Με αριθμούς απαντά το Υπουργείο Παιδείας στους οργανωμένους γονείς για τα τετράμηνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 15.2.2023
Με αριθμούς απαντά το Υπουργείο Παιδείας στους οργανωμένους γονείς για τα τετράμηνα
Ζητούν ακύρωση των εξετάσεων τετραμήνου οι οργανωμένοι γονείς

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες που έχουν εκδηλωθεί δημόσια για τα αποτελέσματα των μαθητών/τριών στη γραπτή αξιολόγηση του πρώτου τετραμήνου, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) κοινοποιεί τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη παραστάσεις και ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από την Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης από τις πρώτες μέρες των εξετάσεων και προτού καν γίνει διόρθωση και υπάρξουν αποτελέσματα, το Υπουργείο ανέλαβε, όπως ενημερώθηκε και ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην όλη διαδικασία. Συγκεκριμένα, έγινε αποτίμηση των εξεταστικών δοκιμίων και στη συνέχεια ενδελεχής μελέτη των αποτελεσμάτων. Με το ζήτημα αυτό ασχολήθηκαν οι αρμόδιοι επιθεωρητές, οι σύμβουλοι τους και το Γραφείο Προγραμματισμού. Ενώ έγινε επιστημονική επεξεργασία και εξέταση των αποτελεσμάτων από ειδικούς, Μαθηματικούς και Στατιστικολόγους.

Μέσα από αυτή τη διερεύνηση και εξακρίβωση δεν επιβεβαιώθηκαν οι ισχυρισμοί ότι συνέβαινε κάτι το ασυνήθιστο ή ότι παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.

Τα αποτελέσματα, από όποια πλευρά και να τα δει κανείς, δεν δικαιολογούν ισχυρισμούς που προβάλλονται δημοσίως. Ιδιαίτερα μάλιστα τα αποτελέσματα των γραπτών αξιολογήσεων στα γυμνάσια φαίνεται να είναι καλύτερα του αναμενόμενου.

Όσον αφορά στην εξέταση Μαθηματικών Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου, για την οποία η Συνομοσπονδία είχε εγείρει θέμα, η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι:

- Ο μέσος όρος της βαθμολογίας είναι πρακτικά ίδιος όπως πέρσι (9,5/20 έναντι 9,6/20) και συγκρίνεται ευνοϊκά με τις τελευταίες συγκρίσιμες Παγκύπριες Εξετάσεις (8,3/20).

- Η κατανομή των βαθμολογιών, ακολουθεί μια καμπύλη σχεδόν ίδια με την περσινή –που προσεγγίζει σε κάποιο βαθμό την ομαλή κατανομή (όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση που επισυνάπτεται).

- Το ποσοστό μαθητών/τριών που είχαν βαθμολογία πάνω από τη «βάση», δηλαδή 10/20 μέχρι 20/20 είναι φέτος μεγαλύτερο από ό,τι πέρσι (48,5% σε σύγκριση με 46,8%). Συγκρίνεται ευνοϊκά και με τα αποτελέσματα των τελευταίων Παγκύπριων Εξετάσεων. Συναφώς, σχετικά χαμηλότερο είναι το ποσοστό εκείνων που είχαν φέτος βαθμολογία κάτω από τη «βάση».

- Ενώ και το ποσοστό μαθητών/τριών με κορυφαίες επιδόσεις, 18-20/20 είναι περίπου ίδιο στη φετινή και στην περσινή εξέταση, γύρω στο 8%.

Επομένως, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός ότι το εξεταστικό δοκίμιο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο ή ότι οι μαθητές/μαθήτριες είχαν χαμηλότερες επιδόσεις.

Η Συνομοσπονδία Γονέων έχει μάλιστα προ ημερών ενημερωθεί και γραπτώς για το θέμα αυτό, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι στη βάση των αποτελεσμάτων που έχουν καταγραφεί δεν δικαιολογείται συζήτηση για οποιαδήποτε ενέργεια.

Σημειώνεται ότι ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σχετικά με τις επιδόσεις των τελειόφοιτων στα Νέα Ελληνικά, οι οποίες, όπως φαίνεται και στα στοιχεία που επισυνάπτονται σε Πίνακα, είναι βελτιωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Ανάλογες και συγκρίσιμες με προηγούμενα έτη είναι και οι επιδόσεις που καταγράφονται στις άλλες τάξεις του Λυκείου.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι αρκετά καλά κρίνονται και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στα Γυμνάσια, στα οποία δόθηκε επίσης ιδιαίτερη σημασία, αφού ήταν η πρώτη φορά που οι μαθητές/μαθήτριες εκείνων των ηλικιών είχαν την εμπειρία κεντρικής γραπτής αξιολόγησης (τα οποία επίσης καταγράφονται σε γενικές γραμμές στον επισυναπτόμενο Πίνακα).

Συγκεκριμένα, στην Α’ Γυμνασίου 70% των μαθητών/τριών είχαν βαθμολογία πάνω από 10/20 στα Νέα Ελληνικά, ενώ 28% αξιολογήθηκαν με 15-20/20. Στα Μαθηματικά 58,5% είχαν βαθμολογία πάνω από 10/20 και 29,5% βαθμολογήθηκαν με 15-20/20. Στην Ιστορία, με μέση βαθμολογία 13,8/20, ποσοστό 83% είχε αξιολόγηση πάνω από 10/20, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα καταγράφηκαν στη Βιολογία, με 80% με βαθμολογία πάνω από 10/20 και 54% μεταξύ 15 και 20/20.

Στη Β’ Γυμνασίου ποσοστό 54% είχαν στα Μαθηματικά βαθμολογία πάνω από 10/20 και 28% είχαν 15-20/20, ενώ στα Ελληνικά 70% βαθμολογήθηκαν πάνω από 10/20 και 35% είχαν βαθμούς 15-20/20. Αντίστοιχα, στη Γ’ Γυμνασίου 59% είχαν στα Νέα Ελληνικά βαθμολογία πάνω από 10/20 και 29% μεταξύ 15 και 20/20, ενώ στα Μαθηματικά αντίστοιχες επιδόσεις είχαν 46% και 19%.

Αυτές όμως οι ικανοποιητικές επιδόσεις που καταγράφονται στο Γυμνάσιο επιβεβαιώνουν την ανάγκη να υπάρχει αξιολόγηση και αποτίμηση, ακριβώς για περιπτώσεις όπου τυχόν θα εντοπίζονται ελλείψεις ή αδυναμίες που πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης. Η αξιόπιστη και συγκροτημένη αξιολόγηση είναι επωφελής τόσο για ένα έκαστο των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών που διαπιστώνουν τα αποτελέσματα της διδασκαλίας, όσο και συνολικά για κάθε σχολείο και για το Υπουργείο.

Τα ίδια τα στοιχεία δεν δικαιολογούν τις ιδιαίτερες διαμαρτυρίες ούτε και προκύπτει ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα ως προς την αξιοπιστία των αξιολογήσεων του Α’ τετραμήνου και βεβαίως με κανένα τρόπο δεν μπορεί να προκύπτει ζήτημα «ακύρωσης», όπως ακούγεται.

Η προσπάθεια κάποιων να απαξιώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία με διάφορους τρόπους δραστηριοποιείται το σύνολο των εκπαιδευτικών, είτε ως διδάσκοντες είτε ως θεματοθέτες και διορθωτές, είτε ως σύμβουλοι και επιθεωρητές, ισοδυναμεί με την απαξίωση συνολικά του σχολείου. Όταν κάποιοι αμφισβητούν την εργασία των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου ως προς την αξιολόγηση, αντιλαμβάνονται ότι ταυτόχρονα αμφισβητούν και τη διδασκαλία που γίνεται από αυτούς τους ίδιους;

Ειδικά οι γονείς είναι οι πρώτοι που θα έπρεπε να ζητούν στα σχολεία τα παιδιά τους να διδάσκονται όσο το δυνατόν περισσότερο και να υπάρχουν αξιόπιστες διαδικασίες αξιολόγησης για να μπορεί να διαπιστώνεται ότι επιτυγχάνονται οι δείκτες επάρκειας/ επιτυχίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τίποτα δεν τεκμηριώνει ότι η λογική του αόριστου επαναλαμβανόμενου αιτήματος για «μείωση της ύλης» και για κατάργηση των εξετάσεων θα αποβεί προς όφελος της εκπαίδευσης και των παιδιών.

Επισυνάπτεται συγκεντρωτικός Πίνακας με αποτελέσματα, όσο και η σχετική Γραφική Παράσταση με την κατανομή των επιδόσεων στα Μαθηματικά Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Θωρακίζουν κρίσιμες υποδομές της ΚΔ - Αναβαθμίζεται σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θωρακίζουν κρίσιμες υποδομές της ΚΔ - Αναβαθμίζεται σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας

Θωρακίζουν κρίσιμες υποδομές της ΚΔ - Αναβαθμίζεται σημαντικά το επίπεδο ασφάλειας

Υπό κάλυψη αστυνομικοί για παράνομους αγώνες ταχύτητας - Αποκαλυπτική επιστολή Χαρτσιώτη στη Βουλή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπό κάλυψη αστυνομικοί για παράνομους αγώνες ταχύτητας - Αποκαλυπτική επιστολή Χαρτσιώτη στη Βουλή

Υπό κάλυψη αστυνομικοί για παράνομους αγώνες ταχύτητας - Αποκαλυπτική επιστολή Χαρτσιώτη στη Βουλή

Ρωσία: Πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγές
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγές

Ρωσία: Πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγές

Μελέτη της ΟΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυπριακών επιχειρήσεων - Τα εμπόδια που εντοπίζονται
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελέτη της ΟΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυπριακών επιχειρήσεων - Τα εμπόδια που εντοπίζονται

Μελέτη της ΟΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυπριακών επιχειρήσεων - Τα εμπόδια που εντοπίζονται

Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο του ΣΕΥ της ΕΕ με συμμετοχή Κόμπου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο του ΣΕΥ της ΕΕ με συμμετοχή Κόμπου

Μέση Ανατολή και Ουκρανία στο επίκεντρο του ΣΕΥ της ΕΕ με συμμετοχή Κόμπου