Τι πρέπει να γνωρίζετε αν θέλετε να παντρευτείτε αλλοδαπό ή αλλοδαπή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 11.4.2018
Τι πρέπει να γνωρίζετε αν θέλετε να παντρευτείτε αλλοδαπό ή αλλοδαπή
Εν κατακλείδι είναι πάντα ωραίος ο έρωτας, αλλά σε διάφορες χώρες, όπως και η Κύπρος, χρειάζεται τις εξετάσεις του,τις αποδείξεις και τα χαρτόσημα του


Ένα κατεβατό τριών σελίδων με ερωτήσεις θα πρέπει να είστε έτοιμοι να απαντήσετε αν επιθυμείτε να παντρευτείτε και το έτερον σας ήμισυ είναι αλλοδαπός/η. Και όταν πλέον στην Κύπρο λέμε αλλοδαπός/η εννοούμε πολίτη που δεν είναι ευρωπαίος/α πολίτης.


Τι απαιτείται;


Πέρα από τα δικά σας στοιχεία που είστε υποχρεωμένοι με επιστολή σας να επισυνάψετε στον ληξίαρχο γάμου, τον οποίο θα βρείτε κάπου στο υπουργείο εσωτερικών, τουτέστιν όνομα, επάγγελμα , εργασία, αριθ. Ταυτότητας, διεύθυνση κλπ, είστε επίσης υποχρεωμένοι να ακτινογραφήσετε και το έτερον σας υποψήφιο ήμισυ με κάθε λεπτομέρεια. Όνομα, ταυτότητα, διεύθυνση διαμονής. Αν ζει στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, σε ποια διεύθυνση κλπ.


Η τρομερή ερώτηση


Βεβαίως το κλου του ερωτηματολογίου είναι άλλο. Πρέπει να απαντήσετε και σε μια σειρά από προσωπικές ερωτήσεις.


Για παράδειγμα: Που και πώς γνωριστήκατε; Σε ποια γλώσσα μιλάτε μεταξύ σας; Αντιλαμβάνεστε ότι οι ερωτήσεις είναι πονηρές; Αν πείτε πχ ότι την γνωρίσατε στο Χανόι του Βιετνάμ μπορεί να σας ρωτήσουν λεπτομέρειες για την Πόλη. Αν πείτε ότι συνεννοείστε στα Πακιστανικά θα σας φέρουν κάποιον να μιλήσει μαζί σας για να πιστοποιηθεί η επάρκεια στη γλώσσα. Αν πείτε ότι πχ η κοπέλα ή το αγόρι μιλούν αγγλικά, δικαιούται ο ληξίαρχος γάμου να φέρει καθηγητή αγγλικών για να τον/την εξετάσει.


Εν κατακλείδι είναι πάντα ωραίος ο έρωτας, αλλά σε διάφορες χώρες, όπως και η Κύπρος, χρειάζεται τις εξετάσεις του, τις αποδείξεις και τα χαρτόσημα του.


Ποσοστά γάμων με αλλοδαπούςΟι γάμοι μεταξύ Κυπρίων και αλλοδαπών στην Κύπρο είναι κυρίως πολιτικοί γάμοι. Με βάση πρόσφατα στοιχεία στο 43,9% των γάμων αυτών ένας εκ των δύο ατόμων του ζευγαριού ήταν ξένος. Σε ποσοστό 25,2% ο γαμπρός ήταν Κύπριος και η νύφη ξένη ενώ σε ποσοστό 7,8% η νύφη ήταν Κύπρια και ο γαμπρός ξένος. Το ποσοστό σε πολιτικούς γάμους με τα δύο άτομα να ήταν Κύπριοι ήταν μόλις 23,1%.


Υπηκοότητες


Οι πρώτες υπηκοότητες αλλοδαπών αντρών που παντρεύτηκαν στην Κύπρο με βάση στοιχεία του 2015 ήταν: • Πακιστάν
  • Ελλάδα
  • Ρουμανία
  • Μπαγκλαντές


Αναφορικά με τις γυναίκες οι πρώτες υπηκοότητες που τέλεσαν πολιτικό γάμο στην Κύπρο ήταν: • Ρουμανία
  • Βουλγαρία
  • Ρωσία
  • ΦιλιππίνεςΤο πλήρες κείμενο της αίτησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί σε περίπτωση γάμου με αλλοδαπό/ηΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥΟνοματεπώνυμο: .........................................


………………………………………………..


Διεύθυνση: ...................................................


......................................................................


………………………………………………….


…………………………………………………..


Τηλ.: ……………………………………………


Ημερ.: .…………………………………………Ληξίαρχο Γάμων,Αξιότιμε Κύριε,


Ο/Η υποφαινόμενος/η .............................................................................


κάτοχος Κυπριακού διαβατηρίου με αρ. .........................., Αρ. Δ. Τ. .................


πρόκειται να συνάψω πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο ......................................../


εξωτερικό με τον/ την .........................................................................................


και παρακαλώ όπως μου δοθεί η σχετική βεβαίωση. 1. Επισυνάπτεται συμπληρωμένο Έντυπο με τα απαραίτητα ατομικά στοιχεία.Με τιμή,…………………………..Αρ. Απόδειξης (Φ. 18) .................................


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ


ΜΕΡΟΣ Ι (Στοιχεία Κύπριου/Κύπριας πολίτη/πολίτιδος)


Ονοματεπώνυμο …………………………………….........................................................


Αρ. Πολ. Ταυτ. …………………………. Ημερ. Γεννήσεως …………………………........


Επάγγελμα …………………………………. Ετήσια Εισοδήματα* ………………………..


…………………………………………………………………………………………………..


Διεύθυνση Εργασίας ………………………………………………………………………….


*(να επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση)


Είμαι άγαμος/η* (να επισυνάπτεται Ένορκη Δήλωση)


Είμαι διαζευγμένος/η* (να επισυνάπτεται τελεσίδικο διαζύγιο από το Οικογενειακό Δικαστήριο καθώς και Ένορκη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει άλλο γάμο από την ημερ. έκδοσης του διαζυγίου)


Είμαι χήρος/χήρα* (να επισυνάπτεται πιστοποιητικό θανάτου από Επαρχιακή Διοίκηση και Ένορκη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει άλλο γάμο μετά το θάνατο του/της συζύγου)ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Στοιχεία αλλοδαπού/ής)


Ονοματεπώνυμο …………………………………….........................................................


Υπηκοότητα ………………………........... Αρ. Διαβ. …………………………..................


Ημερ. Γεννήσεως …………………………………... Ηλικία ………………………………..


Αρ. Φακέλου ……………………………………….. ARC …………………………............


Είμαι άγαμος/η, διαζευγμένος/η* (να επισυνάπτεται διαζύγιο ή πιστοποιητικό ελευθερίας)ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ (Σε περίπτωση που ο/η αλλοδαπός/ή βρίσκεται στο εξωτερικό να συμπληρωθούν τα πιο κάτω)


Πότε αναχώρησε τελευταία φορά από την Κύπρο ………………………………………..


Πότε έληξε η τελευταία άδεια παραμονής ………………………………………………….


Η άδεια που κατείχε ήταν σαν επισκέπτη/τρια ή εργαζόμενος/η ………………………...


Να αναφέρεται το είδος εργασίας …………………………………………………………...
ΜΕΡΟΣ IV (Σε περίπτωση που ο/η αλλοδαπός/η βρίσκεται στην Κύπρο να συμπληρωθούν τα πιο κάτω)


Πότε αφίχθηκε στην Κύπρο για τελευταία φορά …………………………………………..


Πότε λήγει η άδεια προσωρινής παραμονής ………………………………………………


Η άδεια παραμονής που κατέχει είναι σαν εργαζόμενος/η, επισκέπτης/τρια (να επισυνάπτεται αντίγραφο άδειας παραμονής (Pink-Slip) ή αντίγραφο διαβατηρίου που φαίνεται η άδεια παραμονής)ΜΕΡΟΣ V (Στοιχεία για τη γνωριμία)


Που και πότε γνωριστήκατε ………………………………………………………………….


…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………….


Που εργαζόταν ………………………………….. Τι επαγγέλεται ………………………….


Πόσο καιρό γνωρίζεστε ……………………………………………………………..............


…………………………………………………………………………………………………..


Σε ποια γλώσσα συνεννοείστε ……………………………………………………………...ΜΕΡΟΣ VI ΔΗΛΩΣΗ


Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα όσα έχω αναφέρει πιο πάνω είναι αληθή έχοντας υπόψη τις συνέπειες του Νόμου που μπορώ να υποστώ για ψευδή δήλωση.
Με εκτίμησηΥπογραφή: (………………………..…)Ημερ.: ………………………………Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν απαντήσετε τα ερωτήματα δυνατό να κληθείτε σε συνέντευξη σε μεταγενέστερο στάδιο για τυχόν διευκρινίσεις.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
€1,2 εκατ. στη διάθεση Προεδρικού και υπουργών για εργοδότηση συμβούλων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

€1,2 εκατ. στη διάθεση Προεδρικού και υπουργών για εργοδότηση συμβούλων

€1,2 εκατ. στη διάθεση Προεδρικού και υπουργών για εργοδότηση συμβούλων

Υπόθεση Αββακούμ: Τα τσούγκρισαν για τα καλά μοναχοί – δικηγόροι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Αββακούμ: Τα τσούγκρισαν για τα καλά μοναχοί – δικηγόροι

Υπόθεση Αββακούμ: Τα τσούγκρισαν για τα καλά μοναχοί – δικηγόροι

ΟΗΕ: Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στη Λευκωσία - Θα δει τους ηγέτες χωριστά, εκτός Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΗΕ: Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στη Λευκωσία - Θα δει τους ηγέτες χωριστά, εκτός Κύπρου

ΟΗΕ: Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στη Λευκωσία - Θα δει τους ηγέτες χωριστά, εκτός Κύπρου

Κινητά στα σχολεία/Απαγόρευση: Συμφωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί, διαφωνούν οι μαθητές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κινητά στα σχολεία/Απαγόρευση: Συμφωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί, διαφωνούν οι μαθητές

Κινητά στα σχολεία/Απαγόρευση: Συμφωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί, διαφωνούν οι μαθητές

Ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά στην Ηλεία - Μάχες με επικίνδυνες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά στην Ηλεία - Μάχες με επικίνδυνες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα

Ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά στην Ηλεία - Μάχες με επικίνδυνες πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα