Πάει Βουλή το νομοσχέδιο για την Αρχή κατά της Διαφθοράς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 20.1.2021
Πάει Βουλή το νομοσχέδιο για την Αρχή κατά της Διαφθοράς
Κληθείς να δώσει κάποια περαιτέρω στοιχεία που αφορούν την Αρχή, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η Αρχή που θα συσταθεί θα είναι τριμελής. Θα αποτελείται από τον Επίτροπο Διαφάνειας και δύο μέλη της Αρχής.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ολοκλήρωσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει τη σύσταση Αρχής κατά της Διαφθοράς και έχει δοθεί χρόνος δύο εβδομάδων στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης να επανέλθει με επικαιροποιημένο κείμενο στη βάση και των προτάσεων των Βουλευτών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Γεωργίου, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι σύντομα το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια για ψήφιση.


«Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ολοκλήρωση την κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου που αφορά τη σύσταση αρχής κατά της διαφθοράς», ανέφερε ο κ. Γεωργίου σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία. «Μέσα από την αμφίδρομη συζήτηση, η οποία έγινε σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Νομικών, ανταλλάχθηκαν απόψεις, θέσεις, έχουν κατατεθεί προτάσεις, οι οποίες προσθέτουν ή και αφαιρούν κάποιες πρόνοιες των διατάξεων του υπό συζήτηση νομοσχεδίου».

Ανέφερε ότι «όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν συζητηθεί έχουν δοθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τους εκπροσώπους τους και αναμένουμε με βάση απόφαση της Επιτροπής Νομικών σε ένα χρονικό ορίζοντα δύο εβδομάδων, που πιστεύω ότι όλα αυτά που έχουν συζητηθεί και προταθεί θα ληφθούν υπόψη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μέσα από μια περαιτέρω διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς που ήταν παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, να διαμορφωθεί ένα αναθεωρημένο κείμενο στις βασικές διατάξεις που έχει γίνει η συζήτηση».

Πιστεύω, είπε ο κ. Γεωργίου, «ότι αυτό θα γίνει και πολύ σύντομα αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο υπάρχει ομόφωνη πολιτική βούληση και θέληση να ολοκληρωθεί θα είναι έτοιμο για να παρουσιαστεί ενώπιον της Ολομέλειας για ψήφιση».

Κληθείς να δώσει κάποια περαιτέρω στοιχεία που αφορούν την Αρχή, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι η Αρχή που θα συσταθεί θα είναι τριμελής. Θα αποτελείται από τον Επίτροπο Διαφάνειας και δύο μέλη της Αρχής.

«Σκοπός και στόχος της Αρχής είναι ακριβώς να εξετάζει τόσο στο δημόσιο, ημιδημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα οποιεσδήποτε καταγγελίες έρχονται ενώπιον της ή ακόμα και αυτεπάγγελτα φαινόμενα ή πράξεις διαφθοράς, ή ενδεχόμενες ή εν δυνάμει πράξεις διαφθοράς οι οποίες θα τίθενται ενώπιον της», είπε. Πρόσθεσε ότι θα στελεχώνεται από γραμματειακό προσωπικό και μέσα σε αυτά τα πλαίσια τίθενται οι αρμοδιότητές της όπως αυτές καθορίζονται στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης προέκυψαν κάποια θέματα ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρμοδιότητες της και πως αυτές οριοθετούνται στο πλαίσιο της ανακριτικής αρμοδιότητας ή όχι. «Είναι κάτι το οποίο εμείς λέμε ότι το αποκλείουμε για να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων άλλου θεσμικού φορέα όπως είναι η Νομική Υπηρεσία, όπως είναι ο Γενικός Εισαγγελέας», διευκρίνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση αν θα μπορεί να επιλαμβάνεται ακόμα και καταγγελίες για το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας ή ένα Υπουργό απάντησε «οποιοδήποτε πρόσωπο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια που έχω αναφέρει προηγουμένως», είτε αυτό είναι θεσμικό όργανο, είτε είναι συλλογικό όργανο, δημόσιο, ημιδημόσιο, ευρύτερου δημόσιου τομέα, ή ιδιωτικές εταιρείες ή πρόσωπα.
Σε άλλη ερώτηση ανέφερε ότι το τι είναι διαφθορά βεβαίως έχει καθοριστεί στις ερμηνευτικές διατάξεις της υπό συζήτηση νομοθεσίας και είναι αυτούσιες αναφοράς όπως αυτές οι ερμηνείες παρουσιάζονται και σε άλλες νομοθεσίες τις οποίες έχουμε νομοθετήσει τα τελευταία χρόνια.

