Χάσμα ύψους περίπου 40% στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 19.6.2017
Χάσμα ύψους περίπου 40% στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών
Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις αμοιβές πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, και να κλείσει το συνταξιοδοτικό χάσμα.

Χάσμα ύψους περίπου 40% στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών
 • παροχή κινήτρων στις γυναίκες για μικρότερα διαστήματα διακοπής από την επαγγελματική τους σταδιοδρομία

 • επιδόματα φροντίδας για άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια ή άδεια για φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας

 • σεβασμός της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασίαΟι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις αμοιβές πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, και να κλείσει το συνταξιοδοτικό χάσμα ύψους περίπου 40% στην ΕΕ.Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε σε 38,3% το 2015 στην ηλικιακή κατηγορία των άνω των 65 και αυξήθηκε στα μισά κράτη μέλη τα τελευταία πέντε χρόνια.Το συνταξιοδοτικό χάσμα οφείλεται κυρίως στις διαφορές στην αγορά εργασίας και στην ανισορροπία που υπάρχει αναφορικά με τη σταδιοδρομία και την οικογενειακή ζωή: οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους, να έχουν επισφαλείς συμβάσεις, να εργαστούν σε άτυπες μορφές απασχόλησης, με καθεστώς μερικής απασχόλησης (32 % μεταξύ των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2 % μεταξύ των ανδρών) ή σε μη αμειβόμενη βάση, ιδίως όταν παρέχουν φροντίδα στα παιδιά και σε άλλα εξαρτώμενα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους.Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν στο ψήφισμά τους ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος: • μείωση των ανισοτήτων με την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

 • σεβασμός της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και παροχή κινήτρων στις γυναίκες για μεγαλύτερη σε διάρκεια εργασία και μικρότερη διακοπή της σταδιοδρομίας

 • επιδόματα φροντίδας για άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια ή άδεια για φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας και γενικότερα βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

 • διορθωτικά μέτρα στα συνταξιοδοτικά συστήματα για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων

 • παροχή οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων δομών υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων σε τοπικό επίπεδο

 • ακριβέστερη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης συλλογής και παρακολούθησης των δεδομένωνΤο ψήφισμα εγκρίθηκε με 433 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 175 αποχές.
Δυτικά Βαλκάνια: οι εκθέσεις προόδου για το 2016


Το Βελιγράδι και η Πρίστινα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για περεταίρω εξομάλυνση των σχέσεων τους, ενώ τα Σκόπια πρέπει να δεσμευθούν πλήρως για την εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων.ΣερβίαΜε ψήφισμα που ενέκριναν με 524 ψήφους υπέρ, 70 κατά και 79 αποχές, οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την πρόσφατη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου- Πρίστινας, καθώς και την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης των εργασιών στον τομέα της δικαιοσύνης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, κεφάλαια τα οποία είναι καίριας σημασίας για τη διαδικασία προσχώρησης στην Ένωση.Καλούν τις σερβικές αρχές να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για την απορρόφηση των κονδυλίων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA).Ζητούν από τη Σερβία να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική με αυτήν της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για τη Ρωσία, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και να αναθεωρήσει το Σύνταγμά της προκειμένου να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των βασικών θεσμικών οργάνων και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.ΚοσσυφοπέδιοΟι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) ΕΕ-Κοσσυφοπεδίου την 1η Απριλίου 2016, καθώς και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων διαβατηρίου (βίζα), για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου, παρότι δεν έχουν ακόμη επιτευχθεί ορισμένα σημαντικά κριτήρια.Εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη ακραία πόλωση του πολιτικού τοπίου και εκφράζουν τη λύπη τους «για τον αργό ρυθμό των προσπαθειών που καταβάλλει το Κοσσυφοπέδιο για την οικοδόμηση επαρκούς και αποτελεσματικής διοικητικής ικανότητας». Καταδικάζουν τη βίαιη διακοπή αυτών των προσπαθειών από ορισμένα μέλη της αντιπολίτευσης που έλαβε χώρα στο Κοινοβούλιο του Κοσσυφοπεδίου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016.Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν επίσης ότι πέντε κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Κοσσυφοπέδιο, προσθέτοντας ότι η αναγνώρισή του από το σύνολο των χωρών της ΕΕ θα αυξήσει την αξιοπιστία της εξωτερικής της πολιτικής και θα συμβάλει στην εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κοσσυφοπεδίου και Σερβίας.Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 474 ψήφους υπέρ, 134 κατά και 64 αποχές.ΠΓΔΜΟι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης στις 31 Μαΐου 2017 και παροτρύνουν όλα τα πολιτικά κόμματα «να ενεργούν με πνεύμα συμφιλίωσης προς το κοινό συμφέρον όλων των πολιτών και να συνεργάζονται με την κυβέρνηση για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα και στους θεσμούς της».Καλούν τη νέα κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για ένταξη στην ΕΕ και να δεσμευθεί πλήρως για την διενέργεια σημαντικών μεταρρυθμίσεων στους τομείς του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης, της διαφθοράς, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των εσωτερικών υποθέσεων και των σχέσεων καλής γειτονίας.Εφόσον υπάρξει απτή πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας του Pržino και των Επειγουσών Μεταρρυθμιστικών Προτεραιοτήτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίξει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, αναφέρει το ψήφισμα που εγκρίθηκε με 503 ψήφους υπέρ, 113 κατά και 45 αποχές.Αναφορικά με το 2016, οι ευρωβουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για τη συνεχιζόμενη οπισθοδρόμηση στη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και αποδοκιμάζουν τις επαναλαμβανόμενες πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων στον διορισμό και την προαγωγή δικαστών και εισαγγελέων. Εκφράζουν την ανησυχία τους για τις πολιτικές επιθέσεις και τη διοικητική και δικαστική παρεμπόδιση του έργου της ειδικής εισαγγελίας της χώρας.Το ζήτημα της ονομασίαςΤο ΕΚ εκφράζει ικανοποίηση για τα «απτά αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ της χώρας και της Ελλάδας, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας».Επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και στην Επιτροπή «να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες για την υπέρβαση των υπόλοιπων διαφορών και να εργαστούν, μαζί με τις δύο χώρες και τον ειδικό εντεταλμένο του ΟΗΕ, με σκοπό μια αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα της ονομασίας».Δήλωση του εισηγητή για την ΠΓΔΜΟ εισηγητής για την ΠΓΔΜ, Ivo VAJGL (Φιλελεύθεροι, Σλοβενία) δήλωσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει την πρόοδο της ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ. Η νέα κυβέρνηση δεσμεύθηκε για την πραγματοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες επέτρεψαν στη χώρα να διεξάγει εκλογές με διαφάνεια και να ξεπεράσει την παρατεταμένη πολιτική κρίση. Η ΠΓΔΜ πρέπει τώρα να επιταχύνει τη διαδικασία υιοθέτησης των προτύπων, αξιών και αρχών της ΕΕ, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη σταθερότητας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων».Σύνδεσμοι
Οι ευρωβουλευτές παρουσίασαν τις προτεραιότητές τους ενόψει της συνόδου κορυφήςΔελτία Τύπου Σύνοδος ΟλομέλειαςΗ μετανάστευση, το Brexit και η άμυνα αποτελούν τις προτεραιότητες των ευρωβουλευτών ενόψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής του Ιουνίου.


Στη σημερινή συζήτηση με την μαλτέζικη προεδρία του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γιούνκερ, οι ευρωβουλευτές επέκριναν σφοδρά τις καθυστερήσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου, χαρακτηρίζοντας την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών «απογοητευτική» και «επαίσχυντη».Πολλοί ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη εξασφάλισης και ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και σημείωσαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ζήτημα αυτό. Το θέμα των συμφωνιών με χώρες εκτός της ΕΕ, όπως η Λιβύη, δίχασε την ολομέλεια. Ορισμένοι ευρωβουλευτές αντιτάχθηκαν στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τη χώρα αυτή, την οποία χαρακτήρισαν ως αποτυχημένο κράτος, ενώ άλλοι ζήτησαν να συναφθεί η συμφωνία ΕΕ-Λιβύης προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στις απώλειες ζωών στη Μεσόγειο.Πολλοί από τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων αναφέρθηκαν και στο Brexit, σε συνέχεια και των εκλογών της περασμένης εβδομάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποιοι δήλωσαν ότι το αποτέλεσμα των εκλογών έδειξε σαφώς ότι αποκλείσθηκε πλέον το σενάριο ενός «σκληρού» Brexit, ενώ άλλοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την έλλειψη προόδου στις διαπραγματεύσεις και για την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει το Brexit. Ζητήθηκε επίσης να διασφαλιστεί ότι το Brexit δεν θα επισκιάσει όλους τους άλλους τομείς πολιτικής.Τέλος, αρκετοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών.Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένες όλες τις παρεμβάσεις των ευρωβουλευτών εδώ.Το ΕΚ υπέρ της περεταίρω μείωσης των εκπομπών ρύπων


Δελτία Τύπου Σύνοδος Ολομέλειας ENVI
 • επιμέρους εθνικοί στόχοι για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλη την ΕΕ κατά 30% έως το 2030

 • ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός θα αφορά τις εκπομπές στο γεωργικό τομέα, τις μεταφορές, τα κτήρια και τα απόβλητα

 • το ΕΚ πρόσθεσε μέτρα που θα ενθαρρύνουν τις εθνικές κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση το συντομότερο δυνατό

 • ευρύτερος στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030Το ΕΚ υπερψήφισε την Τετάρτη το σχέδιο κανονισμού για τις νέες υποχρεωτικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια της συμφωνίας των Παρισίων.


Οι μειώσεις των εκπομπών ρύπων θα συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της ΕΕ για το 2030 ο οποίος αφορά όλους τους τομείς: μείωση κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα ρύπων το 1990. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για αυτές τις μειώσεις στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.Ο ευρωπαϊκός κανονισμός κατανέμει στην ουσία τους συνολικούς στόχους της ΕΕ σε δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους για επιμέρους τομείς που δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα. Αυτοί είναι η γεωργία, οι μεταφορές, τα κτήρια και η διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ .Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα υποχρεούται να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη πορεία μείωσης των εκπομπών, η οποία θα υπολογίζει ως σημείο εκκίνησης το έτος 2018, αντί του 2020 που είχε αρχικώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η αύξηση των εκπομπών κατά τα πρώτα έτη ή η αναβολή των μειώσεων αυτών.Βρείτε εδώ (στα αγγλικά) λεπτομερή ανάλυση της νομοθετικής πρότασης, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους εθνικών στόχων και της μέγιστης επιτρεπόμενης ετήσιας ευελιξίας.Οι ευρωβουλευτές ζητούν επιπρόσθετα τη θέσπιση στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέχρι το 2050, κατά 80% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.Επιβράβευση για την ανάληψη έγκαιρης δράσηςΟι ευρωβουλευτές προτείνουν την εφαρμογή ειδικών διατάξεων για την επιβράβευση της ανάληψης έγκαιρης δράσης από τις χώρες της ΕΕ, παρέχοντάς τους ουσιαστικά μεγαλύτερη ευελιξία στα τελευταία χρόνια του προγράμματος.Το σχέδιο κανονισμού επιτρέπει στα κράτη μέλη να «δανείζονται» μέχρι και το 10% των δικαιωμάτων εκπομπής του επόμενου έτους προκειμένου να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους τους.Το σχέδιο κανονισμού και η διαπραγματευτική εντολή εγκρίθηκε με 534 ψήφους υπέρ, 88 κατά και 56 αποχές.Επόμενα βήματαΟι ευρωβουλευτές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση. Οι άτυπες «τριμερείς» διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόλις το Συμβούλιο υιοθετήσει και αυτό τη θέση του επί της συγκεκριμένης νομοθετικής πρότασης.Συζήτηση σχετικά με την ανακοίνωση απόσυρσης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία των ΠαρισίωνΤο Κοινοβούλιο συζήτησε την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την απόσυρση της χώρας του από τη συμφωνία των Παρισίων με τον Πρόεδρο Γιούνκερ και την Πρόεδρο των Νήσων Μάρσαλ, Hilda Heine. «Η διεθνής κοινότητα έχει πλέον στραμμένο το βλέμμα της στην Ευρώπη», είπε η κ. Heine, υπογραμμίζοντας την ευάλωτη θέση της χώρας της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. «Η χώρα βρίσκεται δύο μόνο μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, δεν μπορούμε να τρέξουμε ούτε να κρυφτούμε πουθενά», προσέθεσε. «Η χώρα μου κινδυνεύει να μείνει ακατοίκητη προτού τελειώσει ο αιώνας», κατέληξε η ίδια.Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε τα εξής: «Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα παγκοσμίως. Λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, η ΕΕ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τη βιομηχανία της. Με απλά λόγια, η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ αποτελεί ένα μεγάλο λάθος. Εάν συνεργαστούμε όλα τα έθνη μαζί, μπορούμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας έναν καθαρότερο και ασφαλέστερο πλανήτη».Ο Πρόεδρος Γιούνκερ δήλωσε ότι η ΕΕ δεν θα επαναδιαπραγματευτεί τη Συμφωνία των Παρισίων ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών εξέφρασε την πρόθεσή να προωθήσει τη συμφωνία UNFCCC 2015 και να την εφαρμόσει πλήρως.Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ.Σύνδεσμοι
Πιο απλή η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης συσκευών-από το Α ως το GΔελτία Τύπου


