O πρόεδρος της Hoegh LNG στον «Π»: Έτοιμοι για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με ΔΕΦΑ και ΑΗΚ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ Δημοσιεύθηκε 1.6.2020
O πρόεδρος της Hoegh LNG στον «Π»: Έτοιμοι για λεπτομερείς διαπραγματεύσεις με ΔΕΦΑ και ΑΗΚ
Ο πρόεδρος και CEO της Hoegh LNG ανοίγει τα χαρτιά του στον «Π» για την ενδιάμεση λύση fast truck, που υπόσχεται εξοικονομήσεις 100 εκατ. ετησίως

Η συνέντευξη από τον Σβέινουνγκ Στόλε, πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή της Hoegh LNG, του μεγαλύτερου προμηθευτή πλωτών μονάδων επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) στον κόσμο, λήφθηκε δύο 24ωρα πριν από την επιστολή της ΡΑΕΚ στην εταιρεία, την Παρασκευή, με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία για την αίτησή της να εγκαταστήσει FSRU στο Βασιλικό, για έναρξη επαναεριοποίησης LNG εντός του πρώτου τριμήνου του 2021, για τις ανάγκες της ΔΕΦΑ και της ΑΗΚ ή και ιδιωτών παραγωγών, μέχρι τη λειτουργία των κρατικών υποδομών. Ο κ. Στόλε δηλώνει έτοιμος να διαπραγματευτεί με τη ΔΕΦΑ και την ΑΗΚ, όπως του ζήτησε δύο μέρες αργότερα η ΡΑΕΚ, ώστε να υπογραφεί σε πρώτη φάση ένα μνημόνιο συναντίληψης. Τονίζει όμως τη θέση ότι η συμφωνία με τη ΔΕΦΑ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της αίτησης της εταιρείας του… Επιμένει, δε, ότι η λύση που προτείνει η Hoegh συμφέρει, και πολύ μάλιστα, την Κυπριακή Δημοκρατία, την τοπική οικονομία και τους καταναλωτές ηλεκτρισμού.
Ο διαγωνισμός της ΔΕΦΑ

Για ποιο λόγο, κ. Στόλε, η Hoegh LNG δεν ενδιαφέρθηκε για τον διαγωνισμό που προκήρυξε η ΔΕΦΑ για κρατικές υποδομές εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, μόνη της ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες;

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Hoegh LNG βασίζεται στην κατασκευή, την ιδιοκτησία και τη λειτουργία FSRU (σ.σ. πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου) και σχετικής υποδομής για την προμήθεια επαναεριοποιημένου LNG στους πελάτες μας. Έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο FSRU στον κόσμο, με τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας, πράγμα που σημαίνει ότι είναι ο πιο σύγχρονος στόλος και χρησιμοποιεί την πιο αποτελεσματική τεχνολογία, με υψηλή απόδοση και αξιοπιστία. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, ο διαγωνισμός που προκήρυξε η ΔΕΦΑ δεν ταίριαζε με την επιχειρηματική μας στρατηγική, διότι για να ικανοποιήσουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του διαγωνισμού θα έπρεπε να προτείνουμε στη ΔΕΦΑ την πώληση κάποιου παλαιότερου (σ.σ. σε ηλικία και τεχνολογία, εννοεί προφανώς) FSRU ή την πώληση ενός παλιού πλοίου μεταφοράς LNG, αφού πρώτα το μετατρέπαμε σε FSRU. Στον στόλο μας δεν έχουμε σκάφη που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τέτοιο σκοπό. Ωστόσο, για πολλά άλλα έργα εξετάσαμε τέτοιες λύσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μας πολύ συχνά ενέχουν τον κίνδυνο ψηλού κόστους, μη τήρησης χρονοδιαγραμμάτων και έλλειψης επιχειρησιακής αξιοπιστίας.Γιατί η Hoegh LNG κατέθεσε αίτηση στη ΡΑΕΚ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας FSRU χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και συμφωνία με τη ΔΕΦΑ ή την ΑΗΚ ή οποιονδήποτε άλλο παραγωγό ηλεκτρισμού για αγορά του επαναεριοποιημένου LNG; Τι νόημα θα έχει η έγκριση της αίτησης, χωρίς ύπαρξη αγοραστή του προϊόντος σας;

Η κάθοδος της Hoegh LNG στην Κύπρο αποσκοπούσε στην έναρξη παρουσίας της στην κυπριακή αγορά και στη συνέχεια την προσέγγιση όσων ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες μας. Χωρίς άδεια λειτουργίας (σ.σ. του FSRU) δεν θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στη ΔΕΦΑ και την ΑΗΚ. Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας για μια γρήγορη ενδιάμεση λύση (σ.σ. επαναεριοποίησης LNG) είναι ελκυστική τόσο για την ΑΗΚ όσο και για τη ΔΕΦΑ, καθώς και για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς επιτρέπει στην Κύπρο να στραφεί σε φθηνότερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, για να μπορέσει να μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους χρήστες, πολύ νωρίτερα από ό,τι έχει προγραμματιστεί. Έχουμε επίσης προσεγγιστεί από άλλες ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες (σ.σ. που έχουν άδεια για παραγωγή ηλεκτρισμού), οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας, επειδή προσφέρονται νωρίτερα από το προγραμματισμένο έργο της ΔΕΦΑ.Αν υποθέσουμε ότι η ΡΑΕΚ εγκρίνει την αίτησή σας για εγκατάσταση του FSRU, μπορείτε να μας αναφέρετε ποιες συγκεκριμένες άδειες θα χρειαστεί στη συνέχεια η εταιρεία σας, και από ποιους κρατικούς φορείς, για να μπορέσει να λειτουργήσει η μονάδα σας; Είστε βέβαιοι ότι μπορείτε να εξασφαλίσετε αυτές τις άδειες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσετε να λειτουργήσετε το FSRU εντός του πρώτου τριμήνου του 2021;

Η πρότασή μας είναι απλή, γι’ αυτό και μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα. Αξιοποιούμε την υπάρχουσα υποδομή (σ.σ. εννοεί κατά κύριο λόγο την προβλήτα της VTTV στο Βασιλικό), η οποία έχει ήδη λάβει άδεια. Ο αγωγός που θα συνδέσει το FSRU με τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (σ.σ. της ΑΗΚ) είναι μια μικρή εγκατάσταση που απαιτεί άδεια εγκατάστασης, η οποία, με τη συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας, μπορεί να εξασφαλιστεί εντός του χρονικού πλαισίου παράδοσης του συνολικού έργου (σ.σ. πρώτο τρίμηνο του 2021). Έχουμε ήδη ξεκινήσει να προετοιμάζουμε τις απαραίτητες αιτήσεις και θα είμαστε έτοιμοι να τις υποβάλουμε σύντομα, αφού λάβουμε μια θετική απάντηση από τη ΡΑΕΚ (σ.σ. με επιστολή της την Παρασκευή η ΡΑΕΚ ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις από τη Hoegh LNG).Οι υπολογισμοί της Hoegh και η εξοικονόμηση 100 εκατ. ετησίως

Θέλουμε να μας εξηγήσετε με ποιους υπολογισμούς καταλήξατε στο συμπέρασμα ότι για κάθε 12 μήνες αξιοποίησης του FSRU της Hoegh το κράτος και η ΑΗΚ θα έχουν εξοικονόμηση περίπου 100 εκατ. ευρώ και επιπλέον θα διατίθεται φθηνότερο ρεύμα προς τους καταναλωτές, νοουμένου ότι δεν γνωρίζετε σε ποια τιμή θα προμηθεύεται το LNG η ΔΕΦΑ. Με άλλα λόγια, εσείς προτείνετε επαναεριοποίηση, με ένα συγκεκριμένο τέλος, που μπορεί όντως να είναι ελκυστικό για τη ΔΕΦΑ. Το αν όμως το κόστος του ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή θα μειωθεί ή όχι και πόσο, θα εξαρτηθεί πολύ περισσότερο από το κόστος του LNG που θα εξασφαλίσει η ΔΕΦΑ. Συνεπώς, το όφελος των 100 εκατ. ευρώ για την κυπριακή οικονομία δεν εξαρτάται μόνο από τη λειτουργία του δικού σας FSRU αλλά και από άλλους παράγοντες που δεν μπορείτε εσείς να επηρεάσετε.

