Έτσι σκορπούσε τα λεφτά της Διαφώτισης ο Νίκος Χριστοδουλίδης - Αποκαλύπτουμε στοιχεία για τα έξοδα σε δείπνα και προγεύματα

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δημοσιεύθηκε 6.8.2022
Έτσι σκορπούσε τα λεφτά της Διαφώτισης ο Νίκος Χριστοδουλίδης - Αποκαλύπτουμε στοιχεία για τα έξοδα σε δείπνα και προγεύματα
Ο «Π» εξασφάλισε στοιχεία και έγγραφα για τον τρόπο με τον οποίο ο τέως υπουργός Εξωτερικών και νυν υποψήφιος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης διοχέτευε λεφτά από τα κονδύλια της Διαφώτισης σε δραστηριότητες άσχετες με τη Διαφώτιση και το Κυπριακό

Σε προγεύματα και γεύματα που κόστισαν σχεδόν 4 χιλιάδες ευρώ ξοδεύονταν τα χρήματα του ταμείου Διαφώτισης για το Κυπριακό, το διάστημα που ο Νίκος Χριστοδουλίδης διατελούσε υπουργός Εξωτερικών.

Ο «Π» εξασφάλισε τους πίνακες με τα αναλυτικά στοιχεία για τα συνολικά έξοδα του ταμείου Διαφώτισης τα προηγούμενα τρία χρόνια, που επισύναψε στην επιστολή του προς τον γενικό ελεγκτή ο υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης ως απάντηση στο αίτημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για διερεύνηση του θέματος των δράσεων κοινωνικού περιεχομένου της ομάδας «MFA and Friends».

Μαραθώνιοι

Σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Ιωάννη Κασουλίδη προς τον γενικό ελεγκτή, η ομάδα «MFA and Friends» δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2019 με σκοπό τη συμμετοχή στον Μαραθώνιο «Logicom Cyprus Marathon» που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2019, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να συμμετείχε και σε άλλους μαραθωνίους που πραγματοποιήθηκαν σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα τα έτη 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα». Για τους τέσσερις πιο πάνω μαραθώνιους δαπανήθηκαν συνολικά 8,605.37 ευρώ.

Στον πρώτο μαραθώνιο που έγινε στην Πάφο δαπανήθηκαν συνολικά 2,274.25 ευρώ. Συγκεκριμένα, ποσό 208.25 ευρώ ξοδεύτηκε για την αγορά δύο banners, 64 ευρώ για μεταφορά των δρομέων από τον μαραθώνιο στο ξενοδοχείο, 1.050 ευρώ για cocktail reception, 714 ευρώ για εκτύπωση φανελών και 238 ευρώ για λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Στον επόμενο μαραθώνιο που έγινε το 2020 στη Λευκωσία δαπανήθηκαν 2.200.30 ευρώ. Τα 1.144,50 αφορούσαν δείπνο σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας, ενώ αγοράστηκαν 87 φανέλες με κόστος 1.035,30 ευρώ. Ακολούθησε ο ποδηλατικός μαραθώνιος της Λεμεσού το 2021 με συνολικές δαπάνες 1.959,30 ευρώ. Τα μεταφορικά προς τον ποδηλατικό μαραθώνιο κόστισαν 621,30 ευρώ. Επίσης, αγοράστηκαν 50 καπέλα με δαπάνη 357 ευρώ. Ενώ το πρόγευμα που προσφέρθηκε στους συμμετέχοντες της ομάδας «MFA and Friends» κόστισε 981 ευρώ.

Στο μαραθώνιο της Λάρνακας που έγινε το 2021 δαπανήθηκε το ποσό των 2.171,52 ευρώ. Τα 1.259,02 ευρώ αφορούσαν έξοδα για εκτύπωση 92 φανελών. Ξοδεύτηκαν και 162,50 ευρώ για τα μεταφορικά προς τον μαραθώνιο Λάρνακας και 750 ευρώ για reception beverage για 50 άτομα της ομάδας «MFA and Friends».

4290139115950339 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Φωτογραφίσεις

Από τα αναλυτικά στοιχεία που παραθέτει ο κ. Κασουλίδης στην επιστολή του προς τον γενικό ελεγκτή προκύπτουν επιπλέον έξοδα κοντά στις 4 χιλιάδες ευρώ που αφορούσαν δαπάνες για σκοπούς φωτογράφισης και βιντεογράφισης επισκέψεων του Νίκου Χριστοδουλίδη στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, γίνεται αναφορά σε δαπάνη 350 ευρώ για λήψη, επεξεργασία και αποστολή πλάνων και δηλώσεων του πρώην υπουργού Εξωτερικών στο Παρίσι το 2019, ενώ άλλα 740 ευρώ ξοδεύτηκαν για λήψη τηλεοπτικών πλάνων από την επίσκεψη του κ. Χριστοδουλίδη στην Ουάσινγκτον και στη Μόσχα το 2019.

Νίκος Χριστοδουλίδης

Παρέμβαση γενικού ελεγκτή

Υπενθυμίζεται ότι στο θέμα με τη χρήση κονδυλίων από το ταμείο Διαφώτισης για το Κυπριακό για στήριξη της άτυπης ομάδας «MFA and Friends» αναφέρεται η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική έκθεσή της με τίτλο «Έλεγχος Υπουργείου Εξωτερικών», η οποία αναρτήθηκε στις 29 Ιουλίου στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Τη διερεύνηση του θέματος ζήτησε η Ελεγκτική Υπηρεσία μετά από καταγγελία που δέχθηκε τον Μάρτιο του 2022 ότι το Υπουργείο Εξωτερικών επιχορηγούσε από κονδύλια της Διαφώτισης δράσεις κοινωνικού περιεχομένου της ομάδας «MFA and Friends».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην ειδική έκθεσή της αναφέρει ότι ζήτησε ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τα πιο κάτω:

  • «Τη (νομική) μορφή της Ομάδας «MFA and Friends», τα πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη διακυβέρνηση και την οικονομική διαχείρισή της, τον αριθμό των μελών της και την ιδιότητά τους.
  • Τη σχέση της Ομάδας «MFA and Friends» με το ΥΠΕΞ.
  • Τα ποσά που έχουν δοθεί κατά το 2019, 2020, 2021 και 2022 από το ΥΠΕΞ απευθείας στην Ομάδα «MFA and Friends» και τα ποσά τα οποία έχουν δοθεί/πληρωθεί σε τρίτους φορείς (με αναλυτική κατάστασή τους) για στήριξη δράσεων της Ομάδας «MFA and Friends».
  • Τα κονδύλια του προϋπολογισμού, από τα οποία έχουν δοθεί τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω, με αναφορά στο μνημόνιο του προϋπολογισμού που, κατά την άποψή του, υποστηρίζει τη νομιμότητα της χρήσης των συγκεκριμένων κονδυλίων για τον υπό αναφορά σκοπό.
  • Τη νομική βάση ενίσχυσης της Ομάδας «MFA and Friends» και τεκμηρίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 24 έως 28 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν. 38(I)/2014).
  • Τεκμηρίωση ότι τα ποσά που έχουν δοθεί για στήριξη της Ομάδας «MFA and Friends» και δράσεων αυτής έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που δόθηκαν».

Απάντηση Κασουλίδη

Στην επιστολή του, ο υπουργός Εξωτερικών πληροφορεί την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι κατά τις προηγούμενες θητείες του, το κονδύλι της Διαφώτισης χρησιμοποιείτο αποκλειστικά για σκοπούς προώθησης του Κυπριακού, χωρίς αυτό να καλύπτει δράσεις επικοινωνίας, δημόσιας, οικονομικής και πολιτιστικής διπλωματίας». Τονίζει, επίσης, ότι υπήρχε ειδική Επιτροπή για την εξέταση και έγκριση των διαφόρων αιτημάτων, «η οποία συνερχόταν με σκοπό τη λήψη αποφάσεων ως προς τη χρηματοδότηση ή μη από το κονδύλι της Διαφώτισης». Και προσθέτει ότι «τη λειτουργία τής εν λόγω Επιτροπής Διαφώτισης σκοπεύω να επαναφέρω για να εξετάζει αιτήματα που αφορούν αποκλειστικά την προώθηση του Κυπριακού».

Επισημαίνει μάλιστα το γεγονός ότι «τον Ιανουάριο του 2020 έχει τροποποιηθεί η ονομασία του κονδυλίου της Διαφώτισης και έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια καταλληλότητας δράσεων, με τρόπο που να καλύπτουν δραστηριότητες που αφορούν τους τομείς της επικοινωνίας και της δημόσιας διπλωματίας, καθώς και πτυχές οικονομικής και πολιτιστικής διπλωματίας».

Σε ό,τι αφορά την Ομάδα «MFA and Friends», ο κ. Κασουλίδης αναφέρει ότι σε αυτήν συμμετείχαν ξένοι διπλωμάτες που υπηρετούν στην Κύπρο, λειτουργοί του Υπουργείου Εξωτερικών και μέλη των οικογενειών τους. Ακολούθως διευκρινίζει πως «δεν έχει οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, δεν έχει κατάλογο μελών και δεν φαίνεται να έλαβε η ίδια ως οντότητα οποιοδήποτε ποσό ή χορηγία».

Τέλος, διατυπώνει την άποψη ότι η απόφαση που λήφθηκε για διεύρυνση των κριτηρίων καταλληλότητας δράσεων που χρηματοδοτούνται από το κονδύλι της Διαφώτισης χρήζει εξορθολογισμού.

Δείτε τα έγγραφα με τα αναλυτικά στοιχεία για έξοδα από το Ταμείο Διαφώτισης:

4290139501393253 2018 1

4290139578900112 2019 1

4290139677957787 2019 2

4290139771632057 2019 4

4290139880461405 2019 5

4290139963615242 2020 1

4290140047069243 2020 2

4290140132856688 2021 1

4290140226402040 2021 2

4290140309337055 2021 3

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Προθεσμία ενός μήνα στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ από ψευδοκράτος: «Αναγνωρίστε τα κατεχόμενα ή φύγετε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προθεσμία ενός μήνα στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ από ψευδοκράτος: «Αναγνωρίστε τα κατεχόμενα ή φύγετε»

Προθεσμία ενός μήνα στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ από ψευδοκράτος: «Αναγνωρίστε τα κατεχόμενα ή φύγετε»

«Ξύπνησαν» οι μηχανισμοί ενόψει προεδρικών; Μαρίνα Οικονομίδου, Σωτήρης Παρούτης και Χρίστος Γεωργίου σχολιάζουν τις εξελίξεις (ηχητικό)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ξύπνησαν» οι μηχανισμοί ενόψει προεδρικών; Μαρίνα Οικονομίδου, Σωτήρης Παρούτης και Χρίστος Γεωργίου σχολιάζουν τις εξελίξεις (ηχητικό)

«Ξύπνησαν» οι μηχανισμοί ενόψει προεδρικών; Μαρίνα Οικονομίδου, Σωτήρης Παρούτης και Χρίστος Γεωργίου σχολιάζουν τις εξελίξεις (ηχητικό)

Υπουργός Δικαιοσύνης: Δεν έτυχα οποιασδήποτε πληροφόρησης σε σχέση με το πόρισμα για Κατσουνωτό

Υπουργός Δικαιοσύνης: Δεν έτυχα οποιασδήποτε πληροφόρησης σε σχέση με το πόρισμα για Κατσουνωτό

Υπουργός Δικαιοσύνης: Δεν έτυχα οποιασδήποτε πληροφόρησης σε σχέση με το πόρισμα για Κατσουνωτό

Παγίδες θανάτου οι εκατοντάδες οικοδομές – τρώγλες: Η Βουλή προωθεί επείγοντα μέτρα για να μη θρηνήσουμε θύματα
ΚΥΠΡΟΣ

Παγίδες θανάτου οι εκατοντάδες οικοδομές – τρώγλες: Η Βουλή προωθεί επείγοντα μέτρα για να μη θρηνήσουμε θύματα

Παγίδες θανάτου οι εκατοντάδες οικοδομές – τρώγλες: Η Βουλή προωθεί επείγοντα μέτρα για να μη θρηνήσουμε θύματα

Νίπτουν τας χείρας τους για τους άστεγους μετανάστες στη Λεμεσό: «Μόνο επικουρικά μπορούμε να βοηθήσουμε», λέει ο δήμαρχος (ηχητικό)
ΚΥΠΡΟΣ

Νίπτουν τας χείρας τους για τους άστεγους μετανάστες στη Λεμεσό: «Μόνο επικουρικά μπορούμε να βοηθήσουμε», λέει ο δήμαρχος (ηχητικό)

Νίπτουν τας χείρας τους για τους άστεγους μετανάστες στη Λεμεσό: «Μόνο επικουρικά μπορούμε να βοηθήσουμε», λέει ο δήμαρχος (ηχητικό)