Σύνοδος Ολομέλειας


ITRE • νέα κλίμακα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης για υπάρχοντα και μελλοντικά προϊόντα

 • εύχρηστες και σαφείς πληροφορίες για τους καταναλωτές

 • οι νέες ετικέτες θα χρησιμοποιηθούν από το τέλος του 2019Οι ευρωβουλευτές έδωσαν την Τρίτη το πράσινο φως στον κανονισμό που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τους λογαριασμούς ρεύματος.Η διαβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών θα γίνεται πλέον από το A ως το G, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη κλίμακα για την κατανάλωση ενέργειας (A+, A++, A +++). Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία εγκρίθηκε με 535 ψήφους υπέρ, 46 κατά και 79 αποχές.Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα θέσει στη διάθεση των καταναλωτών ένα απλούστερο εργαλείο για την επιλογή των αποδοτικότερων προϊόντων που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια τους λογαριασμούς ενέργειας. Θα ενθαρρύνει επίσης τους κατασκευαστές να καινοτομούν και να επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα.Οι καταναλωτές θα δουν στα καταστήματα τις πρώτες ετικέτες με τη νέα κλίμακα επισήμανσης χωρίς τις ενδείξεις "+" ("A+, A++ κτλ) το νωρίτερο στο τέλος του 2019.Προκειμένου να συμβαδίσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις τεχνολογικές βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, η οποιαδήποτε μελλοντική επαναταξινόμηση θα γίνει όταν το 30% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ θα εμπίπτει πλέον στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α ή όταν το 50% των προϊόντων θα εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α και Β.Οι ετικέτες θα τοποθετηθούν στα προϊόντα σε έντυπη μορφή ενώ θα διατίθενται και ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος το οποίο έχει ήδη αγοραστεί, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει τον καταναλωτή.Οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να αναφέρει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.Θα υπάρξουν ενημερωτικές εκστρατείες για τους καταναλωτές προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα κλίμακα και επισήμανση των προϊόντων.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων προϊόντων για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ελέγχουν τη συμμόρφωση των κατασκευαστών με τη νέα νομοθεσία. Θα δημιουργήσει επίσης μία διαδικτυακή πύλη για το κοινό η οποία θα βοηθήσει τις εποπτικές αρχές της αγοράς και θα παράσχει στους καταναλωτές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα.Σύνδεσμοι
Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για την περίοδο 2020-2033Δελτία Τύπου Σύνοδος Ολομέλειας CULT
 • εγκρίθηκε ο πλήρης κατάλογος των χωρών που θα φιλοξενήσουν τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες

 • η Κύπρος θα φιλοξενήσει και πάλι την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030 μαζί με το Βέλγιο και μία χώρα της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ. Οι αντίστοιχες πόλεις δεν έχουν ακόμη οριστεί.

 • συμμετέχουν και οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες και οι εν δυνάμει υποψήφιες χώρες

 • οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΖΕΣ/ΕΟΧ) μπορούν να ορίσουν μία πολιτιστική πρωτεύουσα μία φορά κάθε τρία χρόνιαΚάθε χρόνο, δύο κράτη μέλη ορίζουν μια πόλη που φιλοξενεί την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και για πρώτη φορά, μπορούν να συμμετέχουν οι χώρες της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ κάθε τρία χρόνια.Ο θεσμός της «πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης» αποσκοπεί στην προώθηση του πλούτου και της πολυμορφίας των διαφόρων πολιτισμών, καθώς και στην ενίσχυση του συναισθήματος των ευρωπαίων πολιτών ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό χώρο. Κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα επωφελείται από ένα ειδικό πρόγραμμα και από επενδύσεις σε πολιτιστικά έργα που συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων αυτών.Η διαδικασία ορισμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας της ΕυρώπηςΈξι χρόνια προτού ένα κράτος μέλος φιλοξενήσει μια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης διοργανώνει εθνικό διαγωνισμό για την επιλογή μιας πόλης. Μια ομάδα ανεξάρτητων ευρωπαίων και εθνικών εμπειρογνωμόνων καταρτίζει έναν πρώτο κατάλογο πιθανών υποψήφιων πόλεων για να φιλοξενήσουν την πολιτιστική πρωτεύουσα.Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η ομάδα εμπειρογνωμόνων εξετάζει και επιλέγει μια πόλη από κάθε χώρα, με βάση ένα πολιτιστικό πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για την πόλη αυτή, το οποίο θα πρέπει να έχει μια ισχυρή ευρωπαϊκή διάσταση και να αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής με βιώσιμο αντίκτυπο για την τοπική, οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης.Ο πλήρης κατάλογος των χωρών που θα φιλοξενήσουν τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης την περίοδο 2020-2033 εγκρίθηκε με 606 ψήφους υπέρ, 54 κατά και 6 αποχές.Η Κύπρος θα φιλοξενήσει και πάλι την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2030 μαζί με το Βέλγιο και μία χώρα της ΕΖΕΣ/ΕΟΧ. Οι αντίστοιχες πόλεις δεν έχουν ακόμη οριστεί.Η Ελευσίνα θα φιλοξενήσει την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, μαζί με την Τιμισοάρα της Ρουμανίας και το Νόβισαντ της Σερβίας.
Σύνδεσμοι

Το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής μετά το 2020Δελτία Τύπου Σύνοδος Ολομέλειας REGI
 • μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

 • επαρκής προϋπολογισμός

 • απλουστευμένες διαδικασίες και βελτίωση των συνεργιών

 • αύξηση της προβολής των θετικών αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών ταμείωνΟ επαρκής προϋπολογισμός, οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων και η απλούστευση των διαδικασιών μπορούν να βελτιώσουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020.Η υφιστάμενη πολιτική συνοχής έχει μετριάσει τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Παρόλα αυτά οι περιφερειακές και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν. Αυτό υπογράμμισαν με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές την Τρίτη (350 ψήφους υπέρ, 149 κατά και 171 αποχές) .Ζήτησαν την ενίσχυση των δράσεων της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων και την πρόληψη δημιουργίας νέων ανισοτήτων σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.Το ψήφισμα περιλαμβάνει βασικές προτάσεις για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020: • επαρκής προϋπολογισμός

 • περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων

 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων «πρέπει να μην υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να παραγκωνίσει τις επιχορηγήσεις, και δεν πρέπει να επιδιώξει την αντικατάσταση ή την μείωση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων»

 • απλοποίηση του συνολικού συστήματος διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης

 • εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

 • οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ η χρήση δανείων, ιδίων κεφαλαίων ή εγγυήσεων «πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή και βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων αξιολόγησης»Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια που λαμβάνει κάθε κράτος μέλος, κάντε κλικ στον διαδραστικό χάρτη (ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).Μπορείτε να βρείτε τον αναλυτικό κατάλογο με όλα τα έργα σε κάθε χώρα της ΕΕ, τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής εδώ.Δήλωση της εισηγήτριαςΗ εισηγήτρια Kerstin Westphal (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε τα εξής: «Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία δημιουργούν θέσεις εργασίας και βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή. Αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο στέλνει σήμερα ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε μια σύγχρονη, μη γραφειοκρατική πολιτική συνοχής, η οποία να παρέχει χρηματοδότηση όπου αυτό είναι απαραίτητο, σε όλες τις περιφέρειες».Ενίσχυση της προβολής των αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών ταμείωνΜε χωριστό ψήφισμα που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές (469 ψήφους υπέρ, 51 κατά και 13 αποχές) πρότειναν τρόπους για την αύξηση της προβολής της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, καθώς μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι μόνο το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν τον θετικό αντίκτυπο που έχουν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις περιοχές όπου ζουν.Σημείωσαν επίσης «την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και της αντιευρωπαϊκής, λαϊκίστικης προπαγάνδας που διαστρεβλώνει τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης».Η βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω της δημιουργίας μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η προβολή των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πολιτική συνοχής στην πραγματική οικονομία (όπως η προώθηση της καινοτομίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας) θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προβολή της πολιτικής συνοχής.Δήλωση του εισηγητήΟ εισηγητής, Daniel Buda (ΕΛΚ, Ρουμανία), δήλωσε τα εξής: «Οι μέθοδοι επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών επενδύσεων δεν ήταν οι πλέον αποτελεσματικές, ενώ διαφέρουν επίσης σημαντικά από χώρα σε χώρα. Απαιτείται λοιπόν καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την βελτίωση της επικοινωνίας των στόχων της ΕΕ και την αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τα ευρωπαϊκά έργα.»

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΗΠΑ/Προεδρικές: Ο Μπάιντεν αποσύρεται από την κούρσα - Η Κάμαλα Χάρις διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ/Προεδρικές: Ο Μπάιντεν αποσύρεται από την κούρσα - Η Κάμαλα Χάρις διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών

ΗΠΑ/Προεδρικές: Ο Μπάιντεν αποσύρεται από την κούρσα - Η Κάμαλα Χάρις διεκδικεί το χρίσμα των Δημοκρατικών

Ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα για τα ΑΕΙ Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές
ΚΥΠΡΟΣ

Ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα για τα ΑΕΙ Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές

Ανακοινώνονται σήμερα τα αποτελέσματα για τα ΑΕΙ Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές

MetaMax: Χωρίς τέλος οι καταγγελίες για την απάτη
ΚΥΠΡΟΣ

MetaMax: Χωρίς τέλος οι καταγγελίες για την απάτη

MetaMax: Χωρίς τέλος οι καταγγελίες για την απάτη

Ισραήλ: Διαδήλωση για να υπογράψει ο Νετανιάχου συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διαδήλωση για να υπογράψει ο Νετανιάχου συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων

Ισραήλ: Διαδήλωση για να υπογράψει ο Νετανιάχου συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων

Τζο Μπάιντεν : Οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών μετά την απόφαση να αποσυρθεί
ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν : Οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών μετά την απόφαση να αποσυρθεί

Τζο Μπάιντεν : Οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών μετά την απόφαση να αποσυρθεί