Στο μικροσκόπιο το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας με τους ιδιώτες χορηγούς: Διενέργεια δύο ελέγχων μετά από καταγγελίες βουλευτών

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 12.6.2024
Στο μικροσκόπιο το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας με τους ιδιώτες χορηγούς: Διενέργεια δύο ελέγχων μετά από καταγγελίες βουλευτών
Τον οικονομικό έλεγχο του Ταμείου – Φορέα Κοινωνικής Στήριξης θα αναλάβουν ιδιώτες ελεγκτές κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού που προκήρυξε ήδη η Ελεγκτική Υπηρεσία

Στην προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προχώρησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, την περ. Πέμπτη, με σκοπό την επιλογή ελεγκτικού /λογιστικού οίκου που θα αναλάβει τη διενέργεια του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του Ταμείου-Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Βουλευτές της επιτροπής Θεσμών απαίτησαν διαφάνεια και λογοδοσία, υποδεικνύοντας ότι το συγκεκριμένο Ταμείο λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ιδιωτικές εισφορές και χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις εξάρτησης από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου είναι η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Στο εν λόγω Ταμείο γίνονται εισφορές δεκάδων χιλιάδων ευρώ ετησίως από επιχειρηματίες και εταιρείες που δεν ανακοινώνονται. Οι βουλευτές δεν αποκλείουν το συγκεκριμένο Ταμείο, από το οποίο βοηθούνται οικονομικά φοιτητές, να χρησιμοποιείται σε περιόδους εκλογών για σκοπούς ψηφοθηρίας. Εξού και κατατέθηκε πρόταση νόμου από τους βουλευτές του ΔΗΣΥ, Κυριάκο Χατζηγιάννη και Νίκο Γεωργίου, για να δημοσιεύονται τα ονόματα των χορηγών καθώς και το ύψος των χορηγιών τους προς το Ταμείο. Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΔΗΣΥ, με την ψήφιση της πρότασης νόμου επιδιώκεται η καθιέρωση της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας στον ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Ο δημόσιος διαγωνισμός που προκήρυξε η Ελεγκτική Υπηρεσία για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου-Φορέα Κοινωνικής Στήριξης αφορά τα έτη 2020 – 2025. Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 του μήνα.

Έρευνα για χορηγίες €4,3 εκατ.

Πέραν του οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου του Ταμείου, η Ελεγκτική Υπηρεσία, με δικούς της λειτουργούς, θα πραγματοποιήσει έλεγχο νομιμότητας κατόπιν απαίτησης των βουλευτών της επιτροπής Θεσμών για να διαπιστωθεί πώς μοιράστηκαν, με ποια κριτήρια, πότε και σε ποιους τα €4,3 εκατ. που συγκεντρώθηκαν στο Ταμείο από το 2014 και εντεύθεν, όλα προερχόμενα απο ιδιωτικές εισφορές. Θα ερευνηθούν και τα όσα ζήτησε με επιστολή του προς τον Γενικό Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης. Συγκεκριμένα, θα ερευνηθούν:

1. Τυχόν παραβάσεις της νομοθεσίας σε σχέση με τη λειτουργία του Ταμείου αυτού, το οποίο θεσμοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 με τον Νόμο 156(Ι) 2014. Στην επιστολή του προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο κ. Χριστοφίδης αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα τύχουν διερεύνησης.

2. Ο δημόσια εξαγγελμένος στόχος για ολοκληρωτική αλλαγή του χαρακτήρα και του σκοπού του Ταμείου αυτού χωρίς προηγούμενη αλλαγή της νομοθεσίας και των κανονισμών.

3. Οι αιτήσεις που έχουν εγκριθεί και απορριφθεί και ιδιαίτερα το κατά πόσο αυτό έχει γίνει με τρόπο αξιοκρατικό και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», για τις ανάγκες του πιο πάνω ελέγχου, λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ζήτησαν από τον Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας, που είναι ο ταμίας του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, να καταθέσει τα σχετικά στοιχεία μέχρι τις 26 του μήνα. Μέλη της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου είναι οι γενικοί διευθυντές των Υπουργείων Εργασίας, Παιδείας και Υγείας.

Παραβιάστηκε η νομοθεσία

Στην επιστολή του προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Είναι ξεκάθαρο στη δική μας την αντίληψη ότι ένα Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε (σ.σ. απο την κ. Άντρη Αναστασιάδη) στις συγκεκριμένες συνθήκες της κρίσης του 2013 για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες και να βοηθήσει φοιτητές που θα διέκοπταν τις σπουδές τους, πληρώνοντας μέρος των διδάκτρων τους ή των ενοικίων τους, έχει μετατραπεί σε έναν φορέα χορηγιών προς φοιτητές υποκαθιστώντας τον θεσμοθετημένο ρόλο του κράτους και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας των πανεπιστημίων. Αυτό, μάλιστα, γίνεται κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας και με όρους αδιαφάνειας. Σημειώνω ότι η αναφορά στη νομοθεσία ότι «ο υπουργός καταθέτει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανά εξαμηνία κατάλογο στον οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι παροχές που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στα δικαιούχα βάσει του παρόντος νόμου πρόσωπα», η οποία πρόνοια έχει περιληφθεί στη νομοθεσία προς ενίσχυση της διαφάνειας, δεν τηρείται».

Ελεημοσύνες και... ρουσφέτια

Στην επιστολή του ο κ. Χριστοφίδης αναφέρει περαιτέρω τα εξής προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη που χρήζουν διερεύνησης: «Συμφωνούμε και επαυξάνουμε για την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης πολλών άλλων κατηγοριών φοιτητών των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω και του κύματος ακρίβειας που προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες του λαού μας. Αφού υπάρχει και από πλευράς της εριτίμου κυρίας συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας η ίδια εκτίμηση, θα ανέμενε κανείς να ασκηθεί επιρροή ούτως ώστε το επίσημο κράτος να καλύψει αυτή την ανάγκη χωρίς να εξαρτώνται χιλιάδες φοιτητές από την ελεημοσύνη αυτού του Ταμείου και από τις περιστασιακές εισφορές ιδιωτών με σκοπό, προφανώς, να νιώθουν και υποχρεωμένοι απέναντι στους διαχειριστές του Ταμείου. Επίσης, η αδιαφάνεια που υπάρχει δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για ευνοιοκρατική- ρουσφετολογική μεταχείριση χιλιάδων παιδιών. Και υπάρχει, επίσης, το προβληματικό, που επισήμαναν και άλλοι συνάδελφοι, σε σχέση με την αδιαφάνεια γύρω από τις εισφορές τις οποίες δέχεται αυτό το Ταμείο. Σε επίπεδο αρχής για εμάς το σημαντικότερο είναι το θεσμοθετημένο κράτος να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών και των φοιτητριών μας για σπουδές και να μην εξαρτώνται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και ελεημοσύνες».

Οι χορηγοί θέλουν να είναι ανώνυμοι

Σε πρόσφατη συνεδρία της επιτροπής Θεσμών της Βουλής, όπου συζητήθηκε το θέμα, παρευρέθη και η Πρώτη Κυρία, Φιλίππα Καρσερά. Μεταξύ άλλων, ανέφερε τα ακόλουθα:

* Υπάρχει και το δικαίωμα στην ανωνυμία των χορηγών, διότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να προβαίνουν σε φιλανθρωπίες και πράξεις κοινωνικής στήριξης των νέων και όσων το έχουν ανάγκη, όμως προτιμούν για δικούς τους λόγους να παραμένουν ανώνυμοι. Δέον να σημειωθεί ότι όλες οι χορηγίες προς το Ταμείο τυγχάνουν φοροαπαλλαγής.

* Πρόκειται για παιδιά πολύ χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων, οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις είναι λήπτες του ΕΕΕ ή με άλλα κοινωνικά-οικονομικά προβλήματα. Δικαιούχοι μπορεί να είναι και φοιτητές μεγαλύτερης ηλικίας, αρκεί να αφορά στο πρώτο τους πτυχίο κυρίως, για τα δίδακτρα ή τα ενοίκιά τους. Οι χορηγίες κυμαίνονται από €1.500 μέχρι €3.500.

Στους αιτητές που έλαβαν χορηγίες από το εν λόγω Ταμείο περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την κ. Καρσερά, και περιπτώσεις γυναικών που δεν είχαν την ευκαιρία στα 18 τους να σπουδάσουν και προσπαθούν τώρα στα 35 και στα 40 τους. Υπάρχουν λεπτομερή κριτήρια τα οποία από τον Μάρτιο του 2023 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Φορέα για να μπορούν να ενημερώνονται οι φοιτητές αν δικαιούνται ή όχι βοήθημα. Σύμφωνα, πάντα, με την Πρώτη Κυρία, από το 2014 μέχρι σήμερα βοηθήθηκαν 3.721 φοιτητές απο το εν λόγω Ταμείο με ποσό πέραν των €4,3 εκατ. «Αυτοί οι φοιτητές δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν χωρίς τον Φορέα», υπέδειξε η Πρώτη Κυρία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί
ΚΥΠΡΟΣ

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Ξεπέρασαν το 1,65 εκατ. οι αφίξεις τουριστών το πρώτο εξάμηνο φέτος - Σταθερά πρώτοι οι Βρετανοί

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Η Ρομπέρτα Μέτσολα έδωσε τον λόγο στους Κύπριους ευρωβουλευτές: «Ευρωπαϊκό και όχι εθνικό ζήτημα το Κυπριακό»

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος
ΚΥΠΡΟΣ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Νέα κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Στους 42°C θα φτάσει ο υδράργυρος

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Η Αϊσέ μιλά για πρώτη φορά στα ΜΜΕ - Το όνομά της ήταν σύνθημα έναρξης της 2ης φάσης της εισβολής

Χαστούκι για Φον Ντερ Λάιεν η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις συμβάσεις αγοράς εμβολίων covid
ΚΟΣΜΟΣ

Χαστούκι για Φον Ντερ Λάιεν η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις συμβάσεις αγοράς εμβολίων covid

Χαστούκι για Φον Ντερ Λάιεν η απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ για τις συμβάσεις αγοράς εμβολίων covid