Αναρριχώνται σε βουνό... ατασθαλιών; Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Δεοντολογίας και η Ομοσπονδία Αναρρίχησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημοσιεύθηκε 29.7.2023
Αναρριχώνται σε βουνό... ατασθαλιών; Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Δεοντολογίας και η Ομοσπονδία Αναρρίχησης
Άλλη μια ομοσπονδία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Δεοντολογίας, της ΕΥ και της Βουλής. Έρευνα για την ΚΟΜΟΑΑΠ, σύγκρουση συμφερόντων του Προέδρου

Έρευνα η οποία διατάχθηκε από τον ΚΟΑ, αναφορικά με την Ομοσπονδία Ορειβασίας Αγωνιστικής Αναρρίχησης και Προσανατολισμού, κατέδειξε σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων του προέδρου της ΚΟΜΟΑΑΠ με τις δραστηριότητες της oμοσπονδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες εξασφάλισε ο «Π», η έρευνα ανεξάρτητου ελεγκτικού έδειξε πως στην Ομοσπονδία Ορειβασίας δεν τηρούνται οι κύριες αρχές διακυβέρνησης διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας. Εντόπισε ζητήματα σε βάρος του προέδρου της που φαίνεται να τη λειτουργεί ως προσωπική επιχείρηση. Το θέμα, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, βρίσκεται ενώπιον του γενικού ελεγκτή, της Βουλής, ενώ τα ευρήματα έχουν παραδοθεί και σε ερευνώντα λειτουργό ο οποίος θα ετοιμάσει πόρισμα προς την Επιτροπή Δεοντολογίας.

Kατασκευή της ιστοσελίδας

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει καταγγελία πως «την κατασκευή της ιστοσελίδας της ομοσπονδίας ανέλαβε η εταιρεία Seedhub της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο γιος του προέδρου». Από τα έγγραφα που παρουσίασε ο πρόεδρος παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: Η εταιρεία Seedhub Ltd είχε τιμολογήσει την ομοσπονδία για τις υπηρεσίες της, για τη δημιουργία της ιστοσελίδας της ΚΟΜΟΑΑΠ στις 22/12/2020 για το ποσό των 3.500 ευρώ. Η ομοσπονδία πλήρωσε τη Seedhub Ltd στις 5/1/2021. Εκδόθηκε τιμολόγιο από τον Raj Kumar στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 προς τη Seedhub Ltd, για την κατασκευή ιστοσελίδας της ΚΟΜΟΑΑΠ για το ποσό των 3.500 ευρώ, όμως δεν παρουσιάστηκε η απόδειξη πληρωμής. Φαίνεται ότι σε αντίθεση με δηλώσεις του προέδρου και του γιου του, η εταιρεία Seedhub Ltd τιμολόγησε και αποζημιώθηκε από την ομοσπονδία και μετά από εννιά μήνες, αφού πληρώθηκε από την ΚΟΜΟΑΑΠ, τιμολογήθηκε από τον επαγγελματία στον οποίο είχε αναθέσει τις εν λόγω υπηρεσίες. Εντοπίστηκε τιμολόγιο με ημερομηνία 24/10/2021 αξίας 717,50 ευρώ από την εταιρεία Seedhub Ltd προς την ΚΟΜΟΑΑΠ, για τη δημιουργία λογισμικού συστήματος κρατήσεων στο αναρρωτήριο του γυμναστηρίου. Δεν εντοπίστηκε σχετική πληρωμή από την ΚΟΜΟΑΑΠ. Από το τιμολόγιο φαίνεται ότι δεν υπάρχει οφειλή από την ομοσπονδία, αφού σύμφωνα με τον υιό του προέδρου, το κόστος το επωμίσθηκε η εταιρεία Seedhub Ltd ως δωρεά προς την ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει και για τιμολόγιο με ημερομηνία 8/12/2021 αξίας 717,50 ευρώ από την εταιρεία Seedhub Ltd προς την ΚΟΜΟΑΑΠ για τη δημιουργία λογισμικού συστήματος κρατήσεων στο αναρριχητήριο του γυμναστηρίου, αφού δεν υπάρχει πληρωμή και δεν υπάρχει οφειλή, αλλά σύμφωνα με τον υιό, το κόστος το επωμίσθηκε η εταιρεία Seedhub Ltd ως δωρεά προς την ομοσπονδία. Το εν λόγω τιμολόγιο όμως κατατέθηκε στο Κεντρικό Λογιστήριο του ΚΟΑ και καταχωρίθηκε στα λειτουργικά έξοδα και φαίνεται ως πιστωτής στα βιβλία της ομοσπονδίας.

Σύγκρουση συμφερόντων

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν επιπρόσθετα ευρήματα τα οποία αφορούν σύγκρουση συμφερόντων του προέδρου της ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα:

•Η ομοσπονδία το έτος 2022 δημιούργησε ορεινό καταφύγιο στα Σπήλια (σύνορα Σπήλια-Πλατάνια) για την εξυπηρέτηση των ορειβατών/μελών αθλητών της. Για το εν λόγω καταφύγιο, η ομοσπονδία υπέβαλε αίτημα προς το Υφυπουργείο Τουρισμού για χρηματοδότηση βελτιώσεων οι οποίες εμπίπτουν σε συγκεκριμένα προγράμματα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για το συγκεκριμένο αίτημα έγινε καταβολή ύψους €2.000 από την ομοσπονδία. Το συγκεκριμένο θέμα εγκρίθηκε από το ΕΔΣ της ομοσπονδίας στη συνεδρία του ημερομηνίας 22/10/2022.

• Εντοπίστηκε μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό της ομοσπονδίας στις 29/7/2022 από τον προσωπικό λογαριασμό του Αντρέα Γεωργιάδη, υιού του προέδρου της ομοσπονδίας, αξίας 1.563 ευρώ. Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Αντρέας Γεωργιάδης παρουσίασε υπεύθυνη δήλωση (η οποία όμως δεν ήταν υπογραμμένη) στην οποία αναφέρει ότι η εταιρεία του SMdhub είσπραξε εκ μέρους της υπηρεσίες στην ομοσπονδία για την κατασκευή της ιστοσελίδας της. Μετά από τις υποδείξεις των εσωτερικών ελεγκτών, ο πρόεδρος της ΚΟΜΟΑΑΠ υπέβαλε στο ΕΔΣ στις 16/11/2022 συμπληρωματικό μητρώο που περιελάμβανε τον γιο του. Εντούτοις παραμένει ελλιπές.

Και για το γυμναστήριο

Καταγγελία υπάρχει και για την ανέγερση του γυμναστηρίου αναρρίχησης στο κλειστό στάδιο του Λυκείου Ακρόπολης. Σύμφωνα με την καταγγελία, «δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσον η ανάθεση της ανέγερσης του γυμναστηρίου αναρρίχησης βασίστηκε σε διαφανή διαδικασία προσφορών ή επηρεάστηκε από τη σχέση της κατασκευάστριας εταιρείας με τα μέλη του δ.σ. της ομοσπονδίας». Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν πως, παρόλο που σύμφωνα με τον πρόεδρο ζητήθηκαν προσφορές, εντούτοις δεν εντοπίστηκε η σχετική διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και κατακύρωσης προσφορών. Επίσης, δεν εντοπίστηκαν πρακτικά σχετικά με τη μετακίνηση του τοίχου ούτε τελικός απολογισμός του κόστους.

Καταγγελία για επένδυση

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο κύριος Παύλος Γεωργιάδης αποφάσισε να επενδύσει στην εταιρεία Better Globe η οποία λειτουργεί υπό τη μορφή πυραμίδας και αυθαίρετα ενέταξε και την ομοσπονδία μέσα στην ομάδα του και μάλιστα κάτω από το όνομά του. Σκοπός του ήταν να εγγραφούν και τα σωματεία-μέλη της ομοσπονδίας και ακολούθως τα άτομα μέλη τους στην πυραμίδα. Εντοπίστηκαν πιστοποιητικά τα οποία εκδόθηκαν από τον εν λόγω οργανισμό προς την ομοσπονδία και καταγράφουν αγορά 12 δέντρων για το έτος 2010 και 6 δέντρων για το έτος 2011. Εντούτοις, η εν λόγω επένδυση δεν εντοπίστηκε στα λογιστικά βιβλία της ομοσπονδίας ούτε στους ελεγμένους οικονομικούς της λογαριασμούς, ούτε προσκομίστηκε οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με την αγορά των δέντρων που να αποδεικνύει την πραγματική τους αξία.

Και ο υπεύθυνος marketing

Υπάρχει καταγγελία ότι «ο γιος του προέδρου παρουσιάστηκε στο κοινωνικό διαδίκτυο Κυπρίων αναρριχητών Rock Climbing Cyprus ως υπεύθυνος marketing της ΚΟΜΟΑΑΠ, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των μελών καθώς τέτοια θέση δεν προκηρύχθηκε ποτέ». Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του προέδρου, η ομοσπονδία δεν προκήρυξε τη θέση ούτε και είχε πρόθεση. Εντούτοις διευκρίνισε ότι μετά το κλείσιμο του γυμναστηρίου αναρρίχησης υπήρχαν διαμαρτυρίες και έριξαν όλες τις ευθύνες στην ΚΟΜΟΑΑΠ και ιδιαίτερα προς το άτομό του. Ως εκ τούτου, ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι φάνηκε άμεσα η ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία με τους αθλητές και ο γιος του προσφέρθηκε να βοηθήσει στο επικοινωνιακό κομμάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση για ανάγκη καλύτερης επικοινωνίας αλλά ούτε και ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για υπεύθυνο marketing. Επίσης, δεν εντοπίστηκε σχετική ενημέρωση προς το ΕΔΣ για τις διαμαρτυρίες που προέκυψαν μετά το κλείσιμο του γυμναστηρίου αναρρίχησης.

«Κάναμε αλλαγές»

Σε επικοινωνία του «Π» με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας Παύλο Γεωργιάδη, εξήγησε πως η ομοσπονδία ασχολείται με τέσσερα αθλήματα. «Έχουμε ζητήσει πάμπολες φορές από τον ΚΟΑ να μας δοθεί υπάλληλος ή να μας δοθεί κονδύλι για να προσλάβουμε υπάλληλο από το 2012. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης από τον ΚΟΑ προς την ομοσπονδία από το 2009 μέχρι το 2017 ήταν 12.000-14.000 από το 2018 και μετά ανέβηκε στις 22 χιλιάδες ευρώ τον χρόνο. Από αυτά, οι 8.000 είναι εγγραφές στις διάφορες διεθνείς ομοσπονδίες και χρειαζόμαστε άλλες 6.000 - 7.000 για παρουσία μας στα κογκρέσα. Άρα μας μένει ένα ποσό περίπου 7.000 για να μπορούν να γίνονται αγώνες και να στέλνουμε αθλητές στο εξωτερικό. Έγινε επίσημη έρευνα από ιδιωτική εταιρεία», είπε. Σημείωσε δε πως όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από το συμβούλιο και όχι μονομερώς από τον πρόεδρο. Όταν με κάλεσε ο πρόεδρος του ΚΟΑ, μας ανέφερε πως δεν βρέθηκε τίποτε μεμπτό εναντίον του προέδρου ή μελών του δ.σ. και το μόνο πράγμα που χρειάζεται να γίνει είναι να βελτιωθούν οι διαδικασίες της ομοσπονδίας. Διευκρίνισε πως έγιναν βελτιωτικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τις προσφορές και τη διοίκηση της ομοσπονδίας και οι αλλαγές έχουν σταλεί στον ΚΟΑ. Όπως αρμοδίως έχουμε πληροφορηθεί στο πλαίσιο της διερεύνησης του θέματος από την πλευρά του ΚΟΑ, είχε δοθεί περιθώριο τριών μηνών για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Η περίοδος αυτή έχει ολοκληρωθεί, και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχει ήδη αποστείλει στον ΚΟΑ επιστολή με μια σειρά αλλαγών που έχουν γίνει.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη
ΚΥΠΡΟΣ

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»
ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»