Την Παρασκευή συζήτηση νομοσχεδίου για ορισμό Δικαστών υποθέσεων χρηματοπιστωτικού τομέα

Σε ερώτηση για νομοσχέδιο που έθετε ως προϋπόθεση η ΕΔΕΚ για να ψηφίσει τον προϋπολογισμό για σύσταση δημοσιονομικού δικαστηρίου ο κ. Γεωργίου απάντησε ότι πρόκειται για τροπολογία του περί Δικαστηρίων Νόμου το οποίο με πρωτοβουλία της Επιτροπής Νομικών την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα, όχι στη δημιουργία ενός ξεχωριστού ειδικού δικαστηρίου, αλλά διαδικασίας όπου ο Πρόεδρος του εκάστοτε Επαρχιακού Δικαστηρίου να μπορεί να ορίσει δικαστές ειδικής δικαιοδοσίας για υποθέσεις που αφορούν γενικότερα τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα. Υπάρχει, πρόσθεσε, πρόνοια ότι οι υποθέσεις αυτές θα εκδικάζονται, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της δικονομίας και των δικαστικών κανόνων, το ταχύτερο δυνατόν, με την διεκπεραίωση τους να προβλέπεται εντός δύο μηνών.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα καλύψει σε μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο είναι κοινώς γνωστό και έχουμε υποχρέωση ως Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ).

Τηλεδιασκέψεις για Δικηγορικό Σύλλογο, παράταση προθεσμιών για δικόγραφα

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή Νομικών ολοκλήρωσε επίσης τη συζήτηση τριών προτάσεων νόμου και ενός νομοσχεδίου που αφορούν των περί Δικηγόρων νόμο σε σχέση με τη διαδικασία των συνεδριάσεων όλων των σωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του τοπικών επαρχιακών επιτροπών αλλά και του Πειθαρχικού Συμβουλίου με τηλεδιασκέψεις

Είπε ότι συζητήθηκε ο περί Ερμηνείας νόμος, που στόχο έχει την παράταση των προθεσμιών καταχώρησης δικογράφων στη δικαστική διαδικασία και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων μέχρι την 31η Ιουλίου 2021. Αυτό έγινε λόγω του περιορισμού και των διαταγμάτων που είναι σε ισχύ σήμερα και δεν γνωρίζουμε πόσο θα συνεχίσουν, εξήγησε. Συζητήθηκε επίσης ο περί Όρκων νόμος στο πλαίσιο του οποίου δίνεται η δυνατότητα σε δικηγόρους με πέραν των 5 ετών παρουσίας στο επάγγελμα, να αιτηθούν και να εγγραφούν σε μητρώο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να μπορούν να επάγουν όρκους με βάση κάποιες επιφυλάξεις.
ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανία: Απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών για τις απειλές του Νασράλα κατά της Κύπρου

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ
ΚΥΠΡΟΣ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ

Βρετανική πηγή για Βάσεις στην Κύπρο: Δεν παρέχονται διευκολύνσεις στο Ισραήλ

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου
ΚΥΠΡΟΣ

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου

Απεβίωσε ο Ιωάννης Οργανός, ο Γενικός Βικάριος της Μαρωνίτικης Εκκλησίας της Κύπρου

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό
ΚΥΠΡΟΣ

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

Κανένα σημάδι για επάνοδο σε διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο, εκκενώνονται χωριά
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο, εκκενώνονται χωριά

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Άνδρο, εκκενώνονται χωριά