Η αξία της τεχνικής εκπαίδευσης και τα μεταλυκειακά προγράμματα

ΝΑΤΑΛΙΑ Κ. ΔΑΛΙΑΝΗ Δημοσιεύθηκε 16.8.2022
Η αξία της τεχνικής εκπαίδευσης και τα μεταλυκειακά προγράμματα
Το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια και πορεία εξέλιξης

Η αξία της τεχνικής εκπαίδευσης είναι αδιαμφισβήτητη και δεδομένη, με τους αρμόδιους τα τελευταία χρόνια να κάνουν κινήσεις ώστε να αναβαθμισθούν οι τεχνικές σχολές και τα μεταλυκειακά προγράμματα. Τόσο η κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, όσο και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος Προδρόμου, έχουν εκφράσει πολλές φορές τη θέση τους απέναντι στην τεχνική εκπαίδευση, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί χώρος και χρόνος στους μαθητές ώστε να κατανοήσουν ότι η αγορά εργασίας έχει απόλυτη ανάγκη από τεχνικά επαγγέλματα.


Ευρωπαϊκή στροφή

Τα τελευταία χρόνια, το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια και πορεία εξέλιξης. Από τις τεχνικές σχολές μέχρι τα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) στόχος είναι να προσφέρεται εκείνη η εκπαίδευση και οι εξειδικευμένες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοι, τόσο των τεχνικών όσο και αργότερα των ΜΙΕΕΚ, να έχουν τα καλύτερα εφόδια. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί μια ισχυρή συνιστώσα για ανάπτυξη και δημιουργική άμιλλα, η οποία συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή. Έρευνες έχουν δείξει ότι σε χώρες όπου είναι ανεπτυγμένη η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η είσοδος στην αγορά εργασίας και η εξεύρεση απασχόλησης είναι ευκολότερη μέσω της τεχνικής εκπαίδευσης.


Τι ακριβώς είναι;

Τα ΜΙΕΕΚ είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία, τα οποία υλοποιούν την ευρωπαϊκή πολιτική για συνεχή σχέση του Ευρωπαίου πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ίδρυση και λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2012. Τα ΜΙΕΕΚ προσφέρουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς. Παράλληλα, ικανοποιούν τη μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε επίκαιρα επαγγέλματα. Επομένως, παρέχουν την ευκαιρία στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή. Τα προγράμματα σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Σκοπός των ΜΙΕΕΚ είναι να προσφέρουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.

Η αναγκαιότητα για ίδρυση των ΜΙΕΕΚ έχει προκύψει από:

• τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, την έκρηξη των γνώσεων και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένα που επιβάλλουν συνεχή σχέση του πολίτη με τον χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

• τις ανάγκες των αποφοίτων της μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι/-ες δεν ακολουθούν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά χρειάζονται εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας

• τις ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα προγράμματα ή γνωστικά αντικείμενα (στο πλαίσιο της διά βίου εκπαίδευσης), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελμάτων που ασκούν

• τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.


Βασικοί στόχοι των ΜΙΕΕΚ:

• Η προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα οποία να απευθύνονται σε απόφοιτους/-ες μέσης εκπαίδευσης σε τομείς, οι οποίοι δεν προσφέρονται σε μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες δημόσιες σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας.

• Η προσφορά προγραμμάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας σε απόφοιτους/-ες μέσης εκπαίδευσης και σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης ή επανένταξης στην απασχόληση.

• Η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, με έμφαση στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.

• Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Αναγνωρισμένα προγράμματα

Τα ΜΙΕΕΚ, μετά την πιστοποίησή τους από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, λειτουργούν ως δημόσια σχολή ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Προσφέρουν αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος ανώτερης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και είναι σχεδιασμένα ειδικά για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Τα ΜΙΕΕΚ διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και συνεργάζονται με τις εργοδοτικές οργανώσεις και διάφορους επαγγελματικούς συνδέσμους, ώστε οι σπουδαστές και σπουδάστριες να έρχονται σε επαφή με τις σύγχρονες μεθόδους που ακολουθεί η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις. Ως αποτέλεσμα, τα ΜΙΕΕΚ εφοδιάζουν την αγορά εργασίας με άρτια εκπαιδευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι/οποίες εξασφαλίζουν άμεση εργοδότηση στο επάγγελμα που έχουν επιλέξει. Σημειώνεται ότι η φοίτηση στα ΜΙΕΕΚ είναι δωρεάν και διαρκεί 14 εβδομάδες για κάθε εξάμηνο. Περιλαμβάνει τεχνολογικά και εργαστηριακά μαθήματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στη βιομηχανία διάρκειας έξι εβδομάδων για κάθε έτος σπουδών. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, διεξάγονται γραπτές και πρακτικές εξετάσεις για διακρίβωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των σπουδαστών/σπουδαστριών και κατοχύρωση των αντίστοιχων προσόντων. Τα μαθήματα διεξάγονται σε απογευματινό και βραδινό χρόνο (πέντε μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα-Παρασκευή).

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Όπλα και εκρηκτικές ύλες εντοπίστηκαν σε κοιμητήριο στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 46χρονο (φωτο)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όπλα και εκρηκτικές ύλες εντοπίστηκαν σε κοιμητήριο στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 46χρονο (φωτο)

Όπλα και εκρηκτικές ύλες εντοπίστηκαν σε κοιμητήριο στη Λάρνακα - Χειροπέδες σε 46χρονο (φωτο)

Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή σε τροχαίο με φορτηγό στη Λάρνακα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή σε τροχαίο με φορτηγό στη Λάρνακα

Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή σε τροχαίο με φορτηγό στη Λάρνακα

Πυρά Ισραήλ κατά Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το ένταλμα σύλληψης τού Νετανιάχου: «Βαθιά διαστρέβλωση της δικαιοσύνης»
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά Ισραήλ κατά Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το ένταλμα σύλληψης τού Νετανιάχου: «Βαθιά διαστρέβλωση της δικαιοσύνης»

Πυρά Ισραήλ κατά Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το ένταλμα σύλληψης τού Νετανιάχου: «Βαθιά διαστρέβλωση της δικαιοσύνης»

CNNi: Εντάλματα σύλληψης σε Νετανιάχου και ηγέτη Χαμάς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
ΚΟΣΜΟΣ

CNNi: Εντάλματα σύλληψης σε Νετανιάχου και ηγέτη Χαμάς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

CNNi: Εντάλματα σύλληψης σε Νετανιάχου και ηγέτη Χαμάς από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Ραϊσί: Ζωντανός για μια ώρα μετά τη συντριβή ήταν ο ιμάμης που βρισκόταν στο ελικόπτερο

Ραϊσί: Ζωντανός για μια ώρα μετά τη συντριβή ήταν ο ιμάμης που βρισκόταν στο ελικόπτερο

Ραϊσί: Ζωντανός για μια ώρα μετά τη συντριβή ήταν ο ιμάμης που βρισκόταν στο ελικόπτερο