Αλλάζουν τον νόμο για να αντιμετωπίσουν τις κομπίνες με χτυπημένα πολυτελή οχήματα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 7.12.2022
Αλλάζουν τον νόμο για να αντιμετωπίσουν τις κομπίνες με χτυπημένα πολυτελή οχήματα
Με την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, οι πολίτες θα γνωρίζουν τι μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αγοράζουν. Οι ζημιές που υπέστησαν τα οχήματα στο παρελθόν θα αναγράφονται στους τίτλους ιδιοκτησίας

Ενώπιον της σημερινής συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να τεθεί για έγκριση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που στόχο έχει να αντιμετωπίσει τις κομπίνες που γίνονται με χτυπημένα πολυτελή οχήματα. Επιτήδειοι εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αγοράσουν «κυπριακά» μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πολυτελείας χωρίς να γνωρίζουν ότι έτυχαν εκτεταμένων επισκευών μετά από τροχαίες συγκρούσεις. Το κέρδος είναι τεράστιο για τους επιτήδειους που αγοράζουν και επιδιορθώνουν οχήματα πολυτελείας τα οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες τα θεωρούν πλήρως κατεστραμμένα - total lost.

Με την τροποποίηση της νομοθεσίας θα είναι υποχρεωμένες οι ασφαλιστικές εταιρείες όπως και οι εκτιμητές και οι μηχανικοί να δηλώνουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών τα οχήματα που ενεπλάκησαν σε τροχαίες συγκρούσεις ή που υπέστησαν ζημιές από πλημμύρα, χαλαζοθύελλα, φωτιά ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν. Θα καταγράφεται σε βάση δεδομένων του ΤΟΜ το ιστορικό του οχήματος, το είδος και το μέγεθος του χτυπήματος και θα καταχωρίζονται ακόμη και φωτογραφίες από το συμβάν. Την ίδια υποχρέωση θα υπέχουν και οι εκτιμητές ζημιών. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες-καταναλωτές θα ενημερώνονται μέσω του ΤΟΜ για την κατάσταση του μεταχειρισμένου οχήματος που προτίθενται να αγοράσουν και παράλληλα, τα οχήματα αυτά, μετά την αποκατάσταση των ζημιών, θα περνούν υποχρεωτικά από τεχνικό έλεγχο για να διαπιστώνεται κατά πόσο προκύπτει θέμα οδικής ασφάλειας. Με την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου εκτιμάται ότι, θα αντιμετωπιστούν οι κομπίνες που στήνονται σήμερα με τα χτυπημένα οχήματα που κρίνονται μετά από τροχαία ως πλήρως κατεστραμμένα - total lost και στη συνέχεια, αφού επιδιορθωθούν επιστρέφουν στην αγορά και πωλούνται σε ανυποψίαστους πολίτες που αγνοούν την πραγματική κατάσταση των οχημάτων που αγοράζουν. Για τέτοιου είδους υποθέσεις στο παρελθόν είχαμε και συλλήψεις ασφαλιστών.

Το νομοσχέδιο αφού εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο θα κατατεθεί από το Υπουργείο Μεταφορών στη Βουλή για ψήφιση. Ωστόσο, η συζήτησή του παραπέμπεται για τον Μάρτιο του 2023 και εντεύθεν, με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής.

Τι θα δηλώνεται

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η προσθήκη νέου κανονισμού στην κείμενη νομοθεσία έτσι ώστε:

1 Σε περίπτωση που όχημα υποστεί ζημιές από σύγκρουση, πλημμύρα, χαλαζοθύελλα, φωτιά ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν, ο ασφαλιστής που έκδωσε το ισχύον ασφαλιστήριο για το όχημα ή ανάλογα με την περίπτωση ο ασφαλιστής που φέρει την ευθύνη αποζημίωσής του ή το Ταμείο Ασφαλιστών Κύπρου ή το συνεργείο που το επιδιόρθωσε ή ο εκτιμητής των ζημιών του, ενημερώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

2 Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ετοιμάζει και διατηρεί λογισμικό, διαδικτυακό, αυτοματοποιημένο σύστημα, στο οποίο, μετά από εγγραφή σε αυτό, οι πιο πάνω αναφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για να καταχωρίζουν στοιχεία της σύγκρουσης ή ανάλογα του συμβάντος που επέφερε ζημιές σε ένα όχημα, όπως ημερομηνία, ώρα, τοποθεσία συμβάντος (διεύθυνση), στοιχεία ιδιοκτησίας/οδηγού, στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και φωτογραφικό υλικό από τον χώρο του συμβάντος και των ζημιών του οχήματος ή και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες πιθανόν να είναι αναγκαίες.

3 Με την ενημέρωση, ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων δηλαδή ο εκάστοτε διευθυντής του ΤΟΜ, ακυρώνει το πιστοποιητικό επιθεώρησης του οχήματος και για να επιτρέψει την επανακυκλοφορία του παραπέμπει το όχημα για τη διενέργεια των κατά την κρίση του απαραίτητων ελέγχων για να διαπιστωθεί ότι αυτό έχει επιδιορθωθεί ορθά και είναι κατάλληλο για οδική χρήση, καταγράφει δε το γεγονός στο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος.

Οι ασφαλιστές, οι μηχανικοί και οι εκτιμητές ζημιών που θα αποκρύπτουν πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση ενός οχήματος θα διώκονται ποινικά.

Τα εισαγόμενα από τη Βρετανία

Σε ανάλογη ρύθμιση έχει προχωρήσει το ΤΟΜ για τα εισαγόμενα οχήματα από τη Βρετανία από τον Μάιο του 2020. Ο υπουργός Μεταφορών κ. Γιάννης Καρούσος επιδιώκοντας, αφενός, να σταματήσει τη διαχρονική απάτη σε βάρος των ανυποψίαστων πολιτών που αγόραζαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα πολυτελείας κυρίως από τη Μ. Βρετανία χωρίς να γνωρίζουν ότι ήταν χτυπημένα ή σχεδόν καταστραμμένα πριν επισκευαστούν στην Κύπρο και αφετέρου, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα οδικής ασφάλειας που ενδεχομένως να προκύπτουν από την επισκευή ή και τη συναρμολόγηση χτυπημένων εισαγόμενων οχημάτων, αποφάσισε όπως στους τίτλους ιδιοκτησίας (κοτσιάνια) που εκδίδει το ΤΟΜ με την εγγραφή των μηχανοκίνητων οχημάτων από τη Βρετανία να αναγράφονται τα εξής: Αν έχουν υποστεί ζημιές από σύγκρουση, από πλημμύρα και από χαλαζοθύελλα. Η σχετική απόφαση λήφθηκε στις 12/5/2020 και τέθηκε σε εφαρμογή την ίδια μέρα με εγκύκλιο του ΤΟΜ.

Με βάση, λοιπόν, τις οδηγίες του κ. Καρούσου, το ΤΟΜ εξέδωσε εγκύκλιο στις 12/5/2020 θέτοντας σε εφαρμογή το μέτρο για τα εισαγόμενα βρετανικά οχήματα. Καταφέρνοντας έτσι καίριο πλήγμα στη βιομηχανία των χτυπημένων-αποσυναρμολογημένων πολυτελών οχημάτων. Τα χτυπημένα αυτοκίνητα πολυτελείας αγοράζονται από τις δημοπρασίες της Μ. Βρετανίας σε εξευτελιστικές τιμές και με την επισκευή τους στην Κύπρο πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές από τις τιμές που πωλούν οι εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που καταγγέλλουν εδώ και χρόνια αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος τους.

Οι προϋποθέσεις

Με βάση, λοιπόν, την επίμαχη εγκύκλιο του ΤΟΜ που τέθηκε σε εφαρμογή στις 12/5/2020 θα πρέπει να ελέγχονται τα έγγραφα κάθε οχήματος που μεταφέρεται ή εισάγεται μεταχειρισμένο όπως για παράδειγμα τιμολόγιο αγοράς, έγγραφο δημοπρασία αν υπάρχει, πιστοποιητικό εγγραφής της χώρας προέλευσης κ.λπ. Όταν από τον έλεγχο υπάρχει ένδειξη ή πληροφόρηση ότι αυτό είχε υποστεί ζημιά από σύγκρουση, πλημμύρα, χαλάζι, κοκ, τότε, η εγγραφή του χτυπημένου οχήματος γίνεται μόνο εφόσον συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Βεβαίωση ελέγχου της ταυτότητας του οχήματος καθώς και τεχνική έκθεση για το κατά πόσο επηρεάστηκε η οδική συμπεριφορά του οχήματος και σε ποιο βαθμό προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτό είναι κατάλληλο για οδική χρήση.
  • Πιστοποιητικό επιτυχούς τεχνικού ελέγχου.
  • Έγκριση τύπου μεμονωμένου οχήματος για οχήματα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
  • Πιστοποίηση εκπομπών μάζας CO2.
  • Προσκόμιση εντύπου Τελ. 72Α από το Τμήμα Τελωνείων.
  • Πιστοποιητικό εγγραφής και έγγραφα απόδειξης ιδιοκτησίας.

Αφού παρουσιαστούν τα πιο πάνω έγγραφα, γίνεται φυσικός έλεγχος του οχήματος από τεχνικό του ΤΟΜ, ο οποίος, καταχωρίζει, ανάλογα με την περίπτωση, στο έντυπο ΤΟΜ6Α τις ζημιές που φέρει το όχημα.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ
ΚΥΠΡΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος
ΚΥΠΡΟΣ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»
ΚΥΠΡΟΣ

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