Σκληρή κριτική από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Κυπριακό

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δημοσιεύθηκε 28.7.2022
Σκληρή κριτική από το Συμβούλιο Ασφαλείας στο Κυπριακό
Ανανέωση της θητείας της Ουνφικύπ με δριμεία κριτική στις δύο πλευρές για απροθυμία ουσιαστικών συνομιλιών.


Κατατέθηκε σήμερα το τελικό σχέδιο ψηφίσματος στο Κυπριακό ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας και οδηγείται προς έγκριση. Εισηγείται την παραμονή της θητείας της Ουνφικύπ στην Κύπρο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023 και ζητά από το γενικό γραμματέα να υποβάλει νέα έκθεση στις 3 Ιανουαρίου 2023.

Σε ότι αφορά την ουσία το Συμβούλιο Ασφαλείας ανεβάζει σε σχέση με το προηγούμενο προσχέδιο τους τόνους ΓΙΑ ΤΟ Βαρώσι ζητώντας από την Τουρκική πλευρά να επαναφέρει το status της πόλης όπως ήταν το 2020.

Την ίδια στιγμή ζητά από τις δύο πλευρές να σταματήσουν την καταπάτηση της νεκρής ζώνης με διάφορες κατασκευές, αναφερόμενο κυρίως στα συρματοπλέγματα Νουρή με απαντήσεις στρατιωτικών έργων από τον κατοχικό στρατό. Συγκεκριμένα «Εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στρατιωτικού status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, την αναφερόμενη καταπάτηση και των δύο πλευρών της νεκρής ζώνης και τους σχετικούς κινδύνους, τις προκλήσεις για την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης από την αποστολή και την αύξηση των μη εγκεκριμένων κατασκευών, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 9, 13, 14 και 15 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα (S/2022/533), η οποία θέτει προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και την εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Το ψήφισμα αναφέρεται στην πρόθεση του γενικού γραμματέα να διορίσει αντιπρόσωπο του στο Κυπριακό αλλά ασκεί κριτική και στις δύο πλευρές διότι δεν επιδεικνύουν ουσιαστική βούληση για επανάληψη των συνομιλιών.

Το πλήρες κείμενο:

Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας: σχέδιο ψηφίσματος

Το Συμβούλιο Ασφαλείας,

Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα της 5ης Ιουλίου 2022 σχετικά με τις καλές του υπηρεσίες (S/2022/534) και την δράση των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (S/2022/533) και εκφράζοντας την πλήρη υποστήριξή του στις καλές του υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου της υπάρχουσας ομάδας, που θα παραμείνει διαθέσιμη για να βοηθήσει τις πλευρές,

Υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης βαρύνει πρώτα και κύρια τους ίδιους τους Κύπριους και επαναβεβαιώνοντας τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στη συνδρομή των μερών για να οδηγήσουν την κυπριακή διένεξη και τη διαίρεση του νησιού σε μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση με την αίσθηση του επείγοντος,

Χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη προσωπική δέσμευση του Γενικού Γραμματέα και της ομάδας του, και επαναλαμβάνοντας την υποστήριξή του στην πρότασή του για έναν απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών που θα ηγηθεί περαιτέρω δέσμευσης, η οποία θα μπορούσε να παράσχει κρίσιμη υποστήριξη στην αναζήτηση κοινού εδάφους με στόχο την επιστροφή σε επίσημες διαπραγματεύσεις,

Εκφράζοντας πλήρη υποστήριξη στις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και επαναλαμβάνοντας τη σημασία του ανοίγματος, της ευελιξίας και του συμβιβασμού στην εξεύρεση κοινού εδάφους με στόχο την επιστροφή στις επίσημες διαπραγματεύσεις, και προτρέποντας τις πλευρές να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη μιας διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 4 του ψηφίσματος 716 (1991),

Σημειώνοντας με λύπη την έλλειψη προόδου προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των επίσημων διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή και τονίζοντας ότι το status quo δεν είναι βιώσιμο, ότι η κατάσταση επί του εδάφους δεν είναι στατική και ότι η έλλειψη συμφωνίας επιτείνει τις πολιτικές εντάσεις και βαθαίνει την αποξένωση των δύο κοινοτήτων, με κίνδυνο μη αναστρέψιμων αλλαγών επί του εδάφους και μειώνοντας τις προοπτικές διευθέτησης,

Υπενθυμίζοντας την προεδρική του δήλωση (S/PRST/2021/13) και όλα τα σχετικά ψηφίσματα και δηλώσεις του Προέδρου του σχετικά με τα Βαρώσια,

Υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του 1325 (2000) και όλα τα συναφή ψηφίσματα, αναγνωρίζοντας ότι η πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών είναι ουσιώδους σημασίας για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο και θα συμβάλει στο να καταστεί βιώσιμη οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες για τη συγκέντρωση ενός ευρύτερου φάσματος γυναικών φορέων και από τις δύο πλευρές και τη συμφωνία και την έναρξη του κοινού σχεδίου δράσης για τη διασφάλιση της συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές συνομιλίες και ενθαρρύνοντας τις πλευρές να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες και οι προοπτικές των γυναικών θα ληφθούν υπόψη σε μια μελλοντική διευθέτηση,

Υπενθυμίζοντας το ψήφισμά του 2250 (2015) και τα συναφή ψηφίσματα που αναγνωρίζουν τη σημαντική και θετική συμβολή της νεολαίας στις προσπάθειες για τη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας και ως βασική πτυχή της βιωσιμότητας, της συμμετοχικότητας και της επιτυχίας των ειρηνευτικών και ειρηνευτικών προσπαθειών, και ενθαρρύνοντας περαιτέρω την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή της νεολαίας σε αυτή τη διαδικασία,

Υπενθυμίζοντας την κρίσιμη σημασία της πλήρους τήρησης του εφαρμοστέου διεθνούς δικαίου κατά το χειρισμό των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων,

Αναγνωρίζοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλουν και οι δύο κοινότητες για την καταστολή της εξάπλωσης του COVID-19 και τον μετριασμό των επιπτώσεών του, χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των πλευρών σε επιδημιολογικά θέματα και την επαναφορά των σημείων διέλευσης στο status quo ante, και επαναλαμβάνοντας τη διαπίστωση του Γενικού Γραμματέα ότι οι κοινωνικοοικονομικές διαφορές μεταξύ των δύο κυπριακών κοινοτήτων έχουν διευρυνθεί περαιτέρω,

Εκφράζοντας ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης του νόμου και της τάξης στην Πύλα, χαιρετίζοντας τη δημιουργία μιας επέκτασης της υφιστάμενης Κοινής Αίθουσας Επαφής στην Πύλα και προτρέποντας και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν να εργάζονται με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εγκληματικών δραστηριοτήτων,

Επαναλαμβάνοντας τη σημασία των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και της έγκαιρης εφαρμογής τους και ενθαρρύνοντας τις πλευρές να συνεχίσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους στο θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης νέων στρατιωτικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης,

Προτρέποντας τις πλευρές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση των διακοινοτικών επαφών, του ενδονησιωτικού εμπορίου, της συμφιλίωσης και της ενεργού εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως των γυναικών και της νεολαίας, και αναγνωρίζοντας ότι η τακτική, αποτελεσματική επαφή και επικοινωνία μεταξύ των πλευρών ενισχύει τις προοπτικές διευθέτησης και είναι προς το συμφέρον όλων των Κυπρίων και συμβάλλει στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν ολόκληρο το νησί, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της εγκληματικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος, των οικονομικών ζητημάτων, των ζητημάτων που σχετίζονται με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των προκλήσεων που σχετίζονται με τη μετανάστευση,

Σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση συμφωνεί ότι λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο νησί είναι αναγκαίο να παραμείνει η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) και μετά τις 31 Ιουλίου 2022,

Χαιρετίζοντας τα μέχρι σήμερα μέτρα για την ενίσχυση της ικανότητας σύνδεσης και εμπλοκής της αποστολής, σημειώνοντας τη σημασία του μεταβατικού σχεδιασμού σε σχέση με τη διευθέτηση και σύμφωνα με το ψήφισμα 2594 (2021) και άλλα σχετικά ψηφίσματα, και τονίζοντας την ανάγκη τακτικής επανεξέτασης όλων των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για τη διασφάλιση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας,

Εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τα κράτη μέλη που συνεισφέρουν προσωπικό στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και σημειώνοντας τις συνεχείς εθελοντικές συνεισφορές στη χρηματοδότηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ από την Κυπριακή Κυβέρνηση και την Κυβέρνηση της Ελλάδας,

Σημειώνοντας με εκτίμηση τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Colin Stewart,

1. Επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματά του για την Κύπρο, ιδίως το ψήφισμα 1251 (1999) και υπενθυμίζει τη σημασία της επίτευξης μιας διαρκούς, συνολικής και δίκαιης διευθέτησης βασισμένης σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου 4 του ψηφίσματος 716 (1991),

2. Υποστηρίζει πλήρως τη συνεχιζόμενη δέσμευση του Γενικού Γραμματέα με τις πλευρές και ενθαρρύνει περαιτέρω γύρους άτυπων συνομιλιών και επαναλαμβάνει τη σημασία της προσέγγισης αυτής της διαδικασίας από τις πλευρές και όλους τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες με πνεύμα ανεκτικότητας, ευελιξίας και συμβιβασμού και της επίδειξης της απαραίτητης πολιτικής βούλησης και δέσμευσης για την ελεύθερη διαπραγμάτευση μιας αμοιβαία αποδεκτής διευθέτησης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, και προτρέπει τις πλευρές να συνεργαστούν ενεργά και με αυξημένη αίσθηση του επείγοντος με τον Γενικό Γραμματέα και την ομάδα του για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων με την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα να διορίσει απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών,

3. Υπενθυμίζει το καθεστώς των Βαρωσίων, όπως ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992), και την προεδρική του δήλωση (S/PRST/2021/13), η οποία καταδικάζει την ανακοίνωση της 20ής Ιουλίου 2021 από Τούρκους και Τουρκοκύπριους ηγέτες για την περαιτέρω επαναλειτουργία τμήματος της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων, εκφράζει βαθιά λύπη για μονομερείς ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τα προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του για τα Βαρώσια και ζητεί την άμεση αναστροφή αυτής της πορείας δράσης και όλων των βημάτων που έχουν γίνει για τα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 2020, εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες ενέργειες δεν ήταν σύμφωνες με αυτή την έκκληση για άμεση αντιστροφή και επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε σχέση με τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματά του και συνεχίζει να τονίζει την ανάγκη αποφυγής οποιωνδήποτε μονομερών ενεργειών που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να υπονομεύσουν τις προοπτικές ειρηνικής διευθέτησης,

4. Εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογραμμίζει ότι οι διαφορές θα πρέπει να επιλύονται ειρηνικά σύμφωνα με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, παραμένει πεπεισμένη για τα πολλά σημαντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών οφελών, για όλους τους Κυπρίους και την ευρύτερη περιοχή που θα προκύψουν από μια συνολική και βιώσιμη διευθέτηση, επαναλαμβάνει την προηγούμενη έκκληση του Γενικού Γραμματέα να αποφεύγονται κλιμακούμενα βήματα και καλεί περαιτέρω τους ηγέτες των δύο κυπριακών κοινοτήτων και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να απέχουν από οποιεσδήποτε ενέργειες και ρητορική που θα μπορούσαν να βλάψουν τη διαδικασία διευθέτησης και που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί,

5. 6. υπενθυμίζει το ψήφισμά του 2618 (2022) και καλεί τους δύο ηγέτες επειγόντως να

(α) να συνεχίσουν να αναζωογονούν τις προσπάθειές τους για την παροχή της απαραίτητης υποστήριξης και συνολικής καθοδήγησης ώστε να απελευθερωθούν οι Τεχνικές Επιτροπές από πολιτικά εμπόδια στο έργο τους και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε συντονισμό και συνεργασία σε θέματα που έχουν επιπτώσεις σε ολόκληρο το νησί, βασιζόμενοι την πρόσφατη πρόοδο, μεταξύ άλλων μέσω της αποτελεσματικής χρήσης της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουν οι δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές Υγείας, Ποινικών Θεμάτων, Διαχείρισης Κρίσεων, Ανθρωπιστικών Θεμάτων και Οικονομικών Θεμάτων, και να τις εξουσιοδοτήσει να υποβάλουν προτάσεις προς εξέταση για την ενίσχυση των διακοινοτικών επαφών και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής όλων των Κυπρίων, και να εξετάσει τις συμβουλές της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα σχετικά με περαιτέρω τρόπους για την ενδυνάμωση των Τεχνικών Επιτροπών και τη βελτίωση της απόδοσής τους,

(β) να διασφαλίσει τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία σε ποινικά θέματα,

(γ) να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση της εκπαίδευσης για την ειρήνη σε όλο το νησί, μεταξύ άλλων με την περαιτέρω ενδυνάμωση της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση ώστε να εφαρμόσει τις συστάσεις που περιέχονται στην κοινή της έκθεση του 2017, ιδίως εκείνες που αφορούν τη χάραξη πολιτικής, και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια για την ειρήνη με τη διεξαγωγή κοινής αναθεώρησης του σχολικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών βιβλίων, ως συμβολή στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων, για την οποία εξακολουθεί να μην υπάρχει πρόοδος,

(δ) να βελτιώσει τη δημόσια ατμόσφαιρα για τις διαπραγματεύσεις με στόχο την εξασφάλιση μιας διευθέτησης, μεταξύ άλλων με την προετοιμασία των κοινοτήτων για μια διευθέτηση μέσω δημόσιων μηνυμάτων σχετικά με την πορεία προς το μέλλον και την παροχή πιο εποικοδομητικών και εναρμονισμένων μηνυμάτων, μεταξύ άλλων με την πιο ρητή ενθάρρυνση της επαφής και της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων και την παροχή άμεσης στήριξης σε πρωτοβουλίες λαϊκής βάσης μεταξύ των ανθρώπων, και με την αποχή από ενέργειες ή ρητορική που υποβαθμίζουν μια επιτυχή διαδικασία ή θα μπορούσαν να την καταστήσουν πιο δύσκολη,

(ε) να αυξήσουν τη στήριξή τους και να διασφαλίσουν ουσιαστικό ρόλο για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις ειρηνευτικές προσπάθειες, ιδίως ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικείων οργανώσεων και της νεολαίας στη διαδικασία, και να υποστηρίξουν την εφαρμογή των συστάσεων της κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης των επιπτώσεων που είναι ευαίσθητη ως προς το φύλο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και να διασφαλιστεί ότι μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία θα μπορεί να ωφελήσει ισότιμα τους άνδρες και τις γυναίκες στην Κύπρο,

6. 7. εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικείων οργανώσεων και της νεολαίας στη διαδικασία διευθέτησης, αλλά χαιρετίζει την υιοθέτηση και την έναρξη του σχεδίου δράσης για την πλήρη, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία διευθέτησης, για τη στήριξη και την ενθάρρυνση της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων οργανώσεων και των γυναικών ηγετών, και να συμπεριληφθεί η οπτική του φύλου σε μια μελλοντική διαδικασία διευθέτησης και προτρέπει τους ηγέτες και των δύο πλευρών να υποστηρίξουν την Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων να διαμορφώσει τα επόμενα βήματα για την ενδελεχή και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των συστάσεων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, και να επανεξετάζει την εφαρμογή του σχεδίου κάθε έξι μήνες και να παρέχει συστάσεις ανάλογα με την περίπτωση, και συνεχίζει να σημειώνει την έκκληση του Γενικού Γραμματέα να διασφαλίσει τη συμπερίληψη τουλάχιστον 30% γυναικών στις μελλοντικές αντιπροσωπείες, 7. Λυπάται βαθύτατα για την έλλειψη προόδου όσον αφορά έναν αποτελεσματικό μηχανισμό για άμεσες στρατιωτικές επαφές μεταξύ των πλευρών και των σχετικών εμπλεκόμενων μερών και προτρέπει τις πλευρές και τα σχετικά εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν ευελιξία και δέσμευση, με τη βοήθεια της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ώστε να καταρτιστεί μια κατάλληλα αποδεκτή πρόταση για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού και την έγκαιρη εφαρμογή του,

8. 7. Καλεί τις πλευρές να μειώσουν τα υφιστάμενα εμπόδια στις διακοινοτικές επαφές, υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για τον περιορισμό των κινδύνων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων, και εν προκειμένω χαιρετίζει τη συνέχιση του τακτικού διαλόγου μεταξύ των πλευρών και των Ηνωμένων Εθνών, προτρέπει τις πλευρές να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν περαιτέρω μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μπορούν να συμβάλουν σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον στρατό, την οικονομική συνεργασία και το εμπόριο, και μεταξύ άλλων μέσω των εργασιών των Τεχνικών Επιτροπών, και εν προκειμένω επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην πρόταση του Γενικού Γραμματέα για διάλογο μεταξύ των μερών και του Ειδικού Αντιπροσώπου για τη διερεύνηση πιθανής συμφωνίας σχετικά με την τεχνολογία επιτήρησης και την απομάκρυνση των θέσεων που γειτνιάζουν με τη νεκρή ζώνη και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη προόδου στο θέμα αυτό μέχρι σήμερα,

9. Επιβραβεύει το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής για τους Αγνοούμενους και καλεί όλα τα μέρη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με το έργο της Επιτροπής, ιδίως μέσω της παροχής πλήρους πρόσβασης χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις περιοχές και της έγκαιρης ανταπόκρισης σε αιτήματα για αρχειακές πληροφορίες σχετικά με πιθανούς χώρους ταφής,

10. Εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ και αποφασίζει να παρατείνει την εντολή της για περαιτέρω περίοδο που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2023,

11. Εκφράζει ανησυχία για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του στρατιωτικού status quo κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός, την αναφερόμενη καταπάτηση και των δύο πλευρών της νεκρής ζώνης και τους σχετικούς κινδύνους, τις προκλήσεις για την οριοθέτηση της νεκρής ζώνης από την αποστολή και την αύξηση των μη εγκεκριμένων κατασκευών, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 9, 13, 14 και 15 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα (S/2022/533), η οποία θέτει προκλήσεις για τις επιχειρήσεις και την εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,

12. 13. προτρέπει έντονα τις πλευρές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σέβονται την εντεταλμένη εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στη νεκρή ζώνη και την οριοθέτησή της, επιβεβαιώνει τη σημασία της χρήσης του μνημονίου βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών του 2018 από τις πλευρές για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας στη νεκρή ζώνη, εξακολουθεί να ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να αναφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στις χώρες που παρέχουν στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις τυχόν ενέργειες που εμποδίζουν την ικανότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ να εκπληρώσει την εντολή της, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την ακεραιότητα της νεκρής ζώνης, καθώς και την ασφάλεια, την προστασία, την πρόσβαση και την ελευθερία μετακίνησης του προσωπικού της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, καθώς και όλες τις περιπτώσεις παρεμπόδισης των δραστηριοτήτων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε όλο το νησί από όλους τους παράγοντες και τις προσπάθειες να λογοδοτήσουν οι δράστες τέτοιων ενεργειών, κατά περίπτωση, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις δύο πλευρές να σεβαστούν την ακεραιότητα της νεκρής ζώνης, να απομακρύνουν όλες τις μη εγκεκριμένες κατασκευές και να αποτρέψουν μη εγκεκριμένες στρατιωτικές ή πολιτικές δραστηριότητες εντός και κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης του πυρός,

13. 12. Τονίζει ότι η εξουσιοδοτημένη εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ εκτείνεται σε ολόκληρη την Κύπρο και επαναβεβαιώνει τη σημασία του σεβασμού της ελευθερίας μετακίνησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε ολόκληρη την Κύπρο.

Η Κύπρος, μεταξύ άλλων, για να διασφαλίσει τη συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων από την αποστολή, ιδίως σχετικά με την κατάσταση στα Βαρώσια, καθώς και αλλού, τονίζει ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία μετακίνησης μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών που υπηρετεί σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις, ζητά από τον Γενικό Γραμματέα, τα κράτη μέλη και όλα τα μέρη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ελευθερία μετακίνησης του προσωπικού της ΟΥΝΦΙΚΥΠ με απρόσκοπτη και άμεση πρόσβαση, σύμφωνα με την απόφαση 2518 (2020),

14. 15. Εκφράζει την ανησυχία του για τις μη εξουσιοδοτημένες ή εγκληματικές δραστηριότητες στη νεκρή ζώνη και τους κινδύνους που εγκυμονούν για την ασφάλεια και την προστασία των ειρηνευτικών δυνάμεων, καταδικάζει την επίθεση σε όχημα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στις 21 Μαΐου κατά τη διάρκεια περιπολίας στη νεκρή ζώνη και ζητεί να λογοδοτήσουν οι δράστες,

15. 16. Επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις της προς την τουρκοκυπριακή πλευρά και τις τουρκικές δυνάμεις να αποκαταστήσουν στα Στροβίλια το στρατιωτικό status quo που υπήρχε εκεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2000 και επιβεβαιώνει ότι η ελευθερία μετακίνησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ θα πρέπει να γίνεται σεβαστή,

16. Συνεχίζει να προτρέπει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να συμφωνήσουν και να συνεχίσουν ένα σχέδιο εργασίας για την επίτευξη μιας Κύπρου χωρίς νάρκες και να ξεπεράσουν τα υφιστάμενα εμπόδια στο έργο αυτό, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 18 της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα (S/2022/533), προκειμένου να σημειωθεί ταχεία πρόοδος προς την εκκαθάριση των 29 εναπομεινάντων ύποπτων επικίνδυνων περιοχών στο νησί,

17. 18. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να εφαρμόσει τις ακόλουθες δραστηριότητες και υφιστάμενες υποχρεώσεις στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων της ΟΥΝΦΙΚΥΠ εντός των ορίων της εντολής και της περιοχής επιχειρήσεων και σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές και κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών:

(α) τις απαιτήσεις για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σύμφωνα με την απόφαση 1325 (2000) και όλα τα ψηφίσματα που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, μεταξύ άλλων επιδιώκοντας την αύξηση του αριθμού των γυναικών στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ σύμφωνα με την απόφαση 2538 (2020), μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης της πλήρους, ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πτυχές των επιχειρήσεών της, συμπεριλαμβανομένων των ανώτερων ηγετικών θέσεων, και μέσω της διασφάλισης ασφαλούς, ευνοϊκού και ευαίσθητου ως προς το φύλο περιβάλλοντος εργασίας για τις γυναίκες στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, καθώς και μέσω της πλήρους συνεκτίμησης των θεμάτων φύλου ως οριζόντιου θέματος σε όλη την εντολή της, και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της επαρκούς εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα φύλου σε όλα τα στοιχεία της αποστολής και της ενίσχυσης των ικανοτήτων για την εκτέλεση της εντολής της αποστολής με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο φύλο,

(β) τις απαιτήσεις για τις επιδόσεις των ειρηνευτικών αποστολών βάσει των αποφάσεων 2378 (2017) και 2436 (2018),

  1. (γ) την πολιτική μηδενικής ανοχής των Ηνωμένων Εθνών για τα σοβαρά παραπτώματα, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και όλες τις ενέργειες βάσει της απόφασης 2272 (2016), και να αναφέρουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας εάν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παραπτωμάτων, implementing more effective casualty and medical evacuation procedures, as well as deploying enhanced medical evacuation capacities;

  1. taking active and effective measures to improve the planning and functioning of UNFICYP’s safety and security facilities and arrangements;

  1. youth, peace and security requirements under resolutions 2250 (2015), 2419 (2018) and 2535 (2020);

(δ) εφαρμογή αποτελεσματικότερων διαδικασιών εκκένωσης θυμάτων και ιατρικής εκκένωσης, καθώς και ανάπτυξη ενισχυμένων δυνατοτήτων ιατρικής εκκένωσης,

(ε) τη λήψη ενεργών και αποτελεσματικών μέτρων για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των ρυθμίσεων ασφαλείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ,

(στ) τις απαιτήσεις για τη νεολαία, την ειρήνη και την ασφάλεια βάσει των αποφάσεων 2250 (2015), 2419 (2018) και 2535 (2020),

19. 18. Ζητά από τις χώρες που παρέχουν στρατεύματα και αστυνομικές δυνάμεις να εφαρμόσουν τις σχετικές διατάξεις της απόφασης 2538 (2020) και όλων των άλλων σχετικών ψηφισμάτων για τη μείωση των εμποδίων και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις θέσεις στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων με την εξασφάλιση ασφαλούς, ευνοϊκού και ευαίσθητου ως προς το φύλο εργασιακού περιβάλλοντος για τις γυναίκες στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις,

20. 21. Ζητά από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έως τις 3 Ιανουαρίου 2023 έκθεση σχετικά με τις καλές του υπηρεσίες, ιδίως σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη ενός συναινετικού σημείου εκκίνησης για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις προσανατολισμένες στα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε διευθέτηση, ενθαρρύνει τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να παράσχουν γραπτές ενημερώσεις στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα σχετικά με τις ενέργειες που έχουν λάβει για την υποστήριξη των σχετικών μερών του παρόντος ψηφίσματος από την έκδοσή του, ιδίως όσον αφορά τις παραγράφους 5, 6, 7 και 8, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης και συνολικής διευθέτησης, και ζητά περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα να συμπεριλάβει το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων στην έκθεση καλών υπηρεσιών του, ζητεί περαιτέρω από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έως τις 3 Ιανουαρίου 2023 έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, η οποία παρέχει ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και βασιζόμενη σε δεδομένα ανάλυση, στρατηγικές εκτιμήσεις και ειλικρινείς συμβουλές προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, βασιζόμενη σε δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται μέσω του Συστήματος Συνολικού Σχεδιασμού και Αξιολόγησης των Επιδόσεων (CPAS), την εφαρμογή από την αποστολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Επίδοσης και Λογοδοσίας για την Ειρηνευτική Διατήρηση (IPPAF) και άλλων εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού και μέτρησης των επιδόσεων για την περιγραφή του αντίκτυπου της αποστολής και των συνολικών επιδόσεων της αποστολής, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με αδήλωτες προειδοποιήσεις, την άρνηση συμμετοχής σε περιπολίες ή την ανάληψη περιπολιών και τον αντίκτυπό τους στην αποστολή, καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης των αναφερόμενων περιπτώσεων ανεπαρκούς απόδοσης, και την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τα γεγονότα, εφόσον απαιτείται,

21. Αποφασίζει να παραμείνει προσηλωμένο στην παρακολούθηση του θέματος.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΕΕ: Δεν συμφώνησαν για τα ευρωπαϊκά αξιώματα οι "27" – Νέα συζήτηση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Δεν συμφώνησαν για τα ευρωπαϊκά αξιώματα οι "27" – Νέα συζήτηση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος Ιουνίου

ΕΕ: Δεν συμφώνησαν για τα ευρωπαϊκά αξιώματα οι "27" – Νέα συζήτηση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος Ιουνίου

Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου

Συνάντηση Μπλίνκεν - Κόμπου: Έναρξη στρατηγικού διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου

Ρομπέρτα Μέτσολα: Υποψήφια για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρομπέρτα Μέτσολα: Υποψήφια για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ρομπέρτα Μέτσολα: Υποψήφια για την προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ιερουσαλήμ: Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση - Χιλιάδες πολίτες ζητούν παραίτηση Νετανιάχου και προκήρυξη εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ

Ιερουσαλήμ: Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση - Χιλιάδες πολίτες ζητούν παραίτηση Νετανιάχου και προκήρυξη εκλογών

Ιερουσαλήμ: Νέα αντικυβερνητική διαδήλωση - Χιλιάδες πολίτες ζητούν παραίτηση Νετανιάχου και προκήρυξη εκλογών

Με νεφώσεις σήμερα ο καιρός - Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη
ΚΥΠΡΟΣ

Με νεφώσεις σήμερα ο καιρός - Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη

Με νεφώσεις σήμερα ο καιρός - Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι την Πέμπτη