105 υπάλληλοι εργάζονταν το πρωί στα υπουργεία, το βράδυ σε επιχειρήσεις

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 1.7.2023
105 υπάλληλοι εργάζονταν το πρωί στα υπουργεία, το βράδυ σε επιχειρήσεις
Ενημέρωση Βουλής για τις άδειες ιδιωτικής απασχόλησης που εγκρίθηκαν το 2022

Συνολικά 105 εγκρίσεις σε αιτήματα δημοσιων υπαλλήλων για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα ενέκρινε το Υπουργείο Εργασίας κατά το έτος 2022. Οι εγκρίσεις αυτές, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στη Βουλή, αφορούσαν σε εργασία «όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου και εμπειρία» ή σε εργασία «όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου και που ο αριθμός είναι εξαιρετικά περιορισμένος». Σε κάποιες από αυτές τις εγκρίσεις συνάγεται ότι αφορούσαν απασχόληση για διδασκαλία σε πανεπιστήμια.

Όπως δήλωσαν στον «Π» βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών, η ενημέρωση που έτυχε η Βουλή από το Υπουργείο Εργασίας δεν κρίνεται ικανοποιητική, καθώς δεν αναφέρεται το είδος της εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που ανέλαβαν οι εν λόγω δημόσιοι υπάλληλοι, για να διαπιστωθεί κατά πόσο δικαιολογείται η έγκριση των αδειών με την επίκληση του επιχειρήματος ότι διέθεταν «εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου και εμπειρία», ούτε και τα ονόματα των ιδιωτικών επιχειρήσεων που τους εργοδότησαν.

Ελλιπής ενημέρωση

Δέον να σημειωθεί ότι η γραπτή ενημέρωση της Βουλής για τις άδειες ιδιωτικής απασχόλησης που χορηγούνται σε δημόσιους υπαλλήλους προβλέπεται στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος. Συγκεκριμένα, το άρθρο 65 (2Α) προβλέπει τα εξής: «Ο υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, τον Ιανουάριο κάθε έτους, γραπτή ενημέρωση αναφορικά με όλες τις άδειες ιδιωτικής απασχόλησης ή πρόσληψης που χορηγήθηκαν σε δημόσιους υπαλλήλους κατά το προηγούμενο έτος, μαζί με πλήρη αναφορά για τους λόγους επί τους οποίους βασίστηκε η λήψη απόφασης». Ο εν λόγω κατάλογος κατατέθηκε στη Βουλή στις 20/6/2023 για το έτος 2022.

Σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι που έλαβαν άδεια για μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα προέρχονται από τα ακόλουθα υπουργεία και ανεξάρτητες υπηρεσίες:

 • Βουλή – πέντε δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Δικαστική Υπηρεσία – ένας δημόσιος υπάλληλος.
 • Νομική Υπηρεσία – τρεις δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – ένας δημόσιος υπάλληλος.
 • Υπουργείο Εξωτερικών – ένας δημόσιος υπάλληλος.
 • Γενικό Λογιστήριο – ένας δημόσιος υπάλληλος.
 • Υπουργείο Γεωργίας – 15 δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υπουργείο Εργασίας – πέντε δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υπουργείο Εσωτερικών – 13 δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υπουργείο Ενέργειας – ένας δημόσιος υπάλληλος.
 • Υπουργείο Μεταφορών – επτά δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υπουργείο Οικονομικών – τέσσερις δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υπουργείο Παιδείας – 13 δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υπουργείο Υγείας – 20 δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υφυπουργείο Έρευνας – τέσσερις δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υφυπουργείο Ναυτιλίας – τρεις δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Υφυπουργείο Τουρισμού – ένας δημόσιος υπάλληλος.
 • Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας – επτά δημόσιοι υπάλληλοι.

Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, οι άδειες σε δημοσίους υπαλλήλους για ιδιωτική απασχόληση θα πρέπει να παραχωρούνται μόνο σε εξαιρετικές και δικαιολογημένες περιπτώσεις εφόσον δεν επηρεάζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη δημόσια υπηρεσία και υπό όρους που καθορίστηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως είναι για παράδειγμα ο όρος ότι οι άδειες για ιδιωτική απασχόληση θα παραχωρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες απασχόλησης δεν μπορούν να καλυφθούν από την αγορά εργασίας.

Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ασκούν ιδιωτική εργασία χωρίς να εξασφαλίσουν την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια, τότε διαπράττουν παράπτωμα που συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξή τους.

Εκτεταμένη η παρανομία σε συμβούλια επιχειρήσεων

Μεγάλη έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε πριν έναν χρόνο στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα αποκάλυψε μια τεράστια παρανομία. Περίπου 5.000 υπάλληλοι διαπιστώθηκε ότι ανέπτυξαν μπίζνες στον ιδιωτικό τομέα συμμετέχοντας παράνομα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε ως διευθυντές, είτε ως γραμματείς, είτε ως διοικητικοί σύμβουλοι και μέτοχοι. Οι 3.700 είναι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι σε ημικρατικούς οργανισμούς, σε δήμους και κοινότητες.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και στο ηλεκτρονικό αρχείο του Γενικού Λογιστηρίου, εντοπίστηκαν από την Ελεγκτική Υπηρεσία 1.900 δημόσιοι υπάλληλοι να κατέχουν μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες, 900 δημόσιοι υπάλληλοι να είναι διευθυντές και γραμματείς σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ άλλοι 900 να είναι διοικητικοί σύμβουλοί σε ιδιωτικές εταιρείες. Όλοι αυτοί, πέραν του γεγονότος ότι δεν είχαν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια από τον νόμο, συνεπώς έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά αδικήματα, παράλληλα διέπραξαν και ποινικά αδικήματα, καθώς στους φακέλους των εταιρειών που είναι κατατεθημένοι στο Τμήμα ρφόρου Εταιρειών απέκρυψαν να αποκαλύψουν την πραγματική τους ιδιότητα, ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αντί αυτού, δήλωναν ψευδώς ότι είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή και επιχειρηματίες. Ο λόγος που απέκρυπταν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου είναι για να μην τους ζητηθεί από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών η προσκόμιση της απαιτούμενης άδειας, που στην προκειμένη περίπτωση δίδεται από τον υπουργό Οικονομικών.

Γιατί δεν έγιναν διώξεις

Λόγω του τεράστιου αριθμού των υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαπιστώθηκε ότι παρανόμησαν, σύνολο 5.000 εργαζόμενοι, δεν έγιναν διώξεις. Αντί αυτού, δόθηκαν οδηγίες σε όλα τα υπουργεία, υφυπουργεία, ανεξάρτητες υπηρεσίες, ημικρατικούς οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να προχωρήσουν σε έλεγχο του προσωπικού τους και να μεριμνήσουν, αφενός, για την αποξένωση των μετοχών των ιδιωτικών εταιρειών που έχουν στο όνομα τους και αφετέρου, για την παραίτησή τους από τα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων αυτών.

Τι προβλέπει ο νόμος

Δεν επιτρέπεται σε δημόσιο υπάλληλο:

 • Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε μη δημόσιας εταιρείας ή συνεταιρισμού ή άλλης επιχείρησης ιδιωτικής φύσης.
 • Να κατέχει μετοχές ή άλλο συμφέρον σε οποιαδήποτε μη δημόσια εταιρεία ή συνεταιρισμό ή άλλη επιχείρηση ιδιωτικής φύσης.
 • Να συμμετέχει στη διοίκηση οποιασδήποτε δημόσιας εταιρείας.
 • Κατόπιν άδειας του υπουργού Οικονομικών, δημόσιοι υπάλληλοι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε επιχείρησης ιδιωτικής φύσης στις ακόλoυθες περιπτώσεις, νοουμένου ότι η χορήγηση τέτοιας άδειας δεν είναι ασυμβίβαστη με την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη δημόσια υπηρεσία:
 • Όταv η χoρήγηση της άδειας εξυπηρετεί τo δημόσιo συμφέρov.
 • Όταv τo συμφέρov τoυ υπαλλήλoυ στηv ιδιωτική εταιρεία, τoν συvεταιρισμό ή τηv επιχείρηση ιδιωτικής φύσης πρoήλθε από κληρovoμική διαδoχή και η κατoχή τωv μετoχώv δε θα τov επηρεάσει στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη
ΚΥΠΡΟΣ

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»
ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»