Συνεχίζεται η μάχη των γυναικών υπαξιωματικών - Ζητούν παρέμβαση της Βουλής

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ Δημοσιεύθηκε 30.11.2022
Συνεχίζεται η μάχη των γυναικών υπαξιωματικών - Ζητούν παρέμβαση της Βουλής
Οι γυναίκες υπαξιωματικοί ζητούν να γίνει δεκτή η αντιπρότασή τους ώστε να τους δοθούν δύο προσαυξήσεις εντός της ίδιας κλίμακας, αντί μίας, και να διασφαλιστεί ότι θα λάβουν προαγωγές εντός τακτού χρονικού διαστήματος, όπως υποσχέθηκε το Υπουργείο Άμυνας

Άσκηση πίεσης στο Υπουργείο Άμυνας, μέσω της Βουλής, επιχειρούν οι γυναίκες υπαξιωματικοί της 5ης, 6ης, 7ης και 8ης σειράς, ώστε να γίνουν δεκτές οι αντιπροτάσεις τους, σε σχέση με τη διαπιστωμένη δυσμενή διάκριση εναντίον τους λόγω φύλου.

Ο δικηγόρος των γυναικών Γιώργος Καραπατάκης απέστειλε επιστολές στην πρόεδρο της Βουλής και τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άμυνας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας την άσκηση επιρροής εκ μέρους τους, ώστε το Υπουργείο Άμυνας να διαφοροποιήσει την αρχική πρότασή του, η οποία υιοθετήθηκε και στη σύσταση της επιτρόπου Διοικήσεως, για παροχή μόνο μίας προσαύξησης εντός της ίδιας μισθοδοτικής κλίμακας, και υπόσχεση για προαγωγές στο μέλλον χωρίς να καθορίζεται πότε.

Η πλευρά των γυναικών υπαξιωματικών έχει αντιπροτείνει την παροχή δύο προσαυξήσεων εντός της ίδιας μισθοδοτικής κλίμακας και καθορισμό χρονοδιαγράμματος προαγωγών, όπως επίσης και ένα εφάπαξ ποσό κατά την αφυπηρέτηση.

Στην επιστολή σημειώνεται και η ανησυχία που είχε εκφράσει η κ. Αννίτα Δημητρίου ως μέλος της Επ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όταν είχε συζητηθεί το θέμα το 2021.

Η σύσταση της επιτρόπου

Η επίτροπος Διοικήσεως Μαρία Στυλιανού – Λοττίδου, μετά τη διαβούλευση που έγινε, υιοθέτησε την πρόταση του Υπ. Άμυνας, κάτι που δεν άφησε ικανοποιημένες της γυναίκες υπαξιωματικούς, οι οποίες θεωρούν ότι το κράτος τις αντιμετωπίζει ως επαίτες, «κοστολογώντας» τη διάκριση την οποία υφίστανται σε €70 ευρώ αύξηση.

Η κ. Λοττίδου, στη σύστασή της, σημειώνει πως το Υπ. Άμυνας δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από την πρόταση που έχει κάνει, παρά μόνο στην περίπτωση ενδεχόμενης νέας συμφωνίας η οποία θα είναι προς όφελος των επηρεαζόμενων γυναικών υπαξιωματικών. Η σύσταση καλύπτει επίσης τις γυναίκες της 8ης σειράς και όσες προήχθησαν σε λοχίες και αφυπηρέτησαν.

Τι δίνει το Υπ. Άμυνας

Η μόνη «παραχώρηση» που έκανε το Υπ. Άμυνας ήταν η αναβάθμιση των επηρεαζόμενων γυναικών υπαξιωματικών «σε υψηλότερη μισθοδοτική βαθμίδα, εντός της ίδιας κλίμακας. Χωρίς δηλαδή να μεσολαβήσει προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό». Αυτή η «παραχώρηση» αφορούσε αρχικώς μόνο τις υπαξιωματικούς της 5ης, 6ης και 7ης σειράς. Για τις γυναίκες της 8ης σειράς, το Υπουργείο Άμυνας δεν είχε κάνει καμία πρόταση, θεωρώντας ότι «δεν είχαν υποστεί καμία ζημία από τη διάκριση με βάση το φύλο». Το υπουργείο εκτιμούσε ότι αν γινόταν δεκτή η πρότασή του, θα επιβαρυνόταν το κράτος με €450.000 ετησίως.

Επίσης, δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα των γυναικών για δύο προαγωγές που ζητούσαν αρχικώς ώστε να αποκατασταθεί η εις βάρος τους αδικία.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Υπ. Άμυνας, με την πρότασή του:

  • Δεν παραβιάζονται οι πρόνοιες των περί Υπαξιωματικών Κανονισμών
  • Δεν διαταράσσεται η ιεραρχία εντός του στρατεύματος
  • Παρέχεται άμεσο οικονομικό όφελος, όσο και έμμεσο, λόγω του επηρεασμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Το Υπ. Άμυνας είχε δεσμευθεί ότι οι γυναίκες υπαξιωματικοί θα λάβουν «ούτως ή άλλως προαγωγή τα επόμενα λίγα χρόνια».

Επιμονή στην αντιπρόταση

Η πλευρά των γυναικών υπαξιωματικών, εκφράζοντας απογοήτευση για τη σύσταση της επ. Διοικήσεως, επιμένει ότι θα πρέπει το Υπ. Άμυνας να κάνει δεκτή την αντιπρότασή της. Αντί δύο προαγωγών που ζητούσαν αρχικώς, αντιπροτείνουν μισθοδοτική αναβάθμιση δύο βαθμίδων εντός της ίδιας μισθοδοτικής κλίμακας. Επίσης, απαιτούν δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας ότι θα δημιουργήσει κενές θέσεις προαγωγής τα επόμενα χρόνια, ώστε να προαχθούν πριν αφυπηρετήσουν. Ζητούν 102 θέσεις αρχιλοχία το 2023 για προαγωγή των γυναικών της 5ης και 6ης σειράς και 138 θέσεις αρχιλοχία το 2024 και 2025 για προαγωγή των γυναικών της 7ης σειράς. Επίσης, για την οικονομική ζημιά που έχουν υποστεί οι γυναίκες υπαξιωματικοί της 5ης, 6ης και 7ης σειράς, ζητούν να παραχωρηθούν από την κυβέρνηση κατά την αφυπηρέτησή τους:

  • €110.000 για τις 55 γυναίκες της 5ης σειράς
  • €105.000 για τις 47 γυναίκες της 6ης σειράς και
  • €96.000 για τις 118 γυναίκες της 7ης σειράς

Σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που έκαναν, διαπιστώθηκε ότι λόγω της διάκρισης εναντίον τους, ζημιώθηκαν με €203.000 η 5η σειρά, με €177.000 η 6η σειρά και με €164.000 η 7η σειρά.

Αδικούνται και στη σύνταξη

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες που θα αφυπηρετήσουν, θα πάρουν ως σύνταξη €700, ενώ οι άνδρες συνάδελφοί τους που προσλήφθηκαν την ίδια περίοδο θα πάρουν €1.700. Επίσης, υπάρχει και τεράστια διαφορά στο εφάπαξ. Οι γυναίκες έμειναν καθηλωμένες για πολλά χρόνια στον ίδιο βαθμό, καθώς καθυστέρησαν να μονιμοποιηθούν, ενώ οι άνδρες ήδη κατέχουν τον βαθμό του ανθυπασπιστή, με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας.

Η επίτροπος Διοικήσεως είχε διαπιστώσει πως οι γυναίκες εθελόντριες της 5ης, 6ης και 7ης σειράς της Εθνικής Φρουράς είναι «θύματα απαγορευμένης διάκρισης λόγω φύλου, τόσο στην πρόσβαση στην εργασία όσο και στην επαγγελματική ανέλιξη». Πρόκειται για τις μόνιμες υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς οι οποίες είχαν προσληφθεί ως εθελόντριες το 1993, το 1995 και το 1997. Οι άνδρες συνάδελφοί τους, που είχαν προσληφθεί την ίδια χρονική περίοδο, μονιμοποιήθηκαν άμεσα και η ανέλιξή τους ήταν πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με τις γυναίκες, ακόμα και όταν κάποιες εξ αυτών διέθεταν περισσότερα τυπικά προσόντα και προηγούντο σε αρχαιότητα. Οι άνδρες μόνιμοι υπαξιωματικοί που είχαν προσληφθεί την ίδια χρονική περίοδο μονιμοποιήθηκαν 12 με 13 χρόνια νωρίτερα, με αποτέλεσμα να έχουν και διαφορετική επαγγελματική ανέλιξη από τις γυναίκες. Οι γυναίκες σήμερα έχουν τον βαθμό του επιλοχία, ενώ οι άνδρες είναι αρχιλοχίες ή ανθυπασπιστές και ιεραρχικά είναι ανώτεροι.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ
ΚΥΠΡΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος
ΚΥΠΡΟΣ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»
ΚΥΠΡΟΣ

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