Η προβλεπόμενη εξοικονόμηση ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και προέρχεται από τη σύγκριση μεταξύ του κόστους παραγωγής ενέργειας με τη χρήση Heavy Fuel Oil (μαζούτ) ως καυσίμου και του αντίστοιχου κόστους χρήσης του LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο), συμπεριλαμβανομένου του κόστους του προτεινόμενου από τη Hoegh LNG τερματικού LNG και της υποδομής προμήθειας φυσικού αερίου στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΑΗΚ στο Βασιλικό.

Ενόσω το τερματικό της ΔΕΦΑ δεν υπάρχει, η ΑΗΚ πρέπει να χρησιμοποιεί το μαζούτ ως καύσιμο, ενώ η λύση που προτείνουμε εμείς καθιστά δυνατή τη μετάβαση στο φθηνότερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον φυσικό αέριο για παραγωγή ενέργειας, πολύ νωρίτερα από τον σχεδιασμό της ΔΕΦΑ. Οι εξοικονομήσεις στις οποίες αναφερόμαστε υπολογίζονται με βάση τις σημερινές τιμές αγοράς μαζούτ και LNG, σε συνδυασμό με το σημερινό κόστος της εκπομπής ρύπων, της ενοικίασης του FSRU μας και της υποδομής σύνδεσης, του κόστους των λιμενικών υπηρεσιών και της φορολογίας για την προμήθεια του φυσικού αερίου στον σταθμό παραγωγής ενέργειας. Τόσο οι τιμές μαζούτ όσο και του υγροποιημένου αερίου βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα σήμερα και πιστεύεται ότι το LNG θα παραμείνει χαμηλά, ειδικά στην αγορά spot (σ.σ. άμεσης παράδοσης), λόγω της προβλεπόμενης υψηλής προσφοράς. Είναι σωστό ότι δεν ελέγχουμε την τιμή μαζούτ και LNG, μόνο το κόστος FSRU και της υποδομής, αλλά πιστεύουμε ότι το χάσμα τιμών (μαζούτ έναντι LNG) θα αυξηθεί στο μέλλον και σε συνδυασμό με αυξημένες επιβαρύνσεις για τις εκπομπές ρύπων από μαζούτ, θα είναι οικονομικά πολύ ευεργετικό για την Κύπρο να προχωρήσει στη γρήγορη ενδιάμεση λύση που προσφέρουμε, καθώς αντιπροσωπεύει μια συνολική εξοικονόμηση για την κυπριακή οικονομία άνω των 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του 2021.Θα θέλαμε να μάθουμε ποιο είναι το κυμαινόμενο τέλος επαναεριοποίησης που προτείνετε μέσα στην αίτησή σας προς τη ΡΑΕΚ. Θέλουμε επίσης να ξέρουμε κατά πόσο το ύψος αυτού του τέλους (αναλόγως της διάρκειας χρήσης του FSRU από τη ΔΕΦΑ) συνδέεται άμεσα με τις ποσότητες LNG που θα θέλει να επαναεριοποιήσει η ΔΕΦΑ και κατ’ επέκταση η ΑΗΚ. Εν ολίγοις, πώς υπολογίσατε τις πραγματικές ανάγκες της ΔΕΦΑ και της ΑΗΚ σε υγροποιημένο αέριο για την περίοδο 2021-22, από τη στιγμή που οι πληροφορίες λένε ότι μόνο για την παραγωγή 400 μεγαβάτ είναι σε θέση η ΑΗΚ να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο σήμερα; Αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, δεν θα είναι υψηλότερο το τέλος επαναεριοποίησης που θα ζητήσετε και δεν θα είναι μικρότερο το όφελος για την κυπριακή οικονομία;

Το μοναδιαίο κόστος του αερίου που θα παραδίδεται στην ΑΗΚ χωρίζεται σε διάφορα μέρη, αλλά το βασικό κόστος είναι η τιμή του ΥΦΑ. Αυτή η τιμή καθορίζεται από την αγορά, αλλά εξαρτάται επίσης από το εάν το αέριο αγοράζεται από την αγορά άμεσης παράδοσης (spot market) ή μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων. Επιπλέον, προστίθεται το ημερήσιο κόστος για το FSRU, που περιλαμβάνει λειτουργικό κόστος, λιμενικά τέλη, καύσιμα και φόρους. Όλα αυτά μπορούν να οριστούν ως κόστος επαναεριοποίησης. Αυτό είναι ένα σταθερό ημερήσιο κόστος, πέρα από το κόστος καυσίμου. Θα συμπεριληφθεί επίσης τέλος για την κάλυψη της περιορισμένης επένδυσης που απαιτείται για υποδομή φυσικού αερίου, που περιλαμβάνει εξοπλισμό παραλαβής φυσικού αερίου στην προβλήτα και τον αγωγό φυσικού αερίου προς τον σταθμό παραγωγής ενέργειας. Ο αντίκτυπος στην τιμή μονάδας φυσικού αερίου θα εξαρτηθεί από το χρονικό διάστημα που ενδέχεται να λειτουργήσει μια συμφωνία με τη Hoegh (σ.σ. όσο μακροβιότερη η συμφωνία, τόσο χαμηλότερο το τέλος επαναεριοποίησης). Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή χρησιμοποιούμε κυρίως υπάρχουσες εγκαταστάσεις (σ.σ. της VTTV), αυτό το κόστος υποδομής αντιπροσωπεύει πολύ μικρό μέρος του συνολικού κόστους.

Οι ποσότητες ΥΦΑ που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο μας αντλήθηκαν από επίσημα έγγραφα και από στοιχεία των σχετικών επίσημων διαγωνισμών. Σε περίπτωση που οι ποσότητες είναι διαφορετικές, είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε τους αριθμούς ανάλογα. Προτείναμε στη ΔΕΦΑ και την ΑΗΚ αναθεώρηση των υπολογισμών με διαφανή τρόπο και θα είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε όταν είναι έτοιμοι. Σε αυτό το στάδιο δεν θεωρούμε σκόπιμο να αποκαλύψουμε δημόσια συγκεκριμένους αριθμούς (σ.σ. το τέλος επαναεριοποίησης, π.χ.).Γνωρίζετε ότι η ΔΕΦΑ δεσμεύεται από τη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας χωρίς να προκηρύξει προσφορές για την αγορά υπηρεσιών επαναεριοποίησης; Αν όντως χρειαστεί να προκηρυχθούν προσφορές, θα υπάρξει πιστεύετε επαρκής χρόνος για να λειτουργήσει επικερδώς και για τις δύο πλευρές το FSRU της Hoegh, από τη στιγμή που η ΔΕΦΑ υποστηρίζει ότι το δικό της FSRU θα είναι έτοιμο τέλη του 2022;

Με βάση τις νομικές συμβουλές που έχουμε, θεωρούμε ότι η κυπριακή νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις Οδηγίες της ΕΕ, παρέχει διάφορες εναλλακτικές λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να λάβουμε μια απόφαση αρκετά σύντομα, για να παραδώσουμε το πρώτο αέριο στο πρώτο τρίμηνο του 2021, μέσω της πρότασής μας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει νομοθεσία στην Κύπρο, ούτε εντός της ΕΕ, που να απαγορεύει (σ.σ. να εμποδίζει) την έναρξη λειτουργίας του έργου μας το πρώτο τρίμηνο του 2021, με την επιφύλαξη της αποδοχής από τη ΔΕΦΑ και την ΑΗΚ.Τίποτε στη νομοθεσία δεν εμποδίζει το χρονοδιάγραμμα

Αν προκηρυχθούν προσφορές από τη ΔΕΦΑ για ενδιάμεση/προσωρινή χρήση FSRU, η Hoegh θα είναι η μοναδική εταιρεία που θα μπορεί να περιλάβει στην πρότασή της την αξιοποίηση της προβλήτας της VTTV στο Βασιλικό;

Έχουμε μια συμφωνία με τη VTTV που μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε αυτήν την προβλήτα στην πρότασή μας για το FSRU καθώς και άλλες υποδομές, σε ένα πακέτο που καθιστά την προσφορά μας μοναδική από τεχνική και εμπορική άποψη. Άλλες εταιρείες θα πρέπει ενδεχομένως να πλησιάσουν τη VTTV εάν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την προβλήτα.Στην υποθετική περίπτωση που η πρότασή της Hoegh δεν αναφερόταν σε μια ενδιάμεση λύση 18-36 μηνών, αλλά π.χ. για 10 χρόνια ή 20 χρόνια, μπορείτε να μας πείτε σε ποιο ύψος περίπου θα ήταν το τέλος επαναεριοποίησης που θα προτείνατε στη ΔΕΦΑ;

Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο. Η πρότασή μας είναι για περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2021 έως ότου αρχίσει να λειτουργεί ο τερματικός σταθμός LNG της ΔΕΦΑ. Σε περίπτωση που μας ζητηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να το εξετάσουμε με τη ΔΕΦΑ.Είστε ικανοποιημένος από την ανταπόκριση της κυβέρνησης, της ΔΕΦΑ και της ΑΗΚ στην πρόταση που υποβάλατε; Θεωρείτε ότι υπήρξε/υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον και πολιτική βούληση από την κυβερνητική πλευρά για συνεργασία;

Παρουσιάσαμε την πρότασή μας στη ΔΕΦΑ και την ΑΗΚ και περιμένουμε τώρα να προχωρήσουμε σε πιο λεπτομερείς συζητήσεις και με τους δύο. Δεν βλέπουμε κάποιο λόγο να μην ενδιαφερθούν να συζητήσουν την πρότασή μας, καθώς δεν αντιβαίνει στα σχέδια της κυβέρνησης. Στην πραγματικότητα, πιστεύουμε ότι η λύση που πρότεινε η Hoegh συμπληρώνει τα υπάρχοντα σχέδια, λόγω της επίσπευσης της προμήθειας φυσικού αερίου και ταυτόχρονα προσφέρει σημαντικά οφέλη για την κυπριακή οικονομία και μειωμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πιστεύουμε ότι έχουμε υποβάλει μια εμπεριστατωμένη αίτηση στη ΡΑΕΚ και ανυπομονούμε για τη θετική της απάντηση (σ.σ. μεσολάβησε την Παρασκευή επιστολή της ΡΑΕΚ στη Hoegh, με την οποία ζητούνται διευκρινίσεις επί της αίτησης, αλλά επίσης καλείται η εταιρεία να διαβουλευθεί με τη ΔΕΦΑ για τη συνομολόγηση ενός μνημονίου συναντίληψης [MoU], για μια λύση-γέφυρα, που θα επισπεύσει την έλευση φυσικού αερίου).Έγινε ή όχι διάβημα διαμαρτυρίας από τη Hoegh προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περί απροθυμίας της κυβέρνησης να συζητήσει την πρόταση της εταιρείας σας; Αναγνωρίζετε το δικαίωμα του κράτους να καθορίσει ως αποκλειστικό προμηθευτή φυσικού αερίου στην εσωτερική αγορά την κρατική ΔΕΦΑ;

Δεν έχουμε υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο/καταγγελία. Έχουμε μόνο ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι υποβάλαμε αίτηση στη ΡΑΕΚ, όπως κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Για το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας, πιστεύουμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κυρίαρχο κράτος, έχει κάθε δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε διευθετήσεις που πιστεύει ότι είναι καλές για τη χώρα, στο πλαίσιο σχετικών νομοθεσιών και οδηγιών.Πρόσβαση σε πολλούς προμηθευτές

Πιστεύετε ότι χωρίς μια κατ’ αρχήν συμφωνία της Hoegh με το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΔΕΦΑ υπάρχουν πιθανότητες η ΡΑΕΚ να εγκρίνει την αίτησή σας;

Η αίτησή μας υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Οδηγιών και της νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρξει συμφωνία με οποιοδήποτε μέρος για την έγκρισή της. Εν πάση περιπτώσει, καθώς περιμένουμε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής μας από τη ΡΑΕΚ, οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο σε αυτό το ζήτημα δεν θα προσθέσει καμία αξία (σ.σ. επαναλαμβάνουμε ότι η συνέντευξη λήφθηκε δύο 24ωρα πριν την επιστολή της ΡΑΕΚ στη νορβηγική εταιρεία).Από την εμπειρία σας στον τομέα του φυσικού αερίου, ποια οφέλη πιστεύετε ότι αποκομίζει ένα κράτος από την ύπαρξη ιδιόκτητων υποδομών εισαγωγής, αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG για πολυετή αξιοποίηση; Το κυπριακό κράτος εκτιμά ότι οι ιδιόκτητες υποδομές τού εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού.

Ως ο μεγαλύτερος πάροχος FSRU στην αγορά, έχουμε ως πελάτες μας 100% κρατικές εταιρείες, μερικώς κρατικές εταιρείες και πλήρως ιδιωτικές εταιρείες και όλοι μισθώνουν τα FSRU μας σε μακροπρόθεσμη βάση. Η εμπειρία μας είναι ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια του εφοδιασμού για έναν καταναλωτή ενέργειας είναι η δυνατότητα πρόσβασής του σε πολλές πηγές εφοδιασμού, για να μην εξαρτάται από μία μόνο πηγή. Αυτή είναι ακριβώς η προοπτική που παρέχει η λύση FSRU και LNG στους πελάτες: Οποιοσδήποτε εισαγωγέας LNG μπορεί να έχει πρόσβαση σε LNG από τις ΗΠΑ, τη Δυτική Αφρική, τη Μέση Ανατολή, για να αναφέρω μερικές πιθανές πηγές προμήθειας για την Κύπρο.Ποια είναι η Hoegh LNG

Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τις δραστηριότητες της Hoegh LNG, τον στόλο της, παλαιότερες ή υφιστάμενες συνεργασίες της με άλλα κράτη ή μεγάλους παραγωγούς ηλεκτρισμού;

Η Hoegh LNG είναι ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο ΥΦΑ, με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρία. Ήμασταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν να αναπτύσσουν την αγορά FSRU πριν από 15 χρόνια και τώρα έχουμε τον μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο στόλο FSRU παγκοσμίως.

Η Hoegh LNG είναι εισηγμένη εταιρεία στα χρηματιστήρια του Όσλο και της Νέας Υόρκης και συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες απαιτήσεις διακυβέρνησης και διαφάνειας. Είμαστε μια πλήρως ολοκληρωμένη εταιρεία, η οποία εκτός από την κατοχή και τη λειτουργία τερματικών ΥΦΑ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την εκτέλεση όλων των τμημάτων ανάπτυξης ενός έργου, κάτι που έχουμε κάνει για πολλά έργα. Τώρα έχουμε σε εξέλιξη δραστηριότητες στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική, την Κίνα και την Ινδονησία και ολοκληρώνουμε ένα έργο που σχεδιάζεται να ξεκινήσει στην Ινδία αργότερα αυτό το έτος. Επιπλέον, έχουμε επιλεγεί ως πάροχος FSRU σε δύο έργα στην Αυστραλία.

Έχουμε εμπειρία σε συνεργασία με κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες. Τα περισσότερα από αυτά τα έργα σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας και γι’ αυτό οι λύσεις μας βασίζονται σε αποδοτικά και αξιόπιστα τεχνικά συστήματα με επάρκεια σε όλο τον κρίσιμο εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε μια πολύ υψηλή αποδοτικότητα στις λειτουργίες μας, που εξασφαλίζει συνεχή αποστολή αερίου στους πελάτες, ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κρίσιμης σημασίας έργα, όπως η παραγωγή ενέργειας.

Είμαστε πολύ περήφανοι για τις λειτουργικές μας επιδόσεις και ως η μοναδική εταιρεία FSRU, δημοσιεύουμε τα δεδομένα απόδοσής μας στις τριμηνιαίες αναφορές μας, και όπως θα δείτε βρίσκονται ή πλησιάζουν στο 100%. Η οικονομική έκθεση για το πρώτο τρίμηνο του 2020 θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου, ρίξτε μια ματιά.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ
ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου
ΚΥΠΡΟΣ

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό
ΚΥΠΡΟΣ

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο, εκκενώνονται χωριά
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο, εκκενώνονται χωριά

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο, εκκενώνονται χωριά