Έχασαν κρατικές υποτροφίες λόγω αναστολής θητείας από την ΕΦ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 21.5.2024
Έχασαν κρατικές υποτροφίες λόγω αναστολής θητείας από την ΕΦ
Άρρενες που είχαν υποχρέωση υπηρεσίας στην ΕΦ και έτυχαν αναστολής υπηρεσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν αυτού των σπουδών δεν δικαιούνται να λάβουν κρατική υποτροφία ακόμη κι εαν πρόκειται για τους άριστους των αρίστων.

Όσοι φοιτητές έτυχαν αναστολής υπηρεσίας από την ΕΦ για λόγους πέραν της φοίτησής τους δεν δικαιούνται να διεκδικήσουν κρατικές υποτροφίες και βοηθήματα, που κυμαίνονται απο €3.000 μέχρι και €8.000 ανά έτος, ακόμη κι εάν πρόκειται για τους άριστους των αρίστων.

Αυτό καθιστά σαφές με απαντητική του επιστολή προς τη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, ο οποίος επικαλείται την κείμενη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Τη σχετική ενημέρωση της Βουλής ζήτησε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας Καυκαλιάς, κατόπιν συγκεκριμένων παραπόνων των οποίων έγινε δέκτης το τελευταίο διάστημα. Στην επιστολή του που απέστειλε στον κ. Κεραυνό, μέσω της κοινοβουλευτικής οδού, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Αριθμός φοιτητών στερείται του δικαιώματος διεκδίκησης κρατικής υποτροφίας λόγω αναστολής θητείας στην ΕΦ. Αυτό συνιστά δυσμενή διάκριση σε βάρος των αιτητών και άνιση μεταχείριση μιας ομάδας φοιτητών έναντι των συμφοιτητών τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και τα αυξημένα έξοδα στα οποία καλείται να αντεπεξέλθει αριθμός οικογενειών φοιτητών. Το εν λόγω θέμα έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις κοινοβουλευτικές επιτροπές Οικονομικών και Παιδείας χωρίς, ωστόσο, να έχουμε ενημερωθεί για την ξεκάθαρη θέση του αρμόδιου υπουργείου επί του θέματος».

H απάντηση Μ. Κεραυνού

Στην απαντητική του επιστολή, ημερ. 29/04/2024, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός πληροφόρησε τη Βουλή με τα ακόλουθα: 1 Σύμφωνα με τον κανονισμό 8(1) των περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Γενικών) Κανονισμών του 2007, προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για τη διεκδίκηση υποτροφίας στην περίπτωση Κυπρίων αρρένων πολιτών, μεταξύ άλλων, είναι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Ως εκ τούτου, άρρενες οι οποίοι, ενώ είχαν υποχρέωση υπηρεσίας στην ΕΦ, έτυχαν αναστολής υπηρεσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν αυτού των σπουδών δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για διεκδίκηση κρατικής υποτροφίας.

2 Στις προκηρύξεις για υποβολή αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών περιλαμβάνεται η ακόλουθη παράγραφος, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης από τον νομικό σύμβουλο του ιδρύματος: «Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο άρρενες που:

  • Έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση θητείας τους στην ΕΦ (οριστικό απολυτήριο).
  • Έχουν κριθεί ως μονίμως ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας (οριστικό απολυτήριο).
  • Έχουν απολυθεί προσωρινά, μετά από σχετική απόφαση του υπουργού Άμυνας, επειδή επιλέχθηκαν για φοίτηση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (προσωρινό απολυτήριο για λόγους σπουδών).
  • Έχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας, που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της θητείας τους (προσωρινό απολυτήριο για λόγους σπουδών).
  • Έχουν νόμιμα απαλλαγεί από την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
  • Είναι απόφοιτοι σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αλλά έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατά την ημερομηνία εξέτασης των αιτήσεών τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χορήγηση των τυχόν εγκρινόμενων υποτροφιών θα αναβάλλεται και οι υποτροφίες θα χορηγούνται μετά τη συμπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων.

Οι διευκολύνσεις μείωσαν τις αναστολές στους αθλητές

Το Υπουργείο Άμυνας κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο τις αναβολές και τη φυγοστρατία στους στρατεύσιμους αθλητές με την παροχή αρκετών διευκολύνσεων- εξυπηρετήσεων ώστε οι αθλητές να μπορούν να συμμετέχουν στις υποχρεώσεις των σωματείων τους στη βάση ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας που ανέπτυξαν από κοινού ΚΟΑ και Υπουργείο Άμυνας. Οι διευκολύνσεις παραχωρούνται για τους νεοσύλλεκτους αθλητές από την πρώτη, κιόλας, μέρα κατάταξής τους στα ΚΕΝ νοουμένου ότι έχει αρχίσει η προετοιμασία των ομάδων τους.

Οι θέσεις εξυπηρέτησης των στρατεύσιμων αθλητών κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες ως ακολούθως:

Ατομικά αθλήματα. Διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Στην κατηγορία α’ εντάσσονται οι στρατεύσιμοι αθλητές που τα αγωνίσματά τους περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρόκειται για τους αθλητές υψηλών επιδόσεων για τους οποίους απαιτείται ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων προετοιμασίας. Διανυκτερεύουν στον Λόχο Αθλητών και εξυπηρετούνται με έξι υπηρεσιακά την εβδομάδα από το πρωί. Ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα προπονήσεων καθημερινά από τις 8 το πρωί ως τις 9.30 το βράδυ. Η επιλογή τους γίνεται από τον ΚΟΑ με βάση κριτήρια αξιολόγησης.

Στην κατηγορία β’ εντάσσονται οι επίλεκτοι αθλητές που συμμετέχουν σε διεθνείς αγώνες με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Ελπίδων και Νέων και οι οποίοι έχουν πετύχει μεγάλες επιδόσεις ή έχουν διακριθεί. Αυτοί ανήκουν σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται στρατεύσιμοι αθλητές που τα αγωνίσματά τους περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εξυπηρετούνται με έξι υπηρεσιακά την εβδομάδα από τη 1.30 το μεσημέρι μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Δικαιούνται και μια έξοδο διάρκειας τουλάχιστον επτά ωρών για αγώνα εφόσον αγωνίζεται η ομάδα τους και ανάλογα με τον τόπο διεξαγωγής του.

Στην κατηγορία γ’ κατατάσσονται οι διεθνείς αθλητές που συμμετέχουν σε επίσημους διεθνείς αγώνες με τις Εθνικές Ομάδες Ανδρών, Εφήβων, Ελπίδων και Νέων. Οι στρατεύσιμοι αθλητές που κατατάσσονται στην εν λόγω κατηγορία εξυπηρετούνται με πέντε υπηρεσιακά την εβδομάδα από τη 1.30 το μεσημέρι μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Δικαιούνται και μια έξοδο διάρκειας τουλάχιστον επτά ωρών για αγώνα.

Ομαδικά αθλήματα, όπως ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, χειροσφαίριση (χάντμπολ), υδατοσφαίριση, χόκεϊ και ράγκμπι.

Σωματειακοί αθλητές. Θεωρούνται οι υπόλοιποι αθλητές ομαδικών αθλημάτων εκτός των διεθνών. Επιλέγονται από τα σωματεία και αποστέλλονται στον ΚΟΑ. Οι διευκολύνσεις που δικαιούνται είναι τέσσερις έξοδοι την εβδομάδα από τη 1.30 το μεσημέρι μέχρι τις 9.30 το βράδυ και μια έξοδος διάρκειας τουλάχιστον επτά ωρών για αγώνα.

Ανάκληση του δελτίου υγείας

Στην μείωση των αναστολών στους στρατεύσιμους αθλητές συνέβαλε τα μέγιστα και η ψήφιση πρόσφατης νομοθεσίας που δίνει τη δυνατότητα στον ΚΟΑ να μην εκδίδει ή και να ανακαλεί δελτία υγείας από αθλητές που έλαβαν προσωρινό απολυτήριο είτε λόγω ακαταλληλότητας για στράτευση (Ι/5) είτε λόγω χορηγηθείσας σε αυτούς αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας λόγω νοσήματος/πάθησης που σχετίζεται με την ψυχική τους υγεία. Χωρίς το απαιτούμενο δελτίο υγείας οι αθλητές δεν μπορούν να αγωνίζονται σε επίσημους αγώνες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πυρκαγιά/Φαρμακάς: Προσπάθειες να αποτραπεί επέκταση φωτιάς στο Δάσος Μαχαιρά - Τερματίστηκαν οι ρίψεις από αέρος
ΚΥΠΡΟΣ

Πυρκαγιά/Φαρμακάς: Προσπάθειες να αποτραπεί επέκταση φωτιάς στο Δάσος Μαχαιρά - Τερματίστηκαν οι ρίψεις από αέρος

Πυρκαγιά/Φαρμακάς: Προσπάθειες να αποτραπεί επέκταση φωτιάς στο Δάσος Μαχαιρά - Τερματίστηκαν οι ρίψεις από αέρος

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς
ΚΥΠΡΟΣ

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς

ΑΚΕΛ: Η δήλωση Χριστοδουλίδη για Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μας εκθέτει διεθνώς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ: Η δήλωση Χριστοδουλίδη για Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μας εκθέτει διεθνώς

ΑΚΕΛ: Η δήλωση Χριστοδουλίδη για Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μας εκθέτει διεθνώς

Politico: Η γαλλική πολιτική σκηνή θυμίζει τηλεοπτικό ριάλιτι - Αναμένεται μεγάλο δράμα ενόψει των εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η γαλλική πολιτική σκηνή θυμίζει τηλεοπτικό ριάλιτι - Αναμένεται μεγάλο δράμα ενόψει των εκλογών

Politico: Η γαλλική πολιτική σκηνή θυμίζει τηλεοπτικό ριάλιτι - Αναμένεται μεγάλο δράμα ενόψει των εκλογών

Ένας στους πέντε διαιτητές έχει φάει ξύλο - Έρευνα σοκ στη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας στους πέντε διαιτητές έχει φάει ξύλο - Έρευνα σοκ στη Βρετανία

Ένας στους πέντε διαιτητές έχει φάει ξύλο - Έρευνα σοκ στη Βρετανία