€3,8 εκατ. για μισθούς συμβούλων σε Προεδρικό και υπουργικά γραφεία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 6.7.2023
€3,8 εκατ. για μισθούς συμβούλων σε Προεδρικό και υπουργικά γραφεία
Στοιχεία στη Βουλή για τα κονδύλια που διατέθηκαν τα έτη 2021 - 2023

Αρκούντως αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που κατατέθηκαν χθες στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής αναφορικά με το κόστος μισθοδοσίας των συμβούλων – συνεργατών στο Προεδρικό και στα υπουργικά γραφεία. Όπως αποκαλύπτεται, τα τελευταία δυο χρόνια οι σύμβουλοι - συνεργάτες του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και των μελών του Υπουργικού του Συμβουλίου κόστισαν στη Δημοκρατία σχεδόν €2,7 εκατ. Ο δε Νίκος Αναστασιάδης εκτόξευσε το σχετικό κονδύλι στα ύψη και έφτασε το έτος 2022 στις €422.756, ενώ ο διάδοχός του Νίκος Χριστοδουλίδης έχει στη διάθεσή του για το έτος 2023 μόλις €250.000. Ποσό το οποίο βρήκε στον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 ο κ. Χριστοδουλίδης καθώς το περιέλαβε η κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Η Υπηρεσία Προϋπολογισμού και Ανθρώπινου Δυναμικού της Βουλής ετοίμασε τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε και τον κατέθεσε για σκοπούς ενημέρωσης στη χθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών όπου συνεχίστηκε η εξέταση του νέου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τους σύμβουλους – συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών, των υφυπουργών και του κυβερνητικού εκπροσώπου.

4578254502467355 image

Είναι πολλά τα λεφτά

Όπως συνάγεται από τον σχετικό πίνακα που δημοσιεύουμε, για την κάλυψη της μισθοδοσίας των συμβούλων – συνεργατών που προσλήφθηκαν στο Προεδρικό και στα υπουργικά γραφεία, η Δημοκρατία θα καταβάλει για τα έτη 2021 – 2023 το συνολικό ποσό των €3,8 εκατ. Συγκεκριμένα, για το έτος 2021 οι πραγματικές δαπάνες για την κάλυψη της μισθοδοσίας των συνεργατών – συμβούλων ανήλθε στο €1.171.062, το 2022 στο €1.463.756, ενώ για το έτος 2023 ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει κονδύλια ύψους €1.184.000.

Τα μοιράζουν κατά το δοκούν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί στον δικό τους ετήσιο προϋπολογισμό (Προεδρικό, υπουργεία και υφυπουργεία) έχουν ένα συγκεκριμένο κονδύλι στη διάθεσή τους που προορίζεται για την εργοδότηση συμβούλων - συνεργατών το οποίο δεν μπορούν να ξεπεράσουν. Το εν λόγω κονδύλι δεν είναι το ίδιο για όλους, σύμφωνα και με τον πίνακα που δημοσιεύουμε. Με βάση αυτό το κονδύλι που έχουν στη διάθεσή τους ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί και οι υφυπουργοί μπορούν να προσλάβουν όσους συμβούλους - συνεργάτες θέλουν και να το κατανέμουν ανάλογα. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που διαπιστώνονται μεγάλες διακυμάνσεις στις αμοιβές των συμβούλων - συνεργατών των υπουργών και των υφυπουργών. Υπάρχουν περιπτώσεις συμβούλων που αμείβονται σχεδόν με τα διπλάσια χρήματα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους, παρόλο που όλοι τους έχουν τα ίδια καθήκοντα και υποχρεώσεις με βάση το συμβόλαιο που υπογράφουν. Την αμοιβή των συμβούλων, το αν θα λάβουν και πότε αύξηση το αποφασίζουν οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που είναι οι εργοδότες τους. Επαφίεται, λοιπόν, στους ίδιους τους αξιωματούχους να διαχειριστούν όπως οι ίδιοι κρίνουν το σχετικό κονδύλι που έχουν στη διάθεσή τους. Συνεπώς, ορισμένοι υπουργοί – υφυπουργοί μπορούν να επιλέξουν να προσλάβουν μόνο έναν σύμβουλο, ενώ κάποιοι άλλοι δυο ή και τρεις.

Με βάση τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 έχουν στη διάθεσή τους κονδύλι ύψους €62.000 για την εργοδότηση συμβούλων - συνεργατών οι υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Ενέργειας, Εργασίας, Εξωτερικών και Παιδείας, καθώς και οι πέντε υφυπουργοί. Οι υπουργοί Εσωτερικών και Μεταφορών έχουν στη διάθεσή τους κονδύλι ύψους €65.000. Το μεγαλύτερο κονδύλι για πρόσληψη συμβούλων - συνεργατών έχει στη διάθεσή του για το έτος 2023 ο υπουργός Οικονομικών, και συγκεκριμένα ανέρχεται στις €142.000, και το μικρότερο η υπουργός Υγείας, ύψους €60.000.

Οι σύμβουλοι Αννίτας

Στην χθεσινή συνεδρία της Eπιτροπής Θεσμών της Βουλής, ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Δημήτρης Δημητρίου τόνισε την ανάγκη όπως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τους συμβούλους – συνεργάτες του Προεδρικού και των υπουργών - υφυπουργών περιληφθούν και οι σύμβουλοι – συνεργάτες της προέδρου της Βουλής καθώς έχουν το ίδιο ακριβώς εργασιακό καθεστώς.

Κονδύλι για την πρόσληψη συμβούλων έχει στη διάθεσή του και ο εκάστοτε πρόεδρος της Βουλής. Από το έτος 2020 και κατόπιν ψήφισης σχετικής νομοθεσίας, η Βουλή ετοιμάζει τον δικό της προϋπολογισμό κατανέμοντας κατά το δοκούν τα κονδύλια που ζήτησε και εξασφάλισε από το Υπουργείο Οικονομικών. Το κονδύλι για την πρόσληψη συμβούλων για την πρόεδρο της Βουλής κυμαίνεται μεταξύ €320.000 - €340.000 ετησίως.

Ελάχιστος μισθός και διαφάνεια

Με βάση τα ισχύοντα, οι σύμβουλοι – συνεργάτες στο Προεδρικό, στη Βουλή και στα υπουργικά γραφεία προσλαμβάνονται με συνοπτικές διαδικασίες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι εν λόγω προσλήψεις δεν ανακοινώνονται, διότι θεωρούνται απόρρητες. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που εξετάζεται στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής επιδιώκεται η διαφάνεια στους επίμαχους πολιτικούς διορισμούς. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών συμφώνησαν χθες στη συμπερίληψη πρόνοιας που καθιστά υποχρεωτική τη δημοσίευση των ονομάτων των συμβούλων – συνεργατών, των προσόντων, αλλά και των μισθών τους.

Όσον αφορά τον μισθό των συμβούλων – συνεργατών, το κυβερνητικό νομοσχέδιο καθορίζει κατώτατο ετήσιο μισθό ύψους €25.000. Προβλέπεται, επίσης, ότι το κράτος θα τους καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις, εισφορές στο ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού και στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Σε σύμβουλο- συνεργάτη, κατόπιν έγκρισης του εργοδότη αξιωματούχου, θα παραχωρείται άδεια ανάπαυσης. Πρόσθετα, θα δικαιούνται 20 μέρες άδεια ασθενείας ανά ημερολογιακό έτος με πλήρεις απολαβές.

Προσλήψεις από την πίσω πόρτα

Για να μην επαναληφθούν φαινόμενα διορισμού στο Δημόσιο από την πίσω πόρτα, όπως αυτή που άνοιξε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στην αδελφότεκνή του και σε τρεις στενές του συνεργάτιδες, με αποτέλεσμα να καταστούν εργοδοτούμενες αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει το καθεστώς εργοδότησης των συμβούλων – συνεργατών καθιστά σαφές πως η σύμβαση που θα υπογράφουν «δεν δημιουργεί οποιαδήποτε δημοσιοϋπαλληλική σχέση και ούτε προκύπτουν άλλα δικαιώματα ή υποχρεώσεις πέραν αυτών που προκύπτουν από τη σύμβαση και σε ουδεμία περίπτωση μπορεί να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από την Ράφα - Ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από την Ράφα - Ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς

Συναγερμός στο Τελ Αβίβ: Εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από την Ράφα - Ανέλαβε την ευθύνη η Χαμάς

Αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways - 12 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ

Αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways - 12 τραυματίες

Αναταράξεις σε πτήση της Qatar Airways - 12 τραυματίες

Ευρωεκλογές: Ρευστότητα, πιθανές εκπλήξεις και αδιέξοδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωεκλογές: Ρευστότητα, πιθανές εκπλήξεις και αδιέξοδα

Ευρωεκλογές: Ρευστότητα, πιθανές εκπλήξεις και αδιέξοδα

Η Ευρωπαία Αρχιεισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι στον «Π»: Δεν υπάρχει «καθαρή» χώρα στην Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρωπαία Αρχιεισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι στον «Π»: Δεν υπάρχει «καθαρή» χώρα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαία Αρχιεισαγγελέας Λάουρα Κόβεσι στον «Π»: Δεν υπάρχει «καθαρή» χώρα στην Ευρώπη

Πώς να καταγγείλετε τους διεφθαρμένους συναδέλφους και εργοδότες σας - Aναθεωρημένος οδηγός χρήσεως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
ΚΥΠΡΟΣ

Πώς να καταγγείλετε τους διεφθαρμένους συναδέλφους και εργοδότες σας - Aναθεωρημένος οδηγός χρήσεως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πώς να καταγγείλετε τους διεφθαρμένους συναδέλφους και εργοδότες σας - Aναθεωρημένος οδηγός χρήσεως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης