Κτηνοτροφικά υποστατικά έγιναν εξοχικά στον Ακάμα - Ξηλώνουν παράνομες κατασκευές

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 16.9.2023
Κτηνοτροφικά υποστατικά έγιναν εξοχικά στον Ακάμα - Ξηλώνουν παράνομες κατασκευές
Από έρευνα που διενεργήθηκε από λειτουργούς της Πολεοδομίας, της Επαρχιακής Διοίκησης και της Υπηρεσίας Θήρας, εντοπίστηκαν ακόμη και περιπτώσεις με ανέγερση εξ ολοκλήρου νέας οικοδομής για χρήση της ως οικιστικής μονάδας ή παραθεριστικής κατοικίας.

Τέλος στις αυθαιρεσίες και τις παρανομίες σε κοινότητες εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα. Έπειτα από καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Πολεοδομία και την Επαρχιακή Διοίκηση, εξασφαλίστηκαν αεροφωτογραφίες με τη χρήση drone όπου εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν όλες οι παρανομίες σε διάφορα υποστατικά. Οι λειτουργοί που ανέλαβαν την καταγραφή των παράνομων υποστατικών δεν πίστευαν στα μάτια τους, καθώς εντόπισαν περιπτώσεις όπου κτηνοτροφικά υποστατικά έχουν μετατραπεί σε εξοχικές κατοικίες πολυτελείας. Για όλες τις παρανομίες που εντοπίστηκαν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να αρθούν και να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση οι ιδιοκτήτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Για τον εντοπισμό και την καταγραφή των αυθαιρεσιών επιστρατεύτηκαν και άλλες υπηρεσίες. Πέραν του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, βοήθησε και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Για τον σκοπό αυτό συστάθηκε κλιμάκιο με λειτουργούς των τριών υπηρεσιών οι οποίοι προχώρησαν στην ομαδοποίηση των παρανομιών ανάλογα με τη σοβαρότητα των αυθαιρεσιών που έγιναν σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, ετοιμάστηκαν δύο κατάλογοι. Στον πρώτο κατάλογο περιλαμβάνονται 25 περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν σοβαρές παρανομίες και στον δεύτερο κατάλογο 7 περιπτώσεις με πιο ήπιες παρεμβάσεις.

Κατόπιν αξιολόγησης των παρανομιών, αποφασίστηκε όπως προωθηθούν σε πρώτη προτεραιότητα οι 25 υποθέσεις του πρώτου καταλόγου για λήψη δικαστικών μέτρων και σε δεύτερο στάδιο, η λήψη μέτρων για τις 7 περιπτώσεις του δεύτερου καταλόγου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των υπηρεσιών, όλες οι παράνομες οικοδομές βρίσκονται στις παρυφές του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, με ορισμένες να γειτνιάζουν με το Δίκτυο Natura2000 και εμπίπτουν κυρίως σε Ζώνες Προστασίας (Ποταμοί, Γεωμορφώματα, Τοπίο, Φύση – Δα) και Κτηνοτροφικές Ζώνες (Γγ).

Τα ευρήματα

Στον πρώτο κατάλογο περιλαμβάνονται οι πιο σοβαρές περιπτώσεις. οι οποίες βρίσκονται:

  • 10 περιπτώσεις στην Ίνεια
  • 7 περιπτώσεις στη Δρούσεια
  • 6 περιπτώσεις στο Νέο Χωριό
  • 2 περιπτώσεις στην Πέγεια

Και οι 25 είναι περιπτώσεις στις οποίες έγιναν σοβαρές τροποποιήσεις και μετατροπές στις υφιστάμενες οικοδομές-στιάδια ή ακόμα και ανέγερση εξ ολοκλήρου νέας οικοδομής, για χρήση τους ως οικιστικές μονάδες ή εξοχικές κατοικίες.

Οι παρανομίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Τοποθέτηση εμπορευματοκιβωτίων με μεταλλικό στέγαστρο σε βάση από μπετόν
  • Προσθήκες/επεκτάσεις σε υφιστάμενο στιάδιο
  • Ανέγερση νέου κτίσματος από μπετόν, τούβλα, πέτρα, ξύλο ή/και με άλλα ευτελή υλικά

Οι 5 περιπτώσεις (2 στην κοινότητα Ίνειας και 3 στην κοινότητα Νέου Χωριού) ήταν γνωστές στα αρμόδια τμήματα από προηγουμένως και είχαν ήδη ληφθεί δικαστικά μέτρα από το Τμήμα Πολεοδομίας (2 περιπτώσεις) και την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου (3 περιπτώσεις που αφορούσαν μετατροπή στιαδίων σε εξοχικές κατοικίες).

