Σπεύδει στη Βουλή η Αρχή κατά της Διαφθοράς για να λάβει €1 εκατ. για έρευνες - €1.100 την ημέρα για ξένους ερευνητές

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 27.1.2024
Σπεύδει στη Βουλή η Αρχή κατά της Διαφθοράς για να λάβει €1 εκατ. για έρευνες - €1.100 την ημέρα για ξένους ερευνητές
Το έτος 2024 θα είναι η χρονιά του Νίκου Αναστασιάδη καθώς αναμένεται να διερευνηθούν όλες οι καταγγελίες που υποβλήθηκαν εναντίον του

Ο επικεφαλής της Αρχής κατά της Διαφθοράς, επίτροπος Διαφάνειας Χάρης Πογιατζής, θα περάσει την ερχόμενη Δευτέρα το κατώφλι της Βουλής με σκοπό να ζητήσει την αποδέσμευση κονδυλίου ύψους €1.040.000 που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της Αρχής για το έτος 2024, το οποίο προορίζεται για τη διερεύνηση των καταγγελιών που αφορούν κατ΄ισχυρισμόν πράξεις διαφθοράς. Το ποσό των €40.000 θα διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων μεταφράσεων και το υπόλοιπο €1 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την αμοιβή των ερευνώντων λειτουργών-επιθεωρητών που αναλαμβάνουν τη διερεύνηση των καταγγελιών. Οι διερευνήσεις αυτές αφορούν είτε καταγγελίες που υποβάλλονται επώνυμα ή ανώνυμα ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς είτε αυτεπάγγελτες.

Τα κοινοβουλευτικά κόμματα δέσμευσαν το συγκεκριμένο κονδύλι κατά την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, τον περασμένο Δεκέμβριο, επιδιώκοντας, προφανώς, να ενημερωθούν για τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Ωστόσο, στην επιστολή που διαβιβάστηκε στη Βουλή με το αίτημα για αποδέσμευση του κονδυλίου καθίσταται σαφές ότι η κείμενη νομοθεσία απαγορεύει στον επίτροπο Διαφάνειας καθώς και στα λοιπά μέλη της Αρχής κατά της Διαφθοράς να αποκαλύψουν οποιαδήποτε στοιχεία αναφορικά με τις έρευνες. Επισημαίνοντας, παράλληλα, στην επιστολή ότι τα ποσά που δαπανήθηκαν στην κάθε έρευνα θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αρχής μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε έρευνας.

Στις 150 οι καταγγελίες, διερευνήθηκαν 30

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι καταγγελίες που αφορούν κατ’ ισχυρισμόν πράξεις διαφθοράς αυξάνονται συνεχώς και έφτασαν, μέχρι σήμερα, τις 150 εκ των οποίων οι 30 έχουν, ήδη, εξεταστεί. Την αρχική διερεύνηση όλων των καταγγελιών αναλαμβάνουν ο επίτροπος Διαφάνειας και τα υπόλοιπα μέλη της Αρχής. Τις μελετούν, τις αξιολογούν, εκεί που κρίνεται σκόπιμο ζητούνται διευκρινίσεις και πρόσθετα στοιχεία και εφόσον κριθεί ότι υπάρχει πεδίο διερεύνησης, τότε, καταχωρούνται στο μητρώο των καταγγελιών προς διερεύνηση. Ανάλογα με τη σοβαρότητά τους και ποιοι εμπλέκονται, αποφασίζεται κατά πόσο οι επικεφαλής ερευνώντες λειτουργοί-επιθεωρητές θα προέρχονται από το εξωτερικό.

Αμοιβές από €500 - €1.100 την ημέρα

Οι αμοιβές που προσφέρονται από την Αρχή κατά της Διαφθοράς σε ερευνώντες λειτουργούς ή λειτουργούς Επιθεώρησης, όπως αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία, κυμαίνονται μέχρι στιγμής από €500 μέχρι και €1.100 για κάθε εργάσιμη ημέρα. Οι αμοιβές καθορίζονται ανάλογα με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που επιλέγονται να αναλάβουν τις έρευνες, από την επιστημονική τους κατάρτιση και εξειδίκευση, από τον βαθμό δυσκολίας της έρευνας που καλούνται να φέρουν σε πέρας και, βεβαίως, κατά πόσο προέρχονται από το εξωτερικό καθώς τα έξοδα των ξένων ερευνητών στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει αναθέσει διάφορες έρευνες σε Κύπριους δικαστές που αφυπηρέτησαν. Η αμοιβή σε αυτές τις περιπτώσεις ανέρχεται στα €500 για κάθε εργάσιμη μέρα. Με την καταβολή των αμοιβών εκδίδεται τιμολόγιο και καταβάλλεται από τους ίδιους τους ερευνητές ο ΦΠΑ. Για τους ξένους ερευνητές η αμοιβή μπορεί να ανέλθει μέχρι και €1.100 την ημέρα.

