Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απαντά για τα ταξίδια με τον Σαουδάραβα: Δεν έχω καμία σχέση με τράπεζες στις Σεϋχέλλες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 4.3.2021
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απαντά για τα ταξίδια με τον Σαουδάραβα: Δεν έχω καμία σχέση με τράπεζες στις Σεϋχέλλες
Δεν μπορεί να μετατρέπεται η Επιτροπή Ελέγχου σε δικαστήριο για να παρέμβει στην προσωπική ή ιδιωτική ζωή ενός πολιτειακού αξιωματούχου ή των μελών της οικογένειας του με στόχο τον διασυρμό τους, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.Ουδέποτε και ουδεμία σχέση είχα ή έχω ο ίδιος είτε τα μέλη της οικογένειας μου με την οποιαδήποτε επιχείρηση ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στις Σεϋχέλλες, αναφέρει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε γραπτή του απάντηση προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου για τα ταξίδια στις Σεϋχέλλες και την πολιτογράφηση της δεύτερης συζύγου του Σαουδάραβα.

Σε γραπτή απάντηση του προς τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, αναφέρει ότι: «Είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα της Επιτροπής σας η παρακολούθηση και ο έλεγχος είτε των σχεδίων αναπτύξεως είτε των όποιων δημοσίων δαπανών προβαίνει η εκάστοτε Κυβέρνηση. Όπως είναι εξ’ ίσου υποχρέωση της Κυβέρνησης να ανταποκρίνεται με πλήρη τεκμηρίωση στον ασκούμενο κατά το Σύνταγμα και τους νόμους κοινοβουλευτικό έλεγχο».

«Αυτό»», συνεχίζει, «που είναι ενάντια κάθε κοινοβουλευτικής πρακτικής, αλλά και των προνοιών του Συντάγματος, των νόμων και των κανονισμών της Βουλής, είναι να μετατρέπεται η Επιτροπή σε 'δικαστήριο', όχι για να ελέγξει τυχόν διασπάθιση δημοσίου χρήματος ή κατάχρηση δημόσιων δαπανών αλλά για να παρέμβει στην προσωπική ή ιδιωτική ζωή ενός πολιτειακού αξιωματούχου ή των μελών της οικογένειας του με στόχο τον διασυρμό τους».

«Εξ’ άλλου», συμπληρώνει, «για το Επενδυτικό Πρόγραμμα και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του, έχει διοριστεί από το Γενικό Εισαγγελέα Διερευνητική Επιτροπή ενώπιον της οποίας έδωσα στις 02 Φεβρουαρίου 2021, ενόρκως, μακροσκελή αναφορά και απάντησα με σαφήνεια, σε σωρεία ερωτήσεων που μου υποβλήθηκαν».

Τα δύο ταξίδια στις Σεϋχέλλες

Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου για το πόσες φορές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε τις Σεϋχέλλες, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει στην γραπτή απάντηση του ότι:

  • το πρώτο ταξίδι πραγματοποιήθηκε μεταξύ 03 και 13 Αυγούστου του 2015, με δικά του έξοδα και της οικογένειας του.

  • Το δεύτερο ταξίδι πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2018, επίσκεψη όπως λέει στην απάντηση του ο Πρόεδρος για την οποία έγινε εκτενής συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου και για την οποία κατέθεσε γραπτή δήλωση στις 13 Φεβρουαρίου του 2020.


Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντικρούει τον ισχυρισμό ότι απέκρυψε το πρώτο ταξίδι και επικαλείται απάντηση που «εδόθη με τα δημοσιεύματα που κατατέθηκαν από τον Διευθυντή του Γραφείου μου στη Συνεδρία της Επιτροπής στις 04 Φεβρουαρίου του 2021. Δημοσιεύματα τα οποία πέραν των άλλων, αναφέρονται σε συνάντηση που είχα με τον Πρόεδρο των Σεϋχελλών».

Συνεχίζοντας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποστηρίζει ότι «και τα δύο ταξίδια πραγματοποιήθηκαν για καθαρά σκοπούς διακοπών. Και εις τις δύο περιπτώσεις η μετάβαση μου πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφη που ανήκαν ή διαχειρίζετο η ‘Jet Stream Aviation’»

«Σε ότι αφορά», σημειώνει, «τον κωδικό της πτήσεως ‘1’ που υποδηλοί ‘πτήση Αρχηγού Κράτους’, αποτελεί πάγια πρακτική που ακολουθείται από τη διπλωματική Υπηρεσία, όταν ο Πρόεδρος ταξιδεύει είτε με την επίσημη είτε υπό την προσωπική του ιδιότητα».

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απαντά και στον ισχυρισμό ότι απέκρυψε από την Επιτροπή Νικολάτου το γεγονός πως ταξίδεψε και δεύτερη φορά στις Σεϋχέλλες, παραθέτοντας απόσπασμα της ένορκης του κατάθεσης ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής». Σύμφωνα με το απόσπασμα που παραθέτει ο ΠτΔ, η απάντηση σε ερώτηση μέλους της Επιτροπής κατά πόσον είχε πραγματοποιήσει ένα ταξίδι με το αεροσκάφος του Σαουδάραβα ήταν: «Με τη χρήση της δωρεάν. Αυτό έγινε το 2018. Το 2015 έγινε ταξίδι στις Σεϋχέλλες, ιδίοις εξόδοις…».

Σε ότι αφορά το κόστος του ταξιδιού του 2015 ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι «οι τιμές χρέωσης ήσαν ανάλογες των χρεώσεων του κόστους ναύλωσης που προσφέρονται μέχρι σήμερα από το Κράτος». Επικαλείται μάλιστα δήλωση του Γενικού Ελεγκτή ο οποίος στην έκθεση του στις 24 Ιανουαρίου 2019 είχε αναφέρει ότι «Είναι γεγονός πως οι ναυλώσεις αεροσκαφών γινόντουσαν κατά κανόνα σε χαμηλές ή πολύν χαμηλές τιμές και ως εκ τούτου δεν προκύπτει θέμα διασπάθισης δημόσιου χρήματος».

«Συναφές», συνεχίζει, «είναι και το ερώτημα που τίθεται γιατί δεν αποκάλυψα στη δήλωση της ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2020 ότι ταξίδεψα και δεύτερη φορά στις Σεϋχέλλες με αεροσκάφος του Σαουδάραβα:

i) Γιατί το μοναδικό θέμα συζήτησης περιεστρέφετο για τη δωρεάν μετάβαση τον Αύγουστο του 2018.

ii) Εξάλλου το πρώτο πραγματοποιηθέν ταξίδι του 2015, όπως μαρτυρείται και από τα δημοσιεύματα που σας επισυνάπτω, ήταν καλά γνωστό πως δεν πραγματοποιήθηκε δωρεάν αλλά με έξοδα του ιδίου και της οικογένειας του. Ούτε και ηγέρθηε θέμα από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου».

Η πολιτογράφηση της 2ης συζύγου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε και στην ερώτηση των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατά πόσον η δεύτερη σύζυγος πολιτογραφήθηκε στις 19 Αυγούστου του 2015. «Παραπέμπω», αναφέρει, «στα όσα ενόρκως κατέθεσα ενώπιον της Διερευνητικής Επιτροπής, εν σχέσει με τη διαδικασία που ακολουθείτο στο Υπουργικό Συμβούλιο για απόδοση της Κυπριακής ιθαγένειας. Επειδή αφήνονται υπονοούμενα πως η πολιτογραφήση της δεύτερης συζύγου συνιστούσε ευνοϊκή μεταχείριση προς τον Σαουδάραβα, παραπέμπω στα πρακτικά της ενόρκου κατάθεσης μου, όπου εξηγώ πως οι όποιες φιλικές σχέσεις με τον Σαουδάραβα επενδυτή, ουδόλως επηρέασαν την απόφαση για πολιτογράφηση του ιδίου και της οικογένειας του».

«Η πολιτογράφηση», προσθέτει, «της εν λόγω συζύγου, ενέπιπτε στην πολιτική και πρακτική που ακολουθήθηκε από την εποχή καθιέρωσης του προγράμματος το 2007, σύμφωνα με την οποία σύζυγοι και εξαρτώμενα πρόσωπα είχαν το δικαίωμα απόκτησης της Κυπριακής Υπηκοότητας. Εξάλλου η εγκυρότητα ή μη ενός γάμου ρυθμίζεται από το δίκαιο της χώρας καταγωγής και μονίμου παραμονής».

«Πρόσθετα», συνεχίζει, «θα ήθελα με έμφαση να τονίσω πως όχι μόνο δεν υπήρξε η οποιαδήποτε εύνοια προς τον συγκεκριμένο επενδυτή, αλλά αντίθετα λόγω της φιλικής μου σχέση υπήρξαν εξοικονομήσεις προς όφελος του Κράτους. Αρκεί να αναφέρω πως από τις χαμηλές τιμές ναύλωσης των αεροσκαφών του Σαουδάραβα υπήρξαν εξοικονομήσεις δαπανών ύψους 966 χιλιάδων ευρώ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020, χωρίς να υπολογίζεται η συνεισφορά του ύψους 500 χιλιάδων ευρώ στον 'Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης'».

Καμία σχέση με τράπεζες στις Σεϋχέλλες

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απαντά με τρόπο κατηγορηματικό στο ερώτημα κατά πόσον έχει ο ίδιος είτε μέλη της οικογένειας του την οποιαδήποτε σχέση με επιχείρηση ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή οργανισμό στις Σεϋχέλλες. «Ουδέποτε και ουδεμία σχέση είχα ή έχω», αναφέρει, «και συνεπώς απορρίπτω ανάλογα κακόβουλους ισχυρισμού και καλώ τα έντιμα μέλη να επιδείξουν τον ελάχιστο σεβασμό και να αποφεύγουν, ακόμα και να νοηθεί ότι υιοθετούν ανακριβείς, παραπλανητικές, φανταστικές ή διαστρεβλωτικές της αλήθειας ειδήσεις, πληροφορίες ή σχόλια».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ
ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό
ΚΥΠΡΟΣ

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου
ΚΥΠΡΟΣ

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου