Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 15.6.2024
Η Χριστίνα Γιαννάκη είναι όντως 64 χρονών και ομιλεί πολύ καλά την αγγλική γλώσσα
Η διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας ερευνήθηκε για διαφθορά κατόπιν ανώνυμων καταγγελιών που υποβλήθηκαν εναντίον της στην Αρχή κατά της Διαφθοράς και την έφεραν, αφενός, να παραποίησε το πιστοποιητικό γέννησής της και αφετέρου, να μην κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που αποτελούσε προϋπόθεση για όλες τις προαγωγές που έλαβε

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς απέρριψε ως αβάσιμες τις ανώνυμες καταγγελίες περί διαφθοράς που διατυπώθηκαν εναντίον της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνας Γιαννάκη. Ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες να σημειωθεί, συνοδεύονταν από έγγραφα του Υπουργείου Υγείας, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Στις ανώνυμες καταγγελίες διατυπώνονταν οι ακόλουθοι ισχυρισμοί εναντίον της κ. Γιαννάκη:

 • Κατά τη διαδικασία πρόσληψής της στο Δημόσιο είχε εσκεμμένα δηλώσει λανθασμένη ημερομηνία γεννήσεως με απώτερο στόχο να καθυστερήσει την ημερομηνία αφυπηρέτησής της.
 • Κατά την ίδια διαδικασία, είχε δηλώσει ότι κατέχει την αγγλική γλώσσα ενώ, στην πραγματικότητα, δεν κατείχε αυτό το προσόν.

Σε περίπτωση που επιβεβαιώνονταν οι πιο πάνω ισχυρισμοί, η κ. Γιαννάκη θα ήταν υπόλογη για πράξεις διαφθοράς εφόσον θα είχε καταχραστεί τη θέση της για αποκόμιση προσωπικού οφέλους σε βάρος των άλλων ανθυποψηφίων της που διεκδικούσαν τις ίδιες θέσεις στο Δημόσιο.

Στο πλαίσιο εξέτασης των καταγγελιών, νομικοί συνεργάτες της Αρχής κατά της Διαφθοράς μετέβησαν στην πρεσβεία της Αιγύπτου για να διαπιστώσουν κατά πόσον υπήρχε τρόπος πρόσβασης σε ληξιαρχικές πληροφορίες αναφορικά με την κ. Γιαννάκη εφόσον δεν αμφισβητήθηκε ότι αυτή είχε γεννηθεί στην Αίγυπτο. Η απάντηση που δόθηκε από την πρεσβεία είναι ότι, τέτοιες πληροφορίες δεν δύνανται να εξασφαλιστούν μέσω της πρεσβείας στην Κύπρο. Στοιχεία και πληροφορίες λήφθηκαν και από τον φάκελο της κ. Γιαννάκη που διατηρείται στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ). Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, η κ. Γιαννάκη είναι σήμερα 64 χρονών.

Τα συμπεράσματα

Στο πόρισμά της που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Αρχή κατά της Διαφθοράς αναφέρει τα εξής:

1 Όλα τα έγγραφα τα οποία έχει περισυλλέξει και μελετήσει στο πλαίσιο της έρευνάς της συγκλίνουν προς το ίδιο αποτέλεσμα: ότι η ημερομηνία γέννησης την οποία είχε δηλώσει ευθύς εξαρχής η κ. Γιαννάκη είναι η ίδια. Σε κανένα απ’ αυτά δεν αναγράφεται οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία γέννησης ή αφήνεται να εννοηθεί οτιδήποτε που να υπονοεί κάτι το διαφορετικό. Απορρίπτοντας έτσι τη σχετική καταγγελία.

Η θέση της κ. Γιαννάκη ενισχύεται και από τα εξής έγγραφα τα οποία εξασφάλισε η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο πλαίσιο της έρευνάς της:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εκδοθείσα τρεις μέρες μετά την ημερομηνία γέννησής της, που δεικνύει ότι γεννήθηκε στην πόλη Γκίζα της Αιγύπτου. Η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έγινε 23 χρόνια μετά.
 • Πιστοποιητικό βαπτίσεως που δεικνύει ότι η κ. Γιαννάκη βαπτίστηκε χριστιανή ορθόδοξη σε ηλικία πέντε μηνών. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδόθηκε 18 χρόνια μετά.
 • Πιστοποιητικόν ιθαγένειας το οποίο εκδόθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία και το οποίο δεικνύει ότι η κ. Γιαννάκη έλαβε την κυπριακή ιθαγένεια σε ηλικία ενός έτους.
 • Απολυτήριο από την Αμπέτειο Σχολή του Καΐρου, το οποίο έλαβε σε ηλικία 17 ετών.
 • Πτυχίο Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου, το οποίο έλαβε σε ηλικία 23 ετών.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής της ως οδοντιάτρου στην Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο η κ. Γιαννάκη έλαβε σε ηλικία 23 ετών.

Σε όλα τα πιο πάνω έγγραφα αναγράφεται η ίδια ημερομηνία γεννήσεως.

Με βάση τα πιο πάνω, η Αρχή κατά της Διαφθοράς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, η ημερομηνία γεννήσεως της Χριστίνας Γιαννάκη είναι αυτή που η ίδια δήλωσε ευθύς εξαρχής.

2 Ο δεύτερος ισχυρισμός που διατυπώθηκε εναντίον της κ. Γιαννάκη είναι ότι δεν κατέχει το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Για τη διερεύνηση τής εν λόγω καταγγελίας έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες από την Αρχή κατά της Διαφθοράς που οδήγησαν στην απόρριψη και αυτής της καταγγελίας ως ανυπόστατης:

 • Εξασφαλίστηκε πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου από το οποίο αποφοίτησε η κ. Γιαννάκη, στο οποίο καταγράφεται ότι, η γλώσσα διδαχής καθώς και οι εξετάσεις του γίνονται στην αγγλική γλώσσα. Το εν λόγω πιστοποιητικό φέρει ως ημερομηνία έκδοσης τις 2/7/2015.
 • Καθοριστικής, όμως, σημασίας είναι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις αρ. 309/15, 371/15 και 443/15, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2019. Με τις εν λόγω προσφυγές αμφισβητείτο η απόφαση της ΕΔΥ να διορίσει την κ. Γιαννάκη και άλλα δύο πρόσωπα στις μόνιμες θέσεις γενικού διευθυντή υπουργείου. Μεταξύ των σημείων που εγέρθηκαν είναι το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας της κ. Γιαννάκη, με τους παραπονούμενους να υποστηρίζουν στις προσφυγές τους ότι η ΕΔΥ δεν προέβη σε έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει την κατοχή του υπό αναφορά προσόντος. Επί του εν λόγω σημείου, η δικαστής του Διοικητικού Δικαστηρίου κ. Ε. Γαβριήλ αναφέρει τα ακόλουθα στην απόφασή της, τα οποία η Αρχή κατά της Διαφθοράς παραθέτει αυτούσια στο πόρισμά της: «Ανατρέχοντας στα πρακτικά συνεδρίας της ΕΔΥ, ημερομηνίας 13/10/2014, κατά την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων, η Επιτροπή ανέφερε τα εξής εν σχέσει με το ενδιαφερόμενο μέρος Γιαννάκη:«(…) Ικανοποιεί το προσόν της άριστης γνώσης της ελληνικής γλώσσας λόγω επιτυχίας στη γραπτή εξέταση για διαπίστωση του εν λόγω προσόντος που διεξήχθη από την ΕΔΥ στις 14/4/2005. Ικανοποιεί, επίσης, το προσόν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας κατά τεκμήριο, λόγω σπουδών σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, αλλά και γιατί το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης που κατέχει απαιτεί το ίδιο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Ως εκ τούτου, κρίνεται προσοντούχα.»
 • Η Αρχή κατά της Διαφθοράς παραθέτει στο πόρισμά της άλλες τέσσερις δικαστικές αποφάσεις που κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι, δηλαδή, η διοίκηση δεν δύναται να αναμοχλεύει ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν απαιτούμενο προσόν από το σχέδιο υπηρεσίας προηγούμενης θέσης που κατείχε ο υποψήφιος, προσόν που θεωρείται πλέον κατά αμάχητο τεκμήριο ότι πληροί. Τα πιο πάνω έχουν άμεση σχέση με την κ. Γιαννάκη, καθώς πριν προαχθεί στη θέση της γενικής διευθύντριας υπουργείου, κατείχε τη θέση της διευθύντριας Οδοντιατρικών Υπηρεσιών, όπου το σχέδιο υπηρεσίας απαιτούσε το ίδιο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
ΗΠΑ: Ένοπλος πυροβόλησε τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια - Καλά στην υγεία του ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ένοπλος πυροβόλησε τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια - Καλά στην υγεία του ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος

ΗΠΑ: Ένοπλος πυροβόλησε τον Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια - Καλά στην υγεία του ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος

Λωρίδα της Γάζας: Αιματηρό ισραηλινό πλήγμα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στην Χαν Γιουνίς
ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Αιματηρό ισραηλινό πλήγμα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στην Χαν Γιουνίς

Λωρίδα της Γάζας: Αιματηρό ισραηλινό πλήγμα με δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες στην Χαν Γιουνίς

Μιλλιέτ: Η εξομάλυνση σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας θα δοκιμαστεί στις 20 Ιουλίου

Μιλλιέτ: Η εξομάλυνση σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας θα δοκιμαστεί στις 20 Ιουλίου

Μιλλιέτ: Η εξομάλυνση σχέσεων Ελλάδας - Τουρκίας θα δοκιμαστεί στις 20 Ιουλίου

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ζητά ισότιμο ανταγωνισμό με τα παραρτήματα ξένων και ιδιωτικών πανεπιστημίων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ζητά ισότιμο ανταγωνισμό με τα παραρτήματα ξένων και ιδιωτικών πανεπιστημίων

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ζητά ισότιμο ανταγωνισμό με τα παραρτήματα ξένων και ιδιωτικών πανεπιστημίων

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια
ΚΥΠΡΟΣ

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια