Κομισιόν: Oι ελληνικές αρχές ολοκλήρωσαν τα προαπαιτούμενα της 2ης αξιολόγησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 3.4.2019
Κομισιόν: Oι ελληνικές αρχές ολοκλήρωσαν τα προαπαιτούμενα της 2ης αξιολόγησης
Στο Κολέγιο των Επιτρόπων παρουσιάστηκε επικαιροποιημένη έκθεση για την εκπλήρωση των μεταρρυθμίσεων

Oι ελληνικές αρχές ολοκλήρωσαν τα προαπαιτούμενα της 2ης αξιολόγησης μετά το πρόγραμμα, κάτι που συνεπάγεται έγκριση του νέου πλαισίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση προς την Ελλάδα, ενός δισ. ευρώ από τα κέρδη επί ελληνικών ομολόγων (ANFA, SMPs) από το Eurogroup της Παρασκευής, 5 Απριλίου.


Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου Μαργαρίτης Σχοινάς, στο Κολέγιο των Επιτρόπων παρουσιάστηκε επικαιροποιημένη έκθεση για την εκπλήρωση των μεταρρυθμίσεων που είχαν συμφωνηθεί με τις ελληνικές αρχές και βάσει αυτής της επικαιροποίησης, οι αρχές έχουν πλέον ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Αναλυτικά ο Μ. Σχοινάς δήλωσε ότι η Κομισιόν "ενέκρινε επικαιροποίηση της δεύτερης έκθεσης της ενισχυμένης επιτήρησης για την Ελλάδα, η οποία αναφέρει λεπτομερώς την πρόοδο της εφαρμογής των δεσμεύσεων πολιτικής από τη δημοσίευση της έκθεσης στις 27 Φεβρουαρίου 2019".

"Στο σημείο αυτό, η δεύτερη έκθεση της ενισχυμένη εποπτείας διαπίστωσε ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ολοκλήρωση εφαρμογή συγκεκριμένων μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων, αλλά ότι ορισμένα θέματα εξακολουθούν να εκκρεμούν", σημειώνει.

"Δεδομένων των εξελίξεων από τότε, η σημερινή επικαιροποίηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη όλων των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που αναμένονται για το τέλος του 2018", αναφέρει.

"Η έκθεση επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν τη συνεχή εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις τους στην Ευρωομάδα του Ιουνίου 2018", ανακοίνωσε.

Το περιεχόμενο της Ενισχυμένης Έκθεσης Επιτήρησης της 27ης Φεβρουαρίου 2019 και αυτής της επακόλουθης ενημέρωσης θα χρησιμοποιηθεί επίσης από το Eurogroup για την εκταμίευση των ANFAS και SMPs και της κατάργησης του step up margin των επικοκίων των δανείων του EFSF.

Σύμφωνα με το κείμενο της επικαιροποίησης που πήγε στο Κολέγιο "η παρούσα επικαιροποίηση αξιολογεί τις εξελίξεις στην εφαρμογή των ειδικών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που αναμένονται μέχρι το τέλος του 2018 μετά την έγκριση της έκθεσης ενισχυμένης επιτήρησης στις 27 Φεβρουαρίου 2019".

Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει:
(i) υιοθετήσει πρωτογενή και παράγωγο νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων · (ii) παρείχε σχετικές ενημερώσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης της εξυγίανσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) και τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα (ηλεκτρονικές δημοπρασίες, κρατικές εγγυήσεις, σχέδιο δράσης για την αφερεγγυότητα των νοικοκυριών)·
iii) έχει υιοθετηθεί πρωταρχικά και έχει αναλάβει τη δέσμευση να υιοθετήσει βραχυπρόθεσμη δευτεροβάθμια νομοθεσία σχετικά με ένα νέο καθεστώς προστασίας της πρωτοβάθμιας κατοικίας·
iv) έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρωση των κενών θέσεων στο HFSF·
v) ξεκίνησε εκ νέου την υποβολή προσφοράς για την εκχώρηση μέρους της παραγωγικής ικανότητας παραγωγής λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού·
vi) ενέκρινε τη νομοθεσία για την αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ·
vii) προχώρησε σε ενέργειες για την άρση των εμποδίων για τη μεταφορά της Εγνατίας· και
viii) υιοθέτησαν μια σειρά μέτρων για την προώθηση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κρίσιμο στοιχείο για την προστασία της πρώτης κατοικίας η Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι "γενικά, το νέο νομοθετικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αν και παραμένουν ορισμένοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία των πληρωμών".

"Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης της κατάρτισης της νομοθεσίας για τον μετριασμό των κινδύνων εφαρμογής και των διαφορών που εντοπίστηκαν σε προγενέστερο σχέδιο νόμου, ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις του καθεστώτος στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πειθαρχία των πληρωμών, καθώς και σε κινδύνους καταχρήσεων από στρατηγικούς παραβάτες".

"Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι κίνδυνοι αυτοί έχουν μετριαστεί σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν έχουν εξαλειφθεί, στη νομοθεσία που εγκρίθηκε", αναφέρει η Κομισιόν.

"Η μοναδικότητα του συστήματος σημαίνει ότι υπάρχει αβεβαιότητα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει στην πράξη και κατά συνέπεια στην κλίμακα και δυνατότητα ποσοτικοποίησης αυτών των κινδύνων", σημειώνει.

"Προχωρώντας, οι εναπομένουσες τεχνικές λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, θα πρέπει να εκπονηθούν γρήγορα και η τεχνική υλοποίηση θα πρέπει να τεθεί το συντομότερο δυνατό. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρακολουθείται στενά από πλευράς επιχειρησιακών πτυχών (λειτουργία της πλατφόρμας, ταχύτητα επίλυσης), τον αντίκτυπο στο κεφάλαιο των τραπεζών, τον αντίκτυπο στην επιβολή και την εκδίκαση των υποθέσεων και το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης", σημειώνει η Κομισιόν.

"Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα παράσχουν ενημερώσεις σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος και πιθανές ανησυχίες στο πλαίσιο της ενισχυμένης επιτήρησης. Οι ελληνικές αρχές καλούνται να δεσμευθούν να μην επεκτείνουν περαιτέρω τη διάρκεια ή το πεδίο εφαρμογής του νέου καθεστώτος και να λάβουν διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, εάν προκύψουν προβλήματα εφαρμογής ή νομικής φύσης με το καθεστώς", αναφέρει η έκθεση.

Τέλος, "πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το νέο καθεστώς θα απαιτήσει έγκριση από την Κομισιόν για κρατικές ενισχύσεις", αναφέρεται.

"Σύμφωνα με την επεξηγηματική έκθεση που επισυνάπτεται στη νομοθεσία για το νέο καθεστώς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χαιρετίζουν τη δέσμευση των ελληνικών αρχών να αναλάβουν δράση για την ενοποίηση του συνόλου των νόμων που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα / πτώχευση και την αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτό θα ξεκινήσει με μια μεταρρύθμιση του νόμου Κατσέλη, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2019, προκειμένου να διασφαλιστεί η νομική σαφήνεια και συνέπεια, να εξαλειφθούν τα κενά που μπορούν να καταστρατηγηθούν προκειμένου να ανασταλεί ή να αποκλειστεί η επιβολή της νομοθεσίας, προσθέτοντας διασφαλίσεις που θεωρούνται επαρκείς να αποτρέψει τη στρατηγική αθέμιτη συμπεριφορά και να ενισχύσει την κουλτούρα των διμερών ή πολυμερών εξωδικαστικών αναδιαρθρώσεων", καταλήγει η έκθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ / Αθανάσιος Αθανασίου

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στο φως 50 χρόνια μετά: Τι αποφάσισε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την Κύπρο τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο φως 50 χρόνια μετά: Τι αποφάσισε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την Κύπρο τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης...

Στο φως 50 χρόνια μετά: Τι αποφάσισε η Τουρκική Εθνοσυνέλευση για την Κύπρο τρεις μέρες μετά το πραξικόπημα της 15ης...

Στην φυλακή ο νευροχειρουργός για τις βαλβίδες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στην φυλακή ο νευροχειρουργός για τις βαλβίδες

Στην φυλακή ο νευροχειρουργός για τις βαλβίδες

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες αύριο - Πότε τίθεται σε ισχύ
ΚΥΠΡΟΣ

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες αύριο - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για ακραίες θερμοκρασίες αύριο - Πότε τίθεται σε ισχύ

Ρομπέρτα Μέτσολα: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά την επανεκλογή της - Τι είπε για Κυπριακό και την πόλωση στις κοινωνίες
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπέρτα Μέτσολα: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά την επανεκλογή της - Τι είπε για Κυπριακό και την πόλωση στις κοινωνίες

Ρομπέρτα Μέτσολα: Οι πρώτες της δηλώσεις μετά την επανεκλογή της - Τι είπε για Κυπριακό και την πόλωση στις κοινωνίες

Υπ. Εργασίας: Δεν μπορεί να καταργηθεί το πέναλτι 12% για πρόωρη σύνταξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπ. Εργασίας: Δεν μπορεί να καταργηθεί το πέναλτι 12% για πρόωρη σύνταξη

Υπ. Εργασίας: Δεν μπορεί να καταργηθεί το πέναλτι 12% για πρόωρη σύνταξη