Ευρωβαρόμετρο: Το 58% των Κυπρίων ενημερώνονται από social media

Δημοσιεύθηκε 29.3.2023
Ευρωβαρόμετρο: Το 58% των Κυπρίων ενημερώνονται από social media
Τόσο οι Κύπριοι όσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως τα πράγματα οδεύουν προς λανθασμένη κατεύθυνση και στην ΕΕ.

Προβληματισμό μεταξύ των Κυπρίων για την πορεία της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει το πιο πρόσφατο τακτικό ευρωβαρόμετρο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη η Κομισιόν και το οποίο καλύπτει την περίοδο του χειμώνα 2022 - 2023.

Το 52% των Κυπρίων δεν είναι ικανοποιημένο με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους (41% στην ΕΕ) ενώ το 56% είναι ικανοποιημένο με τη δημοκρατία στην ΕΕ (56% στην ΕΕ).

Ξεχωρίζει ιδιαίτερα το εύρημα πως το 58% των Κυπρίων ερωτηθέντων λαμβάνουν ενημέρωση από τα κοινωνικά δίκτυα στο διαδίκτυο (πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ όπου ο μέσος όρος είναι 29%). Δηλώνουν επίσης πως συναντούν συχνά ειδήσεις ή πληροφορίες που πιστεύουν ότι διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα ή είναι ακόμα και ψευδείς (84% στην Κύπρο, 69% στην ΕΕ).

Όσον αφορά στο μέλλον, μόνο το 54% των Κυπρίων ερωτηθέντων δηλώνει αισιόδοξο (ίδιο ποσοστό με αυτό που καταγράφηκε στο ευρωβαρόμετρο της Άνοιξης 2022), ποσοστό που αποτελεί το τέταρτο χαμηλότερο στην ΕΕ όπου ο μέσος όρος είναι το 62%.

Συγκεκριμένα, το 58% των Κυπρίων εκτιμά πως γενικά τα πράγματα οδεύουν προς τη λανθασμένη κατεύθυνση στη χώρα τους (πτώση 3% από Άνοιξη 2022). Τόσο οι Κύπριοι όσο και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πιστεύουν επίσης πως τα πράγματα οδεύουν προς λανθασμένη κατεύθυνση και στην ΕΕ (54% στην Κύπρο, πτώση 4% έναντι 52% στην ΕΕ).

Αμφότεροι πιστεύουν, όμως, πως τα πράγματα οδεύουν προς τη σωστή κατεύθυνση στην προσωπική τους ζωή (68% στην Κύπρο, αύξηση 7%, 66% στην ΕΕ). Οι Κύπριοι γενικά είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους (80%, -2% από Άνοιξη 2022), όπως και οι Ευρωπαίοι (83%).

Οι Κύπριοι κρίνουν κακή την γενική κατάσταση στη χώρα τους (57%, μείωση 4% από Άνοιξη 2022, 58% στην ΕΕ), καθώς και τη σημερινή κατάσταση της εθνικής τους οικονομίας (61%, μείωση 7%, 63% στην ΕΕ). Θεωρούν καλή την κατάσταση της Ευρωπαϊκής οικονομίας (46%, αύξηση 7%, 40% στην ΕΕ). Αναμένουν όμως ότι τα πράγματα θα παραμείνουν ίδια τους επόμενους 12 μήνες.

Μεταξύ των θεσμών, οι Κύπριοι απάντησαν πως μάλλον εμπιστεύονται τον τομέα της υγείας και το εθνικό ιατρικό προσωπικό (71% στην Κύπρο, 76% στην ΕΕ), τον στρατό (69%, 71% αντίστοιχα), τις περιφερειακές ή τοπικές δημόσιες αρχές (52%, 56%) και τη δικαιοσύνη και το νομικό σύστημα της χώρας (48%, 54%).

Στον αντίποδα, απάντησαν πως μάλλον δεν εμπιστεύονται τα πολιτικά κόμματα (83% στην Κύπρο, 75% στην ΕΕ), το ΝΑΤΟ (68%, 39% αντίστοιχα), τη Βουλή (67%, 61%) και σε ισοψηφία τα ΜΜΕ (65%, 58%) και την εθνική κυβέρνηση (65%, 63%).

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο με δείγμα 504 ατόμων στις περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, από τις 12 Φεβρουαρίου μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου.

Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από Ρωσική εισβολή

Σε σχέση με την απάντηση της ΕΕ στη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 45% δήλωσε ικανοποιημένο (56% στην ΕΕ) και το 48% μη ικανοποιημένο (38% στην ΕΕ). Όσον αφορά την απάντηση της κυβέρνησής τους στη Ρωσική εισβολή, το 47% δήλωσε ικανοποιημένο (55% κατά μέσο όρο στην ΕΕ) και το 48% μη ικανοποιημένο (40% στην ΕΕ).

Όσον αφορά τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 90% στην Κύπρο θεωρεί πως έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους ίδιους προσωπικά και το 97% πως έχει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις για τη χώρα (63% και 86% αντίστοιχα στο μέσο όρο της ΕΕ).

Πάντως σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων στην Κύπρο (72%) θεωρεί πως η Ρωσική εισβολή αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της ΕΕ, αρκετά κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (81%).

Η πλειονότητα των Κυπρίων ερωτηθέντων πιστεύει πως πρέπει να αυξηθούν οι αμυντικές συνεργασίες στην ΕΕ, καθώς και η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημαντικότερα ζητήματα η μετανάστευση, πληθωρισμός, οικονομία

Σε ερώτηση ποια θέματα θεωρούν ως τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει η Κύπρος, η πιο δημοφιλής απάντηση ήταν η μετανάστευση (52%, 9% στην ΕΕ), η άνοδος των τιμών, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης (46%, 53% στην ΕΕ), καθώς και η οικονομική κατάσταση της χώρας (32%, 19% στην ΕΕ).

Οι Κύπριοι ερωτηθέντες θεώρησαν πως τα τρία αυτά ζητήματα είναι τα σημαντικότερα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με το 48% να επιλέγει τη μετανάστευση (17% κατά μέσο όρο στην ΕΕ), το 30% να επιλέγει την άνοδο των τιμών (32% στην ΕΕ) και το 30% την οικονομική κατάσταση της χώρας (18% στην ΕΕ).

Η σειρά αντιστρέφεται στην ερώτηση για το ποια είναι τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν προσωπικά, καθώς το 58% απάντησε την άνοδο των τιμών (62% όπου επίσης είναι η πιο δημοφιλής απάντηση - ήταν επίσης η πρώτη απάντηση σε επίπεδο ΕΕ για το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα και η Ευρώπη), το 19% απάντησε τη μετανάστευση (3% στην ΕΕ) και το 18% επέλεξε την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους (15% στην ΕΕ).

Όσον αφορά πάντως την ικανοποίησή τους από τη ζωή την οποία ζουν, ένα 80% των ερωτηθέντων στην Κύπρο (83%) στον μέσο όρο της ΕΕ απάντησαν γενικά πολύ ή αρκετά ικανοποιημένοι. Ενδεικτικά, το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων σε αυτή την ερώτηση καταγράφηκε στην Δανία (98%) και τη Σουηδία (97%) και το χαμηλότερο στην Ρουμανία (58%) και την Ελλάδα (61%).

Εικόνα της ΕΕ και των πολιτικών της

Σε ερώτηση για το ποια εικόνα έχουν για την ΕΕ, οι Κύπριοι ερωτηθέντες απάντησαν πως έχουν θετική εικόνα κατά 42% (45% στην ΕΕ), και ουδέτερη κατά 37% (36% στην ΕΕ).

Ερωτηθέντες ποιο θεωρούν πως είναι το θετικότερο αποτέλεσμα της ΕΕ, το 58% στην Κύπρο (52% στην ΕΕ) επέλεξαν την ελεύθερη διακίνηση προσώπων αγαθών και υπηρεσιών, το 49% (46%) επέλεξαν την ειρήνη μεταξύ των κρατών μελών και το 32% (19%) επέλεξε τα εκπαιδευτικά προγράμματα ανταλλαγής όπως το Erasmus.

Ωστόσο μόλις το 33% (60% κατά μέσο όρο) θεωρεί πως τα συμφέροντα της χώρας λαμβάνονται υπόψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και η πλειοψηφία θεωρεί πως δεν λαμβάνονται αρκετά υπόψη (64%, 34% στην ΕΕ). Το 68% στην Κύπρο (53% στην ΕΕ) θεωρεί πως η φωνή τους δεν μετρά στην ΕΕ.

Πάντως παρά τα πιο πάνω στοιχεία, το 59% στην Κύπρο δεν θεωρεί πως η χώρα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το μέλλον καλύτερα εκτός της ΕΕ (65% κατά μέσο όρο στην ΕΕ). Το 79% των Κυπρίων αισθάνεται πολίτης της ΕΕ (74% στην ΕΕ), αλλά μόνο το 59% αισθάνεται συνδεδεμένο με την ΕΕ (61% στην ΕΕ).

Σε σχέση με την απάντηση της ΕΕ στην πανδημία της COVID-19, το 68% των Κυπρίων ερωτηθέντων ανέφερε πως εμπιστεύεται την ΕΕ για τη λήψη σωστών αποφάσεων στο μέλλον, λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο στην ΕΕ (63%).

Τέλος, οι Κύπριοι, με μικρές διακυμάνσεις σε σχέση με πέρυσι, συνεχίζουν να θεωρούν πως δεν είναι καλά πληροφορημένοι για Ευρωπαϊκά θέματα, ενώ σε μεγάλο ποσοστό δεν εμπιστεύονται τα ΜΜΕ και τους θεσμούς.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
CarVal και Caius ψάχνουν να πωλήσουν το 15% της Τράπεζας Κύπρου - Τι αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

CarVal και Caius ψάχνουν να πωλήσουν το 15% της Τράπεζας Κύπρου - Τι αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg

CarVal και Caius ψάχνουν να πωλήσουν το 15% της Τράπεζας Κύπρου - Τι αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg

«Κουμπί πανικού»: Πρόταση νόμου για θεσμοθέτηση της ψηφιακής εφαρμογής και στην Κύπρο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κουμπί πανικού»: Πρόταση νόμου για θεσμοθέτηση της ψηφιακής εφαρμογής και στην Κύπρο

«Κουμπί πανικού»: Πρόταση νόμου για θεσμοθέτηση της ψηφιακής εφαρμογής και στην Κύπρο

Μενέλαος Μενελάου (διαπραγματευτής ε/κ πλευράς): Με ελπίδα και όχι φόβο να στηρίξουμε μια πρόταση στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μενέλαος Μενελάου (διαπραγματευτής ε/κ πλευράς): Με ελπίδα και όχι φόβο να στηρίξουμε μια πρόταση στο Κυπριακό

Μενέλαος Μενελάου (διαπραγματευτής ε/κ πλευράς): Με ελπίδα και όχι φόβο να στηρίξουμε μια πρόταση στο Κυπριακό

Ανατροπές στην Ευρωβουλή: Τρίτη δύναμη με 83 βουλευτές η ομάδα των Ευρωσκεπτικιστών ECR – Ανάμεσά τους η ανιψιά της Λεπέν
ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπές στην Ευρωβουλή: Τρίτη δύναμη με 83 βουλευτές η ομάδα των Ευρωσκεπτικιστών ECR – Ανάμεσά τους η ανιψιά της Λεπέν

Ανατροπές στην Ευρωβουλή: Τρίτη δύναμη με 83 βουλευτές η ομάδα των Ευρωσκεπτικιστών ECR – Ανάμεσά τους η ανιψιά της Λεπέν

Σχολεία Φανερωμένης: Διασπάθιση δημοσίου χρήματος με τη μεταστέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, καταγγέλλει ομάδα πολιτών
ΚΥΠΡΟΣ

Σχολεία Φανερωμένης: Διασπάθιση δημοσίου χρήματος με τη μεταστέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, καταγγέλλει ομάδα πολιτών

Σχολεία Φανερωμένης: Διασπάθιση δημοσίου χρήματος με τη μεταστέγαση του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, καταγγέλλει ομάδα πολιτών