Δεν θέλουν διαφάνεια, αρνούνται τη λογοδοσία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι στενοί συνεργάτες του

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 16.6.2024
Δεν θέλουν διαφάνεια, αρνούνται τη λογοδοσία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και οι στενοί συνεργάτες του
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αρνείται να απαντήσει εδώ και μήνες κατά πόσο θα επιστρέψει τις €55.000 που σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία έλαβε ενώ δεν τα δικαιούταν ως δημόσιος υπάλληλος που υπηρετούσε με απόσπαση στο Προεδρικό, ασκώντας, παράλληλα, και τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου του Νίκου Αναστασιάδη

Στο Προεδρικό έχει εμπεδωθεί μια κουλτούρα αδιαφάνειας και αποφυγής δημόσιας λογοδοσίας, κυριαρχεί η συσκότιση, ο στρουθοκαμηλισμός, η οικογενειοκρατία, η κουμπαροκρατία, η έπαρση και, βεβαίως, η υποκρισία. Πρώτος διδάξας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος, με διάφορες κουτοπονηριές προσπαθεί να παραπλανήσει ακόμη και τη Βουλή, επιδιδόμενος σε φτηνά επικοινωνιακά παιχνίδια με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων στους πολίτες που τον έχουν πάρει χαμπάρι, αν κρίνουμε από τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά αποδοχής που συγκεντρώνει.

Το πιο πρόσφατο κατόρθωμα του Προεδρικού είναι η ανάρτηση του μητρώου των συμβούλων – συνεργατών του Προέδρου και των υπουργών – υφυπουργών στην ιστοσελίδα της Διοίκησης Προεδρίας όπως επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία. Με τη διαφορά, όμως, ότι το Προεδρικό έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την κείμενη νομοθεσία και αποφάσισε μερική… διαφάνεια.

Ειδικότερα, παρά τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας που τιτλοφορείται ως ο περί Συμβούλων- Συνεργατών των Μελών της Κυβέρνησης Νόμος του 2024, αποφασίστηκε, μονομερώς, από το Προεδρικό να μην δημοσιοποιηθούν τα ονοματεπώνυμα των συμβούλων που προσλήφθηκαν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, τους υπουργούς και τους υφυπουργούς του, παρά μόνο τα αρχικά τους.

Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι, η συγκεκριμένη νομοθεσία που διέπει τα προσόντα των συμβούλων και κατοχυρώνει τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία στις εν λόγω προσλήψεις κατατέθηκε απο την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη υπό μορφή νομοσχεδίου. Όταν προ ημερών κλήθηκε να εφαρμόσει τις πρόνοιές του, τις παραβίασε, διότι, δεν ήθελε να αποκαλύψει τα ονόματα των συμβούλων. Προφανώς, για να μην πληροφορηθούν οι πολίτες ποιους πρόσελαβε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Πρώτη Κυρία στο Προεδρικό και ποιους οι υπουργοί και οι υφυπουργοί στα γραφεία τους. Μήπως στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται κι άλλοι συγγενείς, κουμέρες και κουμπάροι;

Ο νόμος και η υποκρισία

Στις 29/2/2024, η λλομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο το κυβερνητικό νομοσχέδιο που ρυθμίζει τα κριτήρια εργοδότησης των συμβούλων – συνεργατών του Προέδρου της Δημοκρατίας, των υπουργών και των υφυπουργών. Με βάση τον συγκεκριμένο νόμο παύθηκαν τρεις σύμβουλοι, μια στο Προεδρικό και δυο στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας επειδή δεν διέθεταν πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.

Κατά τη συζήτηση του επίμαχου κυβερνητικού νομοσχεδίου ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων ζήτησαν όπως περιληφθεί μεταβατική περίοδος με σκοπό να παραμείνουν ως σύμβουλοι και τα πρόσωπα που δεν διέθεταν πτυχίο. Πίσω από αυτή την πρόταση κρυβόταν το ίδιο το Προεδρικό. Και εδώ έγκειται η μεγάλη υποκρισία και το θράσος του Προεδρικού: Ενώ κατέθεσε νομοσχέδιο για τους συμβούλους με το οποίο καθοριζόταν ως απαραίτητο προσόν για πρόσληψη η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου, στο παρασκήνιο και χρησιμοποιώντας βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων επιχειρούσε να εισαγάγει στο νομοσχέδιο πρόνοια για μεταβατική περίοδο για να διατηρήσει τους συμβούλους που δεν είχαν πτυχίο στις θέσεις τους. Αυτές ήταν οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από το Προεδρικό στους τρεις συμβούλους, οι οποίοι, είχαν προσληφθεί από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Τελικά, και οι τρεις σύμβουλοι παύθηκαν καθώς δεν πέρασε στο παρασκήνιο η θέση του Προεδρικού και ο νόμος ψηφίστηκε χωρίς μεταβατική περίοδο. Σ’ αυτό συνέβαλε και ο «Π» με τα δημοσιεύματά του, μέσα από τα οποία αποκάλυψε τη συμπαιγνία του Προεδρικού με βουλευτές των συγκυβερνώντων κομμάτων.

Η πρόνοια του νόμου που παραβίασε το Προεδρικό

Σύμφωνα με τον περί Συμβούλων- Συνεργατών των Μελών της Κυβέρνησης Νόμο του 2024, η Διοίκηση Προεδρίας είναι υποχρεωμένη να αναρτά στην ιστοσελίδα της το μητρώο των συμβούλων. Ειδικότερα, το άρθρο 16(4) του νόμου προβλέπει τα εξής: «Η έναρξη, η λήξη και/ή ο τερματισμός της σύμβασης απασχόλησης δημοσιοποιούνται με ανακοίνωση που αναρτά στην ιστοσελίδα της η Διοίκηση Προεδρίας, στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του συμβούλου-συνεργάτη, το μέλος της κυβέρνησης με το οποίο αυτός έχει συμβληθεί, οι απολαβές του και ο ακαδημαϊκός ή επαγγελματικός του τίτλος, τηρουμένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου».

Παρά την πιο πάνω ρητή πρόνοια του νόμου, στο μητρώο των συμβούλων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Διοίκησης Προεδρίας (βλέπε φωτοαντίγραφα) δεν δημοσιοποιήθηκαν τα ονοματεπώνυμα των συμβούλων, παρά μόνο τα αρχικά τους.

Προσλήφθηκαν 19 σύμβουλοι

Όπως προκύπτει από το μητρώο των συμβούλων – συνεργατών που αναρτήθηκε προ ημερών στην ιστοσελίδα της Διοίκησης Προεδρίας, αυτή τη στιγμή εργοδοτούνται 19 σύμβουλοι στο Προεδρικό και στα υπουργικά γραφεία. Ο πιο υψηλόμισθος σύμβουλος εργάζεται στο Προεδρικό με τις ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές του να ανέρχονται στις 2.708.

Οι €55.000 και η κυβέρνηση του «κρύψε να περάσουμε»

Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα που καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίον πολιτεύεται ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, παραγνωρίζοντας βασικές Αρχές όπως είναι η διαφάνεια και η δημόσια λογοδοσία που στοχεύουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς, είναι η αδικαιολόγητη συσκότιση που επέβαλε στο θέμα των €55.000 που φέρεται να έλαβε παράνομα από το κράτος όταν ήταν δημόσιος υπάλληλος και ασκούσε, παράλληλα, τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου του Νίκου Αναστασιάδη.

Το ερώτημα που θέτουμε επιτακτικά εδώ μήνες στους κυβερνώντες παραμένει αναπάντητο: Τελικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επιστρέψει τις €55.000 που σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία έλαβε παράτυπα και παράνομα υπό μορφή επιδομάτων και αδειών ενώ ήταν δημόσιος υπάλληλος και υπηρετούσε με απόσπαση στο Προεδρικό και τον Νίκο Αναστασιάδη; Πρώτα αποταθήκαμε στον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, Γιάννη Αντωνίου, ύστερα στον σύγαμπρο του Προέδρου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους, που είναι ο διευθυντής του γραφείου του και ακολούθως στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση απο τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με το ερώτημα να παραμένει αναπάντητο.

Πριν από ενάμιση μήνα περίπου ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, απέστειλε τη γνωμάτευσή του στο Προεδρικό για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα για να διαπιστώσουμε κατά πόσο τα ευρήματά του ταυτίζονται με αυτά του Γενικού Ελεγκτή. Από τον κ. Σαββίδη λάβαμε την εξής απάντηση: «Πάγια θέση μας είναι ως νομικοί σύμβουλοι του κράτους να αφήνουμε στην κρίση του παραλήπτη την απόφαση για το εάν θα αποκαλύψει και σε ποιο βαθμό το περιεχόμενο των γνωματεύσεών μας». Και επειδή ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διατείνεται ότι είναι υπέρμαχος της διαφάνειας, ζητήσαμε σχετική ενημέρωση από τους στενούς συνεργάτες του. Καμία απάντηση. Ούτε πως είναι δημόσιο χρήμα. Έχουμε μια κυβέρνηση του «κρύψε να περάσουμε». Εμείς, όμως, θα θέτουμε επιτακτικά το ζήτημα μέχρι να απαντήσει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος, κατά τα άλλα δηλώνει ξεκάθαρα θιασώτης της διαφάνειας!

4877810841783753 image

4877811268139113 image

4877811498283279 image

Ειδικότερα, από τον έλεγχο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποκαλύφθηκαν τα ακόλουθα:

1. Για την περίοδο από 14/4/2014 έως τις 28/2/2018 που ο δημόσιος υπάλληλος Νίκος Χριστοδουλίδης εκτελούσε στο Προεδρικό και παράλληλα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου, έλαβε πέραν της μισθοδοσίας του στην Κλ. Α12 και πρόσθετο συνολικό ποσό ύψους €157.209, εκ των οποίων οι €90.384 αφορούν το επίδομα παραστάσεως του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα υπόλοιπα €66.825 αποτελούν συμπληρωματική μισθοδοσία επειδή ασκούσε τα καθήκοντα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Για το συγκεκριμένο θέμα η Ελεγκτική Υπηρεσία στην έκθεσή της δεν εξέφρασε γνώμη περί μη κανονικότητας των σχετικών πληρωμών. Για το εάν νόμιμα ή όχι έλαβε τα χρήματα αυτά θα πρέπει να το αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας, αναφέρει.

2. Για την περίοδο από 14/4/2014 έως τις 28/2/2018 που ο δημόσιος υπάλληλος Νίκος Χριστοδουλίδης εκτελούσε και παράλληλα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου έλαβε το ποσό των €41.024 ως επίδομα συντήρησης εξωτερικού για ταξίδια στο εξωτερικό. Το επίδομα αυτό δεν περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχεία, το κόστος των οποίων καλυπτόταν από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης αποζημιωνόταν με το επίδομα της Κατηγορίας Α, δηλαδή με ποσοστό 90% ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ θα έπρεπε να αποζημιωνόταν με βάση τη μισθοδοτική του κλίμακα στην Α12 που ήταν με ποσοστό 40% του εκάστοτε εγκεκριμένου για τη χώρα επιδόματος συντήρησης, το οποίο αυξάνεται σε 45% εάν συνοδεύει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη βάση των πιο πάνω, η Ελεγκτική Υπηρεσία κάλεσε τον κ. Χριστοδουλίδη να επιστρέψει στο δημόσιο ταμείο ποσό ύψους €20.804 που έλαβε ως επίδομα συντήρησης εξωτερικού ενώ δεν το δικαιούταν.

3. Για την περίοδο 14/4/2014 έως 28/2/2018 που ο δημόσιος υπάλληλος Νίκος Χριστοδουλίδης εκτελούσε και παράλληλα καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου είχε στην κατοχή του, παράνομα, κρατικό όχημα το οποίο χρησιμοποιούσε επί 24ωρου βάσεως, δηλαδή και για τις ιδιωτικές μετακινήσεις του, καλύπτοντας και τις προσωπικές του ανάγκες και της οικογένειΆς του. Με βάση τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν ήταν δικαιούχος τέτοιου ωφελήματος. Ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορούσε να του προσφέρει ένα τέτοιο ωφέλημα, που δεν του πρόσφερε, καθώς η χρήση υπηρεσιακού οχήματος ρυθμίζεται με νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε στη διάθεσή του ένα KIA Station Wagon, κατασκευής του 2012, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Με βάση υπολογισμούς της Ελεγκτικής Υπηρεσία, ο κ. Χριστοδουλίδης διένυε κατά μέσο όρο 138 χλμ ημερησίως! Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η δαπάνη που υπέστη η Δημοκρατία λόγω της χρήσης του αυτοκινήτου για τις ιδιωτικές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη δεν καλύπτεται από κανονικότητα και θα πρέπει να ανακτηθεί. Το συνολικό ποσό υπολογίστηκε στις €38.928, από το οποίο θα πρέπει να υπολογιστεί και να αφαιρεθεί το μέρος που αφορά τις υπηρεσιακές μετακινήσεις του κ. Χριστοδουλίδη.

4. Πριν την αφυπηρέτησή του από τη δημόσια υπηρεσία για να διοριστεί υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης συμπλήρωσε τα έντυπα αδειών και για τα τέσσερα χρόνια που βρισκόταν στο Προεδρικό. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι οι άδειες ουδέποτε εγκρίθηκαν από τον προϊστάμενο της Διοίκησης Προεδρίας και συνεπώς δεν είναι νομότυπες. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, επίσης, ότι ο κ. Χριστοδουλίδης πληρώθηκε 75 ημέρες άδεια που δεν δικαιούταν. Η Ελεγκτική Υπηρεσία τον κάλεσε να επιστρέψει το ποσό των €18.176 το οποίο του καταβλήθηκε αφού αφαιρέθηκε φόρος εισοδήματος και μείωση απολαβών.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων

Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»
ΚΥΠΡΟΣ

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου
ΚΥΠΡΟΣ

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»