Συστάσεις Ελεγκτικής σε αστυνομικούς: Μην μετατρέπεστε σε οικιακοί βοηθοί και σε σοφέρ των παιδιών των αξιωματούχων

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 1.12.2023
Συστάσεις Ελεγκτικής σε αστυνομικούς: Μην μετατρέπεστε σε οικιακοί βοηθοί και σε σοφέρ των παιδιών των αξιωματούχων
Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε την έκδοση αυστηρών οδηγιών στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στις φρουρές αξιωματούχων - πολιτικών για να μην πειθαρχούν σε οδηγίες όταν αυτές εκφεύγουν από τα καθήκοντα τους όπως είναι η μεταφορά των παιδιών των αξιωματούχων - πολιτικών στα σχολεία ή στα ιδιαίτερα ή ψώνια από υπεραγορές κ.α. Ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι, θα τους επιστηθεί εκ νέου η προσοχή για να αποφεύγονται καταχρήσεις.

Tην έκδοση αυστηρών οδηγιών στους αστυνομικούς που υπηρετούν στις φρουρές αξιωματούχων και πολιτικών ζήτησε η Ελεγκτική Υπηρεσία από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου για να μην συναινούν σε φαινόμενα κατάχρησης, όπως είναι η μεταφορά των παιδιών των αξιωματούχων - πολιτικών στα σχολεία ή στα ιδιαίτερα, ή η διεκπεραίωση εργασιών οι οποίες ουδεμία σχέση έχουν με τα καθήκοντά τους, όπως ψώνια σε υπεραγορές ή άλλα καταστήματα κ.λπ. Υποδεικνύοντας μάλιστα η Ελεγκτική Υπηρεσία ότι η ενασχόληση των εν λόγω αστυνομικών που υπηρετούν στην προστασία προσωπικοτήτων με μη υπηρεσιακά καθήκοντα «συνιστά κατάχρηση εξουσίας και ότι τυχόν οδηγίες προς αυτούς από τους αξιωματούχους για τέτοιες εργασίες είναι παράνομες, δεν θα πρέπει να υπακούν σε τέτοιες οδηγίες, και εάν υπακούσουν θα έχουν και οι ίδιοι ευθύνη».

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Αστυνομία που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ο Αρχηγός της Αστυνομίας συμφώνησε με τις πιο πάνω υποδείξεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Ενημερώνοντας, παράλληλα, τον Γενικό Ελεγκτή ότι θα επιστήσει εκ νέου την προσοχή των αστυνομικών που υπηρετούν στην ασφάλεια προσωπικοτήτων να περιορίζονται αυστηρά στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις τους.

Οι φρουρές και οι καταχρήσεις

Για τις φρουρές των αξιωματούχων και των πολιτικών, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Ενώ θα έπρεπε το θέμα της φρούρησης των κρατικών αξιωματούχων και των πολιτικών να ρυθμίζεται νομοθετικά, η ρύθμιση γίνεται στη βάση υποκειμενικών και μη διαφανών αξιολογήσεων κινδύνου που προφανώς δεν έχουν επαρκές, πραγματικό υπόβαθρο. Τούτο συνάγεται από το γεγονός ότι ο αριθμός των μελών της φρουράς των αρχηγών πολιτικών κομμάτων «τυχαίνει» να είναι ανάλογος της κοινοβουλευτικής τους δύναμης. Έτσι, τελικά, η ανάληψη από το κράτος της φρούρησης κρατικών αξιωματούχων και πολιτικών προσώπων απολήγει να έχει τη μορφή δήθεν δικαιώματος. Συναφώς, αναφέρεται ότι στις ΗΠΑ υπάρχει σχετική νομοθεσία που διέπει τη φύλαξη και προστασία κρατικών αξιωματούχων και στην οποία καθορίζεται με σαφήνεια ότι φρούρηση παρέχεται μόνο στον εκάστοτε Πρόεδρο, στους πρώην Προέδρους και στον εκάστοτε Αντιπρόεδρο της χώρας.

2. Πέραν του θέματος των κριτηρίων για τον αριθμό της φρουράς κάθε αξιωματούχου και πολιτικού, θέμα υψηλού κινδύνου για φαινόμενα κατάχρησης αποτελεί και η συμπεριφορά των αξιωματούχων και των πολιτικών έναντι των μελών της φρουράς τους. Η Ελεγκτική Υπηρεσία χαιρετίζει στην έκθεσή της τις υποδείξεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 8/3/2023 για αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των κανονισμών σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιακών οχημάτων του κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στην εν λόγω συνεδρία επισημάνθηκε στους υπουργούς και υφυπουργούς ότι δεν επιτρέπεται να οδηγούνται οι κρατικές λιμουζίνες που έχουν στη διάθεσή τους επί 24ώρου βάσεως από τον/τη σύζυγο ή άλλο συγγενικό πρόσωπο ή από οποιοδήποτε άλλο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και, όσον αφορά τη φρουρά, τονίστηκε ότι τα μέλη της θα πρέπει να συνοδεύουν τους αξιωματούχους μόνο στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες ή όπου αλλού κρίνεται απολύτως απαραίτητο κατά τρόπο που να αποφεύγονται καταχρήσεις.

Να μην υπακούνε...

Στην έκθεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται στον Αρχηγό της Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου να εκδώσει αυστηρές οδηγίες στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στις φρουρές αξιωματούχων και πολιτικών για να μην συμπράττουν σε φαινόμενα κατάχρησης, όπως είναι η μεταφορά των παιδιών των αξιωματούχων - πολιτικών στο σχολείο ή στα ιδιαίτερα, σε ψώνια με τις συζύγους των αξιωματούχων από υπεραγορές ή άλλα καταστήματα κ.λπ. Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η ενασχόλησή τους με μη υπηρεσιακά καθήκοντα συνιστά κατάχρηση εξουσίας και ότι τυχόν οδηγίες προς αυτούς από τους αξιωματούχους - πολιτικούς για τέτοιες εργασίες είναι παράνομες, δεν θα πρέπει να πειθαρχούν σε τέτοιες οδηγίες, και εάν υπακούσουν θα έχουν και οι ίδιοι ευθύνη αφού θα έχουν και οι ίδιοι καταχραστεί τον χρόνο εργασίας τους και τους πόρους και τα μέσα που τους παρέχει το κράτος για ιδιωτικά συμφέροντα, με κίνητρο τη διατήρηση της εύνοιας του αξιωματούχου - πολιτικού.

Εγκύκλιος από τον αρχηγό

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Στέλιο Παπαθεοδώρου δεν διαφώνησε με την εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Αντίθετα, πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι θα επιστήσει εκ νέου την προσοχή στα μέλη της Αστυνομίας που έχουν την ευθύνη της προστασίας αξιωματούχων και πολιτικών για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, ακριβώς για να αποφεύγονται φαινόμενα που παραπέμπουν σε καταχρήσεις.

Πέραν των πιο πάνω, ο κ. Παπαθεοδώρου πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία για τα ακόλουθα:

  • Η απόφαση για παροχή μέτρων ασφαλείας σε νυν και πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας ή/και μελών των οικογενειών τους δεν είναι ενιαία αλλά καθορίζεται στη βάση αξιολόγησης κινδύνου από θεσμοθετημένη Επιτροπή Αξιολόγησης για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
  • Τα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ αυτών και η φρούρηση πολιτικών και πολιτειακών αξιωματούχων, αποφασίζονται στη βάση πληροφοριών ή/και απειλών, ή/και ενδεχόμενου κινδύνου.
  • Το είδος της προστασίας που παρέχεται είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση μπορεί να κοινοποιηθεί στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε κατ' ιδίαν συνάντησή του με τον ίδιο τον Αρχηγό της Αστυνομίας.

Μείωσε τις φρουρές η Γιολίτη

Η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Έμιλυ Γιολίτη τόλμησε να κάνει αυτό που δεν έκαναν όλοι οι προηγούμενοι προκάτοχοί της: Με πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε στις 3/12/2020 μειώθηκε η αστυνομική φρουρά πρώην αξιωματούχων και των αρχηγών των κομμάτων συνολικά κατά 21 άτομα και συγκεκριμένα από 56 σε 35, τα οποία αξιοποιήθηκαν για την αστυνόμευση του κέντρου της παλιάς Λευκωσίας.

Με πιστόλια νυν και πρώην αξιωματούχοι

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε πρόσφατα από τον Αρχηγό της Αστυνομίας την παραχώρηση στοιχείων για τα κρατικά πιστόλια και πυρομαχικά που βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών και αξιωματούχων. Τα στοιχεία ζητήθηκαν μετά την αποκάλυψη περιπτώσεων προσώπων που εξασφάλισαν «χρυσά» διαβατήρια ενώ ήταν αμφιβόλου χαρακτήρα και ηθικής και βρέθηκαν μια καλή ημέρα να οπλοφορούν με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Αστυνομία κατόπιν γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα αρνήθηκε να παραχωρήσει τα εν λόγω στοιχεία επικαλούμενη θέματα ασφάλειας, με αποτέλεσμα να τερματιστεί άδοξα η έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Πάντως, με βάση απόρρητη επιστολή που κατατέθηκε στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2020, επτά πρώην και νυν αξιωματούχοι - πολιτικά πρόσωπα εξασφάλισαν άδειες οπλοφορίας για την προσωπική τους ασφάλεια. Τις άδειες εξέδωσε η Αστυνομία κατόπιν έγκρισης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μάλιστα, οι εν λόγω πολιτικοί είναι καταχωρισμένοι ως ειδικοί αστυνομικοί για να μπορούν να κυκλοφορούν οπλισμένοι μαζί με τη φρουρά τους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γενικός Εισαγγελέας Vs Γενικός Ελεγκτής: Κλειδί η ερμηνεία αναφορών στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου
ΚΥΠΡΟΣ

Γενικός Εισαγγελέας Vs Γενικός Ελεγκτής: Κλειδί η ερμηνεία αναφορών στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου

Γενικός Εισαγγελέας Vs Γενικός Ελεγκτής: Κλειδί η ερμηνεία αναφορών στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου

Γάζα: Συνεχίζεται η επίθεση στη Ράφα – Το Ισραήλ κατέλαβε τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα με την Αίγυπτο
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται η επίθεση στη Ράφα – Το Ισραήλ κατέλαβε τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα με την Αίγυπτο

Γάζα: Συνεχίζεται η επίθεση στη Ράφα – Το Ισραήλ κατέλαβε τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα με την Αίγυπτο

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας {εικόνες}
ΕΛΛΑΔΑ

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας {εικόνες}

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας {εικόνες}

Εξελίσσεται σε ανέκδοτο η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξελίσσεται σε ανέκδοτο η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών

Εξελίσσεται σε ανέκδοτο η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών

Πώς ο χρυσός της Αφρικής καταλήγει στο Ντουμπάι - Στα ύψη ο τζίρος από το λαθρεμπόριο
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο χρυσός της Αφρικής καταλήγει στο Ντουμπάι - Στα ύψη ο τζίρος από το λαθρεμπόριο

Πώς ο χρυσός της Αφρικής καταλήγει στο Ντουμπάι - Στα ύψη ο τζίρος από το λαθρεμπόριο