Εισηγήσεις σε 8 τομείς για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κάνει το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 25.1.2022
Εισηγήσεις σε 8 τομείς για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας κάνει το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας
Η γενική διαπίστωση είναι ότι η Κύπρος αποδίδει αρκετά καλά σε σχέση με την πορεία της διεθνής οικονομίας αλλά σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε διάφορους τομείς.

Εισηγήσεις σε οκτώ τομείς για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας περιλαμβάνει η 2η Έκθεση Ανταγωνιστικότητας (2021) του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας η οποία επίσης περιλαμβάνει ξεχωριστή ενότητα για τις οικονομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID–19, ενώ υπογραμμίζει πως «σε πολλές περιπτώσεις δεν απαιτούνται νέες πολιτικές από την Kυβέρνηση αλλά μεγαλύτερη έμφαση στην αποτελεσματική υλοποίηση  και συντονισμό των υφιστάμενων πολιτικών».

Στην 2η Έκθεση του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα, καταγράφονται οι επιδόσεις ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας, τόσο συνολικά όσο και σε επιλεγμένες πτυχές στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων δεικτών και μεθοδολογιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ευρέως διαδεδομένα πλαίσια συγκριτικής αξιολόγησης, όπως η Παγκόσμια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ και η Έκθεση Επιχειρείν της Διεθνούς Τράπεζας. Εξετάζονται επίσης πέραν των 150 εξειδικευμένων δεικτών που αντανακλούν επί μέρους πτυχές της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και γίνεται σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις 12 άλλων επιλεγμένων οικονομιών και τον μέσο όρο της ΕΕ. Γίνεται επίσης διαχρονική επισκόπηση των επιδόσεων της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Περιλαμβάνει επίσης αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου στο πλαίσιο ενός ευρέος ορισμού του όρου ανταγωνιστικότητα, που εμπεριέχει το σύνολο των θεσμών, των πολιτικών και άλλων παραγόντων, περιλαμβανομένων κοινωνικών και περιβαλλοντικών, που στηρίζουν και διατηρούν τη δημιουργία αξίας από τις επιχειρήσεις και υποστηρίζουν τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών σε βιώσιμη βάση. Καταγράφει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία, και παρέχει συστάσεις πολιτικής  για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Επιπλέον, στην Έκθεση τονίζεται η σημασία της διαμόρφωσης της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, στην οποία έχουν περιληφθεί μέτρα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που προωθούν την μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία, την διαφοροποίηση της οικονομίας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών έχει περιληφθεί για χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρουσιάζοντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Έκθεση, που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η οποία επικαιροποιεί  και επεκτείνει την ανάλυση και τα πορίσματα της 1ης Έκθεσης (2019), ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Τάκης Κληρίδης τόνισε πως στόχοι της 2ης έκθεσης είναι «η ολοκληρωτική επισκόπηση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και των παραμέτρων που την επηρεάζουν».

«Θεωρείται ένα χρήσιμο αναλυτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε σύγκριση με άλλες χώρες και με τον μέσο όρο της ΕΕ αλλά και διαχρονικά», ανέφερε και σημείωσε πως στόχος είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και συστηματική παρακολούθηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, ο εντοπισμός των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και βασικών προκλήσεων και η παροχή κατάλληλων συστάσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ανταγωνιστικότητας.

Η έκθεση «αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τους υπεύθυνους για χάραξη πολιτικής αλλά και για σκοπούς ευρύτερου διαλόγου για θέματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης», υπογράμμισε.

Ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ανδρέας Ασσιώτης τόνισε ότι η έκθεση δεν εξετάζει μόνο ένα δείκτη για μια συγκεκριμένη χρονιά αλλά εξετάζει και πως μεταβάλλεται ένας δείκτης κατά την διάρκεια του τελευταίου χρόνου, προσθέτοντας ότι μέσω αυτού του εργαλείου «μπορεί να δει κάποιος πως αλλάζει ή πως έχει αλλάξει η κυπριακή οικονομία τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια».

Ο κ. Ασσιώτης εξηγώντας ότι υπάρχουν δύο όροι που είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα είπε ότι παραγωγικός μπορεί να γίνει ο κάθε ένας αλλά «πόσο πιο ανταγωνιστικός μπορεί να γίνει αυτό πρέπει να συγκριθεί και με τις προσπάθειες που κάνουν και οι άλλες χώρες προς τον στόχο αυτό».