Οι ξένοι ερευνητές επιλέγονται για να διερευνήσουν καταγγελίες που στρέφονται εναντίον νυν και πρώην κρατικών αξιωματούχων για έναν και μοναδικό λόγο: Να μην αμφισβητηθούν από κανέναν τα πορίσματα των ερευνών. Όπως έγινε στην περίπτωση της έρευνας εναντίον του βοηθού γενικού εισαγγελέα, όπως θα γίνει στην περίπτωση της έρευνας εναντίον του Νίκου Αναστασιάδη.

Διαφάνεια στα έξοδα

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας, η Αρχή κατά της Διαφθοράς αποφάσισε να δημοσιοποιεί στο τέλος κάθε έρευνας το συνολικό κόστος της διερεύνησης και ξεχωριστά τις αμοιβές που έλαβαν οι ερευνητές της κάθε υπόθεσης. Για παράδειγμα, την περασμένη Τετάρτη, η Αρχή κατά της Διαφθοράς δημοσιοποίησε τα έξοδα και τις αμοιβές που κατέβαλε για τη διερεύνηση των τριών καταγγελιών εναντίον του βοηθού γενικού εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, χωρίς να προκύψει τίποτα το μεμπτό. Τα συνολικά έξοδα τα οποία καταβλήθηκαν και για τις τρεις έρευνες ανήλθαν στις €82.675 ως ακολούθως: Αμοιβή τριών λειτουργών Επιθεώρησης €68.064 και διοικητικά έξοδα €14.610. Σημειώνεται, ότι οι δυο Άγγλοι ερευνητές, ο ελληνοκυπριακής καταγωγής δικηγόρος George Kampanella και ο επίσης δικηγόρος Tranveer Qureshi, αποδέχθηκαν όπως τους καταβάλλεται αμοιβή μόνο για τις μέρες που θα ήταν στην Κύπρο ενώ για την εργασία που επιτέλεσαν στην Αγγλία για τη σύνταξη των τριών εκθέσεων και τη συνεργασία με τον Κύπριο ερευνητή προς τον σκοπόν αυτόν δεν τους καταβλήθηκε οποιαδήποτε αμοιβή.

Ό,τι αποφασίσει ο γενικός εισαγγελέας

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν διαθέτει ανακριτικές εξουσίες. Μπορεί να κλητεύσει μάρτυρες, αλλά η μαρτυρία τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Δικαστήριο. Έτσι, όταν η Επιτροπή κατά της Διαφθοράς καταλήγει με την έκδοση ενός πορίσματος, αυτό διαβιβάζεται στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος αποφασίζει κατά πόσο θα διενεργηθεί ποινική έρευνα. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ακολουθήσει η διενέργεια μιας δεύτερης έρευνας, αυτή την φορά από πλευράς Αστυνομίας, στη βάση και των ευρημάτων του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Φέτος είναι η χρονιά του Νίκου Αναστασιάδη

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει ενώπιόν της διάφορες καταγγελίες που στρέφονται εναντίον του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, με κοινό στοιχείο το μέγα σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων. Οι καταγγελίες υποβλήθηκαν από τον γενικό ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστο Χριστοφίδη ενώ, πολύ σύντομα, θα αρχίσει η διερεύνηση των όσων του καταλογίζει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» ο πρώην στενός του συνεργάτης στο Προεδρικό και δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης. Επικεφαλής της έρευνας για το «Κράτος Μαφία» θα αναλάβει γυναίκα νομικός εγνωσμένου κύρους που εδρεύει σε χώρα της ΕΕ. Η Αρχή κατά της Διαφθοράς κατέληξε σε συμφωνία με την εν λόγω νομικό και η Αρχή βρίσκεται στο στάδιο της πρόσληψης των δυο Κύπριων δικηγόρων που θα συμπληρώσουν την ομάδα διερεύνησης.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Bild: Πιθανό να παγώσουν οι σχέσεις Γερμανίας-ΗΠΑ σε περίπτωση που ο Τραμπ εκλεγεί πρόεδρος

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής