Γιάννης Τουμαζής: Παρουσίασε τις πολιτικές, τα έργα και τις δράσεις του υφυπουργείου Πολιτισμού

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δημοσιεύθηκε 21.9.2022
Γιάννης Τουμαζής: Παρουσίασε τις πολιτικές, τα έργα και τις δράσεις του υφυπουργείου Πολιτισμού
Ο υφυπουργός δήλωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει και θα εντατικοποιήσουν τη δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς τους εταίρους και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να έχουν νομοθεσίες που ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.

Τις πολιτικές που θα αναδείξουν το νεοσύστατο Υφυπουργείο σε ισχυρό παράγοντα παραγωγής και προώθησης Πολιτισμού, με επίκεντρο τον άνθρωπο, παρουσίασε την Τετάρτη ο Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Γιάννης Τουμαζής.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Υφυπουργείο Πολιτισμού: Πολιτικές-Έργα-Δράσεις», στο Οίκημα της Διοίκησης του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε ότι έχουν ήδη περάσει 77 μέρες από την 4η Ιουλίου, την ημέρα που ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το νέο Υφυπουργείο.

Αναφερόμενος στις Πολιτικές και τις Δράσεις του Υφυπουργείου και, συγκεκριμένα, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε πως αυτές είναι η Νομοθεσία για το Καθεστώς του Καλλιτέχνη, η Τροποποίηση Νομοθεσίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα, η Νομοθεσία για Εμπλουτισμό Δημόσιων Κτηρίων με Έργα Τέχνης, η Νομοθεσία για Φορολογικά Κίνητρα στον Τομέα του Πολιτισμού, η Τροποποίηση Νομοθεσίας για Δημόσια Έργα και Αναπτύξεις και η Τροποποίηση Νομοθεσίας για Ανέγερση και Τοποθέτηση Μνημείων.

Σημείωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει και θα εντατικοποιήσουν τη δημόσια διαβούλευση με τους κοινωνικούς τους εταίρους και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να έχουν νομοθεσίες που ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.

«Στόχος μας είναι, βεβαίως, η ορθή πρόσβαση των δημιουργών και πολιτιστικών παραγωγών μας στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και η διασφάλιση των πνευματικών τους δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού, αναφορικά με τη Νομοθεσία για το καθεστώς του καλλιτέχνη, είπε ότι η κατοχύρωση των καλλιτεχνών ήταν η βασική προτεραιότητα, την οποία έθεσε με την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ανέφερε πως είχε διαδοχικές συναντήσεις με την Επίτροπο Νομοθεσίας για το θέμα, αλλά και άκουσε πάρα πολλές απόψεις και θέσεις των δημιουργών.

Έτσι το Υφυπουργείο Πολιτισμού, συνέχισε ο Δρ Γιάννης Τουμαζής, υπέβαλε αμέσως πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία και εγκρίθηκε στη συνεδρία της 14ης Σεπτεμβρίου.

«Η πρόταση προνοεί την άμεση ανάθεση στην Επίτροπο Νομοθεσίας της σύνταξης αναθεωρημένου Νομοσχεδίου για τα θέματα του καθεστώτος του καλλιτέχνη – δημιουργού που θα περιλάβει όλες τις κατηγορίες καλλιτεχνών και παραγωγών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται αφενός για την κατοχύρωση της κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης, το γνωστό καθεστώς του καλλιτέχνη, το οποίο, όπως γνωρίζετε, αποτελεί πάγιο αίτημα των δημιουργών εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε.

Στόχος τους, είπε, είναι όπως όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα του Πολιτισμού απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, αλλά και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως κάθε Κύπριος εργαζόμενος.

Όσον αφορά την τροποποίηση της Νομοθεσίας για τα Πνευματικά Δικαιώματα, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προχωρεί άμεσα στην τροποποίηση του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Νόμου του 1976, ώστε να παρέχεται περαιτέρω προστασία σε έργα τέχνης και τους δημιουργούς τους.

«Ήδη έχουμε ξεκινήσει επαφές με την Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ώστε το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αφορά στα Πνευματικά Δικαιώματα να εκσυγχρονισθεί και να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, προνοώντας δικλείδες ασφαλείας για τους δημιουργούς μας και τα έργα τους που δικαιούνται πνευματικών ή συγγενικών δικαιωμάτων», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη Νομοθεσία για Εμπλουτισμό Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε ότι σε συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού προχωρεί παράλληλα στην επεξεργασία και εκσυγχρονισμό του Νόμου περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτηρίων με Έργα Τέχνης του 2009 που αφορά στον εμπλουτισμό δημόσιων κτιρίων με έργα τέχνης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτηρίου, ώστε, μεταξύ άλλων, να περιλάβει, εκτός από τα υπό ανέγερση κτήρια και τα κτήρια που αγοράζονται για χρήση από το δημόσιο, ως επίσης και τη διαδικασία ασφάλισης των έργων τέχνης που εγκαθίστανται στα κτήρια.

«Προωθούμε μέσω αυτής της νομοθεσίας -και αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη καινοτομία- την παράλληλη προκήρυξη των σχετικών αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών διαγωνισμών, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η οργανική σύνδεση των έργων με το κτήριο», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη Νομοθεσία για Φορολογικά Κίνητρα στον Τομέα του Πολιτισμού, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε ότι θα πρέπει να επενδύσουν στον Πολιτισμό, «δηλαδή στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες του τόπου μας, οι οποίες εν δυνάμει μπορούν να αποτελέσουν ακόμη πιο σημαντική πηγή εισοδήματος για την Κύπρο. Θα πρέπει, λοιπόν, να προσελκύσουμε τις επενδύσεις σε έργα Πολιτισμού».

«Στόχος μας είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, η θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων στον ιδιωτικό τομέα σε ό,τι αφορά τις χορηγίες προς τον Πολιτισμό. Η εισήγησή μας προς το Υπουργείο Οικονομικών είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου [Ν. 118(Ι)/2002], με σκοπό τη συμπερίληψη προνοιών, οι οποίες θα αυξήσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις για έργα πολιτισμού και ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την καλλιτεχνική παραγωγή και τους δημιουργούς της χώρας μας», συμπλήρωσε.

Ο Δρ Γιάννης Τουμαζής ανέφερε, επίσης, ότι θα εργαστούν για τη θέσπιση νομοθεσίας, με την οποία να διασφαλίζεται και η γνωμάτευση του Υφυπουργείου Πολιτισμού ως προς την αισθητική άποψη κατά την ετοιμασία του σχεδιασμού και της κατασκευής δημόσιων έργων και αναπτύξεων, καθώς και για την τροποποίηση της Νομοθεσίας για ανέγερση και τοποθέτηση μνημείων, με σκοπό την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Μνημείων, έτσι ώστε οι εισηγήσεις της να θεωρούνται δεσμευτικές.

Σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε ότι για το 2023 έχουν υποβάλει τον δικό τους προϋπολογισμό, ο οποίος ευελπιστούν πως θα εγκριθεί και ο οποίος προβλέπει την ενίσχυση όλων των κονδυλίων για χορηγίες και, συγκεκριμένα, σημαντική ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, όπως ο Κινηματογράφος, το Θέατρο, ο Χορός, η Λογοτεχνία, η Μουσική, τα Εικαστικά, ο Λαϊκός Πολιτισμός και η Πολιτιστική Αποκέντρωση, την ένταξη του χορηγικού προγράμματος «ΘΥΜΕΛΗ» στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Σημείωσε ότι μετά από διαβουλεύσεις με φορείς και δημιουργούς, προχωρούν άμεσα στον εκσυγχρονισμό των σχεδίων του προγράμματος «Πολιτισμός», ώστε οι επιλέξιμες δαπάνες και άλλα κριτήρια να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των διοργανώσεων και να διευκολύνουν και όχι να δυσκολεύουν τους αιτητές στην υλοποίηση των δράσεών τους.

Ταυτόχρονα, είπε, αλλάζουν τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων που μέχρι τώρα υποβάλλονταν σε έντυπη μορφή και αυτές πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά και θα είναι πολύ πιο φιλικές και κατανοητές για τον αιτητή.

Ο Δρ Γιάννης Τουμαζής ανέφερε, επίσης, ότι έχουν ξεκινήσει την παγκύπρια χαρτογράφηση των πολιτιστικών υποδομών, αλλά και του ανθρώπινου καλλιτεχνικού δυναμικού και των εκδηλώσεων, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην ύπαιθρο, με στόχο τη δημιουργία ενός Πολιτιστικού Οδικού Χάρτη και ενός παγκύπριου Δικτύου Κέντρων Φιλοξενίας Καλλιτεχνών.

Πρόσθεσε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τη συνεργασία τους με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Περιοχών για άμεση υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων σε διάφορες κοινότητες.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού είπε ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της αποστολής τους είναι και η Πολιτιστική Διπλωματία, αλλά και η ευρωπαϊκή και διεθνής προοπτική της Κύπρου στον τομέα του Πολιτισμού, με την αξιοποίηση και διεύρυνση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, την ενίσχυση κινητικότητας καλλιτεχνών, τη συμμετοχή και παροχή στήριξης σε διεθνείς διοργανώσεις, τη διεύρυνση του δικτύου της πολιτιστικής εκπροσώπησης της Κύπρου στο εξωτερικό, τη δημιουργία προωθητικού υλικού, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, και την ανάδειξη της Κύπρου ως πολιτιστικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιπρόσθετα, σημείωσε την ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων με τα παροικιακά κέντρα και ιδιαίτερα με τους απόδημους τρίτης και τέταρτης γενιάς, με στόχο την προβολή του σύγχρονου πολιτισμού της Κύπρου.

Ανέφερε, επίσης, ότι ήδη, μετά από πρωτοβουλία του ΘΟΚ μελετούν την περιοδεία του Οργανισμού στην Αυστραλία αρχές του 2023.

Είπε, παράλληλα, ότι η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας κα Λίνα Μενδώνη θα επισκεφθεί την Κύπρο στις 18 και 19 Οκτωβρίου, μετά από επίσημη πρόσκληση που της έχει απευθύνει.

Αναφερόμενος στον Πολιτιστικό Τουρισμό, ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε ότι σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού προωθείται η δημιουργία δικτύων αυθεντικών εμπειριών, με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, με σκοπό την προσέλκυση επισκεπτών που έχουν ως βασικό κριτήριο τον πολιτισμό κατά την επιλογή των προορισμών διακοπών τους.

Ο Δρ Γιάννης Τουμαζής υπογράμμισε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία στον περαιτέρω ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και προς τούτο προωθούν, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κονδυλίων για περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με σύγχρονο τρόπο, την εκπαίδευση των νέων στα παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες σε συνεργασία με την ΑΝΑΔ, την ανάπτυξη πεδίου έρευνας και πειραματισμού.

Αναφερόμενος στο Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ, Ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε ότι το Φεστιβάλ παρουσιάζει αυτές τις μέρες την 30η έκδοση του, σημειώνοντας ότι το Υφυπουργείο μελετά τρόπους αναβάθμισης και ανανέωσης των ΚΥΠΡΙΩΝ, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια και επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών στον δημιουργικό τομέα.

Ανέφερε, επίσης, ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα προωθήσει άμεσα την υλοποίηση της μουσειολογικής μελέτης που έγινε για τον σκοπό αυτό από το Εργαστήριο Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ.

Όπως είπε, στο πλαίσιο αυτό, οι υφιστάμενες μουσειακές υποδομές –οι δύο χώροι της Κρατικής Πινακοθήκης (Majestic και ΣΠΕΛ) στη Λευκωσία και το Μουσείο Κώστα Αργυρού στον Μαζωτό– αναμένεται να ενταχθούν και να λειτουργήσουν υπό το νέο νομικό καθεστώς του ΜΟΣΤ Κύπρου (Νομικό Πρόσωπο).

Ο Δρ Γιάννης Τουμαζής είπε, παράλληλα, ότι εντός του 2023 θα γίνει η προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ανέγερση σύγχρονου κτιρίου της Κυπριακής Βιβλιοθήκης εντός του 2023, στην περιοχή της Αρχιγραμματείας σε χώρο που έχει εγκριθεί και χωροθετηθεί στο τοπικό σχέδιο Λευκωσίας.

Παρουσίασε, επίσης, την οργανωτική δομή του Υφυπουργείου, το οποίο συνίσταται από τα ακόλουθα τμήματα: Διοίκηση, Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, το οποίο περιλαμβάνει την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, το οποίο θα ενταχθεί στο Υφυπουργείο την 1η Ιουλίου 2023.

Ο Δρ Γιάννης Τουμαζής αναφέρθηκε και στις αξίες που διέπουν το καινούργιο Υφυπουργείο Πολιτισμού, λέγοντας ότι είναι σαφέστατα η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η ενίσχυση της εμπλοκής του κοινού στα πολιτιστικά δρώμενα και η διαφάνεια και εξωστρέφεια, «ώστε όλα να γίνονται σε συνεργασία με τους εταίρους μας, με τους φορείς, αλλά κυρίως με τους δημιουργούς μας».

Σε ερώτηση αναφορικά με το κονδύλι για τον κινηματογράφο, ο Γιάννης Τουμαζής είπε ότι ζήτησαν σημαντική αύξηση στο κονδύλι του κινηματογράφου.

«Ο προϋπολογισμός είναι υπό διαπραγμάτευση, άρα δυστυχώς, δεν μπορώ να σας πω νούμερα, που πολύ θα θέλατε, αλλά σίγουρα το αίτημα μας είναι για σημαντική αύξηση, διότι αναγνωρίζουμε την αξία και την ποιότητα της κινηματογραφικής μας παραγωγής», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις και με το CIPA, για το Invest Cyprus, ώστε ακριβώς να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και καλύτερη προώθηση του κινηματογραφικού μας προϊόντος στο εξωτερικό.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο Γιάννης Τουμαζής είπε ότι το οργανόγραμμα καταρτίζεται αλλά πάλι πρέπει να περάσει από συγκεκριμένες διαδικασίες, ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί και ανακοινωθεί επίσημα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Οι κρίσιμες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, κρίνουν τα πάντα και για τους «τρεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κρίσιμες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, κρίνουν τα πάντα και για τους «τρεις»

Οι κρίσιμες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, κρίνουν τα πάντα και για τους «τρεις»

Όλα έτοιμα για την Κυριακή - Εκλογές με drones, 561.033 οι εκλογείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλα έτοιμα για την Κυριακή - Εκλογές με drones, 561.033 οι εκλογείς

Όλα έτοιμα για την Κυριακή - Εκλογές με drones, 561.033 οι εκλογείς

Τι μεταρρύθμιση θέλουμε όταν ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται;

Τι μεταρρύθμιση θέλουμε όταν ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται;

Τι μεταρρύθμιση θέλουμε όταν ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται;

Πέθανε ο θρύλος της μόδας και σχεδιαστής Paco Rabanne - Μάγεψε και με τα αρώματα του οίκου του
PEOPLE

Πέθανε ο θρύλος της μόδας και σχεδιαστής Paco Rabanne - Μάγεψε και με τα αρώματα του οίκου του

Πέθανε ο θρύλος της μόδας και σχεδιαστής Paco Rabanne - Μάγεψε και με τα αρώματα του οίκου του

Βροχερό σκηνικό σήμερα και αύριο - Στα 31 εκατοστά το χιόνι
ΚΥΠΡΟΣ

Βροχερό σκηνικό σήμερα και αύριο - Στα 31 εκατοστά το χιόνι

Βροχερό σκηνικό σήμερα και αύριο - Στα 31 εκατοστά το χιόνι