Λούκας Χρίστου στον «Π»: Μπάζουν οι προαγωγές στην Αστυνομία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 6.8.2023
Λούκας Χρίστου στον «Π»: Μπάζουν οι προαγωγές στην Αστυνομία
Μας ανησυχούν όσα ακούγονται ευρέως για περαιτέρω αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναμένει δυναμική αντίδραση από τη συντεχνία μας, δηλώνει ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Το υφιστάμενο πλαίσιο μεταθέσεων και προαγωγών στην Αστυνομία είναι ανεπαρκές, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ) κ. Λουκά Χρίστου, υποδεικνύοντας την αδήριτη ανάγκη για την εισαγωγή ενός σύγχρονου ρυθμιστικού νομοθετικού πλαισίου που θα χαρακτηρίζεται από διαφανείς διαδικασίες, αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Επί του θέματος, ο κ. Χρίστου στηλιτεύει την απραξία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της ηγεσίας της Αστυνομίας καθώς, όπως καταγγέλλει, παρόλο που προαγωγές ακυρώνονται εδώ και χρόνια στα δικαστήρια τίποτα δεν έγινε για να διορθωθούν οι στρεβλώσεις και τα άλλα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη! Ο κ. Χρίστου στη συνέντευξή του στον «Π» καταγγέλλει την υπουργό Δικαιοσύνης κ. Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου και τον αρχηγό της Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου ότι αγνοούν επιδεικτικά τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ και ότι διαβουλεύονται μόνο με μία συντεχνία, εννοώντας την ΠΑΣΥΔΥ. Και καλεί τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να υλοποιήσει την προεκλογική του δέσμευση προς την ΑΣΔΥΚ: τους υποσχέθηκε συμμετοχή στη διαβούλευση και παραχώρηση κρατικής χορηγίας, όπως συμβαίνει δηλαδή με την ΠΑΣΥΔΥ.

Ποια θεωρείτε τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το αστυνομικό Σώμα;

Αναμφίβολα από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι η υποστελέχωση. Δυστυχώς, δεν πρόκειται να λυθεί στο άμεσο μέλλον και ο λόγος είναι απλός: Μολονότι διενεργούνται συνεχώς προσλήψεις, αυξάνονται οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αστυνομίας όπως είναι για παράδειγμα οι οριοφύλακες επιτήρησης της Πράσινης Γραμμής, η διάνοιξη οδοφραγμάτων, η σύσταση νέων κλιμακίων (Κλιμάκιο Βίας στην Οικογένεια, Κλιμάκιο Λαθροθηρίας, η Αστυνομία Ζώων κ.ά.), δημιουργώντας έτσι νέα δεδομένα. Επιπλέον, η εκδήλωση νέων μορφών εγκληματικότητας όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα και οι διαδικτυακές απάτες απαιτούν την απασχόληση μεγαλύτερου αριθμού συναδέλφων/συναδελφισσών. Επίσης, η διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εργασίας μη αστυνομικής φύσεως όπως για παράδειγμα η επίδοση-είσπραξη ενταλμάτων, η εκτέλεση διαταγμάτων υποχρεωτικής νοσηλείας, η επιμέλεια ανηλίκων, καθήκοντα φρουρού και παντός φύσεως γραφειακά καθήκοντα οξύνουν το πρόβλημα της υποστελέχωσης. Η θέση του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος είναι ότι αυτά τα καθήκοντα πρέπει να ανατεθούν σε πολιτικό προσωπικό ή σε αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία. Έτσι θα αποδεσμευτούν συνάδελφοι/συναδέλφισσες για να αναλάβουν άλλα ουσιαστικότερα καθήκοντα.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τα μέλη της Αστυνομίας είναι το όριο αφυπηρέτησης, το οποίο σήμερα για τους αστυφύλακες είναι το 62ο έτος της ηλικίας και για τους αξιωματικούς το 63ο έτος. Η φύση της εργασίας στα Σώματα Ασφαλείας είναι τέτοια που προκαλεί σωματική και ψυχολογική καταπόνηση και συνακόλουθα δυσκολία στην αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων που απαιτούν ιδιαίτερα καλή φυσική κατάσταση. Η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στην Αστυνομία, κυρίως των υπηρετούντων στην πρώτη γραμμή, αποτελεί σημαντική παράμετρο για αποτελεσματικότερη δράση της υπηρεσίας. Κακώς η πολιτεία βάζει τα μέλη της Αστυνομίας στο ίδιο καλάθι με τους εργαζόμενους του Δημοσίου, τα καθήκοντά τους είναι ανόμοια. Η ηγεσία της ΑΣΔΥΚ όσο και η ηγεσία του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος έθεσαν το ζήτημα στην τέως υπουργό Δικαιοσύνης, στον νυν αρχηγό Αστυνομίας και στα κοινοβουλευτικά κόμματα και ζητήσαμε την επαναφορά του προηγούμενου μοντέλου αφυπηρέτησης, δηλαδή στα 29 χρόνια + 2 μήνες χωρίς να υπάρξει θετική ανταπόκριση. Μας ανησυχούν όσα ακούγονται ευρέως για περαιτέρω αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αναμένει δυναμική αντίδραση από τη συντεχνία μας. Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος δεν θα συγκατατεθεί σε μια τέτοια εξέλιξη και διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους/συναδέλφισσες ότι το φθινόπωρο θα θέσουμε εκ νέου το ζήτημα του ορίου αφυπηρέτησης.

