Κυβερνητικές κατοικίες έξι δωματίων πλησίον του Προεδρικού προς €78 ετησίως

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 7.6.2023
Κυβερνητικές κατοικίες έξι δωματίων πλησίον του Προεδρικού προς €78 ετησίως
Μισθωτές δεν αποδέχθηκαν αύξηση και η Νομική Υπηρεσία προχώρησε στη λήψη νομικών μέτρων. Μέχρι στιγμής κατάφερε να ανακτήσει τρεις κατοικίες που νοικιάστηκαν πριν 40 και 50 χρόνια για μερικές λίρες τον χρόνο

Στη λήψη δικαστικών μέτρων προχώρησε η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με στόχο την ανάκτηση κυβερνητικών κατοικιών που βρίσκονται πλησίον του Προεδρικού Μεγάρου στη Λευκωσία, οι οποίες τυγχάνουν εκμετάλλευσης από πολίτες τις οποίες νοικιάζουν έναντι πινακίου φακής. Συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές καταβάλλουν ενοίκιο εδώ και δεκαετίες που ανέρχεται μόλις στα €78 το έτος για κατοικίες έξι και επτά δωματίων με γκαράζ. Η απόφαση για την έξωσή τους λήφθηκε μετά την άρνησή τους να δεχθούν αναθεώρηση του ενοικίου. Μέχρι στιγμής, έχουν ανακτηθεί τρεις κυβερνητικές κατοικίες που μισθώνονταν για το ποσό των €78 το έτος, ενώ μέσω της δικαστικής οδού επιχειρείται η ανάκτηση άλλης μιας. Πρόκειται για διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ που παραχωρήθηκε το 1961 σε ιδιώτη που απεβίωσε εδώ και χρόνια και διαμένει η σύζυγός του. Την 1/3/2014 στάλθηκε επιστολή στη σύζυγο για αναθεώρηση του μηνιαίου ενοικίου με βάση το αγοραίο ενοίκιο που υπολογίστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου στα €450 τον μήνα. Η σύζυγος αρνήθηκε να καταβάλει το αναθεωρημένο ενοίκιο και πληρώνει μόνο το αρχικό ενοίκιο που ανέρχεται στα €78 το έτος. Η υπόθεση στάλθηκε για περαιτέρω χειρισμό στον γενικό εισαγγελέα με σκοπό την έξωση. Η υπόθεση ανατέθηκε από τον γενικό εισαγγελέα σε ιδιώτη δικηγόρο για τη λήψη νομικών μέτρων. Όπως μας λέχθηκε, η εκδίκαση της υπόθεσης εκκρεμεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Ποιοι κατέχουν τις κατοικίες

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξασφαλίσαμε, οκτώ κυβερνητικές κατοικίες παρά το Προεδρικό χρησιμοποιούνται από κυβερνητικές υπηρεσίες και τμήματα και επτά κατοικίες από μη κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδιώτες έναντι μισθώματος που κυμαίνεται από €20 μέχρι €500 ετησίως. Ειδικότερα:

Διώροφη κατοικία επτά δωματίων με γκαράζ παραχωρήθηκε το 1990 στον μ. Βάσο Λυσσαρίδη ενώ ήταν πρόεδρος της Βουλής χωρίς συμβόλαιο. Το ενοίκιο της κατοικίας μέχρι την 1/3/2014 ήταν €78. Από την 1/3/2014 το ενοίκιο αναθεωρήθηκε στα €450 τον μήνα. Με τον θάνατο του κ. Λυσσαρίδη, η κατοικία ανακτήθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ νοικιάζεται στην Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρος για €500 τον χρόνο. Υπογράφηκε συμβόλαιο μίσθωσης από 2/4/2014 μέχρι 1/4/2047 με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 33 χρόνια, δηλαδή, μέχρι το 2080. Η κατοικία ανακαινίστηκε με έξοδα της Καρδιολογικής Εταιρείας.

Διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ νοικιάζεται στο Κυπριακό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΚΥ.Σ.ΑΝ.) προς €500 τον χρόνο. Υπογράφηκε συμβόλαιο ενοικίασης από 6/11/2016 μέχρι 5/11/2049 με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 33 χρόνια. Η κατοικία ανακαινίστηκε με έξοδα του ΚΥ.Σ.ΑΝ. που είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ιδρύθηκε με βασικό σκοπό τη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον τόπο μας.

Δυο κατοικίες έξι και επτά δωματίων με γκαράζ χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες ασφαλείας της Δημοκρατίας.

Διώροφη κατοικία επτά δωματίων με γκαράζ ενοικιάζεται στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου προς €500 ετησίως.

Διώροφη κατοικία επτά δωματίων με γκαράζ παραχωρήθηκε σε ιδιώτη το 1991. Κατά το 2016 το ύψος του ενοικίου ανερχόταν στα €130 τον μήνα και το 2017 στα €150 τον μήνα.

Διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ παραχωρήθηκε τον Αύγουστο του 1984 στον Παγκύπριο Διαβητικό Σύνδεσμο.

Διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ νοικιάζεται προς €500 ετησίως στην Ένωση Κοινοτήτων. Υπογράφηκε συμβόλαιο την 1/4/2016 μέχρι 31/3/2026 με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10 χρόνια.

Διώροφη κατοικία έξι δωματίων με γκαράζ παραχωρήθηκε το 1987 στην Εθνική Φρουρά και χρησιμοποιείται ως κατοικία από τον εκάστοτε επιτελάρχη του ΓΕΕΦ.

Η ενημέρωση της Βουλής

Με απαντητική του επιστολή, ημερομηνίας 1/6/2023, ο υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης πληροφόρησε τη Βουλή, κατόπιν ερώτησης της βουλεύτριας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ότι οι νέες συμφωνίες μίσθωσης των κυβερνητικών κατοικιών προνοούν επιγραμματικά τα ακόλουθα:

Το δικαίωμα του ιδιοκτήτη, δηλαδή του κράτους να τερματίζει τη συμφωνία μίσθωσης έπειτα από προειδοποίηση ενός μηνός.

Το ετήσιο τέλος άδειας χρήσης - ενοίκιο.

Την ακριβή χρήση της κατοικίας.

Την υποχρέωση του μισθωτή να πληρώνει κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, τους φόρους, τα διάφορα τέλη και δασμούς.

Την υποχρέωση του μισθωτή να επιδιορθώνει τα υποστατικά τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με δική του δαπάνη και να τα διατηρεί σε καλή υγειονομική κατάσταση και σε καλή οικήσιμη κατάσταση από επισκευαστικής άποψης και άλλης, περιλαμβανομένων των οικοδομικών επισκευών, χρωματισμών και βλάβης συνεπεία φυσικής φθοράς.

Την υποχρέωση του ενοικιαστή να ασφαλίζει με δική του δαπάνη το υποστατικό έναντι καταστροφής ή βλάβης από πυρκαγιά στο όνομα και προς όφελος του κράτους, έναντι ποσού όχι μικρότερου των €100.000 σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία.

Την υποχρέωση του ενοικιαστή να μην υπενοικιάζει την κατοικία χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση γραπτής έγκρισης από το κράτος.

Την υποχρέωση του ενοικιαστή να μην χρησιμοποιεί την κατοικία για οποιαδήποτε άλλη εργασία, επάγγελμα, δραστηριότητα ή ασχολία πέρα από τη χρήση που καταγράφεται στη συμφωνία.

Την υποχρέωση του ενοικιαστή να μην προξενεί οποιεσδήποτε προσθήκες ή μετατροπές στην κατοικία χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση γραπτής άδειας από το κράτος.

Την υποχρέωση του ενοικιαστή να μην οδηγείται σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν οχληρία και ενόχληση στο κράτος ή στους ενοίκους των γειτονικών οικιών.

Το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη, στην προκειμένη περίπτωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, να εισέρχεται στην κατοικία αφού προηγηθεί σχετική συνεννόηση με τον ενοικιαστή για να εξακριβώνει κατά πόσον τηρούνται οι πρόνοιες της συμφωνίας.

Την υποχρέωση του κράτους να επιτρέπει στον ενοικιαστή να απολαμβάνει ειρηνικά και ανενόχλητα την κατοικία.

Την υποχρέωση του κράτους να επιδιορθώνει τις κατασκευαστικές ατέλειες λόγω βλάβης στο υποστατικό συνεπεία τυχαίας πυρκαγιάς, εχθρικής δράσης, σεισμού, θύελλας και πλημμύρας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά στους ισχυρισμούς των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά στους ισχυρισμούς των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά στους ισχυρισμούς των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα

Στη θάλασσα έχει φτάσει η λάσπη στη Λίμνη Ευβοίας – Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Βόλο
ΕΛΛΑΔΑ

Στη θάλασσα έχει φτάσει η λάσπη στη Λίμνη Ευβοίας – Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Βόλο

Στη θάλασσα έχει φτάσει η λάσπη στη Λίμνη Ευβοίας – Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Βόλο

Δεκατέσσερις οργανώσεις ζητούν μέτρα για τον πληθωρισμό - Ποια μέτρα προτείνουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκατέσσερις οργανώσεις ζητούν μέτρα για τον πληθωρισμό - Ποια μέτρα προτείνουν

Δεκατέσσερις οργανώσεις ζητούν μέτρα για τον πληθωρισμό - Ποια μέτρα προτείνουν

Πρώτη δημοσκόπηση με πρόεδρο Κασσελάκη: ΝΔ 39,1%, ΣΥΡΙΖΑ 17,3%
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη δημοσκόπηση με πρόεδρο Κασσελάκη: ΝΔ 39,1%, ΣΥΡΙΖΑ 17,3%

Πρώτη δημοσκόπηση με πρόεδρο Κασσελάκη: ΝΔ 39,1%, ΣΥΡΙΖΑ 17,3%

Ενώπιον του δικαστηρίου ο Μενέντεζ: Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολ.
ΚΟΣΜΟΣ

Ενώπιον του δικαστηρίου ο Μενέντεζ: Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολ.

Ενώπιον του δικαστηρίου ο Μενέντεζ: Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολ.