«Μανιφέστο» οκτώ μελών της ΕΕ για τo μέλλον της ευρωζώνης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 6.3.2018
«Μανιφέστο» οκτώ μελών της ΕΕ για τo μέλλον της ευρωζώνης
Οκτώ μέλη της ΕΕ διαφωνούν με την συγχώνευση αρμοδιοτήτων προέδρου Eurogroup και του επιτρόπου Οικονομικών της Κομισιόν.


Αντίθετοι με την συγχώνευση των αρμοδιοτήτων του προέδρου του eurogroup και του επιτρόπου των οικονομικών της Κομισιόν δηλώνουν οκτώ Κράτη Μέλη της ΕΕ, ζητώντας κατά προτεραιότητα την επίσπευση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης κεφαλαιαγορών, με μείωση όμως του κοινού αναληφθέντος ρίσκου, ενώ ταυτόχρονα προκρίνουν την μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ζητώντας ωστόσο να προβλεφθεί και μια τακτική και μόνιμη λειτουργία αναδιάρθρωσης κρατικού χρέους στο πλαίσιο αυτό.


Ταυτόχρονα ζητούν συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, υποστήριξή τους από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και συνέχιση της πορείας εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών.


Συγκεκριμένα οι υπουργοί Οικονομικών των Κάτων Χωρών, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ιρλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Σουηδίας εξέδωσαν σήμερα το πρωί, κείμενο με το οποίο περιγράφουν τις κοινές τους θέσεις σε σχέση με το μέλλον της ζώνης του ευρώ, ενόψει και των σχετικών αποφάσεων στο Συμβούλιο της ΕΕ τον Μάιο και τον Ιούνιο.


Οι οκτώ χώρες αναφέρουν ότι η σημερινή ισχύς της ζώνης του ευρώ οφείλεται κυρίως στα αποφασιστικά βήματα που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης καθώς και σε ευρείες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο.


Αναλυτικά οι οκτώ αναφέρουν τα εξής;


Πρώτον, οι οκτώ πιστεύουν ότι οι συζητήσεις για το μέλλον της ΟΝΕ θα πρέπει να διεξαχθούν σε μια ενιαία μορφή. "Η ευρωπαϊκή συνεργασία βασίζεται σε ισχυρές κοινές αξίες, μεταξύ άλλων στην αξία της συμμετοχής" και "η ενότητα αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την υπόλοιπη ΕΕ-27 και πρέπει να διασφαλιστεί", αναφέρουν.


"Το μέλλον της ΟΝΕ (δημοσιονομικά, διαρθρωτικά, χρηματοπιστωτικά, θεσμικά ζητήματα κ.λπ.) είναι συναφές για όλους και θα πρέπει συνεπώς να συζητηθεί και να αποφασιστεί από όλους", σημειώνουν και ξεκαθαρίζουν ότι οι νέες πρωτοβουλίες της ΟΝΕ θα πρέπει να είναι ανοικτές σε εθελοντική βάση σε χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ με ισοδύναμους όρους.


Δεύτερον, διευκρινίζουν ότι μια ισχυρότερη ΟΝΕ απαιτεί πρωτίστως αποφασιστικές ενέργειες "σε εθνικό επίπεδο και πλήρη συμμόρφωση με τους κοινούς κανόνες". "Ξεκινάει με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τηρώντας το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δημιουργώντας έτσι δημοσιονομικές αποτιμήσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς ώστε να δοθεί περιθώριο για εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές, τόσο αυτόματες όσο και ενδεχομένως διακριτική σταθεροποίηση, προκειμένου να εξομαλυνθεί η οικονομική ύφεση", αναφέρουν στην κοινή τους θέση. "Αυτό θα εξασφάλιζε μια ισχυρή ΟΝΕ με καλύτερες σταθεροποιήσεις, ανθεκτικότητα και υγιείς δομές καθώς και βελτιωμένη σύγκλιση", σημειώνουν και καλούν την ΕΕ να χρησιμοποιήσει τα ενισχυμένα δημοσιονομικά, οικονομικά και δημοσιονομικά πλαίσια που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, προκειμένου να αποδώσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τη σταθερότητα, την απασχόληση και την ανάπτυξη.


Τρίτον, "πρέπει να επικεντρωθούμε σε πρωτοβουλίες που έχουν δημόσια στήριξη στα κράτη μέλη", αναφέρουν και ξεκαθαρίζουν ότι "η περαιτέρω εμβάθυνση της ΟΝΕ θα πρέπει να τονίσει την πραγματική προστιθέμενη αξία και όχι τις εκτεταμένες μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο". Διευκρινίζουν δε ότι σύμφωνα με το αποτέλεσμα της συζήτησης των ηγετών τον Δεκέμβριο, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε τομείς με τη μεγαλύτερη σύγκλιση απόψεων μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και τη μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.


Κατά του οκτώ η ενίσχυση της ΟΝΕ θα πρέπει να συμπληρωθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δυνάμεων της ΕΕ στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομικής συνεργασίας για τη δημιουργία απτής αξίας για τους πολίτες και την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και της επιδίωξης φιλόδοξου προγράμματος ελεύθερων συναλλαγών.


"Οι ισχυρότερες επιδόσεις στις εθνικές διαρθρωτικές και δημοσιονομικές πολιτικές, σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες, μαζί με αυτές τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, και ιδίως την Τραπεζική Ένωση, θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων προτάσεων", σημειώνουν.


Τέταρτον, "είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης", τονίζουν οι οκτώ και ξεκαθαρίζουν ότι "ο χάρτης πορείας πρέπει να παραμείνει η βάση για μελλοντική συζήτηση" και ζητούν παραπάνω βήματα και διευκρινίσεις για θέματα όπως τα επαρκή αποθέματα ασφαλείας για τη διάσωση τραπεζών, η ευελιξία για την αντιμετώπιση μακροοικονομικών προληπτικών και συστημικών κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, η υγιής πολιτική προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κανονιστική αντιμετώπιση των κρατικών ανοιγμάτων , οι συνεχιζόμενες εργασίες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών διαδικασιών αφερεγγυότητας, η διαφάνεια στις αγορές καθώς και η ελαχιστοποίηση της χρήσης κρατικών ενισχύσεων.


"Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις σχετικά με την κοινή βάση στήριξης για το SRF και να συνεχίσουμε τις τεχνικές συζητήσεις για το EDIS", τονίζουν οι οκτώ. "Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε πολιτικές συζητήσεις σχετικά με το πρώτο στάδιο του EDIS μόλις επιτευχθεί ικανοποιητική πρόοδος στα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου".


"Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε το άνοιγμα και την ισοδύναμη μεταχείριση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση", αναφέρουν και συμπληρώνουν ότι "εκτός από την Τραπεζική Ένωση, πρέπει επίσης να σημειωθεί πρόοδος στην ανάπτυξη μιας Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να προωθηθεί ο διασυνοριακός ιδιωτικός καταμερισμός κινδύνων".


Τέλος, το πέμπτο στοιχείο που συμφωνούν οι οκτώ είναι πως ο ESM πρέπει να ενισχυθεί σε πιθανώς να εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο (EMF), σημειώνοντας ότι ένα EMF θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευθύνη για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση των προγραμμάτων χρηματοοικονομικής βοήθειας.


Ξεκαθαρίζουν δε ότι η λήψη αποφάσεων πρέπει να παραμείνει σταθερά στα χέρια των κρατών μελών.


"Οι σημερινοί υπογράφοντες της Συνθήκης του ESM τονίζουν τη σημασία της διατήρησης των σημερινών κανόνων ψηφοφορίας, όπως προωθούνται από την τρέχουσα διακυβερνητική οργάνωση" και επιπλέον τονίζουν ότι "θα πρέπει να εξεταστούν οι λεπτομέρειες ενός ενισχυμένου πλαισίου για την εύρυθμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους σε περίπτωση μη βιώσιμων επιπέδων χρέους στο πλαίσιο της ίδρυσης ενός ESM".


Tο δε πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σημειώνουν οι οκτώ, με σεβασμό παράλληλα στην ευθύνη και την οικειοποίηση των κρατών μελών για τέτοιες μεταρρυθμίσεις.


"Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της δυνητικής ανάπτυξης των κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό της", ξεκαθαρίζουν οι οκτώ χώρες.


"Οι πρόσφατοι ρυθμοί αύξησης στα κράτη μέλη που υλοποίησαν τις μεταρρυθμίσεις κατά τη διάρκεια και μετά την κρίση δείχνουν ότι οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες αποπληρώνονται", αναφέρουν και διευκρινίζουν ότι "υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις".


"Η καλύτερη εστίαση του προϋπολογισμού της ΕΕ στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να στηρίξει την εφαρμογή τους, ενώ οι στοχοθετημένες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα μπορούσαν επίσης να συμπληρώσουν τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων", ενώ όμως τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ, καταλήγουν.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αντεξέταση με έκρηξη Γενικού Εισαγγελέα - Απέρριψε ισχυρισμούς για συγκάλυψη και υπονοούμενα για διαφθορά
ΚΥΠΡΟΣ

Αντεξέταση με έκρηξη Γενικού Εισαγγελέα - Απέρριψε ισχυρισμούς για συγκάλυψη και υπονοούμενα για διαφθορά

Αντεξέταση με έκρηξη Γενικού Εισαγγελέα - Απέρριψε ισχυρισμούς για συγκάλυψη και υπονοούμενα για διαφθορά

Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα
ΚΥΠΡΟΣ

Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα

Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα

Μάχη επιχειρημάτων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μάχη επιχειρημάτων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Μάχη επιχειρημάτων για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ

Καμίνι και απόψε η Κύπρος - Νέα κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ από την 01:00 τα ξημερώματα
ΚΥΠΡΟΣ

Καμίνι και απόψε η Κύπρος - Νέα κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ από την 01:00 τα ξημερώματα

Καμίνι και απόψε η Κύπρος - Νέα κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ από την 01:00 τα ξημερώματα

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα το όνομα του θύματος - Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα το όνομα του θύματος - Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Στη δημοσιότητα το όνομα του θύματος - Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος