Ανάστατοι οι πιστοποιούντες υπάλληλοι λόγω αλλαγών - Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημοσιεύθηκε 21.9.2023
Ανάστατοι οι πιστοποιούντες υπάλληλοι λόγω αλλαγών - Τι λέει το Υπουργείο Εσωτερικών
Στοιχεία από το ΥΠΕΣ δείχνουν πως, ως αποτέλεσμα της απουσίας προνοιών επιβολής ελέγχου, έχει μέχρι σήμερα καταγγελθεί το 25% των πιστοποιούντων υπαλλήλων.

Mεγάλη αναστάτωση και προβληματισμός για τις κινήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών επικρατεί ανάμεσα στους πιστοποιούντες υπαλλήλους. Το πρόβλημα προέκυψε από την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών να προχωρήσει πρόσφατα στην αλλαγή της σφραγίδας που χρησιμοποιούν οι πιστοποιούντες υπάλληλοι για να πιστοποιήσουν τις υπογραφές των πολιτών. Μέχρι σήμερα, η σφραγίδα που κατείχαν έφερε απλά τον θυρεό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πλέον, από τη νέα σφραγίδα που οφείλουν να χρησιμοποιούν κατά την πιστοποίηση των υπογραφών από την 1η Οκτωβρίου, έχει αφαιρεθεί ο θυρεός και έχει τοποθετηθεί κενός χώρος στον οποίο θα αναγράφεται ο μοναδικός επταψήφιος αριθμός του κάθε υπαλλήλου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου στα ελληνικά και τα αγγλικά, η υπογραφή, καθώς και το ποσό χρέωσης της πιστοποίησης και η ημερομηνία. Επιπρόσθετα, με την αλλαγή της σφραγίδας, μουρμουρητά υπάρχουν και για την αλλαγή της νομοθεσίας, με τους πιστοποιούντες υπαλλήλους να υποστηρίζουν πως η κυβέρνηση επιχειρεί να τους πάρει το ψωμί μέσα από τα χέρια του, δίνοντας αρμοδιότητες πιστοποίησης υπογραφών στα γραφεία εξυπηρέτησης του πολίτη. Από την πλευρά του, ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών υποστηρίζει πως οι αλλαγές που προωθούνται είναι προς το συμφέρον των πιστοποιούντων υπαλλήλων αλλά και για καλύτερο έλεγχο του επαγγέλματος.

Δημιουργούν πρόβλημα

Μιλώντας στον «Π» η πιστοποιών υπάλληλος Ερμούλα Στυλιανίδη και σχολιάζοντας την αλλαγή στη σφραγίδα, εξήγησε πως πρόκειται για κίνηση η οποία θα προκαλέσει πολλά προβλήματα. Έφερε ως παράδειγμα τις γονικές άδειες που δίνονται για να ταξιδέψει ένα ανήλικο τέκνο με τη μητέρα ή τον πατέρα του στο εξωτερικό και διερωτήθηκε πώς μια ξένη χώρα θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει τη γνησιότητα της σφραγίδας εφόσον σε αυτήν δεν θα υπάρχει πουθενά ο θυρεός της Δημοκρατίας. Σχολιάζοντας τις αλλαγές που προωθούνται μέσα από το νέο νομοσχέδιο, η κ. Στυλιανίδη εξέφρασε την άποψη ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επιχειρεί να μειώσει τον όγκο εργασίας των πιστοποιούντων υπαλλήλων δίνοντας μερίδιο σε λειτουργούς της δημόσιας υπηρεσίας. Διερωτήθηκε τι θα γίνεται με τις περιπτώσεις όπου κάποιος πολίτης χρειαστεί πιστοποίηση υπογραφής αργά το απόγευμα ή σε ένα νοσοκομείο ή ένας ηλικιωμένος με δυσκολίες στη μετακίνηση. Σε σχέση με την παραχώρηση αρμοδιοτήτων πιστοποίησης στους εργαζόμενος του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη, η κ. Στυλιανίδη εξήγησε πως με τον τρόπο αυτό φορτώνεται η δημόσια υπηρεσία επιπρόσθετο όγκο πολιτών για διεκπεραίωση εργασιών. Από την άλλη, όπως είπε, ο πολίτης που σήμερα μπορεί μέσα σε πέντε λεπτά να πιστοποιήσει μια υπογραφή, θα πρέπει να χάνει χρόνο κλείνοντας ραντεβού στα ΚΕΠ.

Πολλές ατασθαλίες

Αρμόδια πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών, μιλώντας στον «Π», εξήγησε πως το συγκεκριμένο μοντέλο πιστοποίησης υπογραφής εμφανίζεται μόνο στη χώρα μας και διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο με την πάροδο των ετών. Όπως είπε, αποτέλεσμα της απουσίας των απαραίτητων προνοιών επιβολής και σε μεγάλο βαθμό λόγω αδυναμίας ελέγχου των ενεργειών των πιστοποιούντων υπαλλήλων, το 25% των διορισμένων πιστοποιούντων υπαλλήλων έχουν μέχρι σήμερα καταγγελθεί για διάφορα αδικήματα ή παρατυπίες ή ενέργειες που αντίκεινται στον περί Πιστοποιούντων Υπαλλήλων Νόμο του 2012 ή/και σε άλλες νομοθεσίες. Εξήγησε πως μία συνήθης παραβίαση αφορά σε πιστοποίηση πλαστών υπογραφών, συνήθως εν αγνοία των πιστοποιούντων, επειδή δεν τηρούν τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή η τοποθέτηση της υπογραφής από τον υπογράφοντα να γίνεται ενώπιόν τους. Επίσης, κάποιοι πιστοποιούντες ελέγχονται να έχουν πιστοποιήσει την ίδια την υπογραφή τους, σημείο το οποίο απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Πέραν αυτού, ελέγχονται για πιστοποιήσεις υπογραφών σε έγγραφα από τη χρήση των οποίων αποκομίζουν προσωπικό όφελος οι ίδιοι οι πιστοποιούντες υπάλληλοι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφέροντος με τη βασική εργασία του πιστοποιούντος υπαλλήλου, υπερχρεώσεις, μη έκδοσης αποδείξεων και μη δήλωση των εσόδων τους στον φόρο εισοδήματος ή/και μη καταβολής των εισφορών τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μεταξύ των καταγγελιών που διερευνά το ΥΠΕΣ είναι και η χρήση υπογραφής και σφραγίδας αποθανόντος πιστοποιούντος υπαλλήλου, με αποτέλεσμα τα έγγραφα να μην είναι έγκυρα και ο πολίτης εν αγνοία του να είναι εκτεθειμένος σε υπόθεση αγοράς ακινήτου. Επιπλέον, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που πιστοποιούντες υπάλληλοι καταλήγουν στο δικαστήριο κατηγορούμενοι για πιστοποιήσεις υπογραφών τις οποίες δεν έκαναν οι ίδιοι, δηλαδή πλαστογραφήθηκε η υπογραφή και η σφραγίδα τους.

Σχολιάζοντας το θέμα των εγγράφων που θα ταξιδέψουν στο εξωτερικό, εκπρόσωπος του υπουργείου εξήγησε πως τα έγγραφα της Δημοκρατίας που θα υποβληθούν σε χώρες του εξωτερικού ως επίσημα έγγραφα πρέπει και σήμερα να λαμβάνουν σφράγιση νομιμοποίησης εγγράφων (Αpostille). Η διαδικασία αυτή, εξήγησε, είναι υποχρεωτική και σήμερα και γίνεται από δημόσιους λειτουργούς στα ΚΕΠ.

Έρχεται νομοσχέδιο

Όπως είχαμε γράψει και στο παρελθόν, το Υπουργείο Εσωτερικών, στην προσπάθειά του να βελτιώσει αυτή την τρωτή διαδικασία, βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατάθεσης τροποποιητικού νομοσχεδίου στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή. Η νέα νομοθεσία θα ρυθμίζει το θέμα της πιστοποίησης της υπογραφής και θα ξεκαθαρίζει και θα διασαφηνίζεται ακόμα καλύτερα ότι ένας πιστοποιών υπάλληλος μπορεί μόνο να πιστοποιήσει ότι μια υπογραφή τέθηκε ενώπιόν του. Εισάγεται, με την αλλαγή η οποία δρομολογείται, η διαδικασία ιχνηλάτησης των εγγράφων που φέρουν πιστοποιημένες υπογραφές, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μέχρι και σήμερα, αυστηροποιούνται οι ποινές, καθορίζονται περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών με την εισαγωγή των ΚΕΠ, ΚΕΠΟ, Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλα σημεία στη δημόσια υπηρεσία, στα οποία θα κρίνεται ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή του μέτρου. Όπως εξήγησε αρμόδια πηγή, οι αλλαγές σκοπό έχουν, τόσο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, όσο και τη βελτίωση της προστασίας του από παράνομους που ενεργούν ως πιστοποιούντες υπάλληλοι. ή ακόμα και από πιστοποιούντες υπαλλήλους οι οποίοι δεν τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως εξήγησε αρμόδια πηγή, οι αλλαγές έχουν στόχο να βελτιώσουν και την προστασία των ιδίων των πιστοποιούντων υπαλλήλων. Για παράδειγμα, η πρόσφατη αλλαγή των σφραγίδων των πιστοποιούντων υπαλλήλων, στη βάση των προνοιών του υφιστάμενου νόμου, σκοπό έχει να δυσκολέψει περισσότερο την αντιγραφή της σφραγίδας από επιτήδειους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε παράταση της ανακωχής για 7η ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε παράταση της ανακωχής για 7η ημέρα

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε παράταση της ανακωχής για 7η ημέρα

Με «ορατά και αόρατα» μέτρα απαντά η Λευκωσία στην προσπάθεια του κατοχικού στρατού για νέα τετελεσμένα στον Άγιο Δομέτιο
ΚΥΠΡΟΣ

Με «ορατά και αόρατα» μέτρα απαντά η Λευκωσία στην προσπάθεια του κατοχικού στρατού για νέα τετελεσμένα στον Άγιο Δομέτιο

Με «ορατά και αόρατα» μέτρα απαντά η Λευκωσία στην προσπάθεια του κατοχικού στρατού για νέα τετελεσμένα στον Άγιο Δομέτιο

Πέθανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χένρι Κίσινγκερ

Υπερωρίες στη βοηθό της πρώτης κυρίας - Νέο αίτημα στη Βουλή από Προεδρικό
ΚΥΠΡΟΣ

Υπερωρίες στη βοηθό της πρώτης κυρίας - Νέο αίτημα στη Βουλή από Προεδρικό

Υπερωρίες στη βοηθό της πρώτης κυρίας - Νέο αίτημα στη Βουλή από Προεδρικό

Βόμβα έξω από καφετέρια στο κέντρο της Λευκωσίας
ΚΥΠΡΟΣ

Βόμβα έξω από καφετέρια στο κέντρο της Λευκωσίας

Βόμβα έξω από καφετέρια στο κέντρο της Λευκωσίας