Διευθ. μεγάλων επιχειρήσεων Τραπ. Κύπρου: «Δανείζουμε την οικονομία»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 7.6.2017
Διευθ. μεγάλων επιχειρήσεων Τραπ. Κύπρου: «Δανείζουμε την οικονομία»
Ο Πανίκος Νικολάου στον «Π»: Το 2016 η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε σε χορηγήσεις 1 δισ. ευρώ, ενώ το α' τρίμηνο του 2017 ξεπέρασαν το 0,5 δισ. ευρώ

Στρέφοντας την προσοχή μας στην εξέλιξη της επιχειρηματικής ανάπτυξης, παραμένει να αποδειχτεί ότι η κρίση αλλά και τα αίτιά της έχουν πραγματικά ξεπεραστεί. Στην Τράπεζα Κύπρου επικεφαλής αυτής της προσπάθειας είναι ο Πανίκος Νικολάου, διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων, ο οποίος μιλά στον «Π» για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και πώς προσαρμόζεται σε αυτό το συγκρότημα.


Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή την ανάκαμψη εσείς, στην τράπεζα, τη νιώθετε. Βλέπετε ζήτηση για νέο δανεισμό και επενδύσεις;


Η ανάκαμψη της οικονομίας είναι εμφανής, με τον ρυθμό ανάπτυξης ΑΕΠ να φθάνει στο 2,8% το 2016 και στο 3,3% το Α΄ τρίμηνο 2017, την ανεργία να μειώνεται και τις τιμές καταναλωτών να παρουσιάζουν αύξηση (+1,5%) το Α΄ 4μηνο 2017 μετά από σειρά μειώσεων τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια.


Η ανάκαμψη αυτή αναπόφευκτα οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση για δανεισμό. Η Τράπεζα Κύπρου ως η μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου χρηματοδοτεί τις κυπριακές επιχειρήσεις για νέες επενδύσεις όπως ανέγερση και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων, κέντρων υγείας, εισαγωγικό εμπόριο, εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών. Τα αποτελέσματα αυτής της αυξημένης ζήτησης αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για το 2017, όπου το σύνολο των νέων χορηγήσεων στην Κύπρο ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 163 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου τριμήνου για το 2016.


Όλες οι τράπεζες εμφανίζονται πρόθυμες να δανείσουν, αλλά ο δανεισμός παραμένει περιορισμένος. Στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και κατά τεκμήριο πιο οργανωμένες, υπάρχει άλλη εικόνα;


Σίγουρα τα αυστηρότερα κριτήρια δανεισμού και η ανάγκη δημιουργίας επιχειρηματικών πλάνων και η ετοιμασία αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων και προβλέψεων προϋποθέτουν υποδομή στις επιχειρήσεις. Κατά κανόνα αυτό το συναντά κάποιος στις μεγαλύτερες εταιρείες που είναι συνήθως πιο οργανωμένες. Ως αποτέλεσμα αυτές, οι πιο οργανωμένες επιχειρήσεις, διεκδικούν και λαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων χορηγήσεων.
Στην Τράπεζα Κύπρου δανείσαμε στην κυπριακή αγορά πάνω από 1 δισ. ευρώ το 2016, με τα 525 εκατ. ευρώ να διοχετεύονται στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων, ποσό το οποίο είναι ένας εξαιρετικά καλός αριθμός. Το 2017 έχει ξεκινήσει ακόμη πιο δυνατά και προσδοκούμε σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. Ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2017, όπου όπως προαναφέρθηκε, το σύνολο των νέων χορηγήσεων ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ, οι νέες χορηγήσεις που διοχετεύτηκαν στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 316 εκατ. ευρώ, ποσό υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο περσινό


Πόσο εύκολο είναι μια τράπεζα να δανείσει στο σημερινό περιβάλλον του υπερδανεισμού της ιδιωτικής οικονομίας και του υψηλού ρίσκου; Θα λέγατε ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τις μικρότερες;


Πράγματι οι κυπριακές επιχειρήσεις και τα κυπριακά νοικοκυριά είναι από τα πιο υπερχρεωμένα στην Ευρώπη (Δείκτης: χρέος/ΑΕΠ πάνω από 100%).
Αυτό αποδεικνύεται και από το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων (σχεδόν 50%). Κατά συνέπεια ο αριθμός των εταιρειών που μπορούν να αναλάβουν πρόσθετο δανεισμό είναι σχετικά μικρός. Όμως σε όλα τα μεγέθη εταιρειών υπάρχουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Οι μεγαλύτερες εταιρείες πιθανόν να έχουν κάποιο προβάδισμα για τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως.


Η Κύπρου έχει υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες με την ΕΤΕπ. Οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία;


Από το 2014 μέχρι και σήμερα η Τράπεζα Κύπρου έχει υπογράψει συμφωνίες ύψους 500 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ. Με τις συμφωνίες χρηματοδοτούνται έργα ανάπτυξης των εταιρειών (π.χ. ανέγερση νέου ξενοδοχείου και κλινικής). Τα σχέδια αυτά είναι συνήθως πολύ δημοφιλή γιατί δίνουν πρόσβαση σε φτηνό μακροχρόνιο δανεισμό και οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν και έχουν πρόσβαση σε αυτά τα σχέδια. Νοείται ότι πληρούνται τα κριτήρια δανεισμού και ο σκοπός του δανείου τεκμηριώνεται.
Από το συνολικό ποσό των 500 εκατ. ευρώ διαθέσιμα σήμερα είναι περίπου 210 εκατ. ευρώ τα οποία μπορούν να επωφεληθούν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις όσο και μικρότερες.


Το 91% τηρεί τις ρυθμίσεις δανείων


Έχετε μια σφαιρική εικόνα της κυπριακής οικονομίας. Σε ποιους τομείς είστε έτοιμοι, ως τράπεζα, να επενδύσετε χρηματοδοτώντας επιχειρηματικά σχέδια, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τις προοπτικές που έχουν;


Λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς οι οποίοι ιστορικά είχαν τη λιγότερη συνεισφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στη βάση διαφόρων προβλέψεων για τομείς που αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας, η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται σε τομείς όπως ο τουρισμός, η υγεία, η εκπαίδευση, η ενέργεια και οι υπηρεσίες του τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Βεβαίως σε κάθε τομέα υπάρχουν εταιρείες με ικανή διεύθυνση και βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα τις οποίες και στηρίζουμε. Ταυτόχρονα στηρίζουμε μεγάλα αναπτυξιακά έργα στην Κύπρο (μαρίνες, καζίνο, κ.λπ.) ενώ σύντομα θα αρχίσει να αποδίδει και το νεοσυσταθέν Shipping Finance Centre στη Λεμεσό.


Πώς επηρεάζει τον τομέα σας το μεγάλο ύψος των ΜΕΔ, ποια η συμβολή σας στις αναδιαρθρώσεις και ποια είναι η πορεία των επιχειρήσεων μετά τις αναδιαρθρώσεις των χορηγήσεών τους;


Στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων κατά κανόνα χειριζόμαστε επιχειρήσεις με εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Αναδιαρθρώσεις γίνονται και στη συντριπτική τους πλειονότητα έχει αποδειχθεί ότι είναι βιώσιμες και επιτυχημένες. Το ποσοστό αυτό για τον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων είναι 91%.


Το μεγάλο ύψος των ΜΕΔ που στην Τράπεζα Κύπρου τυγχάνουν χειρισμού από το Τμήμα Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών (RRD) και σίγουρα επηρεάζει αρνητικά αφού περιορίζει τον αριθμό των υγιών εταιρειών που μπορούν να δανειστούν. Σημειώνω όμως ότι υπάρχει πολύ στενή συνεργασία με το RRD αφού μεγάλος αριθμός εταιρειών που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης έχουν μεταφερθεί στον ΤΜΕ (πέραν των 900 εκατ. ευρώ) και αυτή η τάση αναμένουμε να συνεχιστεί.
Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι η οικονομική κρίση ανέδειξε τις υγιείς επιχειρήσεις σε κάθε τομέα, οι οποίες έχουν εκμεταλλευτεί τα κενά της αγοράς που αφήνουν οι προβληματικές εταιρείες και κατάφεραν να αναπτυχθούν πιο σωστά και με ακόμα μεγαλύτερα μεγέθη από την προ κρίσης εποχή.


Τι διαφοροποιεί την Τράπεζα Κύπρου από τις άλλες τράπεζες στον τομέα των μεγάλων επιχειρήσεων;


Στους πυλώνες λειτουργίας της Τράπεζας Κύπρου και του Corporate συμπεριλαμβάνονται η ολιστική εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρήσεων, στη βάση του συνεργάτη και όχι απλά δανειοδότη, και η ποιοτική και γρήγορη εξυπηρέτηση μέσω καταρτισμένου προσωπικού, ξεπερνώντας την παραδοσιακή σχέση τραπεζίτη - πελάτη. Επίσης η Τράπεζα Κύπρου παρέχει προσαρμοσμένες λύσεις που εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες.


Προχωρούμε σταθερά με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παραδοσιακών υπηρεσιών μέσω νέας τεχνολογίας, εναλλακτικών δικτύων και εξειδικευμένων προϊόντων που θα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά καθώς και με περισσότερο έλεγχο και ασφάλεια στις συναλλαγές τους με την Τράπεζα και τους άλλους συνεργάτες τους. Ήδη από το πρώτο εξάμηνο του 2017, οι Corporate πελάτες της ΤΚ μπορούν να βιώσουν αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές που προσφέρουν μια πρωτοποριακή, ολιστική εξυπηρέτηση. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή του νέου Corporate Portal στην 1bank και αποκτώντας πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες οι οποίες διαμορφώθηκαν ειδικά για τις επιχειρήσεις όπως 1bank Trade Services, Invoice e-Settlement, digital signatures, Corporate Purchase Cards.


Αυτά αποτελούν μια καλή αρχή στη συνεχιζόμενη πορεία μας προς το χτίσιμο ενός μοναδικού customer journey μέσα από την τεχνολογική επανάσταση.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΗΠΑ: Πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες στις αμερικανικές εκλογές, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες στις αμερικανικές εκλογές, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

ΗΠΑ: Πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες στις αμερικανικές εκλογές, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Ψυχοθεραπεία ΔΗΣΥ με… ποίηση: Οι πικραμένοι απαγγέλλουν και η πρόεδρος τα ψάλλει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψυχοθεραπεία ΔΗΣΥ με… ποίηση: Οι πικραμένοι απαγγέλλουν και η πρόεδρος τα ψάλλει

Ψυχοθεραπεία ΔΗΣΥ με… ποίηση: Οι πικραμένοι απαγγέλλουν και η πρόεδρος τα ψάλλει

Εγκλωβισμένοι στη Νεκρή Ζώνη: 37 αιτούντες άσυλο στο έλεος του Νίκου Χριστοδουλίδη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγκλωβισμένοι στη Νεκρή Ζώνη: 37 αιτούντες άσυλο στο έλεος του Νίκου Χριστοδουλίδη

Εγκλωβισμένοι στη Νεκρή Ζώνη: 37 αιτούντες άσυλο στο έλεος του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ποιος θα πληρώσει το προεδρικό αφήγημα στο Κυπριακό;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιος θα πληρώσει το προεδρικό αφήγημα στο Κυπριακό;

Ποιος θα πληρώσει το προεδρικό αφήγημα στο Κυπριακό;

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ: Αναζητείται χρυσή τομή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ: Αναζητείται χρυσή τομή

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ: Αναζητείται χρυσή τομή