123 αξιωματούχοι αρνούνται εδώ και τρεις μήνες να υποβάλουν «Πόθεν Έσχες»

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 28.11.2022
123 αξιωματούχοι αρνούνται εδώ και τρεις μήνες να υποβάλουν «Πόθεν Έσχες»
Αξιωματούχοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρνούνται εδώ και τρεις μήνες να υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων στο τριμελές συμβούλιο

Σχεδόν τρεις μήνες μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων «Πόθεν Έσχες» ενώπιον του ανεξάρτητου τριμελούς συμβουλίου, συνολικά 123 αξιωματούχοι και δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα εξακολουθούν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την κείμενη νομοθεσία. Αδιαφορώντας, παράλληλα, και για το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε, το οποίο να σημειωθεί, αυξάνεται για κάθε μέρα που συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων που συμπεριλαμβάνουν συζύγους και ανήλικα τέκνα, εξέπνευσε την 1/9/2022. Το τριμελές συμβούλιο, που ελέγχει τις δηλώσεις «Πόθεν Έσχες», απέστειλε επιστολές στους ελεγχόμενους αξιωματούχους που παραβίασαν τη νομοθεσία, δίνοντάς τους μια τελευταία προθεσμία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου για να υποβάλουν τις δηλώσεις «Πόθεν Έσχες». Προειδοποιώντας τους, παράλληλα, ότι θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις που περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα και ημερήσιες χρηματικές ποινές, που αυξάνονται για κάθε μέρα που δεν υπάρχει συμμόρφωση. Μετά την εκπνοή και της παράτασης του ενός μηνός που δόθηκε στους ελεγχόμενους αξιωματούχους, διαπιστώθηκε ότι 340 αξιωματούχοι δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις του τριμελούς συμβουλίου. Έτσι, το συμβούλιο προχώρησε στις 2/10/2022 στην επιβολή προστίμων και στη δημοσιοποίηση των ονομάτων τους. Ταυτόχρονα, επέβαλε ημερήσιες χρηματικές ποινές στους 340 αξιωματούχους που αυξάνονται για κάθε μέρα που δεν υπάρχει συμμόρφωση. Με τα πρόστιμα και με τη μέθοδο «name and shame», περίπου το ένα τρίτο των αξιωματούχων που παραβίασαν τη νομοθεσία αμέσως συμμορφώθηκαν. Υπέβαλαν τις δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» και πλήρωσαν τα πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν προκειμένου να αφαιρεθεί το όνομά τους από τον ονομαστικό κατάλογο που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το τριμελές συμβούλιο. Σχεδόν τρεις μήνες μετά, εξακολουθούν να αρνούνται να καταθέσουν «Πόθεν Έσχες» 123 αξιωματούχοι και δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα. Γεγονός που εγείρει υποψίες.

Ειδικότερα:

Στην κατηγορία «γενικοί διευθυντές υπουργείων, υφυπουργείων και ημικρατικών οργανισμών» εξακολουθούν να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων δυο από τους 11 που αρχικά παραβίασαν τη νομοθεσία.

Στην κατηγορία «πρόεδροι σχολικών εφορειών» εξακολουθούν να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων τρεις από τους εννέα που αρχικά παραβίασαν τη νομοθεσία.

Στην κατηγορία «κοινοτάρχες» εξακολουθούν να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων 59 από τους 117 που αρχικά παραβίασαν τη νομοθεσία.

Στην κατηγορία «πρόεδροι και μέλη διοικητικών συμβουλίων ημικρατικών οργανισμών και άλλων δημόσιων εταιρειών» εξακολουθούν να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων 32 από τους 85 που αρχικά παραβίασαν τη νομοθεσία.

Στην κατηγορία «δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και δημοτικοί γραμματείς δήμων» εξακολουθούν να μην έχουν υποβάλει δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων 27 από τους 115 που αρχικά παραβίασαν τη νομοθεσία.

Διαβάστε τα ονόματά τους

Στην ιστοσελίδα του τριμελούς συμβουλίου και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Πόθεν Έσχες» και στον σύνδεσμο (www.trimelessymvoulio.gov.cy/tmc/tmc.nsf/page8b_gr/page8b_gr?OpenDocument), μπορεί κανείς να διαβάσει ανά κατηγορία τα ονόματα των 123 αξιωματούχων και δημόσια εκτεθειμένων προσώπων που εξακολουθούν να γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την κείμενη νομοθεσία και να αρνούνται να καταθέσουν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις/τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους.

Τα πρόστιμα

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, το τριμελές συμβούλιο δύναται να επιβάλλει στους αξιωματούχους που παραλείπουν να καταθέτουν δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων, χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι €5.000 και πρόσθετα, την επιβολή προστίμου μέχρι €100 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράλειψης. Όπως μας λέχθηκε αρμοδίως, το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι ανάλογα με τη θέση που κατέχει ο ελεγχόμενος αξιωματούχος. Όσοι δε αρνούνται να πληρώσουν το χρηματικό πρόστιμο, παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, με το οφειλόμενο ποσό να θεωρείται αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Έλεγχος για διαφθορά

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων υπέχουν ενώπιον του ανεξάρτητου τριμελούς συμβουλίου περίπου 1.500 αξιωματούχοι του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους. Το συμβούλιο ελέγχει τις δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» για να διαπιστώσει περιπτώσεις αθέμιτου πλουτισμού και διαφθοράς και συγκεκριμένα, κατά πόσον οι ελεγχόμενοι αξιωματούχοι εκμεταλλεύτηκαν το δημόσιο αξίωμα, θέση ή ιδιότητα που κατείχαν ή και κατέχουν για προσωπικό όφελος. Το συμβούλιο έχει αρμοδιότητα διεξαγωγής έρευνας σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης, εάν υπάρξει ένορκη γραπτή καταγγελία ότι αξιωματούχος έχει περιουσιακό όφελος το οποίο απέκρυψε ή εάν από τη δήλωση εμφαίνεται ότι είτε έχουν περιληφθεί σ΄ αυτήν αναληθή στοιχεία, είτε υπάρχει αύξηση περιουσίας χωρίς επαρκή δικαιολόγηση του τρόπου αύξησης και προέλευσής της.

Οι εν λόγω αξιωματούχοι έχουν υποχρέωση να καταθέτουν δήλωση «Πόθεν Έσχες» για τους ίδιους, τις/τους συζύγους και τα ανήλικα τέκνα τους εντός τριών μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ή και την παραίτησή τους και ανά τριετία από τον χρόνο που ανέλαβαν και καθ’ όσο χρόνο κατέχουν την ιδιότητα ή το αξίωμά τους.

Το τριμελές συμβούλιο

Το τριμελές συμβούλιο συστάθηκε το 2017 με βάση «τον περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμο». Πρόεδρος του συμβουλίου είναι ο δικηγόρος και τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου κ. Δώρος Ιωαννίδης (βλέπε φωτο) και συμμετέχουν ως μέλη στο συμβούλιο ο έφορος Φορολογίας κ. Σωτήρης Μαρκίδης και το μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών κ. Σταύρος Παντζιαρής.

Δέον να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές διέπονται από άλλη νομοθεσία και τις δηλώσεις «Πόθεν Έσχες» τις καταθέτουν στη Βουλή. Η νομοθεσία πρόκειται να αναθεωρηθεί λίαν συντόμως με σκοπό, μεταξύ άλλων, τις δηλώσεις των περιουσιακών στοιχείων να τις ελέγχουν ανεξάρτητοι επαγγελματίες και όχι οι βουλευτές, όπως γίνεται σήμερα και αποτελεί το άκρον άωτο της κοροϊδίας, με βουλευτές να ελέγχουν ευατούς και συναδέλφους.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

6η δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Τα ποσοστά των υποψηφίων στην πρόθεση ψήφου και τα σενάρια β' γύρου

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ
ΚΥΠΡΟΣ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Η Κομισιόν προειδοποιεί την Κύπρο με μέτρα - Διορία 2 μηνών για μεταφορά 4 οδηγιών της ΕΕ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος
ΚΥΠΡΟΣ

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

Σε λάκκο ανεγειρόμενης οικοδομής βάθους τριών μέτρων έπεσε 13χρονος

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»
ΚΥΠΡΟΣ

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

ΓΓ ΣΕΚ: «Ατυχής η δήλωση Αναστασιάδη για Σωτηρούλα Χαραλάμπους»

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ

Υπέρ της επέκτασης του θεσμού της ΑΤΑ ο Ανδρέας Μαυρογιάννης - Συνάντηση με ΣΕΚ