Συμμόρφωση εντός δύο μηνών

Για τις υπόλοιπες 20, με οδηγίες του υπουργού προχωρά μέσω του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, του Αρχείου Πληθυσμού και με τη βοήθεια των τοπικών αρχών, η διαδικασία για εντοπισμό των ιδιοκτητών, έτσι ώστε σε πρώτη φάση και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία να τους αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή συμμόρφωσης/αποκατάστασης νομιμότητας εντός 2 μηνών. Εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση από πλευράς τους, η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου θα διαβιβάσει τις υποθέσεις στη Γενική Εισαγγελία για τη λήψη δικαστικών μέτρων.

Ηπιότερες παρανομίες

Στον Κατάλογο Β περιλαμβάνονται περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις είναι πιο ήπιας έκτασης και αφορούν κυρίως εργασίες με ευτελή υλικά σε υφιστάμενα μικρά στιάδια για γεωργική/κτηνοτροφική χρήση, χωρίς να αλλάζει η άδεια χρήσης τους (π.χ. περίφραξη με ξιρολίθια, κ.ο.κ.). Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή για αποκατάσταση νομιμότητας και θα ακολουθηθεί με δεύτερη προτεραιότητα η λήψη δικαστικών μέτρων.

Αναλυτικά, οι 7 περιπτώσεις ανά κοινότητα είναι:

  • 5 περιπτώσεις στην Ίνεια
  • 1 περίπτωση στη Δρούσεια
  • 1 περίπτωση στις Κάτω Αρόδες

Αρκετές από τις παρανομίες που εντοπίστηκαν από το έλεγχο τους τριμελούς κλιμακίου είχαν καταγραφεί και σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας πριν από περίπου 9 μήνες. Δύο από τις πιο εξόφθαλμες και προκλητικές επεμβάσεις έγιναν η μια στις Κάτω Αρόδες και η δεύτερη στην Ίνεια. Στην πρώτη περίπτωση κοντά στη Λάρα, η παρανομίες αφορούν την ανέγερση εστιατορίου, πέργολας, αποχωρητηρίων, ανοικτού αποθηκευτικού χώρου, αποθήκης, ράμπας, δημιουργία κήπων, διαμόρφωση χώρου στάθμευσης, διάτρηση, κατασκευή σκαλοπατιών, πλακόστρωτου και πισίνας, τοποθέτηση ντεπόζιτου νερού και καγκελόπορτας. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση καταχωρήσθικε ποινική υπόθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

Η δεύτερη περίπτωση στην Ίνεια, αφορά στην ανέγερση ισόγειας πέτρινης οικοδομής και περίφραξης χωρίς την έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας. Στην ίδια περίπτωση, διενεργήθηκαν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, μετακίνηση βράχων, αποκοπή λόφου και δημιουργία πλατώματος επί επιχωμάτωσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί σοβαρή αλλοίωση του περιβάλλοντα χώρου και του φυσικού τοπίου. Το εν λόγω τεμάχιο εμπίπτει στη Ζώνη Προστασίας Δα1 και βρίσκεται εντός του δικτύου Natura 2000. Οι ιδιοκτήτες προέβαλαν τον ισχυρισμό για την ύπαρξη στιαδίου εντός του τεμαχίου πριν την 1/9/1946 το οποίο επισκεύασαν και ότι δεν πρόκειται για νέα οικοδομή.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Διαβάστε τι σημαίνει η νέα σήμανση στους δρόμους για τις κάμερες (φώτο)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε τι σημαίνει η νέα σήμανση στους δρόμους για τις κάμερες (φώτο)

Διαβάστε τι σημαίνει η νέα σήμανση στους δρόμους για τις κάμερες (φώτο)

Καυγάς ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ για το... ΕΛΑΜ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καυγάς ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ για το... ΕΛΑΜ

Καυγάς ΔΗΣΥ - ΑΚΕΛ για το... ΕΛΑΜ

Η Μόσχα απειλεί το Λονδίνο ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στόχους
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μόσχα απειλεί το Λονδίνο ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στόχους

Η Μόσχα απειλεί το Λονδίνο ότι θα χτυπήσει βρετανικούς στόχους

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελέσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελέσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελέσει ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Σενάρια Politico για τον επόμενο Επίτροπο της Κύπρου στην ΕΕ - Τα τέσσερα ονόματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σενάρια Politico για τον επόμενο Επίτροπο της Κύπρου στην ΕΕ - Τα τέσσερα ονόματα

Σενάρια Politico για τον επόμενο Επίτροπο της Κύπρου στην ΕΕ - Τα τέσσερα ονόματα