για το Κυπριακό ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η βραδιά έληξε θετικά, οι εργασίες ξεπάγωσαν, και η κατασκευή της προβλήτας στο Βασιλικό ξεκίνησε να προχωρά κάπως. Από τότε, ο πρέσβης της Κίνας συνέχισε να στέλνει σημειώματα και να έχει με την ομάδα του συναντήσεις με τον υπουργό (πάντα στην παρουσία συνεργατών του). Παρ' όλες τις συναντήσεις/συζητήσεις -που σε καμία δεν ήταν παρόντες δικηγόροι/νομικοί σύμβουλοι- τα πράγματα οδηγήθηκαν ξανά σε αδιέξοδο.

Τρία απλήρωτα τιμολόγια

Κι ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία προετοιμάζεται για τη διαιτησία στο Λονδίνο, ο υπουργός Ενέργειας προσπαθεί να κάνει διαπραγματεύσεις για να προχωρήσει το έργο στο Βασιλικό. Ο εργολάβος, επικαλούμενος καθυστέρηση στις πληρωμές συγκεκριμένου τιμολογίου, του Οκτωβρίου του 2023, το οποίο κατά τη ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ έπρεπε να πληρωθεί στις 29 Ιανουαρίου, αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι αστοχίες στις εργασίες που εντόπισαν οι ποσοτικοί και ποιοτικοί έλεγχοι (του επιβλέποντος μηχανικού του ιδιοκτήτη του έργου (ΟΕ) και των μηχανικών της ΕΤΥΦΑ), άρχισε να μετρά χρόνο αποπληρωμής από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου, ενώ η σύμβαση λέει ότι ο χρόνος μετρά από την ώρα που δίνουν το «ok» τους ο ΟΕ και οι μηχανικοί της ΕΤΥΦΑ. Το ίδιο θέμα προκύπτει και για τα τιμολόγια του Νοεμβρίου και του Οκτωβρίου, τα οποία η CPP εξέδιδε την ημέρα που έδινε τη λίστα με τις εργασίες που είχαν αποπερατωθεί (αλλά δεν είχαν περάσει από τους σχετικούς ελέγχους όπως προνοεί η σύμβαση). Στο Υπουργείο Ενέργειας εκτιμούν ότι ο εργολάβος έχει πρόβλημα ρευστότητας και χρειάζεται χρήματα για να προχωρήσει το έργο. Οι νομικοί σύμβουλοι της ΔΕΦΑ/ΕΤΥΦΑ υποστηρίζουν ότι η ενέργεια της CPP να σταματήσει τις εργασίες του έργου συνιστά παράβαση της σύμβασης, και μπορεί αυτή να καταγγελθεί και να τερματιστεί. Από την άλλη, η Κυπριακή Δημοκρατία καίγεται για την ολοκλήρωση του έργου γιατί το έχει απόλυτη και επείγουσα ανάγκη.

Θέλουμε το πλοίο

Τα περισσότερα χρήματα που δόθηκαν στην κοινοπραξία πήγαν για το πλοίο, το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο κατασκευαστικά. Από τα 289 εκατομμύρια ευρώ που κατακυρώθηκε η προσφορά (χωρίς τη συντήρηση) συν τα μετέπειτα 25, δηλαδή σύνολο 314 εκατομμύρια ευρώ, τα 200 περίπου (από τα 245 που πληρώθηκαν μέχρι τώρα) πήγαν στο πλοίο - και για την ώρα δεν έχουμε τίποτα στο χέρι από το έργο. Απομένουν ακόμα 14-15 κρίσιμα σημεία από τα σχεδόν 50 του καταλόγου με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν (πιστοποίηση πλευσιμότητας για μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου και για επαναεριοποίηση) όπως προνοεί η σύμβαση, ώστε αυτό να πάρει πιστοποίηση/άδειες από τον βρετανικό νηογνώμονα Lloyd's Register, ο οποίος θεωρείται από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, στον κόσμο. Τα μεγάλα προβλήματα του πλοίου αφορούν την πλευσιμότητά του και τη μεταφορά LNG. Σημειώνεται ότι η κινεζική πλευρά πληρώνει αυτή τη στιγμή περίπου 20.000 δολάρια την ημέρα για να είναι το πλοίο στο ναυπηγείο της COSCO. Ο «Π» αντιλαμβάνεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί ότι έχει δίκιο και δεν έχει κάτι να φοβηθεί από την επιδιαιτησία του Λονδίνου, ωστόσο μετρώντας τα κόστη και τα οφέλη, όπως είναι ο χρόνος που θα πάρει η νομική διαδικασία (λειτουργεί εκβιαστικά αυτή η καθυστέρηση), η κυβέρνηση επικεντρώνεται στο να πάρει τις άδειές του το πλοίο και να περάσει η κυριότητα/ιδιοκτησία στην Κυπριακή Δημοκρατία, και απ’ εκεί και πέρα υπάρχει και σχέδιο β’ για το κομμάτι του έργου στο Βασιλικό. Για παράδειγμα, εάν ο εργολάβος δεν θέλει να συνεχίσει, μπορεί να τερματιστεί η σύμβαση και να αναλάβουν την αποπεράτωση των εργασιών υπεργολάβοι του έργου.

Σκληρός ο πρέσβης

Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε ακόμα μία συνάντηση μεταξύ του πρέσβη της Κίνας και της ομάδας του από την πρεσβεία (όχι από τη CPP) και του υπουργού Ενέργειας και των συνεργατών του, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες. Αυτή η συνάντηση άφησε πικρή γεύση στο Υπουργείο Ενέργειας, αφού ο Κινέζος πρέσβης εμφανίστηκε σκληρός στις θέσεις του - ενστερνίζεται το αφήγημα της CPP, δείχνει να μην κατανοεί τι του λέει η πλευρά μας, χρησιμοποιεί αποσπάσματα από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για να στηρίξει τα επιχειρήματά του. Σε ό,τι αφορά τη συνεννόηση, οι του Υπουργείου Ενέργειας μιλούν αγγλικά με απευθείας μετάφραση στα κινεζικά και το ανάστροφο, από τα κινεζικά γίνεται μετάφραση στα αγγλικά - κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τέλειο πρόσχημα για ασυνεννοησία ή/και παρανόηση κάποιων τοποθετήσεων. Ο πρέσβης είπε ότι θα σκεφθεί αυτά που άκουσε, θα τα συζητήσει με αυτούς που πρέπει και θα επανέλθει.

Αόρατος ο Πρόεδρος

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει ο «Π», ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης άφησε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, όλους τους χειρισμούς για το εν λόγω θέμα στα χέρια του υπουργού του της Ενέργειας, ενώ ο κ. Παπαναστασίου αναμένει πρόσκληση για να επισκεφθεί την Κίνα για επαφές με υψηλά ιστάμενους της κινεζικής κυβέρνησης. Στα ατού της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το ότι ενδιαφέρει πολύ την Κίνα να διατηρήσει καλό όνομα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφορικά με μεγάλα έργα, και καθόλου δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια αποτυχία στην υλοποίηση μιας τέτοιας σύμβασης στην ευρωπαϊκή Κύπρο (η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να μπλοκάρει/αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες στην ΕΕ αν κάτι πάει στραβά στο τέλος). Ένα από τα μεγάλα μυστήρια της όλης ιστορίας είναι το πώς υπολογίζεται το ποσό των απαιτήσεων του εργολάβου, το οποίο ξεκίνησε μικρότερο και ξαφνικά εκτοξεύθηκε στα σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ. «Η διαμεσολάβηση είναι πολύ επικίνδυνη μέθοδος, εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο, είναι η μητέρα της αδιαφάνειας, διότι ατεκμηρίωτες και αδικαιολόγητες απαιτήσεις μπορούν να μειωθούν ώς έναν βαθμό, και στο τέλος το ριγμένο μέρος μιας διαπραγμάτευσης να αισθάνεται και νικητής, ενώ θα έχει πληρώσει ένα κάρο λεφτά, εκατομμύρια, χωρίς κανέναν λόγο. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στο να συμπεριληφθούν σε δημόσιες συμβάσεις, συμφωνίες μετά από μια τέτοια άτυπη διαπραγμάτευση χωρίς δικηγόρους, χωρίς νομικούς συμβούλους, όπως αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ υπουργού και Κινέζου πρέσβη», ανέφερε στον «Π» εμπλεκόμενο πρόσωπο με το έργο, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί. Σημειώνεται, τέλος, πως η επόμενη μεγάλη βόμβα που θα σκάσει στα χέρια της νυν κυβέρνησης αφορά το έργο των αγωγών με τους οποίους θα προμηθεύονται φυσικό αέριο οι πελάτες εντός της Κύπρου, όταν με το καλό ολοκληρωθεί το πρότζεκτ στο Βασιλικό και έρθει φυσικό αέριο στο νησί.

​​

4780464164549686 image
Προβλήματα με ξεφλουδίσματα και στην περιτύλιξη αγωγών (για προστασία και αντίστασή τους στη διάβρωση).
4780464826501155 image
Προβλήματα με ξεφλουδίσματα και στην περιτύλιξη αγωγών (για προστασία και αντίστασή τους στη διάβρωση).

4780826900826882 image
Προβλήματα στην ποιότητα των πασσάλων της προβλήτας του Έργου (Φώτο από Έκθεση ΕΥ).

4780827639171857 image
Εντοπίστηκαν πολλαπλές αστοχίες σε παραδομένο εξοπλισμό (Φώτο από Έκθεση ΕΥ).

4780833090052777 image
Ένα από τα μεγάλα μυστήρια της όλης ιστορίας είναι το πως υπολογίζεται το ποσό των απαιτήσεων του Εργολάβου, το οποίο ξεκίνησε πολύ πολύ μικρότερο και ξαφνικά εκτοξεύθηκε στα σχεδόν 200 εκατομμύρια ευρώ

4780833412593668 image
Ο νέος υπουργός Ενέργειας έχει απέναντι του τον Κινέζο πρέσβη, πανταχού παρών και… τους πάντες (συμ)πληρών.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής