Ο Οδυσσέας ενημέρωσε βουλευτές για παρέμβαση Γενικού Λογιστηρίου σε υπόθεση κατάσχεσης εγγυητικής από Cypra

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 13.11.2020
Ο Οδυσσέας ενημέρωσε βουλευτές για παρέμβαση Γενικού Λογιστηρίου σε υπόθεση κατάσχεσης εγγυητικής από Cypra
Η πειθαρχική έρευνα που διενεργήθηκε εναντίον ανώτερου λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου, που έδωσε τις οδηγίες για άμεση απόσυρση της επιταγής χωρίς να είχε ενημέρωση από το εμπλεκόμενο τμήμα ότι κατατέθηκε η επιταγή (!) δεν οδήγησε στη γενική λογίστρια.ΓΡΑΦΕΙ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 

Με οδηγίες από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αποσύρθηκε άρον άρον από τράπεζα, επιταγή που κατατέθηκε έξι ώρες προηγουμένως και αφορούσε κατάσχεση εγγυητικής από την εταιρεία Cypra, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο σύζυγος της γενικής λογίστριας Ρέας Γεωργίου. Όπως ενημέρωσε χθες ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης τους βουλευτές της Επιτροπής Ελέγχου, η παρέμβαση του Γενικού Λογιστηρίου και οι οδηγίες που δόθηκαν για άμεση απόσυρση της επιταγής που κατατέθηκε λίγες ώρες προηγουμένως προς όφελος της Δημοκρατίας, ήγειρε εύλογες υποψίες και ως εκ τούτου ζήτησε από τον τέως γενικό εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη τη διενέργεια έρευνας.Η πειθαρχική έρευνα που διενεργήθηκε εναντίον ανώτερου λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου, που έδωσε τις οδηγίες για άμεση απόσυρση της επιταγής χωρίς να είχε ενημέρωση από το εμπλεκόμενο τμήμα ότι κατατέθηκε η επιταγή (!) δεν οδήγησε στη γενική λογίστρια. Και όπως ενημερώθηκαν χθες οι βουλευτές, ο εν λόγω υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου έλαβε, πρόσφατα, προαγωγή στην Κλ. Α14 έχοντας, προφανώς, τη βαθμολογία «εξαίρετος» από την προϊσταμένη του, γενική λογίστρια Ρέα Γεωργίου.

Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, η αν. πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου κάλεσε τον γενικό ελεγκτή να ενημερώσει τους βουλευτές της επιτροπής για τα ευρήματά του που αφορούν την εταιρεία Cypra και καταγράφονται στην έκθεσή του για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιανουάριο. Ο κ. Μιχαηλίδης και οι λειτουργοί που τον συνόδευσαν έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον γενικό ελεγκτή, τα γεγονότα της υπόθεσης εκτυλίχθηκαν ως εξής: Στις 31/12/2015 υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της εταιρείας Cypra για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και απόρριψης ζωικών υποπροϊόντων, με συμβατική αξία €540.000 ανά έτος πλέον ΦΠΑ και με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο. Η σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή από την ημερομηνία της υπογραφής της αλλά η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης καθοριζόταν το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της, νοουμένου ότι η εταιρεία Cypra θα εξασφάλιζε όλες τις απαραίτητες άδειες για την εκτέλεση του αντικειμένου του διαγωνισμού. Στο πλαίσιο της πιο πάνω σύμβασης, κατατέθηκε από την εταιρεία Cypra εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης από τραπεζικό ίδρυμα με ημερομηνία έκδοσης τις 23/12/2015 και λήξης τις 4/10/2017 για το ποσό των €54.000 (ίσο με το 10% του συμβατικού ποσού). Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΑΑ) με διαδοχικές αποφάσεις της στις 27/7/2016, 18/1/2017 και 8/2/2017 παραχώρησε παράταση στην εταιρεία Cypra μέχρι τις 31/12/2016, 17/2/2017 και 10/3/2017 αντίστοιχα, για να προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες που θα επέτρεπαν την ενεργοποίηση της σύμβασης.

Η γνωμάτευση

Το Υπουργείο Γεωργίας με επιστολή του στις 12/5/2017 ζήτησε γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία ως προς τη δυνατότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να προβούν σε κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης. Σύμφωνα με τη σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, που δόθηκε στις 21/7/2017, οι αλλεπάλληλες παρατάσεις της σύμβασης, ιδιαίτερα μετά από αίτημα της εταιρείας Cypra, είχαν ως αποτέλεσμα η σύμβαση να μην θεωρείται ότι τελεί υπό αίρεση, αφού ουδέποτε κρίθηκε άκυρη. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι συνεκτιμώντας τα γεγονότα που επήλθαν και ιδίως το γεγονός ότι η εν λόγω σύμβαση θεωρήθηκε καθ' όλα έγκυρη παρά την παρέλευση του εξαμήνου με αποτέλεσμα ο αντισυμβαλλόμενος να αιτείται και να παραχωρούνται εν τέλει οι σχετικές παρατάσεις, η εν λόγω σύμβαση ήταν καθ' όλα έγκυρη και, συνεπώς, μπορούσαν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις σε σχέση με την κατάπτωση της εγγύησης λόγω μη συμμόρφωσης της εταιρείας Cypra με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Κατάθεση και απόσυρση

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, την υπό αναφορά γνωμάτευση και, αφετέρου, το γεγονός ότι είχε εκπνεύσει και η τελευταία εξάμηνη παράταση που δόθηκε από την ΚΕΑΑ, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με επιστολή τους στις 4/9/2017 απαίτησαν από το πιστωτικό ίδρυμα που εξέδωσε την υπό αναφορά εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης, την πληρωμή του ποσού της εγγύησης, ύψους €54.000. Η σχετική επιταγή εκδόθηκε από το πιστωτικό ίδρυμα στις 10/9/2017 και στις 12/9/2017 και ώρα 8:15 το πρωί κατατέθηκε στον λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Στο μεταξύ, την ίδια ημέρα, δηλαδή στις 12/9/2017 και ώρα 13:12 και αφού η επιταγή είχε ήδη κατατεθεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο σύζυγος της γενικής λογίστριας και ιδιοκτήτης της εταιρείας Cypra, Γ. Γεωργίου, ειδοποίησε με τηλεομοιότυπο τον τότε αναπληρωτή διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ότι εξασφάλισε, μονομερώς, διάταγμα από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το οποίο απαγόρευσε την κατάσχεση της εγγυητικής ύψους €54.000 μέχρι την εκδίκαση της αγωγής που κατέθεσε εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι υποψίες για εμπλοκή της ίδιας της γενικής λογίστριας στην εν λόγω υπόθεση προέκυψαν όταν την ίδια ημέρα, στις 12/9/2017 και λίγη ώρα μετά που εκδόθηκε το διάταγμα του Δικαστηρίου, ανώτερος λειτουργός από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας επικοινώνησε με το Λογιστήριο του Υπουργείου Γεωργίας με το αίτημα να ζητήσουν πάραυτα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από την τράπεζα την απόσυρση της επιταγής για να μην εξαργυρωθεί στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα, πάντα, με την έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όντως την ίδια ημέρα έσπευσε λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην τράπεζα και ακύρωσε την επιταγή. Οι λειτουργοί της Ελεγκτικής Υπηρεσίας υποψιάστηκαν την εμπλοκή της γενικής λογίστριας στην υπόθεση, διότι ουδείς από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχε ενημερώσει το Γενικό Λογιστήριο για την έκδοση του δικαστικού διατάγματος. Αυτός που προφανώς ενημέρωσε τη γενική λογίστρια ήταν ο σύζυγός της.

Έρευνα και προαγωγή

Με βάση τα παραπάνω, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέστειλε επιστολή στον τέως γενικό εισαγγελέα παραθέτοντας τα στοιχεία που είχε ενώπιόν του, και ειδικά το πως κατατέθηκε και αποσύρθηκε, εν ριπή οφθαλμού, η επίμαχη επιταγή ενώ σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις χρειάζονται δυο ή και περισσότερες ημέρες, με την εισήγηση ότι θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της Δημοκρατίας. Πρόσθετα, επισημάνθηκε στον κ. Κληρίδη, ότι η εταιρεία Cypra ανήκει στον σύζυγο της γενικής λογίστριας. Με βάση την έκθεση του κ. Μιχαηλίδη, ο τέως γενικός εισαγγελέας έδωσε οδηγίες στο Υπουργείο Οικονομικών για τη διενέργεια πειθαρχικής έρευνας εναντίον τού υπό αναφορά ανώτερου λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου που επικοινώνησε με το Λογιστήριο του Υπουργείου Γεωργίας και απαίτησε την ίδια ώρα να σπεύσει λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην τράπεζα και να ακυρώσει την επιταγή προτού, δηλαδή, εξαργυρωθεί στο όνομα της Δημοκρατίας. Την πειθαρχική έρευνα ανέλαβε διευθύντρια του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν έγινε γνωστή η κατάληξη της έρευνας. Πάντως, ο εν λόγω ανώτερος υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου έλαβε, πρόσφατα, προαγωγή στην Κλ. Α14, όπως λέχθηκε χθες στη Βουλή.

Έχασε η Cypra

Όσον αφορά το δικαστικό διάταγμα που εξασφάλισε, μονομερώς, η εταιρεία Cypra εμποδίζοντας την εξαργύρωση της εγγυητικής, εκδικάστηκε μετά από ένσταση που κατέθεσε η Δημοκρατία, και το Δικαστήριο στις 10/6/2019 εξέδωσε ενδιάμεση απόφαση με την οποία ακύρωσε το εν λόγω προσωρινό διάταγμα και απέρριψε την αίτηση της εταιρείας Cypra. Με βάση την πιο πάνω εξέλιξη, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατέθεσαν στις 24/6/2019 την εν λόγω επιταγή ύψους €54.000 στην τράπεζα και εξαργυρώθηκε στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στις αγορές για επταετές ομόλογο ενός δις ευρώ βγαίνει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στις αγορές για επταετές ομόλογο ενός δις ευρώ βγαίνει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία

Στις αγορές για επταετές ομόλογο ενός δις ευρώ βγαίνει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία

Υπό κράτηση ο Νεκτάριος: «Χρυσωρυχείο» η μονή Οσίου Αββακούμ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπό κράτηση ο Νεκτάριος: «Χρυσωρυχείο» η μονή Οσίου Αββακούμ

Υπό κράτηση ο Νεκτάριος: «Χρυσωρυχείο» η μονή Οσίου Αββακούμ

Κύπρος: Ισχυροποιούνται οι δεσμοί με το δυτικο μέτωπο - Τα οφέλη από τον θεσμοθετημένο διάλογο με ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Ισχυροποιούνται οι δεσμοί με το δυτικο μέτωπο - Τα οφέλη από τον θεσμοθετημένο διάλογο με ΗΠΑ

Κύπρος: Ισχυροποιούνται οι δεσμοί με το δυτικο μέτωπο - Τα οφέλη από τον θεσμοθετημένο διάλογο με ΗΠΑ

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης - Τελετή διαβεβαίωσης του Νικόλα Ιωαννίδη σήμερα
ΚΥΠΡΟΣ

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης - Τελετή διαβεβαίωσης του Νικόλα Ιωαννίδη σήμερα

Αναλαμβάνει καθήκοντα ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης - Τελετή διαβεβαίωσης του Νικόλα Ιωαννίδη σήμερα

Επιστροφή στα 40αρια: Κίτρινη προειδοποίηση από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα
ΚΥΠΡΟΣ

Επιστροφή στα 40αρια: Κίτρινη προειδοποίηση από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα

Επιστροφή στα 40αρια: Κίτρινη προειδοποίηση από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα