Κόβουν-ράβουν τον κρατικό προϋπολογισμό - 110 τροπολογίες από κόμματα για αποκοπή και έλεγχο κονδυλίων του 2023

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 7.12.2022
Κόβουν-ράβουν τον κρατικό προϋπολογισμό - 110 τροπολογίες από κόμματα για αποκοπή και έλεγχο κονδυλίων του 2023
Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023 θα τεθεί προς ψήφιση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής στην αυριανή τελευταία συνεδρία του Σώματος

Συνολικά 110 τροπολογίες κατατέθηκαν από τα κόμματα σε σχέση με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023, ο οποίος, αναμένεται να ψηφιστεί αύριο κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής. Οι τροπολογίες στοχεύουν κυρίως στη δέσμευση κονδυλίων με σκοπό την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς τίθεται ως προϋπόθεση για αποδέσμευσή τους και χρήση τους από την εκτελεστική εξουσία η εκ των προτέρων ενημέρωση και εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της Βουλής.

Ειδικότερα, οι σημαντικότερες τροπολογίες έχουν ως εξής:

1 Τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Αποκρατικοποιήσεις: Αποκοπή δαπανών σε σχέση με την αποκρατικοποίηση/ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και κρατικών επιχειρήσεων. Από την αποκοπή εξαιρούνται οι δαπάνες που αφορούν την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, την ανάπτυξη της περιοχής Τροόδους, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Ταμείο Αλληλεγγύης.

Έλεγχοι σφαγείων από ιδιώτες - €3,2 εκατ. Δέσμευση των κονδυλίων ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την ανάθεση σε ιδιώτη όλων των απαιτούμενων ελέγχων στα σφαγεία να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται πρώτα η γραπτή συγκατάθεση της Βουλής.

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων - €5 εκατ. Ένθεση σημείωσης στον κρατικό προυπολογισμό για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Βουλή για το μέρος των δαπανών που αφορά τη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων και Ζωικών Υποπροϊόντων στην περιοχή Ορούντας.

Παροχές στέγασης και κοινωνικής πρόνοιας από Υπ. Εσωτερικών - €45 εκατ. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Βουλή για τις εν λόγω δαπάνες που αφορούν στεγαστικά σχέδια και οικονομική βοήθεια για εκτοπισθέντες και κατοίκους ορεινών περιοχών.

2 Τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Παροχές κοινωνικής πρόνοιας από Υπ. Οικονομικών - €45,6 εκατ. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Βουλή για τις δαπάνες που αφορούν κατά χάριν χορηγίες με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, χρηματοδότηση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης και Σχέδιο Εστία/Οικία/Ενοίκιο Έναντι Δόσης.

«Κουρεμένα» ταμεία συντάξεων - €8,5 εκατ. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Βουλή για τις εν λόγω δαπάνες που αφορούν πιστώσεις για το σχέδιο αυξημένης αναπλήρωσης της απώλειας των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των μελών των ταμείων προνοίας και συντάξεων, οι καταθέσεις των οποίων απομειώθηκαν.

3 Τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Προσλήψεις στη Συμφωνική Ορχήστρα - €3 εκατ. Δέσμευση για το μέρος των κονδυλίων που αφορούν την προκήρυξη και πλήρωση διευθυντικών θέσεων στο Ίδρυμα της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται η Βουλή και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεσή της.

Διαγραφή φορολογικών υποχρεώσεων - €400.000. Δέσμευση των κονδυλίων που αφορούν χορηγίες έναντι διαγραφών φορολογικών υποχρεώσεων τρίτων ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε διαγραφή να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της Βουλής.

4 Τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Αγορά γης και κτηρίων. Προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Βουλής.

Ιδιωτική ασφάλεια στα δικαστήρια - €7,6 εκατ. Προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά τον έλεγχο προσώπων, αποσκευών και αντικειμένων στους χώρους των δικαστηρίων παγκύπρια από ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η συγκατάθεση της Βουλής.

Έργα υποδομής για φυσικό αέριο - €41 εκατ. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται ανά εξάμηνο και γραπτώς η Βουλή για το μέρος των δαπανών που προορίζονται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών στην περιοχή Βασιλικού για έλευση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

5 Τροπολογία ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Εκστρατείες Διαφώτισης για το Κυπριακό - €300.000. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Βουλή για τις γενόμενες δαπάνες.

6 Τροπολογία ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ:

Στρατηγικός επενδυτής στην κρατική έκθεση - €1,7 εκατ. Δέσμευση των κονδυλίων ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη για το μέρος που αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαδικασίας εξεύρεσης ενδιαφερόμενων επενδυτών για την αξιοποίηση της κρατικής έκθεσης να ενημερώνεται η Βουλή και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεσή της.

7 Τροπολογία ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες: Οριζόντια αποκοπή κατά 10% των κονδυλίων που προορίζονται για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς κ.α.

Μπλόκο στην επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας - €12,5 εκατ. Αποκοπή οποιουδήποτε κονδυλίου που αφορά τον δρόμο πρωταρχικής σημασίας από το Δάσος Αθαλάσσας (ΑΤΙ) μέχρι τον κυκλικό κόμβο παρά το ΣΟΠΑΖ. Το έργο αφορά τη νότια επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας στην Αγλαντζιά και τμήμα από τη λεωφόρο ΡΙΚ μέχρι την οδό Φυτωρίου στην Αγλαντζιά.

8 Τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΕΔΕΚ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Επαρχιακά καταφύγια ζώων - €500.000. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς και ανά εξάμηνο η Βουλή για τις γενόμενες δαπάνες σε σχέση με τη χορηγία στήριξης των Τοπικών Αρχών για ίδρυση πέντε επαρχιακών καταφυγίων ζώων.

Επιδότηση επιτοκίου - €30 εκατ. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά τρίμηνο η Βουλή για τις γενόμενες δαπάνες από το Γενικό Λογιστήριο που αφορούν την επιδότηση επιτοκίου μέχρι 1,5% για στεγαστικά δάνεια και μέχρι 3,5% για επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία, θα συναφθούν με βάση ειδικά σχέδια που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.

9 Τροπολογία ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΔΗΠΑ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Ακάμας: Δέσμευση των κονδυλίων που προορίζονται για το σχέδιο ανάπτυξης του δασικού πάρκου Ακάμα και για τη διαχείριση του δάσους του Ακάμα ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Βουλής.

10 Τροπολογίες ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ:

Eιδικά ταμεία αντί Γρίβας Διγενής: Τα τρία κόμματα τροποποίησαν τις δύο τροπολογίες που αρχικά κατέθεσαν και με τις οποίες ζητούσαν τη δέσμευση όλων των κονδυλίων που προορίζονται για το ίδρυμα Γεώργιου Γρίβα Διγενή όπως και για μνημόσυνα, εκδόσεις κ.ά. και με νέες τροπολογίες ζητούν γενικά και αόριστα τη δέσμευση των ειδικών ταμείων του Υφυπουργείου Πολιτισμού στα οποία περιλαμβάνονται και τα κονδύλια για το ίδρυμα Γρίβα Διγενή.

11Τροπολογίες ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ:

Ενοίκια: Δέσμευση των κονδυλίων με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2023 ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Βουλής. Εξαιρούνται τα ενοίκια που καταβάλλονται από το Υπουργείο Εξωτερικών για πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές.

Κίνητρα για κινηματογραφικές παραγωγές - €5 εκατ. Δέσμευση των κονδυλίων που προορίζονται να καλύψουν το σχέδιο προώθησης οπτικοακουστικής βιομηχανίας ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Βουλής. Σκοπός του σχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η ενθάρρυνση νέων τομέων οικονομικής δραστηριότητας μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών.

Επενδυτικό Ταμείο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις - €12,5 εκατ. Δέσμευση των κονδυλίων που προορίζονται για τη λειτουργία του ταμείου ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Βουλής. Στόχος του ταμείου είναι η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το κράτος θα συμμετάσχει στο ταμείο με €30 εκατ.

Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές - €85 εκατ. Ένθεση σημείωσης για να ενημερώνεται γραπτώς ανά εξάμηνο η Βουλή για το μέρος των γενόμενων δαπανών που αφορά τις Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές.

12 Κοινή τροπολογία ΑΚΕΛ με ΕΛΑΜ:

Αγγλική Σχολή - €342.000. Δέσμευση των κονδυλίων που αφορούν την ετήσια κρατική χορηγία προς την Αγγλική Σχολή ώστε προτού διενεργηθεί οποιαδήποτε δαπάνη να ενημερώνεται και να εξασφαλίζεται η γραπτή συγκατάθεση της Βουλής.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ
ΚΥΠΡΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος
ΚΥΠΡΟΣ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»
ΚΥΠΡΟΣ

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