Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη κατασκευαστική βιομηχανία, διαβεβαιώνει ο ΥΠΕΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Δημοσιεύθηκε 28.11.2022
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη κατασκευαστική βιομηχανία, διαβεβαιώνει ο ΥΠΕΣ
Μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 4500 αιτήσεις για αναπτύξεις μέχρι δυο μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο / υπό δημιουργία οικόπεδο

Τη διαβεβαίωση πως η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την κατασκευαστική βιομηχανία προωθώντας και ενθαρρύνοντας την αγορά και ανάπτυξη γης καθώς και την προσέλκυση επενδύσεων, έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Στην ομιλία του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματικών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, ο κ. Νουρής είπε πως η Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια στήριξης της ανάπτυξης και της κατασκευαστικής βιομηχανίας, προωθώντας επενδυτικές επιλογές που ενθαρρύνουν την αγορά και ανάπτυξη γης αλλά και την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων.

Εμπλουτισμένος προϋπολογισμός

Σημειώνοντας ότι για το έτος 2023, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι εμπλουτισμένος με άκρως αναπτυξιακά στοιχεία, και περιλαμβάνει κονδύλια εκατομμυρίων για την υλοποίηση στεγαστικών σχεδίων, αναπτυξιακών έργων και άλλων στρατηγικών επιδιώξεων με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, είπε πως ένα από τα μεγαλύτερα μεταρρυθμιστικά επιτεύγματα είναι η εισαγωγή της ταχύρρυθμης πολεοδομικής και οικοδομικής αδειοδότησης. Ο κ. Νουρής είπε πως δυο χρόνια μετά την εφαρμογή του Νέου Πλαισίου Αδειοδότησης, οι αριθμοί των αδειών που παραχωρήθηκαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης της σπουδαιότητας του εγχειρήματος. Παραθέτοντας στοιχεία, ανέφερε ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2022, διεκπεραιώθηκαν περισσότερες από 4500 αιτήσεις για αναπτύξεις μέχρι δυο μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο / υπό δημιουργία οικόπεδο, μειώνοντας την χρόνια ταλαιπωρία των πολιτών και επαγγελματιών.

Πρόσθεσε πως δεδομένης αυτής της θετικής εξέλιξης, από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2022 επεκτάθηκε το πλαίσιο εφαρμογής της ταχύρρυθμης αδειοδότησης, καλύπτοντας αναπτύξεις μέχρι 12 κατοικίες, σε πολυκατοικίες μέχρι 20 διαμερίσματα αλλά και σε μεικτές εμπορικές γραφειακές ή και οικιστικές αναπτύξεις μέχρι 1000 τ.μ. Πρόσθετα, επεκτάθηκε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην αδειοδότηση, κάτι που μειώνει τους χρόνους και την ταλαιπωρία τόσο των πολιτών όσο και των επαγγελματιών μελετητών. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στο τρίτο μεταρρυθμιστικό βήμα στην αδειοδότηση, το νομοσχέδιο «Περί της Διευκόλυνσης των Στρατηγικών Αναπτύξεων Νόμος», το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο και συζητείται και αναμένεται η ψήφισή του από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Όπως είπε, αυτό αφορά την εφαρμογή μιας ταχείας διαδικασίας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, κάτι που θα καταστήσει εφικτή την προσέλκυση και διευκόλυνση υλοποίησης σημαντικών για τη χώρα στρατηγικών αναπτύξεων, ξένου και τοπικού ενδιαφέροντος.

«Αναμένεται ότι σύντομα, χωρίς τα χρονοβόρα βαρίδια της γραφειοκρατίας και των καθυστερήσεων, οι στρατηγικές αναπτύξεις θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομική δραστηριότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά το προφίλ της χώρας μας ως ενός ιδανικού επενδυτικού προορισμού», είπε. Ο κ. Νουρής συνέχισε λέγοντας πως για τους ίδιους λόγους που διευρύνθηκε και παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος του πακέτου Σχεδίων Πολεοδομικών Κινήτρων. Πιο συγκεκριμένα, παρατάθηκαν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 το Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων για Σκοπούς Ανάκαμψης της Αναπτυξιακής Δραστηριότητας και το Σχέδιο για τη Νομιμοποίηση και Αδειοδότηση Αυθαίρετων και Νέων Κατασκευών σε Εγκεκριμένες Αναπτύξεις. Είπε πως μια από τις παρακαταθήκες της Κυβέρνησης είναι το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου προστίθενται στα ταμεία του κράτους σημαντικά κονδύλια για διάφορες αναπτυξιακές δράσεις. Στο εν λόγω Σχέδιο εμπίπτει μεταξύ άλλων το Σχέδιο Χορηγιών για μετατροπή κτηρίων σε φοιτητικές εστίες/δωμάτια εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας και η καινοτόμα μεταρρυθμιστική δράση της εφαρμογής του εργαλείου του αστικού αναδασμού, που αναμένεται να εξορθολογήσει την διαχείριση της αδρανούσας οικιστικής γης.

Μέσα από το νομοσχέδιο

Η δράση αυτή, που μετουσιώνεται μέσα από το νομοσχέδιο που φέρει τον τίτλο ο «Περί Αστικών Ζωνών Ανάπτυξης (Αστικός Αναδασμός) και Συναφών Θεμάτων Νόμος», αναμένεται να αποτελέσει τομή στην ενεργή πολεοδόμηση του τόπου, είπε και πρόσθεσε πως εξίσου σημαντική είναι και η εκσυγχρονισμένη αναθεώρηση τόσο των Τοπικών Σχεδίων όσο και της Δήλωσης Πολιτικής της Υπαίθρου, που ξεκινά στις 9 Δεκεμβρίου. Ο κ. Νουρής ανέφερε κατόπιν πως παρά τις οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων χρόνων, η επένδυση σε ακίνητα στην Κύπρο παραμένει μια ασφαλής επένδυση, έστω και με μειωμένες αποδόσεις. Σηείωσε πως τα τελευταία στατιστικά, δείχνουν μια αύξηση στη ροή των νέων κατατεθειμένων πωλητηρίων εγγράφων της τάξης του 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και του 26% σε σχέση με το 2019, δηλαδή προ της πανδημίας. Οι ξένες επενδύσεις στην τρίτη τετραμηνία του 2022, παρουσιάζει μια εκπληκτική αύξηση της τάξεως του 100%, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο Υπουργός σημείωσε πως παρά τις όποιες μεμψιμοιρίες, στον τομέα της μηχανογράφησης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το ΤΚΧ έχει πετύχει μέχρι την 1/11/2022 να μειώσει τον αριθμό των εκκρεμούντων τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων αναγκαστικού εκσυγχρονισμού, από τις 45.000 που ήταν το 2015 σε 15.000, η δε προσπάθεια για περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας συνεχίζεται.

Τεράστια συνεισφορά

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών Μιχάλης Χατζηπαναγιώτου στην ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και συνολικά η κυπριακή οικονομία ως συνέπεια του πολέμου και του επίμονου πληθωρισμού. «Ο κλάδος συνεισφέρει περισσότερα από 3 δις ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και απασχολεί περισσότερους 35 χιλιάδες εργαζομένους. Αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν τη σημασία τους ως έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες για τη χώρα», είπε. Ο κ. Χατζηπαναγιώτου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων της διοίκησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ως κρίσιμων στοιχείων για τη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. «Είμαι βέβαιος ότι η χώρα μας θα σταθεί όρθια σε αυτό το διεθνές περιβάλλον οικονομικής αστάθειας. Εκείνο που χρειάζεται για να το πετύχουμε αυτό είναι συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών, επιχειρήσεων, τραπεζών και κράτους, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές που θα μας κάνουν ανταγωνιστικότερους έναντι των ξένων αγορών», είπε. «Συλλογικός μας στόχος θα πρέπει να είναι η προσέλκυση ξένων επενδυτών σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και μέσω αυτών η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, τα αποτελέσματα της οποίας θα ωφελούν όλους τους Κύπριους», πρόσθεσε. Ο κ. Χατζηπαναγιώτου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης, επισημαίνοντας το ρόλο που κατέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε αυτή τη πορεία. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ Αντώνη Αντωνίου, στον δικό του χαιρετισμό είπε πως η Ομοσπονδία γνωρίζει πολύ καλά την τεράστια σημασία που διαδραματίζει ο τομέας ανάπτυξης γης και οικοδομών για την ανάπτυξη και ευημερία της οικονομίας, σημειώνοντας πως με συνεισφορά που φθάνει το 17% περίπου της εγχώριας ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας και με απασχόληση τριανταπέντε χιλιάδων εργαζομένων, υπήρξε ανέκαθεν βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας.

Δύσκολο οικονομικό κλίμα

Ο κ. Αντωνίου είπε στη συνέχεια πως παρά το δύσκολο οικονομικό κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο, η Κυπριακή οικονομία συνεχίζει να εκπλήσσει θετικά, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά τη δυναμικότητα και ανθεκτικότητα της. Ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, ανάμεσα σε άλλα είπε πως σε ότι αφορά τις ξένες επενδύσεις, ότι είναι επάναγκες όπως συνεχιστούν απρόσκοπτα οι προσπάθειες για προσέλκυση φρέσκων κεφαλαίων. Η Κύπρος, είπε, έχει πολλά να προσφέρει στους ξένους επενδυτές και ο ρόλος του τομέα ανάπτυξης γης παραμένει το ίδιο σημαντικός όπως και στα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Αντωνίου ανέφερε πως η νέα Στρατηγική Προσέλκυσης Επενδύσεων που τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους, ενισχύθηκε με δύο νομοσχέδια τον περασμένο Ιούλιο που αφορούν τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της φορολογικής έκπτωσης για δραστηριοποίηση ή και επέκταση των δραστηριοτήτων ξένων επιχειρήσεων στη Δημοκρατία. Η όλη προσπάθεια, είπε, άρχισε ήδη να καρποφορεί χάριν και στη δική σας επιμονή και προσπάθεια. Σημείωσε πως ο τομέας ανάπτυξης γης και οικοδομών αποτέλεσε αρκετές φορές στο παρελθόν τον στυλοβάτη της κυπριακής οικονομίας. Επεσήμανε πως σε περιόδους δύσκολες για τον τόπο όπου η ανεργία άγγιζε ποσοστά ρεκόρ, η Κύπρος είχε στραφεί στον οικοδομικό τομέα. «Μέσα από τις αναπτύξεις που έγιναν δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας, έφτασαν νέες επενδύσεις και υποβοηθήθηκε η ανάκαμψη της οικονομίας. Ο επιχειρηματικός κόσμος δεν ξεχνά τη διαχρονική συμβολή του Συνδέσμου και γενικότερα του τομέα Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών. Αντιθέτως, εκτιμά απεριόριστα τη συνεισφορά του και αναμένει ακόμα περισσότερα στο μέλλον, είπε.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σκληρή μάχη για κάθε ψήφο από τους τρεις διεκδικητές της προεδρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή μάχη για κάθε ψήφο από τους τρεις διεκδικητές της προεδρίας

Σκληρή μάχη για κάθε ψήφο από τους τρεις διεκδικητές της προεδρίας

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαστε πρώτοι στον πρώτο γύρο και νικητές στον δεύτερο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαστε πρώτοι στον πρώτο γύρο και νικητές στον δεύτερο»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Θα είμαστε πρώτοι στον πρώτο γύρο και νικητές στον δεύτερο»

Ποιος έφερε τον Σαρφό στην Κύπρο;
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος έφερε τον Σαρφό στην Κύπρο;

Ποιος έφερε τον Σαρφό στην Κύπρο;

Αυτοί οι δρόμοι είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες και 4Χ4
ΚΥΠΡΟΣ

Αυτοί οι δρόμοι είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες και 4Χ4

Αυτοί οι δρόμοι είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα με αντιολισθητικές αλυσίδες και 4Χ4

Πρόγνωση καιρού: Την Κυριακή ψηφίζουμε με συννεφιά, κρύο και βροχές
ΚΥΠΡΟΣ

Πρόγνωση καιρού: Την Κυριακή ψηφίζουμε με συννεφιά, κρύο και βροχές

Πρόγνωση καιρού: Την Κυριακή ψηφίζουμε με συννεφιά, κρύο και βροχές