Είπε ακόμη ότι η Κύπρος σε κάποιους δείκτες είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα, σε άλλους χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια», ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη να διατηρηθεί η Κύπρος «και στους δείκτες που βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα».

Πρόσθεσε ότι κατά τον καταρτισμό της έκθεσης η Κύπρος συγκρίνεται με πολλές χώρες όπως είναι οι Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, ΕΕ και Ευρωζώνη.

Αναφορικά με τον επηρεασμό της οικονομίας από την πανδημία, ο κ. Ασσιώτης είπε ότι η οικονομική δραστηριότητα είχε συρρικνωθεί το 2020 κατά 5% και τόνισε πως η οικονομία «θα υπερκαλύψει το χαμένο έδαφος το 2021 αφού αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης 5,5%, ενώ σημείωσε πως αυτό οφείλεται στην κρατική παρέμβαση που ήταν άμεση και βοήθησε να συγκρατήσει τις επιπτώσεις της κρίσης».

«Αυτό έγινε με κόστος ένα υψηλότερο δημόσιο χρέος», ανέφερε και πρόσθεσε πως «αν δεν γινόταν αυτή η στήριξη και να αυξηθεί το κόστος (του κράτους) την επόμενη χρονιά θα είχαμε πρόβλημα διότι δεν θα είχε έσοδα το κράτος».

Ανέφερε ότι όραμα της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής είναι να καταστεί η Κύπρος μία χώρα από τις καλύτερες στον κόσμο για να ζει κάποιος, να εργάζεται και να δραστηριοποιείται

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Σωφρόνης Κληρίδης, ο οποίος ετοίμασε την έκθεση με το επιτελείο του στο Πανεπιστήμιο, είπε ότι με την έκθεση γίνεται μια ανατομία της κυπριακής οικονομίας και παρουσιάζεται μια ευρεία έννοια της ανταγωνιστικότητας, προσθέτοντας ότι η ανταγωνιστικότητα συνδέεται με την παραγωγικότητα και «κοιτάζει και θεσμούς και βιωσιμότητα περιβαλλοντική και κοινωνική».

Άλλο σημαντικό, σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, η έκθεση «αποφεύγει να εστιάσει σε ένα ή δύο αριθμούς ή βαθμολογίες» και «δίνει όλο τον πλούτο των πληροφοριών».

«Δεν πρέπει να εστιάζουμε σε μόνο ένα δείκτη, ποτέ, γιατί όλοι αυτοί οι δείκτες είναι πολύ ατελείς δείκτες», τόνισε, ενώ σημείωσε πως στην έκθεση έχουν προστεθεί οι τομείς Προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και διαφοροποίηση της οικονομίας που δεν υπήρχαν στην πρώτη έκθεση.

Ανέφερε επίσης ότι "η γενική διαπίστωση είναι ότι η Κύπρος αποδίδει αρκετά καλά" σε σχέση με την πορεία της διεθνής οικονομίας αλλά "σίγουρα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε διάφορους τομείς".

Ειδικότερα, η έκθεση προσδιορίζει οκτώ τομείς στους οποίους θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με την Έκθεση, αυτοί είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης των κυπριακών επιχειρήσεων, η ενίσχυση των διασυνδέσεων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιχειρήσεων, στηρίζοντας την ένταξη τους σε δίκτυα προμηθευτών διεθνών επιχειρήσεων καθώς και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, η ενίσχυση της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών, η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με τη συνέχιση των επιτυχημένων προσπαθειών για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, αλλά και της ανάπτυξης και διάθεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και η καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την εκπαίδευση και κατάρτιση, με την αύξηση των αποφοίτων με προσόντα σε τεχνικούς τομείς και σε τομείς φυσικών επιστημών, καθώς και με την  ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές απαιτήσεις.

Επίσης, η ενίσχυση της εξωτερικής συνδεσιμότητας μέσα από τη διαμόρφωση στρατηγικής για τις διεθνείς μεταφορές και τη συνδεσιμότητα, καθώς  και τη διευκόλυνση της διασύνδεσης με βασικούς διεθνείς επιχειρηματικούς εταίρους, η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων μέσα από τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού οικονομικού περιβάλλοντος και η διαφοροποίηση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης νέων τομέων που θα συμπληρώσουν τις υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες, και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των βασικών υφιστάμενων τομέων.

Σε σχέση με την διαφοροποίηση του μοντέλου της οικονομίας, η έκθεση τονίζει την ανάγκη η Κύπρος να αναπτύξει νέους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι θα είναι συμπληρωματικοί προς τις υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες (υγεία, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξειδικευμένοι, ελαφριά βιομηχανία και αγροτεχνολογία), αλλά και την ανάγκη η Κύπρος να αυξήσει τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα των υφιστάμενων βασικών τομέων της οικονομίας μέσω της διεύρυνσης και ποιοτικής διαφοροποίησης των εξωτερικών αγορών.

Αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, η έκθεση εισηγείται ανάπτυξη επιχειρηματικής κουλτούρας, παροχή κοινωνικού διχτύου ασφαλείας για μείωση του κόστους αποτυχίας, μείωση κόστους σύστασης επιχειρήσεων, αναγνώριση και προβολή επιτυχημένων περιπτώσεων και αύξηση χρηματοδότησης βασικής έρευνας.

Σε σχέση με τις επιχειρηματικές συνέργειες, η έκθεση εισηγείται αναθεώρηση θεσμικού πλαισίου για πανεπιστημιακούς τεχνοβλαστούς (university spin-offs), ενώ αναφορικά με την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών, η έκθεση εισηγείται εντατικοποίηση προσπαθειών για ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Σε σχέση με το ανθρώπινο κεφάλαιο, η έκθεση εισηγείται την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών.

Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η έκθεση του Συμβουλίου εισηγείται επικέντρωση στην προσέλκυση επενδύσεων με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας, στόχευση στο επιχειρηματικό ταλέντο παρά στους εύπορους ιδιώτες, ενίσχυση της εικόνας της Κύπρου ως ενός ελκυστικού προορισμού επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενίσχυση του ρυθμιστικού ελέγχου θεσμών και δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την εικόνα της Κύπρου, βελτίωση παροχής υπηρεσιών και υποδομών με γνώμονα την ενίσχυση της ποιότητας ζωής (σχολεία, υπηρεσίες υγείας, περιβάλλον) και μείωση γραφειοκρατίας και βελτίωση δικαστικού συστήματος.ΚΥΠΕΠολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Φόνος στην επαρχία Πάφου: Νεκρή γυναίκα μετά από μαχαίρωμα - Ύποπτος ο σύζυγός της
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόνος στην επαρχία Πάφου: Νεκρή γυναίκα μετά από μαχαίρωμα - Ύποπτος ο σύζυγός της

Φόνος στην επαρχία Πάφου: Νεκρή γυναίκα μετά από μαχαίρωμα - Ύποπτος ο σύζυγός της

Αρχή Κατά της Διαφθοράς: Απορρίπτεται η ανώνυμη καταγγελία για Γιαννάκη - Διαβάστε ολόκληρο το πόρισμα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχή Κατά της Διαφθοράς: Απορρίπτεται η ανώνυμη καταγγελία για Γιαννάκη - Διαβάστε ολόκληρο το πόρισμα

Αρχή Κατά της Διαφθοράς: Απορρίπτεται η ανώνυμη καταγγελία για Γιαννάκη - Διαβάστε ολόκληρο το πόρισμα

Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης: Και επίσημα ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης
ΚΥΠΡΟΣ

Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης: Και επίσημα ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης

Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης: Και επίσημα ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης

Κόκκινη προειδοποίηση: Διακοπή υπαίθριων εργασιών και μεταφορά/παράδοση προϊόντων με δίκυκλα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κόκκινη προειδοποίηση: Διακοπή υπαίθριων εργασιών και μεταφορά/παράδοση προϊόντων με δίκυκλα

Κόκκινη προειδοποίηση: Διακοπή υπαίθριων εργασιών και μεταφορά/παράδοση προϊόντων με δίκυκλα

Ελλάδα/Ανασχηματισμός: Όλα τα ονόματα της νέας κυβέρνησης
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα/Ανασχηματισμός: Όλα τα ονόματα της νέας κυβέρνησης

Ελλάδα/Ανασχηματισμός: Όλα τα ονόματα της νέας κυβέρνησης