«Δεν έχουμε περιθώριο να μην γίνουμε leaders στην καινοτομία»

ΜΙΡΑΝΤΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ Δημοσιεύθηκε 7.4.2019
«Δεν έχουμε περιθώριο να μην γίνουμε leaders στην καινοτομία»

Τα καθήκοντά του ως επικεφαλής επιστήμονας για την Έρευνα και την Καινοτομία ανέλαβε και επισήμως ο Κυριάκος Κόκκινος. Ο κ. Κόκκινος είναι ο άνθρωπος που θα σχεδιάσει μαζί με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας τη στρατηγική για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, αλλά και θα προχωρήσει μαζί με τους συνεργάτες του στη Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Ο επιστημονικός και επιχειρηματικός κόσμος της Κύπρου εν έτει 2019 έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ τον καθορισμό μιας βιώσιμης στρατηγικής η οποία, μέσα από μέτρα και κίνητρα, θα συμβάλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, θα δώσει προοπτικές επιβίωσης στην οικονομία του τόπου και θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, αυτό που με δυο λέξεις ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό.


Ο κ. Κόκκινος πέρα από τη μακρόχρονη εμπειρία του στον ιδιωτικό τομέα, σε εταιρείες που προωθούν την καινοτομία, διετέλεσε τα τελευταία χρόνια αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ενώ ως επικεφαλής επιστήμονας συμμετέχει και ως ex-officio μέλος στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας που είχε συσταθεί τον Οκτώβριο πέρσι, το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό σώμα και λογοδοτεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. • Έχετε διοριστεί και πρόεδρος του ΙΠΕ, στο οποίο προωθούνται προσεχώς αλλαγές. Τι αλλάζει;  • Διευρύνεται η αποστολή του αναλαμβάνοντας πλέον και το κεφάλαιο της καινοτομίας. Συνεπώς μεταφέρονται κάτω από μία στέγη η έρευνα και η καινοτομία, ενώ το ΙΠΕ θα μετονομαστεί σύντομα, ακριβώς ώστε το όνομά του να αντικατοπτρίζει τον νέο διευρυμένο ρόλο που αναλαμβάνει.

 • Εσείς, απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι θα λειτουργείτε μέσα από δύο βραχίονες, έναν στο ΙΠΕ ως πρόεδρός του για υλοποίηση μέτρων και πολιτικών και έναν στη ΓΔ ΕΠΣΑ όπου θα σχεδιάζετε αυτές τις πολιτικές… • Ναι, το Ίδρυμα θα είναι ο εκτελεστικός βραχίονας για οποιεσδήποτε αποφάσεις λάβουμε. Ο στρατηγικός σχεδιασμός για θέματα πολιτικής υποστηρίζεται από το αρμόδιο τμήμα στη ΓΔ ΕΠΣΑ που ασχολείται με την έρευνα και την καινοτομία, του οποίου θα είμαι ο πολιτικός προϊστάμενος. Εκεί θα ασχολούμαστε με θέματα στρατηγικής και χάραξης πολιτικών, μελετώντας τις κατευθύνσεις που μας δίνει η ΕΕ και προσαρμόζοντάς τες για να τις χαράξουμε στα δικά μας δεδομένα. Αφού λοιπόν αποφασίσουμε τη στρατηγική μέσω του ΙΠΕ θα εφαρμόζουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες που την υποστηρίζουν.


Το «ραντάρ»

 • Πώς θα πιάνετε τον παλμό του οικοσυστήματος;

 • Το ΙΠΕ δεν θα είναι απλώς ένας εκτελεστικός βραχίονας. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που αναφέρεστε, την επαφή με το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας. Στην ουσία το ΙΠΕ θα λειτουργεί και ως το «ραντάρ» μου το οποίο θα μεταφέρει ιδέες και αξιώσεις ώστε κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής να ξέρουμε τι ανάγκες έχει η αγορά, η επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα ή τις δυσκολίες που υπάρχουν ενδεχομένως στην υλοποίηση μιας στρατηγικής. Το ζήτημα είναι να παίρνεις τα μηνύματα της βάσης και να διαμορφώνεις πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας από τους βασικότερούς μας στόχους είναι να καταστήσουμε το ΙΠΕ πιο πελατοκεντρικό. Σκοπός μας είναι μέσα από αυτές τις αλλαγές να προωθήσουμε την ιδέα ότι η καινοτομία δεν είναι κάτι ξεχωριστό από την έρευνα. Καινοτομία είναι άλλωστε η μετάφραση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε αξία και χειροπιαστό όφελος για την οικονομία και την κοινωνία. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα μιας έρευνας μπορούν να μεταφραστούν σε ένα startup ή ενός spinoff, ή σε μια νέα καινοτόμα υπηρεσία ή προϊόν που θα εισέλθει στην αγορά.


Εξαιρετικής ποιότητας έρευνα

 • Πού στεκόμαστε σήμερα στην Κύπρο σε ό,τι αφορά την έρευνα, την καινοτομία και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ τους;

 • Στην Κύπρο έχουμε ένα εξαιρετικής ποιότητας ερευνητικό δυναμικό. Η ποιότητα της έρευνας δεν κρίνεται από εμάς, αλλά από συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια όπως οι διεθνείς δείκτες. Σήμερα ως επί το πλείστον το επιστημονικό μας δυναμικό παράγει έρευνα, η οποία συχνά δημοσιεύεται σε ένα έγκυρο περιοδικό, διευρύνοντας το επιστημονικό κύρος ενός ακαδημαϊκού και βοηθώντας, παράλληλα, το εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα να ανεβεί στην κατάταξη. Μέχρι όμως αυτή η βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα να εξελιχθεί σε μια καινοτόμα ιδέα και μετά να γίνει η εμπορική αξιοποίηση, ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος. Η βασική και η εφαρμοσμένη έρευνα είναι πολύ σημαντική, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της διαδρομής και λίγες ιδέες καταφέρνουν να γίνουν ένα ολοκληρωμένο προϊόν. Τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Στην έρευνα είμαστε σε καλό δρόμο και θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε και να την ενθαρρύνουμε. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε ενώπιόν μας είναι να τη διασυνδέσουμε με την επιχειρηματική κοινότητα για να βγουν ιδέες και προϊόντα μέσα από τη συνεργασία των ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων.


Η κοιλάδα του θανάτου

 • Δεν μπορούν όμως όλες οι έρευνες ή οι ιδέες να καταλήγουν σε καινοτομία, δεν είναι;

 • Βεβαίως και όχι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτής της έρευνας να μετατρέπεται σε προϊόντα. Γι' αυτό η αποστολή μας είναι να βοηθήσουμε ώστε να γεφυρωθεί η «κοιλάδα του θανάτου» (valley of death) όπως ονομάζεται, δηλαδή η απόσταση που μας χωρίζει από την έρευνα και την καινοτομία. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο κοιλάδες θανάτου: η τεχνολογική και η εμπορική. Για παράδειγμα, μπορεί η ιδέα ως ιδέα στα εργαστήρια να είναι καλή, αλλά να μην είναι ώριμη ή τόσο σημαντική που να αξιοποιηθεί επιχειρηματικά. Ή να μην έχουμε τη γνώση τεχνολογικά για να τη μετατρέψουμε σε προϊόν. Από την άλλη, σε εξαιρετικές, τεχνολογικά, ιδέες μπορεί να απουσιάζουν βασικά συστατικά που θα βοηθήσουν στην εξέλιξή τους όπως ένα καλό επιχειρηματικό μοντέλο, οι επενδυτές, που θα συμβάλουν στην υλοποίησή τους, ή ένα καλό πλάνο επικοινωνίας. Ως εκ τούτου, πρωταρχικό μας μέλημα είναι να κτίσουμε γέφυρες. Στόχος είναι να βρούμε τους τρόπους να περάσουμε από την έρευνα στο νέο προϊόν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί φέρνοντας κοντά το ακαδημαϊκό προσωπικό, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές αρχές, ενώ παρέχουμε ταυτόχρονα συμβουλευτικές υπηρεσίες και ευκαιρίες συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό και το εσωτερικό.


28-ΚΟΚΚΙΝΟΣ2


Ηγέτες στην καινοτομία

 • Μπορούμε να γίνουμε από followers leaders στην καινοτομία;  • Δεν έχουμε περιθώριο να μην γίνουμε leaders. Πολλοί διερωτώνται τι θα μπορούσε να κάνει η Κύπρος. Η Κύπρος δεν είναι απλώς ένα νησί. Αποτελεί γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης, Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα, η έρευνα και η καινοτομία είναι όπως η ποίηση, η λογοτεχνία και η μουσική. Δεν έχουν σύνορα. Συνεπώς η συνεργασία με μεγάλα ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό που θα συμβάλουν στην υλοποίηση ιδεών είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Επίσης, το μικρό μέγεθος της Κύπρου μπορεί να αποτελέσει και πλεονέκτημα. Η χώρα μας θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως «δοκιμαστικό πεδίο» για ιδέες που ενδεχομένως χρειάζεται να εφαρμοστούν πιλοτικά σε μια μικρή κλίμακα, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επιδιώξουμε. Ας πάρουμε ως παράδειγμα την έρευνα που γίνεται για τις κλιματολογικές αλλαγές, όπου η Κύπρος θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όπως και ρόλο γέφυρας μεταξύ κρατών. Οπόταν αυτή η προοπτική πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά από εμάς ώστε να λειτουργήσει προς όφελός μας. Από την άλλη η Κύπρος είναι μια χώρα που δεν έχει περιθώριο να μην επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία καθώς πρόκειται για έναν πολυδιάστατο κλάδο που θα δώσει νέα δυναμική, θωρακίζοντας την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Ειδικότερα, η έρευνα και η καινοτομία διαπερνούν όλους τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.


Επάγγελμα ερευνητής  

 • Πιστεύετε πως πρέπει να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας ώστε να προωθηθεί η ψηφιακή οικονομία και η καινοτομία

 • Η Κύπρος είναι μια χώρα που επενδύει πάρα πολλά στην παιδεία και στην εκπαίδευση της νέας γενιάς. Πρόκειται για μια τεράστια επένδυση. Είμαστε πρώτοι στην ΕΕ. Εάν όμως επενδύουμε για να φτιάξουμε έναν αυριανό πολίτη που να είναι εργάτης της γνώσης και υστερούμε στην έρευνα και την καινοτομία σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθος. Είτε σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της επένδυσης που κάναμε μένει στο εξωτερικό, είτε όταν το δυναμικό μας έρχεται πίσω δεν βρίσκει τις ευκαιρίες αξιοποίησης της επένδυσης που έκανε στη γνώση, και είτε υποαπασχολείται κάνοντας κάτι μικρότερου βεληνεκούς με βάση τις σπουδές του, είτε αλλάζει αντικείμενο. Λίγοι είναι οι επιστήμονες που έρχονται στην Κύπρο και αξιοποιούνται 100% σε αυτό το οποίο ονειρεύτηκαν να υπηρετήσουν. Αν όμως δώσουμε ευκαιρίες στον κόσμο μας να εργοδοτηθεί σε Κέντρα Αριστείας όπως για παράδειγμα, το RISE ή το ΚΟΙΟΣ ή σε ένα πανεπιστήμιο ως επαγγελματίας ερευνητής, θα δημιουργήσουμε αξία. Ο ερευνητής δεν είναι ένα προσωρινό επάγγελμα. Μπορεί ένας άνθρωπος που ξεκινά ως ερευνητής να παραμείνει εφ' όρου ζωής ερευνητής.

 • Υπάρχουν θέσεις στην αγορά για ερευνητές;

 • Σίγουρα η ιδιότητα του ερευνητή δεν αφορά μόνο την υλοποίηση ακαδημαϊκής έρευνας. Αν εγκαθιδρυθεί η έννοια της έρευνας και της τεχνολογίας μέσα στις επιχειρήσεις, και σε κάθε επιχείρηση, μικρή-μεσαία-μεγάλη, μπορούν αυτά τα άτομα να εργοδοτηθούν για να δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες.


Επένδυση στην καινοτομία

 • Δεν φτάσαμε ακόμη σε αυτό το στάδιο στην Κύπρο…

 • Το βασικό μήνυμα που προσωπικά θέλω να περάσω προς τον επιχειρηματικό κόσμο είναι πως οι εταιρείες θα πρέπει να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία ώστε να διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. Ο δικός μας ρόλος είναι να φέρουμε κοντά τον ακαδημαϊκό-ερευνητικό χώρο με την αγορά για να διασφαλίσουμε το βιώσιμο μέλλον της χώρας μας. Και αυτό σημαίνει και εξωστρέφεια… Η αγορά στην οποία απευθυνόμαστε δεν είναι οι 800 χιλ. κάτοικοι της Κύπρου. Η αγορά είναι η Ευρώπη, η παγκόσμια αγορά. Βλέπουμε επιχειρήσεις κυπριακές που είχαν την εξωστρέφεια και την τόλμη να δοκιμαστούν σε διεθνές επίπεδο και να έχουν πολύ καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σε σύγκριση με επιχειρήσεις που παρέμειναν περιορισμένες στα γεωγραφικά όρια της Κύπρου. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως η ανταγωνιστικότητά μας ως οικονομία, και η κοινωνική μας ευημερία, εξαρτώνται σημαντικά από το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα 3-5 χρόνια το θέμα έρευνας-καινοτομίας.


Μεγαλύτερες επενδύσεις

 • Αργήσαμε να το αντιληφθούμε αυτό, δεν είναι; Δαπανούμε πολύ χαμηλά ποσοστά στην έρευνα, σε αντίθεση με προηγμένες χώρες, ενώ το οικοσύστημα της καινοτομίας, η ανάγκη δημιουργίας του οποίου ξεκίνησε λίγο πριν την οικονομική κρίση, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. • Αν αργήσαμε; Η απάντηση είναι ναι. Από την άλλη όμως ποτέ δεν είναι αργά. Σημασία έχει να το κάνουμε έστω και τώρα. Αυτή την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε θεωρώ πως στον ίδιο βαθμό την έχουν και άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Η Ευρώπη δεν είναι ομοιογενής σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Βλέπετε, στις σκανδιναβικές χώρες, στην Αγγλία, τη Γερμανία, έχουν άλλη δυναμική. Είναι πιο προχωρημένες. Στον νότο, ακόμα και η Ισπανία, τώρα ξεκίνησε. Εμείς, ως Κύπρος δαπανούμε μόλις το 0,56% του ΑΕΠ για την έρευνα. Η Ευρώπη είναι σήμερα στο 2% και θέλει να πάει στο 3%. Για την Κύπρο ακόμη και μία ποσοστιαία μονάδα προς τα πάνω σημαίνει περίπου 200 εκατ. τον χρόνο επιπρόσθετα. Σε συνδυασμό με τα 130 εκατ. που δίνονται σήμερα το ποσό ανέρχεται στα 350 εκατ. Πρέπει να βρούμε τρόπο όχι απλώς να τα δώσουμε, αλλά να δημιουργήσουμε και προστιθέμενη αξία. Το πώς δηλαδή κάθε ένα ευρώ που βάζουμε στην έρευνα θα μας δίνει πίσω αξία στην οικονομία. • Θα κάνετε τώρα εσείς αυτούς τους υπολογισμούς; • Βεβαίως. Υπάρχουν και μεθοδολογίες διεθνώς. Το Ισραήλ, το οποίο επενδύει πάνω από το 4% του ΑΕΠ του σε έρευνα και καινοτομία έχει απόδοση ένα προς οκτώ. Αυτό σημαίνει πως το ΑΕΠ του Ισραήλ είναι κατά 30-35% βασισμένο στην έρευνα και την καινοτομία. Αν δεν υπήρχε αυτό, το Ισραήλ θα ήταν μια χώρα που θα παρήγαγε πορτοκάλια με τον παραδοσιακό τρόπο που τα παρήγαγε τη δεκαετία του ’90. Ενώ σήμερα θεωρείται η πιο προηγμένη χώρα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, πιο μπροστά και από την Αμερική σύμφωνα με κάποιες μετρήσεις.


Συνεργασία με οικοσύστημα

 • Τώρα οι δικοί σας στόχοι ποιοι είναι;

 • Να ενορχηστρώσω όλο το οικοσύστημα μέσα από μια δομημένη προσέγγιση με στρατηγική η οποία να φέρνει αποτελέσματα και αυτό θα γίνει μέσα από τη συνεργασία που ξεκινήσαμε να αναπτύσσουμε με τη βάση, δηλαδή τα ερευνητικά κέντρα, τον επιχειρηματικό κόσμο, τα venture capitals, τα startups… Αφού τους φέρουμε όλους μαζί θα δούμε τι είναι αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα την οικονομία και το οικοσύστημα γενικότερα, πώς θα διατεθούν τα σωστά κονδύλια και ταυτόχρονα θα πρέπει να δείξουμε τον δρόμο μέσα από την τεχνογνωσία που πρέπει να διαθέσουμε στις επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο, για να κάνουν καινοτομία. Πρέπει να τους παρέχεις την παιδεία για να μπορούν να σκέφτονται καινοτόμα. Και υπάρχουν οι μηχανισμοί.


Νέο πρόγραμμα 9-18 εκατ.

 • Χρειάζονται βεβαίως και σωστά κίνητρα. Απ’ ό,τι γνωρίζω βγαίνετε σύντομα με νέα προγράμματα επιχορήγησης της καινοτομίας μέσω του ΙΠΕ.

 • Ελπίζουμε ότι τα νέα προγράμματα καινοτομίας θα ανακοινωθούν σε έναν περίπου μήνα και θα είναι αρκετά δυνατά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου.

 • Τα προηγούμενα προγράμματα καινοτομίας του Υπουργείου Εμπορίου δεν είχαν τόση επιτυχία λόγω κυρίως της πολυπλοκότητας των διαδικασιών;

 • Θεωρώ ότι αυτό που θα σχεδιάσουμε θα είναι κάτι πιο κοντά σε αυτό που θέλει η αγορά. Κάναμε και δημόσια διαβούλευση με τον επιχειρηματικό κόσμο, πήραμε τα μηνύματά τους.  • Ποιο είναι το ύψος των κονδυλίων που θα δοθούν;


Θα κυμαίνεται μεταξύ 9 και 18 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μας θα αφορά τρεις κατηγορίες επενδύσεων. Η πρώτη θα απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους, και χωρίς να είναι ακόμα δεσμευτικό, σκεφτόμαστε για ένα ποσό μέχρι 100 χιλιάδες ευρώ 100% επιχορήγηση. Η δεύτερη κατηγορία θα απευθύνεται σε πιο ώριμες εταιρείες και startups, δηλαδή σε επιχειρήσεις που δεν ξεκινούν από το μηδέν, αλλά θέλουν να εμπορικοποιήσουν την ιδέα τους. Το μέγιστο ποσό της επιχορήγησης θα είναι μέχρι μισό εκατομμύριο ευρώ αλλά πρέπει να βάλει και ένα ποσό ο επιχειρηματίας, μπορεί να καταλήξουμε στο 75%-25%. Η τρίτη κατηγορία αφορά πιο μεγάλες επιχειρήσεις και το μέγιστο ποσό επιδότησης θα είναι το ένα εκατομμύριο ευρώ. 

 • Για τι προϊόντα μιλάμε; Τεχνολογίας;

 • Οποιαδήποτε προϊόντα. Η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα υποστηρικτικό εργαλείο για την ανάπτυξη και την είσοδο των προϊόντων στην αγορά. Το βασικό μας κριτήριο θα είναι αν αυτά τα λεφτά θα βοηθήσουν την εταιρεία να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αγοράς εκτός Κύπρου. Θέλουμε να προωθήσουμε την εξωστρέφεια. Η εταιρεία φυσικά θα είναι κυπριακή, θα δουλεύει από την Κύπρο, θα εργοδοτεί εργατικό δυναμικό στην Κύπρο αλλά να σκέφτεται μακρόπνοα και όχι συντηρητικά.


Στα σκαριά το υφυπουργείο

Κάτω από έναν φορέα ο ψηφιακός μετασχηματισμός

 

 • Η δημιουργία του Υφυπουργείου Έρευνας-Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

 • Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ανακοινώσει ότι η πρόθεσή του είναι να δημιουργήσει υφυπουργείο. Εάν αυτό χρειάζεται; Κατά τη δική μου άποψη, ναι 100%. Στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη και υπάρχουν μετρήσεις για αυτό. Τι μπορεί να αλλάξει για να ανατρέψουμε την κατάσταση; Σήμερα υπάρχει ένας κατακερματισμός της ευθύνης υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι τομείς είναι διασπαρμένοι σε διάφορα υπουργεία και υπηρεσίες που συχνά επικαλύπτονται. Όλα αυτά πρέπει να έρθουν κάτω από μία ομπρέλα. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας κεντρικός φορέας που να έχει τη συνολική ευθύνη και να είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα. Πιστεύω πως χωρίς ένα υφυπουργείο ή έναν άλλο κεντρικό φορέα δεν πρόκειται να βγούμε από το αδιέξοδο που είμαστε σήμερα. Και δεν είναι ανεξάρτητο από την έρευνα και την καινοτομία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι αξιοποίηση των τεχνολογιών που είναι και αντικείμενο έρευνας και καινοτομίας. Δεν μπορείς να μιλάς για καινοτομία αν δεν δώσεις στον πολίτη βασικές τεχνολογικές υποδομές.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 • Θα εξετάσετε λοιπόν και τα θέματα του e-government;

 • Πέρα από τον ρόλο μου ως επικεφαλής επιστήμονας έχω διοριστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Αυτό είναι μια πρόσφατη απόφαση.

 • Πόσα χρόνια πια να μιλάμε για ψηφιακή υπογραφή και ψηφιακή υπογραφή να μην βλέπουμε;

 • Η ιδέα της ηλεκτρονικής υπογραφής υπάρχει εδώ και 17 χρόνια. Δεν μπορείς να είσαι προηγμένη χώρα και να μην έχεις ηλεκτρονική υπογραφή. Θεωρώ πως το 80% των υπηρεσιών που προσφέρονται στα ΚΕΠ θα έπρεπε να γίνονται ηλεκτρονικά.  • Είναι μια προτεραιότητα ο τομέας για εσάς; Πότε να αναμένουμε κάτι χειροπιαστό;  • Δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, θέλω να αφήσω τα πράγματα προσγειωμένα. Όπου υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προωθηθούν γρήγορα και είναι ώριμες οι καταστάσεις θα τα αγγίξουμε το συντομότερο. Για παράδειγμα η πρώτη εξέλιξη που αφορά την καινοτομία υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ. Μέσα σε δυο μήνες από την ημέρα που αναλάβαμε. Σημασία βεβαίως δεν έχει να το βγάλουμε γρήγορα, αλλά να ξεκινήσουν και οι αξιολογήσεις εντός 2019. Στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δυστυχώς τα πράγματα είναι πιο δύσκολα και θα πάρει περισσότερο χρόνο. Όμως πιστεύω ότι μέσα στους επόμενους 18-24 μήνες θα δούμε πράγματα που θα ξεκινήσουν να δρομολογούνται. Το πρόβλημα που έχουμε με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες προσφορών.

 • Πώς σχολιάζετε την πρόσφατη εξασφάλιση 90 εκατ. για τη δημιουργία τριών Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο;

 • Η επιτυχία αυτή πρώτα απ’ όλα οφείλεται στους ερευνητές μας και καταδεικνύει τις δυνατότητες και τις προοπτικές μας ως χώρα. Είναι, επίσης, αποτέλεσμα της πολιτικής και χρηματοδοτικής στήριξης των κυπριακών προτάσεων από την κυβέρνηση, μέσω της ΓΔ ΕΠΣΑ και των υπηρεσιών υποστήριξης από το ΙΠΕ. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η άμεση εισροή σημαντικών ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών κονδυλίων, η ενίσχυση της κυπριακής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας μέσα από την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας και η αναβάθμιση της ελκυστικότητας της Κύπρου στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης και την προοπτική επαναπατρισμού διακεκριμένων επιστημόνων.


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συμπληρώνονται σήμερα 50 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμπληρώνονται σήμερα 50 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

Συμπληρώνονται σήμερα 50 χρόνια από το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974

Μπάιντεν: «Δοκιμασία για τις ΗΠΑ οι εκλογές μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ»
ΚΟΣΜΟΣ

Μπάιντεν: «Δοκιμασία για τις ΗΠΑ οι εκλογές μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ»

Μπάιντεν: «Δοκιμασία για τις ΗΠΑ οι εκλογές μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ»

Νέα στοιχεία από FBI για τον δράστη της απόπειρας κατά Τραμπ: «Έδρασε μόνος, δεν είχε πρόβλημα ψυχικής υγείας»
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία από FBI για τον δράστη της απόπειρας κατά Τραμπ: «Έδρασε μόνος, δεν είχε πρόβλημα ψυχικής υγείας»

Νέα στοιχεία από FBI για τον δράστη της απόπειρας κατά Τραμπ: «Έδρασε μόνος, δεν είχε πρόβλημα ψυχικής υγείας»

Νέα δεδομένα με τις υποθέσεις σφετερισμού - Κατακόρυφη μείωση της ζήτησης για ακίνητα στα κατεχόμενα
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα δεδομένα με τις υποθέσεις σφετερισμού - Κατακόρυφη μείωση της ζήτησης για ακίνητα στα κατεχόμενα

Νέα δεδομένα με τις υποθέσεις σφετερισμού - Κατακόρυφη μείωση της ζήτησης για ακίνητα στα κατεχόμενα

Η ψυχολογική διάσταση του Κυπριακού - Ειδικοί αναλύουν στον «Π» το τραύμα των Κυπρίων συνεπεία του πολέμου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ψυχολογική διάσταση του Κυπριακού - Ειδικοί αναλύουν στον «Π» το τραύμα των Κυπρίων συνεπεία του πολέμου

Η ψυχολογική διάσταση του Κυπριακού - Ειδικοί αναλύουν στον «Π» το τραύμα των Κυπρίων συνεπεία του πολέμου