«Κύπριοι» συμπατριώτες μας συνεχίζουν να διαπρέπουν στο εξωτερικό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημοσιεύθηκε 18.8.2023
«Κύπριοι» συμπατριώτες μας συνεχίζουν να διαπρέπουν στο εξωτερικό
Su Haijin, 40χρονος Κύπριος υπήκοος. Κατηγορείται για αντίσταση κατά τη νόμιμη σύλληψη
Χειροπέδες σε διεθνές κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ

Κύπριοι υπήκοοι συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να διαπρέπουν στο εξωτερικό. Η νέα υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας από ενημερωτικά δίκτυα στη Σιγκαπούρη, αφορά δύο πρόσωπα που έλαβαν κυπριακή υπηκοότητα λίγους μήνες πριν από τον τερματισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος στις 13 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή, ο πρώτος έλαβε κυπριακό διαβατήριο στις 12 Αυγούστου το 2020 και ο δεύτερος στις 5 Αυγούστου του 2020. Και οι δύο Κύπριοι υπήκοοι συνελήφθησαν προχθές από τις αρχές της Σιγκαπούρης στο πλαίσιο έρευνας για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας. Πρόκειται για τους Su Haijin, που κατηγορείται για κατηγορία αντίστασης κατά της νόμιμης σύλληψης και τον Wang Dehai, που συνελήφθη σε πολυκατοικία κατά μήκος του Paterson Hill στην περιοχή Orchard και κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η σύλληψη των δύο Κύπριων υπηκόων έθεσε σε συναγερμό το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο με ανακοίνωσή του τόνισε πως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Στην ανακοίνωση το Υπουργείο Εσωτερικών ξεκαθαρίζει πως η κυπριακή κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις αρχές τις Σιγκαπούρης οποιοδήποτε αίτημα παροχής βοήθειας στο πλαίσιο της διερεύνησης που διεξάγεται. Στην περίπτωση που ληφθεί τέτοιο αίτημα, θα παρασχεθεί άμεσα οποιαδήποτε πληροφόρηση ή άλλη απαιτούμενη συνδρομή.

Δυο δικηγορικά στη Λεμεσό

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο «Π» από καλά ενημερωμένη πηγή, ο Su Haijin, Κινέζος επενδυτής, υπέβαλε αίτηση για εξασφάλιση κυπριακού διαβατηρίου στις 31 Ιανουαρίου του 2019. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα στις 12 Αυγούστου το 2020. Ο δεύτερος, επίσης Κινέζος επενδυτής Wang Dehai, αιτήθηκε κυπριακή υπηκοότητας στις 26 Ιουλίου του 2018 και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λήφθηκε στις 15 Μαΐου του 2019. Έλαβε κυπριακή υπηκοότητα στις 5 Αυγούστου του 2020. Δυο μήνες δηλαδή πριν από την κατάργηση του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και οι δύο τους πολιτογραφήθηκαν από δικηγορικά γραφεία στη Λεμεσό. Το δικηγορικό γραφείο Αρετή Χαριδήμου και associates LLC και το δικηγορικό γραφείο Γιώργος Χαραλαμπίδης.

Τους έγινε έλεγχος

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», και για τους δυο συλληφθέντες, πριν από την παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας, οι αρχές της Δημοκρατίας είχαν προβεί σε έλεγχο μέσω του προγράμματος World-Check. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (PEPs) και των ατόμων και οργανισμών αυξημένου κινδύνου, η οποία χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για να βοηθήσει στον εντοπισμό και τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού, κανονιστικού και φημιστικού κινδύνου.

Το World-Check αποτελούσε μέρος της σουίτας Thomson Reuters Risk Management Solutions πριν μεταφερθεί στη Refinitiv μετά από συμφωνία συγχώνευσης με την The Blackstone Group τον Οκτώβριο του 2018. Αρχικά, οι πληροφορίες του World-Check χρησιμοποιήθηκαν από τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως μια ολοκληρωμένη λύση για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και την αποκατάσταση του κινδύνου.

Με βάση το σύστημα World-Check, δεν είχε προκύψει οτιδήποτε εναντίον των δυο αυτών Κινέζων επενδυτών και συνεπώς το Υπουργικό Συμβούλιο είχε ανάψει το πράσινο φως για την πολιτογράφησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», με βάση την έρευνα που διεξάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται πως τα εγκλήματα για τα οποία συνελήφθησαν και κατηγορούνται οι δυο «κύριοι» έγιναν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι αλλαγές στο ΚΕΠ

Αξίζει να σημειωθεί πως ενώπιον της Ανεξάρτητης Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις στις 2 Φεβρουαρίου 2021, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, είχε αναφέρει πως το Υπουργικό Συμβούλιο στις 9 Ιανουαρίου 2018 και 21 Μαΐου 2018 ενέκρινε μια σειρά από μέτρα που είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι το ΚΕΠ προωθείται από όλους τους εμπλεκομένους με επαγγελματισμό, σοβαρότητα και ποιοτική εξυπηρέτηση, και ότι όλοι θα έπρεπε να τηρούν τις διατάξεις του ΚΕΠ στα πλαίσια των οικονομικών στόχων που έχουν καθορισθεί, προστατεύοντας έτσι τα συμφέροντα των ξένων επενδυτών και διαφυλάσσοντας την εικόνα της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού.

Συγκεκριμένα, όπως είχε αναφέρει ο Νίκος Αναστασιάδης, ενσωματώθηκαν οι πρόνοιες και αποφασίστηκε η ανάθεση ελέγχων δέουσας επιμελείας σε τρεις εξειδικευμένους διεθνείς οίκους. Κάθε αιτητής θα έπρεπε να αποτείνεται σε έναν εκ των τριών και να προσκομίζει σχετική αξιολόγηση. Παράλληλα με την υποχρέωση του αιτητή, οι υπηρεσίες του κράτους προέβαιναν σε περαιτέρω έλεγχο μέσω της συνδρομητικής εμπορικής βάσης δεδομένων η οποία παρέχεται από έναν εξειδικευμένο οίκο δέουσας επιμέλειας. (World – check). Το συγκεκριμένο σύστημα επιλέγηκε λόγω του ότι παρείχε τη δυνατότητα του συνεχούς ελέγχου (on-going screening). Προς αντικειμενικότερο έλεγχο ελήφθη πρόνοια ώστε να αποκλεισθούν του ελέγχου δέουσας επιμέλειας εταιρείες οι οποίες εξειδικεύονται στη λεγόμενη «επενδυτική μετανάστευση» (investment migration). Επιπλέον, είχε τεθεί οροφή αποδοχής πολιτογραφήσεων που δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τις 700 ετησίως.

Σύμφωνα με τα όσα είχε αναφέρει ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προς διασφάλιση των πιο πάνω υιοθετήθηκαν και οι ακόλουθες πρόνοιες:

Α. Δημιουργία Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Σχεδίου Πολιτογράφησης Επενδυτών στο οποίο θα εγγράφονται φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν το ΚΕΠ. Τα εν λόγω φυσικά / νομικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό έντυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο και θα έπρεπε να ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια εισδοχής.

Β. Εισαγωγή Κώδικα Συμπεριφοράς που οι εγγεγραμμένοι πάροχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν και ο οποίος καθόριζε τις υποχρεώσεις έναντι των πελατών τους και του ΚΕΠ, καθώς και τυχόν συνέπειες σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Γ. Συστάθηκε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου η οποία απαρτίζεται από λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων, με βασική αποστολή να εξετάζει αιτήσεις παρόχων υπηρεσιών για εξουσιοδότηση και να καταρτίζει το μητρώο, αλλά και να εξετάζει παραβιάσεις του Κώδικα Συμπεριφοράς.

