Στόχος η βελτίωση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, είπε ο ΥΠΑΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δημοσιεύθηκε 24.2.2023
Στόχος η βελτίωση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, είπε ο ΥΠΑΝ
Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι οι τρεις πιο πάνω έρευνες στο πλαίσιο του έργου της ΔΑΕ, θα παρέχουν αυτή την πληροφόρηση σε διάφορους φορείς σε διαχρονική βάση.

Στόχος είναι η βελτίωση της διασύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας, είπε ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Πρόδρομος Προδρόμου, στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου που δόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή. Στη διάσκεψη ανακοινώθηκε η έναρξη της υλοποίησης του ερευνητικού έργου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) «Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών» (“Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”).

Ο κ. Προδρόμου εξήγησε ότι το εν λόγω έργο, το οποίο αποτελεί μέρος της πρότασης της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποσκοπεί για πρώτη φορά στη δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Κύπρο, και παράλληλα στον σχεδιασμό και διενέργεια Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών (Employers’ Skill Survey) σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, χρηματοδοτείται η συμμετοχή της Κύπρου στην ευρωπαϊκή έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων (Eurograduate), με σκοπό τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση την επαγγελματική και κοινωνική πορεία των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ακόμη, σημείωσε ότι η υλοποίηση του έργου έχει αναληφθεί από την PWC Cyprus ύστερα από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού στο ηλεκτρονικό σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

"Το συγκεκριμένο έργο σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκριθεί στις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο διάφορων ευρωπαϊκών εκθέσεων πολιτικής για την Κύπρο σχετικά με την ύπαρξη αναντιστοιχιών σε δεξιότητες και προσόντα ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας", εξήγησε ο ΥΠΑΝ. Μέχρι σήμερα, υπέδειξε, δεν υπάρχει πληροφόρηση σε εθνικό επίπεδο για τα είδη των αναντιστοιχιών που υπάρχουν ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας και το μέγεθος του κάθε είδους.

Ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι οι τρεις πιο πάνω έρευνες στο πλαίσιο του έργου της ΔΑΕ, θα παρέχουν αυτή την πληροφόρηση σε διάφορους φορείς σε διαχρονική βάση. "Επιπρόσθετα, θα παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα, με την επαγγελματική και κοινωνική πορεία των αποφοίτων μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση, το ποσοστό απασχολησιμότητας των αποφοίτων κ.ά.", τόνισε.

Απώτερος στόχος των τριών ερευνών, εξήγησε ο Υπουργός, είναι η βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, όπως είπε, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης θα προχωρήσουν σε αναθεώρηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και στον σχεδιασμό και παροχή επαγγελματικών επιμορφώσεων προς τους/τις εκπαιδευτικούς στη βάση των αποτελεσμάτων των τριών ερευνών. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν νέα Προγράμματα Σπουδών καθώς και πιο ευέλικτες μορφές Προγραμμάτων όπως π.χ. μικροδιαπιστευτήρια (micro-credentials). Θα είναι επίσης σε θέση να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο και την υλοποίηση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι/ες να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας, σημείωσε ο κ. Προδρόμου.

"Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θα έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να προχωρήσουν στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων διά βίου μάθησης που αφορούν στην επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling)", υπογράμμισε.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι τρεις έρευνες θα έχουν πολλαπλά οφέλη για όλη την κοινωνία: οι εργοδότες θα απολαμβάνουν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας έχοντας εργαζομένους με τις κατάλληλες δεξιότητες, οι μαθητές/μαθήτριες και οι φοιτητές/φοιτήτριες θα λαμβάνουν στοχευμένη συμβουλευτική και επαγγελματική καθοδήγηση στη βάση δεδομένων, καλύτερη πρόβλεψη αναγκών της αγοράς εργασίας και προορατική προσέγγιση από τους φορείς χάραξης πολιτικής.

Την παρούσα περίοδο γίνεται η συλλογή των δεδομένων από απόφοιτους και απόφοιτες όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου, ανέφερε ο ΥΠΑΝ, διευκρινίζοντας ότι η συλλογή δεδομένων αφορά σε άτομα που αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 ή το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021 και απέκτησαν Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Πτυχίο ή Μάστερ.

Ακόμη, κάλεσε όλους/ες τους απόφοιτους και τις απόφοιτες των εν λόγω ακαδημαϊκών ετών, να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (https://www.cygradtracking.com/) χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σύνδεσμο που τους έχει αποσταλεί με email ή sms από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν.

Ο κ. Προδρόμου σημείωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα από την Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτέμβριο του 2023 μέσω της διαδραστικής Πλατφόρμας, η οποία θα κατασκευαστεί ειδικά για τους σκοπούς του εν λόγω έργου αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου. Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών αναμένεται να ξεκινήσει σε μεταγενέστερο στάδιο μέσα στο 2023.

Επιπλέον, ο Υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το Υπουργείο Παιδείας έχει συμπεριλάβει μεταρρυθμιστικές πολιτικές και σχέδια, όπως την προσπάθεια επέκτασης της Προδημοτικής, τον ψηφιακό εξοπλισμό των σχολείων, των μαθητών και μαθητριών, την πράσινη μετάβαση μέσω του σχεδίου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία, τη δημιουργία δύο σύγχρονων Τεχνικών Σχολών και ένα φιλόδοξο σχέδιο για την καλύτερη προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στους 44 βαθμούς αύριο ο υδράργυρος: Πορτοκαλί προειδοποίηση και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές
ΚΥΠΡΟΣ

Στους 44 βαθμούς αύριο ο υδράργυρος: Πορτοκαλί προειδοποίηση και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Στους 44 βαθμούς αύριο ο υδράργυρος: Πορτοκαλί προειδοποίηση και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές

Τεχνολογικό Πάρκο: Το Ανώτατο παραμέρισε απόφαση ακύρωσης ανάκλησης απαλλοτρίωσης γης στο Πεντάκωμο
ΚΥΠΡΟΣ

Τεχνολογικό Πάρκο: Το Ανώτατο παραμέρισε απόφαση ακύρωσης ανάκλησης απαλλοτρίωσης γης στο Πεντάκωμο

Τεχνολογικό Πάρκο: Το Ανώτατο παραμέρισε απόφαση ακύρωσης ανάκλησης απαλλοτρίωσης γης στο Πεντάκωμο

Αίτημα Εισαγγελέα για παύση Ελεγκτή: Υπόθεση Γιαννάκη, πολιτογραφήσεις και μαρίνα Αγίας Νάπας στο επίκεντρο της σημερινής δικάσιμου
ΚΥΠΡΟΣ

Αίτημα Εισαγγελέα για παύση Ελεγκτή: Υπόθεση Γιαννάκη, πολιτογραφήσεις και μαρίνα Αγίας Νάπας στο επίκεντρο της σημερινής δικάσιμου

Αίτημα Εισαγγελέα για παύση Ελεγκτή: Υπόθεση Γιαννάκη, πολιτογραφήσεις και μαρίνα Αγίας Νάπας στο επίκεντρο της σημερινής δικάσιμου

Πρώτος υφυπουργός Μετανάστευσης ο Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης - Διορίζεται εντός των ημερών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτος υφυπουργός Μετανάστευσης ο Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης - Διορίζεται εντός των ημερών

Πρώτος υφυπουργός Μετανάστευσης ο Δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης - Διορίζεται εντός των ημερών

Μετεκλογικές αναταράξεις στο ΔΗΚΟ: Αποχωρεί ο Μαρτή - υποψήφιος για την δημαρχία Αγίας Νάπας - Ποιους καταγγέλλει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετεκλογικές αναταράξεις στο ΔΗΚΟ: Αποχωρεί ο Μαρτή - υποψήφιος για την δημαρχία Αγίας Νάπας - Ποιους καταγγέλλει

Μετεκλογικές αναταράξεις στο ΔΗΚΟ: Αποχωρεί ο Μαρτή - υποψήφιος για την δημαρχία Αγίας Νάπας - Ποιους καταγγέλλει