Στο μικροσκόπιο αθλητικές oμοσπονδίες - Αυθαιρεσίες, ασυδοσία και διαπλοκή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δημοσιεύθηκε 16.6.2023
Στο μικροσκόπιο αθλητικές oμοσπονδίες - Αυθαιρεσίες, ασυδοσία και διαπλοκή
Μελέτη από ελεγκτικό γραφείο βάζει στο μικροσκόπιο τις αθλητικές ομοσπονδίες που επιχορηγούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού

Ετήσιος μισθός γραφέα που φτάνει τις 45.474 ευρώ, αλλά και γραφέας με μισθό 10.894 ευρώ ετησίως, κάτι το οποίο δεικνύει διαφορές στο επίπεδο των μισθών που παρέχονται σε θέσεις με ίδια ή συγκρίσιμα καθήκοντα. Πολυάριθμό προσωπικό που έχει ολοκληρώσει φοίτηση κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργοδοτείται χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση ή επιμόρφωση για την ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. Ελλιπείς δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες του προσωπικού που επηρεάζουν το επίπεδο της αποδοτικότητας. Τα πιο πάνω, καθώς και οι πολλές οικονομικές, και όχι μόνο, στρεβλώσεις, δείχνουν τα φαινόμενα ασυδοσίας, διαπλοκής και σύγκρουσης συμφερόντων εντός των αθλητικών ομοσπονδιών που επιχορηγούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Η κακή κατάσταση που επικρατεί εντός των βασιλείων των ομοσπονδιών φαίνεται και μέσα από τη σύγκριση της επιχορήγησης που λαμβάνουν σήμερα οι ομοσπονδίες από τον ΚΟΑ με το πραγματικό κόστος προσωπικού που απασχολούν. Η συνολική επιχορήγηση για το ανθρώπινο δυναμικό από τον ΚΟΑ προς τις ομοσπονδίες φτάνει σε ετήσια βάση σχεδόν το 1 εκατ. ευρώ. Τα ετήσια έξοδα των ομοσπονδιών για το ανθρώπινο δυναμικό φτάνει το 1.376.536 ευρώ, με αποτέλεσμα να δημιουργείται συνολικό έλλειμμα για το ανθρώπινο δυναμικό 386.179 ετησίως. Τα στοιχεία καθώς και συμπεράσματα καταγράφονται σε μελέτη που έχει στα χέρια του ο ΚΟΑ από ελεγκτικό γραφείο, το οποίο είχε εξετάσει τις οποιεσδήποτε ανομοιομορφίες στις αμοιβές των υπαλλήλων των ομοσπονδιών και την οποία εξασφάλισε και παρουσιάζει σήμερα ο «Π».

Απλά διεκπεραίωση

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας συζητήθηκαν χθες ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής στο πλαίσιο εξέτασης έπειτα από εισήγηση των βουλευτών του ΑΚΕΛ, δεν φαίνεται να εφαρμόζεται ένας ορθολογιστικός τρόπος γιο τον προγραμματισμό σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον αντικειμενικό υπολογισμό, τόσο των σημερινών αναγκών των ομοσπονδιών σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και των μελλοντικών. Οι ομοσπονδίες σήμερα επικεντρώνονται επί το πλείστον στη διεκπεραίωση των βασικών δραστηριοτήτων για να διασφαλίσουν την ομαλή τους λειτουργία και ανάπτυξη. Λόγω υποστελέχωσης, αλλά και λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας, οι πλείστες ομοσπονδίες δεν εφαρμόζουν πρακτικές σωστού προγραμματισμού. Μεγάλο μέρος του προσωπικού των ομοσπονδιών έχει ολοκληρώσει φοίτηση κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εργοδοτείται από τις ομοσπονδίες χωρίς περαιτέρω εκπαίδευση ή επιμόρφωση για την ανάπτυξη των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Σε καμία ομοσπονδία δεν εφαρμόζεται συστηματική διαδικασία/προσέγγιση που αφορά την εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού. Σε ομοσπονδίες με περιορισμένο ή καθόλου εγκεκριμένο προσωπικό, πολλά από τα καθήκοντα λειτουργικής φύσεως, όπως είναι τα επικοινωνιακά, διοικητικά, οικονομικά και τα αθλητικά-τεχνικά ζητήματα, επιτελούνται από τα μέλη του δ.σ. Το προσωπικό φαίνεται να μην είναι αρκετά εξειδικευμένο στον χειρισμό τεχνολογίας, η οποία θα συνέβαλλε σημαντικά στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών τους (λογισμικό πακέτο MS Office, Word, Excel, Outlook). Επιπρόσθετα, η εφαρμογή αναχρονιστικών μεθόδων εργασίας επηρεάζει άμεσα την ποιότητα της εργασίας που εκτελείται, αλλά και έμμεσα την εικόνα που εκπέμπουν οι ομοσπονδίες και γενικότερο ο αθλητισμός. Δε φαίνεται να εφαρμόζεται ένας ορθολογιστικός τρόπος για τον προγραμματισμό σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και τον αντικειμενικό υπολογισμό, τόσο των σημερινών αναγκών των ομοσπονδιών σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και των μελλοντικών. Η διεκπεραίωση των διεργασιών και λειτουργιών των ομοσπονδιών γίνεται επί το πλείστον χειρωνακτικά, χωρίς την αξιοποίηση τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες που εκτελούνται για την ετοιμασία και υποβολή των αναφορών που απαιτούνται από τον ΚΟΑ είναι εξαιρετικά χρονοβόρες. Καμία ομοσπονδία δεν υλοποιεί αξιολογήσεις της απόδοσης του προσωπικού.

Και σωματεία και ομοσπονδίες

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γιώργο Στυλιανού, ο γενικός έφορος σωματείων έχει εντοπίσει δύο περιπτώσεις αθλητικών ομοσπονδιών οι οποίες είναι και εγγεγραμμένες ως σωματεία και έχουν ως εκ τούτου διπλή νομική προσωπικότητα, και εξήγησε ότι όταν ο γενικός έφορος σωματείων εντοπίζει τέτοιες περιπτώσεις, τότε οι ομοσπονδίες διαγράφονται από το μητρώο σωματείων και μεταφέρονται αποκλειστικά υπό τη δικαιοδοσία του ΚΟΑ. Οι δύο αυτές περιπτώσεις λαμβάνουν χορηγία και με την ιδιότητά τους ως σωματεία αλλά και ως ομοσπονδίες. Ανέφερε ακόμη ότι οι αθλητικές ομοσπονδίες δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στον εντοπισμό ιδιωτικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν υπό τον μανδύα σωματείων και διεκδικούν χορηγίες εις βάρος άλλων σωματείων που λειτουργούν αμιγώς ως σωματεία.

Νέα έρευνα για τη ΣΚΟΚ

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Ευθύμιος Ευθυμίου, αναφερόμενος στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ), είπε πως σε περίπου 20 μέρες θα δημοσιεύσει το τελικό πόρισμα για καταγγελίες που αφορούσαν τη ΣΚΟΚ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Επιτροπή να διερευνήσει και νέες καταγγελίες. Όπως είπε ο κ. Ευθυμίου, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τρίτης η Επιτροπή να διατάξει νέα έρευνα για τη ΣΚΟΚ, που θα αφορά άλλα θέματα και νέες καταγγελίες, πέρα από αυτά τα οποία ήδη ερευνά η Επιτροπή, τα οποία και πάλι σχετίζονται με διαφθορά.

Έλεγχος από ΚΟΑ

Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου ο πρόεδρος του ΚΟΑ Ανδρέας Μιχαηλίδης, ο ΚΟΑ εξετάζει μέσω της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου του οργανισμού καταγγελίες για αριθμό ομοσπονδιών, ότι ο ίδιος ο ΚΟΑ έχει αναλάβει τον οικονομικό έλεγχο και την αθλητική διαχείριση για κάποιες ομοσπονδίες και ότι έχει αποστείλει υποθέσεις στην Ελεγκτική Υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο. Η Επιτροπή έθεσε τον ΚΟΑ ενώπιον των ευθυνών του, ως ο αρμόδιος οργανισμός διαχείρισης και διάθεσης αυτών των χρημάτων σε αυτές τις αθλητικές πμοσπονδίες, με τους βουλευτές να αναμένουν το επόμενο διάστημα να προχωρήσουν οι δεσμεύσεις του ΚΟΑ σε σχέση με τη βελτίωση αυτής της διαχείρισης. Σημείωσε ακόμη ότι ο έλεγχος των ομοσπονδιών από τον ΚΟΑ συνεχίζεται, προσθέτοντας πως στο πλαίσιο αυτό έχει παραχωρηθεί σε κάποιες ομοσπονδίες ένα χρονικό περιθώριο για να συμμορφωθούν σε κάποια ευρήματα, τα οποία δεν αφορούν ωστόσο θέματα οικονομικών ατασθαλιών.

Να σπάσει το απόστημα

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π», ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άντρος Καυκαλιάς ανέφερε πως πρέπει επιτέλους ο ΚΟΑ να προχωρήσει σε ενέργειες και να υλοποιήσει σε πρώτη φάση και το σχετικό άρθρο του Κώδικα, που δίνει το δικαίωμα στο δ.σ. του ΚΟΑ να προβαίνει σε μερική ή ολική αποκοπή της κρατικής χορηγίας προς ομοσπονδίες που δεν τον εφαρμόζουν. Ο κ. Καυκαλιάς έκανε λόγο για ελέγχους που επιβεβαιώνουν ότι σε κάποιες ομοσπονδίες διατηρούνται βασίλεια, κατεστημένα, αποστήματα που πρέπει να διαλυθούν.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Σάββια Ορφανίδου, ανέφερε ότι ο ΚΟΑ τα τελευταία χρόνια έχει στήσει έναν σωστό μηχανισμό για έλεγχο της καταβολής των χορηγήσεων και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται αυτές τις χορηγήσεις οι αθλητικές ομοσπονδίες.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, επίσης από το ραδιόφωνο του «Π», αναφέρθηκε στις μισθολογικές ανισότητες που υπάρχουν ανάμεσα στους εργαζομένους των ομοσπονδιών. Είναι γνωστό, είπε, ότι εντοπίζονται πάρα-πάρα πολλά προβλήματα και ανέφερε πως υπάρχει ζήτημα κακής διαχείρισης χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών από τις αθλητικές ομοσπονδίες, τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχουν ασφαλώς και ομοσπονδίες οι οποίες είναι τυπικές και σωστές σε αυτή τη διαχείριση.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, δήλωσε ότι ο έλεγχος είναι ελλιπής, με κύριο άξονα τη σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού στο τμήμα που ελέγχει τις ομοσπονδίες και ότι ζητήθηκε επανειλημμένα όπως ο ΚΟΑ ενισχύσει το τμήμα εσωτερικού ελέγχου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γενικός Εισαγγελέας Vs Γενικός Ελεγκτής: Κλειδί η ερμηνεία αναφορών στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου
ΚΥΠΡΟΣ

Γενικός Εισαγγελέας Vs Γενικός Ελεγκτής: Κλειδί η ερμηνεία αναφορών στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου

Γενικός Εισαγγελέας Vs Γενικός Ελεγκτής: Κλειδί η ερμηνεία αναφορών στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου

Γάζα: Συνεχίζεται η επίθεση στη Ράφα – Το Ισραήλ κατέλαβε τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα με την Αίγυπτο
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Συνεχίζεται η επίθεση στη Ράφα – Το Ισραήλ κατέλαβε τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα με την Αίγυπτο

Γάζα: Συνεχίζεται η επίθεση στη Ράφα – Το Ισραήλ κατέλαβε τον έλεγχο ζώνης στα σύνορα με την Αίγυπτο

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας {εικόνες}
ΕΛΛΑΔΑ

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας {εικόνες}

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Φιορεντίνα γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας {εικόνες}

Εξελίσσεται σε ανέκδοτο η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εξελίσσεται σε ανέκδοτο η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών

Εξελίσσεται σε ανέκδοτο η λειτουργία της Σχολής Επιμόρφωσης Παραβατών Οδηγών

Πώς ο χρυσός της Αφρικής καταλήγει στο Ντουμπάι - Στα ύψη ο τζίρος από το λαθρεμπόριο
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο χρυσός της Αφρικής καταλήγει στο Ντουμπάι - Στα ύψη ο τζίρος από το λαθρεμπόριο

Πώς ο χρυσός της Αφρικής καταλήγει στο Ντουμπάι - Στα ύψη ο τζίρος από το λαθρεμπόριο