Παρακολουθεί το ΥΠΕΣ

Ανακοίνωση εξέδωσε χθες νωρίς το απόγευμα το Υπουργείο Εσωτερικών και στην οποία αναφέρει πως οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου θα παρακολουθούν την υπόθεση των συλλήψεων στη Σιγκαπούρη προσώπων που είναι ύποπτα για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, μεταξύ των οποίων και δυο πρόσωπα με κυπριακή υπηκοότητα, και εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσες ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο για την ανάκληση της υπηκοότητάς τους, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Περαιτέρω, στην ανακοίνωση το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας προβλέπει ότι η υπηκοότητα δύναται να ανακληθεί, εάν και εφόσον το πρόσωπο που κατέχει την κυπριακή υπηκοότητα καταδικαστεί σε φυλάκιση για σοβαρό ποινικό αδίκημα.

«Συνεπώς, το Υπουργείο Εσωτερικών θα παρακολουθεί την υπόθεση και, εάν προκύψουν οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες να ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για αποστέρηση της κυπριακής υπηκοότητας, θα προχωρήσει άμεσα με όλες τις δέουσας ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο για την ανάκληση της υπηκοότητάς τους», προστίθεται. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι «η κυπριακή κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις αρχές τις Σιγκαπούρης οποιοδήποτε αίτημα παροχής βοήθειας στο πλαίσιο της διερεύνησης που διεξάγεται. Στην περίπτωση που ληφθεί τέτοιο αίτημα, θα παρασχεθεί άμεσα οποιαδήποτε πληροφόρηση ή άλλη απαιτούμενη συνδρομή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι δέκα κατηγορούμενοι

Περισσότεροι από 400 αστυνομικοί συμμετείχαν σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Σιγκαπούρης κατά του ξεπλύματος χρήματος. Δέκα άτομα κυπριακής, τουρκικής, κινεζικής, καμποτζιανής και Νι-Βανουάτου υπηκοότητας κατηγορήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης (16 Αυγούστου) μετά από ταυτόχρονες εφόδους της Αστυνομίας σε όλη τη Σιγκαπούρη στο πλαίσιο έρευνας για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας.

Η αστυνομία ανέφερε σε δελτίο Τύπου το βράδυ της Τετάρτης ότι εννέα άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας μεταξύ 31 και 44 ετών, συνελήφθησαν για την ύποπτη εμπλοκή τους σε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, καθώς και για αντίσταση κατά τη σύλληψη. Περίπου 736 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε ακίνητα, αυτοκίνητα, τραπεζικούς λογαριασμούς, μετρητά και αγαθά κατασχέθηκαν, δεσμεύτηκαν ή εκδόθηκαν εντολές απαγόρευσης διάθεσης σε σχέση με την έρευνα.

Οι έφοδοι της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν σε Good Class Bungalows (GCB), διαμερίσματα και ένα ακίνητο. Άλλα δώδεκα πρόσωπα συνδράμουν στις έρευνες, ενώ άλλοι οκτώ καταζητούνται από την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι:

Su Haijin, 40χρονος Κύπριος υπήκοος, συνελήφθη σε ένα GCB κατά μήκος του Ewart Park στην περιοχή Holland. Κατηγορείται για αντίσταση κατά τη νόμιμη σύλληψης.

Vang Shuiming, 42χρονος υπήκοος Τουρκίας, συνελήφθη σε GCB κατά μήκος της Bishopsgate στην περιοχή Tanglin. Κατηγορείται για χρήση πλαστού εγγράφου.

Zhang Ruijin, 44χρονος υπήκοος Κίνας και Lin Baoying, 43χρονος υπήκοος Κίνας, συνελήφθησαν σε μπανγκαλόου κατά μήκος του Pearl Island στο Sentosa Cove. Και οι δύο κατηγορούνται για πλαστογραφία με σκοπό την εξαπάτηση.

Su Baolin, υπήκοος Καμπότζης, 41 ετών, που συνελήφθη σε GCB κατά μήκος της Nassim Road. Κατηγορείται με μία κατηγορία για χρήση πλαστού εγγράφου.

Su Jianfeng, 35χρονος υπήκοος Ni-Vanuatu, συνελήφθη σε GCB κατά μήκος της Third Avenue κοντά στο Bukit Timah. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο Chen Qingyuan, 33χρονος υπήκοος Καμπότζης, συνελήφθη σε πολυκατοικία κατά μήκος του Leonie Hill Road στην περιοχή River Valley. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Wang Dehai, 34χρονος υπήκοος Κύπρου, συνελήφθη σε πολυκατοικία κατά μήκος του Paterson Hill στην περιοχή Orchard. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Wang Baosen, υπήκοος Κίνας, 31 ετών, συνελήφθη σε πολυκατοικία κατά μήκος της Tomlinson Road στην περιοχή Tanglin. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Su Wenqiang, υπήκοος Καμπότζης, 31 ετών, συνελήφθη σε GCB κατά μήκος της Lewis Road στην περιοχή Bukit Timah. Κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Από τα 10 άτομα που συνελήφθησαν, όσοι δεν είχαν κινεζική υπηκοότητα βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους ξένα διαβατήρια που πιστεύεται ότι έχουν εκδοθεί από την Κίνα και άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Δομινικανής Δημοκρατίας.

Επιχείρησε να διαφύγει Su Haijin

Ο πολιτογραφημένος Κύπριος Su Haijin για να αποφύγει τη σύλληψη φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου ενός μπανγκαλόου και βρέθηκε από την Αστυνομία να κρύβεται σε έναν αγωγό. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Σιγκαπούρης, από την πτώση ο Su Haijin έσπασε τα χέρια και τα πόδια του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Su εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοσύνδεσης από το νοσοκομείο, καθώς εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία. Αφού ο εισαγγελέας διάβασε λεπτομέρειες της κατηγορίας κατά του Su στο δικαστήριο, αυτός αρνήθηκε τα γεγονότα και ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ότι ήταν η Αστυνομία που χτυπούσε την πόρτα του. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Su είπε στο δικαστήριο μέσω διερμηνέα ότι νόμιζε ότι τα χτυπήματα προέρχονταν από κάποιον που απειλούσε να τον σκοτώσει. Ισχυρίστηκε ότι είχε μια προσωπική επαφή με μια γυναίκα στο Ντουμπάι και ότι ο φίλος της απείλησε να τον σκοτώσει όταν έμαθε για τη σχέση.

Ο Su Haijin είπε: «Νόμιζα ότι ήταν αυτός ο άνδρας που ήθελε να με πυροβολήσει. Δεν προσπαθούσα να ξεφύγω από την αστυνομία». Ο Su ζήτησε επίσης να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, αλλά η Εισαγγελία δήλωσε ότι η προφυλάκισή του ήταν απαραίτητη για να αποφευχθεί η σύμπραξη μεταξύ των υπόπτων που εμπλέκονται σε παρόμοια αδικήματα ή η μόλυνση άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Ο δικαστής έκανε δεκτό το αίτημα της Εισαγγελίας για περαιτέρω προφυλάκιση του Su και μεταφορά του σε θάλαμο ασφαλείας στο Γενικό Νοσοκομείο Changi. Μετά τη σύλληψη του Su, η Αστυνομία δήλωσε ότι κατέσχεσε μετρητά ύψους άνω των 2,1 εκατ. δολαρίων και εξέδωσε εντολές απαγόρευσης διάθεσης 13 ακινήτων και πέντε οχημάτων εκτιμώμενης αξίας άνω των 118 εκατ. δολαρίων. Οι αρχές δέσμευσαν επίσης τέσσερις σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό υπόλοιπο άνω των 6,7 εκατ. δολαρίων.

Δέσμευση περιουσίας

Σύμφωνα με τις αρχές της Σιγκαπούρης εκδόθηκαν εντολές απαγόρευσης διάθεσης 94 ακινήτων και 50 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 815 εκατ. δολαρίων, καθώς και φιάλες ποτών και κρασιού.

Η εντολή απαγόρευσης διάθεσης απαγορεύει σε ένα πρόσωπο να ασχολείται με τα περιουσιακά του στοιχεία, όπως η διάθεσή τους. Η αστυνομία κατέσχεσε επίσης περισσότερους από 35 σχετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς με συνολικό εκτιμώμενο υπόλοιπο άνω των 110 εκατομμυρίων δολαρίων για τις έρευνες και για να αποτρέψει τη διασπορά των ύποπτων εγκληματικών εσόδων. Κατασχέθηκαν επίσης μετρητά ύψους άνω των 23 εκατομμυρίων δολαρίων, περισσότερες από 250 πολυτελείς τσάντες και ρολόγια, περισσότερες από 120 ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, περισσότερα από 270 κοσμήματα, δύο ράβδοι χρυσού και 11 έγγραφα με πληροφορίες για εικονικά περιουσιακά στοιχεία. Οι φωτογραφίες των αντικειμένων που ελήφθησαν από την Αστυνομία έδειχναν κουτιά που περιείχαν κοσμήματα - από χρυσά βραχιόλια μέχρι διαμαντένια αξεσουάρ. Υπήρχαν επίσης δεκάδες ρολόγια πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων πολλών ρολογιών με τις μάρκες Rolex και Patek Philippe, καθώς και τσάντες Hermes, Dior, Chanel και Louis Vuitton. Επίσης, κατασχέθηκαν διάφορα αυτοκίνητα, όπως Bentley, και μια έκθεση με 60 φιγούρες που φαινόταν να είναι συλλεκτικά αντικείμενα Bearbrick, ράφια με μπουκάλια αλκοόλ και σωροί μετρητών κρυμμένα σε χρηματοκιβώτια και βαλίτσες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Guardian: Συναγερμός στην Ευρώπη με εμπρησμούς και δολιοφθορές από Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συναγερμός στην Ευρώπη με εμπρησμούς και δολιοφθορές από Ρωσία

Guardian: Συναγερμός στην Ευρώπη με εμπρησμούς και δολιοφθορές από Ρωσία

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντά στις αντιδράσεις: «Πήγα στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ με προσωπικά μου έξοδα»
ΚΥΠΡΟΣ

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντά στις αντιδράσεις: «Πήγα στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ με προσωπικά μου έξοδα»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απαντά στις αντιδράσεις: «Πήγα στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ με προσωπικά μου έξοδα»

Πολιτική κρίση στο Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντζ κατέθεσε πρόταση για διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική κρίση στο Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντζ κατέθεσε πρόταση για διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές

Πολιτική κρίση στο Ισραήλ: Ο Μπένι Γκαντζ κατέθεσε πρόταση για διάλυση της Βουλής και πρόωρες εκλογές

Ευρωεκλογές: Μπροστά από το ΕΛΚ τα ακροδεξιά κόμματα - Τι δείχνει δημοσκόπηση του Politico
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωεκλογές: Μπροστά από το ΕΛΚ τα ακροδεξιά κόμματα - Τι δείχνει δημοσκόπηση του Politico

Ευρωεκλογές: Μπροστά από το ΕΛΚ τα ακροδεξιά κόμματα - Τι δείχνει δημοσκόπηση του Politico

«Προσωπικές απόψεις» χαρακτήρισε τις δηλώσεις Γιούνκερ για Κραν Μοντανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Προσωπικές απόψεις» χαρακτήρισε τις δηλώσεις Γιούνκερ για Κραν Μοντανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Προσωπικές απόψεις» χαρακτήρισε τις δηλώσεις Γιούνκερ για Κραν Μοντανά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος