Δεκαετές σχέδιο χορηγιών 130 εκατ. ευρώ για προσφυγικές πολυκατοικίες - Τι αποφάσισε το Υπουργικό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 7.4.2023
Δεκαετές σχέδιο χορηγιών 130 εκατ. ευρώ για προσφυγικές πολυκατοικίες - Τι αποφάσισε το Υπουργικό
Δήλωση του υπουργού Εσωτερικών

To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στο Σχέδιο Χορηγιών για τις Πολυκατοικίες που βρίσκονται σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, η πρόταση ετοιμάστηκε στη βάση των ευρημάτων της μελέτης αποτίμησης της στατικής επάρκειας συνολικά 358 πολυκατοικιών και τα χρονίζοντα προβλήματα που παρουσιάζονταν σε ό,τι αφορά στη συντήρηση ή και αναδόμηση τους. «Στόχος του Σχεδίου», είπε, «είναι η επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής λύσης που θα προωθεί τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ενοίκων και θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία τους».

Συνεχίζοντας, ο κ. Ιωάννου είπε ότι «από την μελέτη αποτίμησης προκύπτει ότι από τις 358 πολυκατοικίες που βρίσκονται σε όλη την Κύπρο, οι 245 είναι σε ικανοποιητική κατάσταση. 70 πολυκατοικίες παρουσιάζουν προβλήματα και χρήζουν συντήρησης, ενώ 43 πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν στατικά ζητήματα και η επιδιόρθωση τους κρίνεται ως μη βιώσιμη και οικονομικά ασύμφορη. Το Σχέδιο έχει άμεση ισχύ με προτεραιότητα στους ιδιοκτήτες των 43 πολυκατοικιών. Τις επόμενες ημέρες θα γίνει λεπτομερής αξιολόγηση της κατάστασης ώστε να αποφασιστεί ποιες κρίνονται ως κατεδαφιστέες για να ανεγερθούν νέες, στη βάση χρονοδιαγράμματος που θα καθοριστεί αναλόγως. Υπολογίζεται ότι η υλοποίηση της πρώτης φάσης θα έχει χρονοδιάγραμμα δύο ετών περίπου. Για την ανέγερση νέων πολυκατοικιών, το Σχέδιο προβλέπει την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων εντός των ιδίων των Κυβερνητικών Οικισμών, οι οποίοι έχουν ήδη καθοριστεί. Πρόσθετα, θα επιλύσει προβλήματα για τις πολυκατοικίες που έχουν ανεγερθεί σε τεμάχια γης Τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, όπου θα υπάρξει αναδόμηση, αφού θα δίδεται πλέον δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αντικαταστήσουν τα πιστοποιητικά μίσθωσης με τίτλους ιδιοκτησίας».

Η επόμενη φάση, κατά τον τρίτο και τέταρτο χρόνο, θα δίδει τη δυνατότητα χορηγίας σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων των 70 πολυκατοικιών, για τις οποίες έχει κριθεί κατ’ αρχήν ότι χρήζουν επιδιόρθωσης. Κατά τα υπόλοιπα έτη, θα παραχωρείται η χορηγία για 35 πολυκατοικίες ανά έτος, ανάλογα με τη στατική ή και κατασκευαστική ποιοτική κατηγοριοποίηση τους στη σχετική μελέτη αποτίμησης. Το συνολικό κόστος υλοποίησης του δεκαετούς σχεδίου χορηγιών εκτιμάται να είναι γύρω στα 130 εκατομμύρια ευρώ.

4501213307846967 image

Επιπρόσθετα, ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι «σε πολύ λίγο θα δώσουμε στη δημοσιότητα τον κατάλογο με τις διευθύνσεις των 43 πολυκατοικιών, οι οποίες βρίσκονται σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Θα ανακοινωθούν επίσης οι ομάδες των δικαιούχων στη βάση κριτηρίων, όπως εάν είναι εκτοπισθέντες ή μη, αν έχουν λάβει ήδη βοήθεια από το κράτος, εάν είναι μεταγενέστεροι αγοραστές των διαμερισμάτων ή εάν είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν τα διαμερίσματα αυτά ως πρώτη τους κατοικία.

Η φιλοσοφία του Σχεδίου είναι πως οι δικαιούχοι των διαμερισμάτων, σε περίπτωση πλήρους ανακαίνισης- στη βάση της δικής μας εκτίμησης- θα ολοκληρώνουν τις εργασίες χωρίς να καθίσταται αναγκαία η καταβολή ουσιαστικής συνεισφοράς. Στις περιπτώσεις δε που θα κρίνεται σκόπιμη η κατεδάφιση, οι δικαιούχοι θα δίνουν μια μικρή συνεισφορά και θα παίρνουν μια πιο αξιοπρεπή, ασφαλή και βιώσιμη στέγη. Για παράδειγμα ενδεικτικά αναφέρω ότι, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, η συνεισφορά των δικαιούχων θα είναι περίπου €10.000- €12.000 για να πάρουν ένα καινούργιο διαμέρισμα του οποίου η αξία, ανάλογα με την περιοχή εκτιμάται μεταξύ των €120.000- €130.000. Ως εκ τούτου, ο δικαιούχος θα μπορεί με μια συνεισφορά, που δεν θα ξεπερνά το 10% της αγοραίας αξίας του διαμερίσματος, να αποκτά νέο διαμέρισμα που θα του προσφέρει μια αξιοπρεπή και κυρίως ασφαλή στέγη.

Την ίδια στιγμή, έχουμε μεριμνήσει για επιδότηση του κόστους ενοικίου για τους ενοίκους που θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους για την περίοδο που θα εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης ή κατεδάφισης και ανέγερσης νέων πολυκατοικιών. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι με βάση τις διαβεβαιώσεις που έχουμε από τους ειδικούς οι ένοικοι των 43 πολυκατοικιών, οι οποίες παρουσιάζουν τα σοβαρότερα προβλήματα δεν διατρέχουν οποιοδήποτε άμεσο κίνδυνο. Παρόλα αυτά, όσοι ανησυχούν θα έχουν την ευχέρεια να εξεύρουν εναλλακτικούς τόπους διαμονής, λαμβάνοντας άμεσα το ενοίκιο που δικαιούνται.

Ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρχίσει ενημέρωση των εκπροσώπων τοπικών Αρχών στις οποίες βρίσκονται οι 43 πολυκατοικίες, οι οποίοι σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως θα αναλάβουν με τη σειρά τους την ενημέρωση των ενοίκων από πόρτα σε πόρτα, αρχής γενομένης από την ερχόμενη βδομάδα, για τις επιλογές που προσφέρονται, αλλά και για οποιαδήποτε πληροφορία άλλη χρειάζονται. Θα οργανώσουμε επίσης τοπικές συγκεντρώσεις για άμεση ενημέρωση των επηρεαζομένων και των ενδιαφερομένων.

Πέραν των πληροφοριών που θα ανακοινωθούν σε λίγο, την προσεχή Δευτέρα θα δοθεί αναλυτική ενημέρωση από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και άλλα αρμόδια Τμήματα, για τις πρόνοιες του Σχεδίου. Θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες, θα επεξηγηθούν οι πρόνοιες, τα ποσά της κρατικής χορηγίας και της συνεισφοράς που θα καταβάλουν οι δικαιούχοι, τα Ειδικά Κίνητρα παροχής πρόσθετου συντελεστή δόμησης προς τους ιδιώτες κατασκευαστές που θα αναλάβουν τα έργα με σκοπό τη βιώσιμη χρηματοδότησή τους.

Από τη Δευτέρα τίθεται σε λειτουργία ιστοσελίδα και τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, μέσω των οποίων οι πολίτες θα θέτουν απευθείας τα ερωτήματα τους προς τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Το Σχέδιο ετοιμάστηκε προτού η νέα κυβέρνηση συμπληρώσει ένα μήνα από την ανάληψη των καθηκόντων της. Δώσαμε προτεραιότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα από την πρώτη εβδομάδα, αντικρίζοντάς στο πλαίσιο της στρατηγικής για ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, στη βάση και του προεκλογικού προγράμματος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κινούμαστε σε ένα πλάνο σαφές, ρεαλιστικό και κοστολογημένο με στόχο να προσφέρουμε στους πολίτες διευθετήσεις πρακτικά εφαρμόσιμες, βιώσιμες και αποτελεσματικές, μακριά από προσωρινές προσεγγίσεις που μεταθέτουν το πρόβλημα.

Ακούσαμε τους επηρεαζομένους πρόσφυγες, διαβουλευτήκαμε με τους εκπροσώπους τους, συζητήσαμε με την Ενωση Δήμων, την Ενωση Κοινοτήτων και συνολικά με τις τοπικές αρχές, με τα κοινοβουλευτικά κόμματα, το ΕΤΕΚ και άλλα οργανωμένα σύνολα. Εκ μέρους της κυβέρνησης θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την προθυμία τους και να τους διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία μέχρι να ανακαινίσουμε ή να ξανακτίσουμε και το τελευταίο διαμέρισμα. Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προσβλέπουμε στη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιείται στην οικοδομική και κατασκευαστική βιομηχανία. Το Σχέδιο που εγκρίθηκε είναι το αποτέλεσμα επίπονης προσπάθειας πολλών στελεχών από διάφορα τμήματα του Δημοσίου, ειδικότερα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Θέλω να τους ευχαριστήσω για την αφοσίωση και το ζήλο που επέδειξαν ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε αποτέλεσμα.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μπροστά από ένα τιτάνιο έργο με μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Αγγίζουμε πάνω σε μια πληγή δεκαετιών και είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξουν πρακτικά προβλήματα που θα απαιτήσουν μεγάλη προσπάθεια, θέληση και αποτελεσματική διαχείριση. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα βρίσκεται δίπλα στους ενοίκους, τους ιδιοκτήτες και όλους τους ενδιαφερομένους για να τους στηρίξει στην προσπάθεια για μια ομαλή μετάβαση στη νέα τάξη πραγμάτων. Για να γίνει αυτό εφικτό είναι απαραίτητη η στήριξη και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων ώστε να μπορέσουμε από κοινού να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, κτίζοντας μαζί μια νέα περίοδο στη ζωή εκατοντάδων συνανθρώπων μας, σε συνθήκες αξιοπρέπειας, ασφάλειας και ευημερίας».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γιούνγκερ για Κυπριακό και Κραν Μοντανά: «Ο νότος του νησιού ήταν το κύριο πρόβλημα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνγκερ για Κυπριακό και Κραν Μοντανά: «Ο νότος του νησιού ήταν το κύριο πρόβλημα»

Γιούνγκερ για Κυπριακό και Κραν Μοντανά: «Ο νότος του νησιού ήταν το κύριο πρόβλημα»

Σοβαρές καταγγελίες κατά του Αρμεύτη για σύγκρουση συμφέροντος από επιτελείο Νικολαΐδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοβαρές καταγγελίες κατά του Αρμεύτη για σύγκρουση συμφέροντος από επιτελείο Νικολαΐδη

Σοβαρές καταγγελίες κατά του Αρμεύτη για σύγκρουση συμφέροντος από επιτελείο Νικολαΐδη

Φαίδωνας Φαίδωνος: Με δωροκουπόνια υπεραγοράς και μετρητά σε φακέλους επιτελείο προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους
ΚΥΠΡΟΣ

Φαίδωνας Φαίδωνος: Με δωροκουπόνια υπεραγοράς και μετρητά σε φακέλους επιτελείο προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους

Φαίδωνας Φαίδωνος: Με δωροκουπόνια υπεραγοράς και μετρητά σε φακέλους επιτελείο προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους

Στον πάγο μπήκε το ΡΙΚ λόγω Τσώκου - Άφαντος ακόμη ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος
ΚΥΠΡΟΣ

Στον πάγο μπήκε το ΡΙΚ λόγω Τσώκου - Άφαντος ακόμη ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος

Στον πάγο μπήκε το ΡΙΚ λόγω Τσώκου - Άφαντος ακόμη ο γενικός διευθυντής του ιδρύματος

Την ερχόμενη Τετάρτη η απόφαση του Ανώτατου για την ένσταση Γενικού Ελεγκτή επί του αιτήματος της Εισαγγελίας για παύση του
ΚΥΠΡΟΣ

Την ερχόμενη Τετάρτη η απόφαση του Ανώτατου για την ένσταση Γενικού Ελεγκτή επί του αιτήματος της Εισαγγελίας για παύση του

Την ερχόμενη Τετάρτη η απόφαση του Ανώτατου για την ένσταση Γενικού Ελεγκτή επί του αιτήματος της Εισαγγελίας για παύση του