Ένα άλλο εξίσου σοβαρό ζήτημα που μας απασχολεί είναι η ανάγκη εισαγωγής σχεδίου ασφαλιστικής κάλυψης. Η φύση της εργασίας στην Αστυνομία είναι συχνά επικίνδυνη. Θεωρούμε επιβεβλημένη την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στους συναδέλφους/συναδέλφισσες σε περίπτωση ατυχήματος, τραυματισμού, μόνιμης αναπηρίας ή και θανάτου. Η υποχρέωση του εργοδότη, του κράτους στην προκειμένη περίπτωση, για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης έναντι του εργοδοτούμενού του κατοχυρώνεται από την εργατική νομοθεσία. Διεκδικούμε ασφαλιστική κάλυψη όλων των συναδέλφων/συναδελφισσών και καλούμε την κυβέρνηση, και ειδικότερα την υπουργό Δικαιοσύνης, να εξετάσει το ζήτημα. Δεν νοείται το κράτος να υποχρεώνει και να καταγγέλλει τους ιδιώτες εργοδότες όταν αυτοί δεν παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη στους εργοδοτούμενούς τους αλλά το ίδιο το κράτος να εργοδοτεί ανασφάλιστους υπαλλήλους.

Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι οι προαγωγές στην Αστυνομία μπάζουν, εξ ου και οι δεκάδες δικαστικές ακυρωτικές αποφάσεις που εκδόθηκαν διότι, μεταξύ άλλων, υπεισέρχονται άλλα κριτήρια και παράγοντες που δεν συνάδουν με τη χρηστή διοίκηση. Συμφωνείτε;

Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ μελέτησε το υφιστάμενο πλαίσιο μεταθέσεων και προαγωγών και έχει τοποθετηθεί δημόσια δηλώνοντας ότι είναι ανεπαρκές. Κρίνουμε επιβεβλημένη την εισαγωγή σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου που θα χαρακτηρίζεται από διαφανείς διαδικασίες, αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια, στη βάση των οποίων θα διενεργούνται οι τοποθετήσεις/μεταθέσεις/προαγωγές των μελών της Αστυνομίας. Στόχος να περιοριστεί το πεδίο δράσης άλλων κριτηρίων κατά την αξιολόγηση ή τη μετάθεση ενός μέλους της Αστυνομίας. Προς ενίσχυση της θέσης μας παραπέμπουμε στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατόπιν προαγωγών που συχνά ακυρώνονται με απόφαση δικαστηρίου προκαλώντας αναστάτωση στην ιεραρχική δομή και λειτουργία της Αστυνομίας. Μολονότι εδώ και χρόνια ακυρώνονται προαγωγές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Αρχηγείο Αστυνομίας φαίνεται να αδιαφορούν γι’ αυτές τις στρεβλώσεις.

Οδηγοί και κινητές κάμερες

Η κοινωνία αντιδρά στις πρακτικές που εφαρμόζουν μέλη της Αστυνομίας που κρύβονται πίσω από δέντρα, τοίχους, στύλους κ.ο.κ. για να παγιδεύσουν οδηγούς. Αυτές τις οδηγίες λαμβάνουν τα μέλη σας από το Αρχηγείο Αστυνομίας; Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ συμφωνεί με αυτές τις πρακτικές;

Εξ όσον γνωρίζουμε διαχρονικά καμία οδηγία δεν δόθηκε από την ηγεσία της Αστυνομίας για την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών. Τώρα αν καταγράφονται έλεγχοι ταχύτητας με τον τρόπο που περιγράψατε θεωρούμε ότι πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά και ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ απορρίπτει τέτοιες πρακτικές. Αποτελεί καθήκον της Αστυνομίας να προβαίνει σε ορθούς ελέγχους του ορίου ταχύτητας. Τα τελευταία δύο χρόνια (2021-2022) καταγράφηκαν συνολικά 82 θάνατοι σε τροχαία ατυχήματα, η πλειοψηφία αφορούσε νέους ανθρώπους. Ως λαός δεν έχουμε ακόμη αποκτήσει οδική συνείδηση και κουλτούρα. Η πολιτεία καλείται να ενισχύσει και να διευρύνει τις δράσεις ενημέρωσης του κοινού, εμπλέκοντας περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας και τον Οργανισμό Νεολαίας για τη δημιουργία οδικής κουλτούρας από την παιδική ηλικία.

Παρατηρούνται αυθαιρεσίες ώς και παρανομίες από ιδιώτες που διαχειρίζονται τις κάμερες ελέγχου ταχύτητας. Υπάλληλοι της διαχειρίστριας εταιρείας εφευρίσκουν τρόπους παγίδευσης των οδηγών με αποτέλεσμα ανεγκέφαλοι πολίτες να καταφεύγουν ακόμα και σε πυροβολισμούς κατά των οχημάτων μονάδων. Η διαχείριση των καμερών δεν θα έπρεπε να είναι στα χέρια των αστυνομικών;

Όντως, καταγράφηκαν περιστατικά αυθαίρετης συμπεριφοράς από χειριστές καμερών. Ωστόσο, αυτά δεν δικαιολογούν την όποια βίαιη αντίδραση πολιτών οι οποίοι επιχειρούν να εκφοβίσουν ουσιαστικά την πολιτεία για την απόφαση εφαρμογής του μέτρου τοποθέτησης καμερών κινητών ή σταθερών.

Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ θεωρεί ότι η Αστυνομία δεν είναι σε θέση να αναλάβει και αυτό το καθήκον. Η πρακτική ανάθεσης στην Αστυνομία των όποιων καθηκόντων που άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές εταιρείες αδυνατούν να ανταποκριθούν μας βρίσκει αντίθετους. Αυτή η προσέγγιση πρέπει να σταματήσει και να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός που να καθορίζει τον ρόλο και τις υποχρεώσεις κάθε κρατικής υπηρεσίας.

Η αρνητική εικόνα

Πού αποδίδετε την αρνητική εικόνα που παρουσιάζει η Αστυνομία; Σας προβληματίζει; Πώς ανατρέπεται;

Γνωρίζουμε ότι η εικόνα που εκπέμπει η Αστυνομία δεν είναι η καλύτερη. Είμαστε δέκτες μηνυμάτων από τους πολίτες. Η αρνητική εικόνα οφείλεται σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται με τα κακώς έχοντα εντός της Αστυνομίας. Μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν είναι ικανοποιημένος από τη μισθοδοσία, τις συνθήκες εργασίας και την αντιμετώπιση που τυγχάνει από προϊσταμένους, με αποτέλεσμα η εικόνα αυτή να μεταφέρεται και στην κοινωνία. Ο δεύτερος σχετίζεται με την υπερπροβολή των κακών περιστατικών στα οποία εμπλέκονται μέλη της Αστυνομίας από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απαξιωτική στάση της υπουργού και του αρχηγού

Αποτιμώντας τη δράση του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ νομίζετε ότι έκανε την ειδοποιό διαφορά;

Ο Κλάδος μας είναι μέλος της ΑΣΔΥΚ και παρόλο που τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών όπως και το Αρχηγείο Αστυνομίας προσεγγίζουν, θα έλεγα, μη φιλικά τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος αποκλείοντάς τον από τη διαδικασία διαβούλευσης ζητημάτων που απασχολούν την Αστυνομία, η δράση του αξιολογείται ως σημαντική. Η σύσταση του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ έχει προκαλέσει κινητικότητα, δημιούργησε νέα δυναμική στον χώρο της Αστυνομίας.

Μας ενοχλεί η στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρχηγείου Αστυνομίας που παρά τα διαβήματά μας συνεχίζουν να διαβουλεύονται αποκλειστικά και μόνο με μία συντεχνία. Η Δημοκρατία επιβάλλει την πολυφωνία. Από τον πλουραλισμό θέσεων και αντιθέσεων λαμβάνονται οι ορθότερες αποφάσεις.

Ευτυχώς, η Βουλή αναγνωρίζει τον ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ και μας δίνει βήμα όταν εξετάζονται θέματα που αφορούν την Αστυνομία και πολλές φορές προτάσεις μας υιοθετήθηκαν. Παρά τις δυσκολίες που φρενάρουν τη δράση του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, όπως η μη παραχώρηση συνδικαλιστικών διευκολύνσεων στα μέλη του προεδρείου μας, ο αποκλεισμός πρόσβασης στην Αστυνομική Ακαδημία, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Αρχηγείο Αστυνομίας να προωθούν μια συγκεκριμένη οργάνωση, με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι ζητήματα που θέσαμε και δημόσια όπως τα ανυπόστατα παράπονα προς την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, το θέμα της σύστασης μόνιμων αντιοχλαγωγικών ομάδων αντιμετώπισης της βίας στους αθλητικούς χώρους τελικά υιοθετήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς ως βάση συζήτησης.

Ενδεικτικό του δύσκολου περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται η ΑΣΔΥΚ και ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ είναι και το γεγονός της επιλεκτικής παροχής οικονομικής χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών σε συγκεκριμένες οργανώσεις. Η ΑΣΔΥΚ και ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ λειτουργούν σε εθελοντική βάση και στηρίζονται στις συνδρομές των μελών τους. Αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που μας έδωσε ως υποψήφιος για την προεδρία, όταν σε συνάντηση με την ηγεσία της ΑΣΔΥΚ και του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ συμφώνησε με τις θέσεις μας για συμμετοχή στη διαβούλευση και παραχώρηση κρατικής χορηγίας. Αναμένουμε, λοιπόν, υλοποίηση των δεσμεύσεών του και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σύντομα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Οικονομικών θα ανταποκριθούν θετικά στα δίκαια αιτήματα της ΑΣΔΥΚ και του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη
ΚΥΠΡΟΣ

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»
ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»