Και δεύτερη έρευνα εναντίον Ρέας Γεωργίου - Φέρεται να απέκρυψε στοιχεία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 30.1.2021
Και δεύτερη έρευνα εναντίον Ρέας Γεωργίου - Φέρεται να απέκρυψε στοιχεία
Προτού υποχρεωθεί σε παραίτηση από την προεδρία της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος φέρεται να απέκρυψε από το διοικητικό συμβούλιο επιστολή του ΣΕΛΚ με τα 46 ελεγκτικά γραφεία που παρουσίαζαν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα στους εποπτικούς ελέγχους, στα οποία π.εριλαμβάνεται το ελεγκτικό γραφείο του αδελφού της.

Έρευνα από ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον της τέως προέδρου της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) και γενικής λογίστριας της Δημοκρατίας, Ρέας Γεωργίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την έρευνα εναντίον της κ. Γεωργίου ζήτησαν άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ μετά τη διαπίστωση ότι παρέλειψε να παρουσιάσει ενώπιον του συμβουλίου κατάλογο που της απέστειλε ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών (ΣΕΛΚ) με τα 46 ελεγκτικά γραφεία που παρουσίαζαν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα στη βάση επιθεωρήσεων του ΣΕΛΚ σε κάποιον από τους εποπτικούς του ελέγχους μεταξύ των ετών 2017-2019. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται και το γραφείο AuditPro Services Ltd στο οποίο συνεταίρος είναι ο αδελφός της κ. Γεωργίου. Την έρευνα ανέλαβε ανεξάρτητος νομικός σύμβουλος με όρους εντολής να διερευνήσει κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση από την κ. Γεωργίου ώστε η επιστολή αυτή να μην έχει τεθεί ενώπιον της ολομέλειας του δ.σ. της ΑΔΕΕλΕπ.


Η έρευνα εναντίον της Ρέας Γεωργίου αποφασίστηκε προτού υποχρεωθεί σε παραίτηση στις 8/1/2021 λόγω απόκρυψης σύγκρουσης συμφερόντων που προέκυπτε από το γεγονός ότι ως πρόεδρος της ΑΔΕΕλΕπ εποπτεύει την επαγγελματική επάρκεια του αδελφού της ενώ την ίδια ώρα ο ίδιος ως ελεγκτής ελέγχει τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων του συζύγου και των παιδιών της. Πρόκειται για το σφαγείο Cypra και την εταιρεία Cypra Bionergy Ltd. Η κ. Γεωργίου παραιτήθηκε κατόπιν γνωμάτευσης του γενικού εισαγγελέα. Ωστόσο, η έρευνα από τον ανεξάρτητο νομικό σύμβουλο συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο προκύπτουν τυχόν πειθαρχικά ή και ποινικά αδικήματα. Σημειώνεται ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη πειθαρχική έρευνα εναντίον της κ. Ρέας Γεωργίου για την επιταγή των €54.000 η οποία, με οδηγίες υφισταμένου της, παράνομα αποσύρθηκε από τραπεζικό λογαριασμό της Δημοκρατίας προς όφελος του συζύγου της, Γιώργου Γεωργίου.

Η επιστολή ΣΕΛΚ 

Η επίμαχη επιστολή του ΣΕΛΚ φέρει ημερομηνία 18 Μαΐου 2020 με θέμα «Ενδιάμεση Έκθεση Αρ. 1/2020 – Επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 και μέτρα που έλαβε ο ΣΕΛΚ για αντιμετώπισή της» και αφορούσε γενική ενημέρωση της ΑΔΕΕλΕπ για τον τρόπο χειρισμού εκ μέρους του ΣΕΛΚ της πανδημίας καθώς και ενημέρωση σε σχέση με την ετοιμασία εκ μέρους του ΣΕΛΚ αναθεωρημένου ετήσιου πλάνου εποπτικών εργασιών για το έτος 2020. Στη συγκεκριμένη επιστολή αναφερόταν από τον ΣΕΛΚ ότι θα αποστελλόταν στην ΑΔΕΕλΕπ αρχές του Ιουλίου 2020 το τελικό ετήσιο πλάνο σε σχέση με τον τελικό αριθμό των εποπτικών ελέγχων στη βάση των νέων δεδομένων. Ο ΣΕΛΚ είχε συμπεριλάβει στην εν λόγω επιστολή και συγκεκριμένο παράρτημα το οποίο είχε ζητηθεί από τους επιθεωρητές της ΑΔΕΕλΕπ με σκοπό την ενημέρωση του δ.σ. για τον αριθμό των ελεγκτικών γραφείων που παρουσίαζαν μη ικανοποιητικά αποτελέσματα στη βάση επιθεωρήσεων του ΣΕΛΚ σε κάποιον από τους εποπτικούς του ελέγχους μεταξύ των ετών 2017-2019. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται συνολικά 46 ελεγκτικά γραφεία, μεταξύ αυτών και το γραφείο AuditPro Services Ltd. Εκείνο που δεν γνώριζαν τα υπόλοιπα μέλη του δ.σ. της  ΑΔΕΕλΕπ και το πληροφορήθηκαν από τον Τύπο είναι ότι συνεταίρος στο γραφείο AuditPro Services Ltd είναι ο αδελφός της κ. Γεωργίου.

Η απόφαση για διενέργεια έρευνας εναντίον της κ. Γεωργίου λήφθηκε από το δ.σ. της ΑΔΕΕλΕπ σε συνεδρία του σώματος στις 24/11/2020. Η ίδια είχε εξαιρεθεί από την εν λόγω συνεδρία.

Μετέωρες αποφάσεις

Λόγω της απόκρυψης της σύγκρουσης συμφερόντων από πλευράς της κ. Ρέας Γεωργίου όταν διορίστηκε στην προεδρία της ΑΔΕΕλΕπ τίθενται εν αμφιβόλω οι αποφάσεις του δ.σ. της Αρχής λόγω πιθανής αμφισβήτησης των αποφάσεων που λήφθηκαν αφού ενδεχομένως να πάσχει νομικά ο διορισμός της Ρέας Γεωργίου από την ημέρα  διορισμού της. Για το θέμα αυτό το δ.σ. της ΑΔΕΕλΕπ ζήτησε γνωμάτευση. Επιπρόσθετα, μετά την παραίτηση της Ρέας Γεωργίου δεν μπορεί να συνέλθει το δ.σ. διότι δεν θα θεωρείται νόμιμη συγκρότηση λόγω του ότι η κείμενη νομοθεσία (ο περί Ελεγκτών Νόμος) δεν προβλέπει οποιαδήποτε ρύθμιση σε περίπτωση κένωσης της θέσης του προέδρου. Συνεπώς, το δ.σ. δεν δύναται να λαμβάνει οποιεσδήποτε αποφάσεις μέχρι τον διορισμό του νέου προέδρου της ΑΔΕΕλΕπ από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποτέλεσμα τούτου, οι 10 υποθέσεις που βρίσκονται ενώπιον του δ.σ. για παραπομπή στο Πειθαρχικό να μπουν προσωρινά στον πάγο.

Τα «χρυσά» διαβατήρια

Το δ.σ. της ΑΔΕΕλΕπ ζήτησε με επιστολή του στις 20/11/2020 από τον υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή το πόρισμα Καλογήρου για να διαπιστώσει κατά πόσο προκύπτει θέμα αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από ελεγκτικά γραφεία που είχαν εμπλοκή στα «χρυσά» διαβατήρια. Το πόρισμα δεν δόθηκε ούτε στον ΣΕΛΚ, καθότι ο κ. Νουρής επικαλέστηκε γνωμάτευση του γενικού εισαγγελέα.

Εφεξής θα συμπληρώνουν έντυπο για σύγκρουση συμφερόντων

Με σκοπό να μην επαναληφθούν στην ΑΔΕΕλΕπ φαινόμενα σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτά που αποκαλύφθηκαν για τη γενική λογίστρια Ρέα Γεωργίου, αποφασίστηκε η ετοιμασία ενός εντύπου βεβαίωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων στη βάση του περί Ελεγκτών Νόμου, το οποίο θα αποσταλεί στον υπουργό Οικονομικών και με το οποίο οι προτεινόμενοι για διορισμό στο διοικητικό συμβούλιο της ΑΔΕΕλΕπ θα δηλώνουν πιθανή σύγκρουση συμφερόντων πριν τον διορισμό τους.

Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζει ο εκάστοτε υπουργός Οικονομικών πιθανή σύγκρουση συμφερόντων του ατόμου που προτείνει για διορισμό και θα αποφασίζει εάν θα προβαίνει σε διορισμό του. Η Ρέα Γεωργίου απέκρυψε τη σύγκρουση συμφερόντων που προέκυπτε για την ίδια λόγω του αδελφού της και των επιχειρήσεων του συζύγου και των παιδιών της.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Γιατί ο Πρόεδρος κρύβει τους 19 συμβούλους; - Αυτεπάγγελτη εξέταση από Βουλή
ΚΥΠΡΟΣ

Γιατί ο Πρόεδρος κρύβει τους 19 συμβούλους; - Αυτεπάγγελτη εξέταση από Βουλή

Γιατί ο Πρόεδρος κρύβει τους 19 συμβούλους; - Αυτεπάγγελτη εξέταση από Βουλή

Του είπε ότι λέει βλακείες και την κατήγγειλε - Ενώπιον της Αννίτας καταγγελία Λεωνίδου κατά Χαραλαμπίδου
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Του είπε ότι λέει βλακείες και την κατήγγειλε - Ενώπιον της Αννίτας καταγγελία Λεωνίδου κατά Χαραλαμπίδου

Του είπε ότι λέει βλακείες και την κατήγγειλε - Ενώπιον της Αννίτας καταγγελία Λεωνίδου κατά Χαραλαμπίδου

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι απειλές της Χεζμπολάχ προς Κύπρο είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι απειλές της Χεζμπολάχ προς Κύπρο είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι απειλές της Χεζμπολάχ προς Κύπρο είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικές

Οι ασκήσεις με το Ισραήλ που ενόχλησαν - Ερμηνεύθηκαν ως προετοιμασία επίθεσης στον Λίβανο
ΚΥΠΡΟΣ

Οι ασκήσεις με το Ισραήλ που ενόχλησαν - Ερμηνεύθηκαν ως προετοιμασία επίθεσης στον Λίβανο

Οι ασκήσεις με το Ισραήλ που ενόχλησαν - Ερμηνεύθηκαν ως προετοιμασία επίθεσης στον Λίβανο

Μετά από 10 χρόνια: Στις κάλπες για συνένωση ΑΣΔΥΚ-ΠΑΣΥΔΥ
ΚΥΠΡΟΣ

Μετά από 10 χρόνια: Στις κάλπες για συνένωση ΑΣΔΥΚ-ΠΑΣΥΔΥ

Μετά από 10 χρόνια: Στις κάλπες για συνένωση ΑΣΔΥΚ-ΠΑΣΥΔΥ