Αύξηση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας το 2021

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 9.11.2020
Αύξηση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας το 2021
Αυξημένος κατά €55 εκ. περίπου σε σχέση με το 2020 είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2021.

Αυξημένος κατά €55 εκ. περίπου σε σχέση με το 2020 είναι ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2021, ο οποίος σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, Κωνσταντίνο Ιωάννου, αποτελεί το 9,63% του συνολικού κρατικού προϋπολογισμού του κράτους.
Παρουσιάζοντας ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τον προϋπολογισμό του Υπουργείου του για το 2021, ο κ. Ιωάννου είπε ότι οι συνολικές προϋπολογιζόμενες δαπάνες για το έτος 2021 ανέρχονται σε €1.017 εκ. σε σύγκριση με €962 εκ. που περιλαμβάνονταν στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό για το έτος 2020, σημειώνοντας ότι παρουσιάζουν αύξηση €55 εκ. ενώ τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το έτος 2021 είναι €284,52 εκ. έναντι €186,04 εκ. του 2020, σημειώνοντας αύξηση €98,48 εκ. ή ποσοστό 52,93%.Όπως πρόσθεσε, οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας αποτελούν για το 2021 το 4,69% (2020: 4,68%) του ΑΕΠ, για να συμπληρώσει ότι συνυπολογίζοντας τη συνεισφορά του κράτους ως εργοδότη στο ΓΕΣΥ, οι συνολικές δαπάνες υγείας στον κρατικό προϋπολογισμό αποτελούν το 4,94% του ΑΕΠ (2020:4.93%).Επίσης, είπε ότι ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2021 αποτελεί το 9,63% του συνολικού Κρατικού Προϋπολογισμού (2020: 8,91%).Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023, ο κ. Ιωάννου είπε πως το Υπουργείο του καλείται να προσφέρει υπηρεσίες υγείας και να καλύψει τις ανάγκες του με αυξημένο προϋπολογισμό κατά €55 εκ. περίπου σε σχέση με τον εγκριμένο Προϋπολογισμό για το έτος 2020.Πιο συγκεκριμένα, ο αρμόδιος Υπουργός είπε ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούν στην χορηγία στον ΟΚΥΠΥ κατά €70 εκ. (2021: €120 εκ. , 2020: €50 εκ.) και στο άρθρο της Συνεισφοράς του κράτους στο ΓΕΣΥ κατά €16,8 εκ. (2021: €425εκ. , 2020: €418 εκ.).Περαιτέρω, ανέφερε ότι υπάρχουν κονδύλια για τα οποία υπάρχει σημαντική μείωση όπως η Ιατρική Περίθαλψη στην Κύπρο που έχει μειωθεί κατά €7,5 εκ., η Αγορά Φαρμάκων και Εμβολίων που έχει μειωθεί κατά €7,16 εκ., η Χορηγία στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου κατά €5 εκ. και η Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού κατά €11.7 εκ. λόγω μεταφοράς της πρόνοιας στο Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής.Επιπλέον, σημείωσε ότι στις συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται το μισθολογικό κόστος του αποσπασμένου προσωπικού στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), το οποίο για το 2021 υπολογίζεται γύρω στα €263 εκ. και αντίστοιχη πρόνοια περιλαμβάνεται και στα έσοδα του προϋπολογισμού.Σε σχέση με τις Αναπτυξιακές Δαπάνες για το έτος 2021, ο κ. Ιωάννου είπε ότι  ανέρχονται σε €13.37 εκ., σε σύγκριση με €25,8 εκ. των εγκεκριμένων δαπανών του τρέχοντος έτους, για να προσθέσει ότι η μείωση οφείλεται στη μεταφορά της πρόνοιας ποσού ύψους €13.7 εκ. για Αγορά Μηχανογραφικού Εξοπλισμού στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (€8.6 εκ.) και στην Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ (€5.1 εκ.).Σε ό,τι αφορά στις Τακτικές Δαπάνες για το έτος 2021, είπε πως ανέρχονται σε €1.004 εκ., σε σύγκριση με €936 εκ. για το έτος 2020, που αντιστοιχεί σε αύξηση €68 εκ..Αναφερόμενος στην αυτονόμηση των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων και την ανάληψη των δαπανών παροχής υπηρεσιών υγείας από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, είπε ότι από το 2020 δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου πρόνοιες για δαπάνες όπως εξοπλισμός, φάρμακα, ανεγέρσεις και βελτιώσεις κτιρίων, ιατρικά αναλώσιμα, δαπάνες που αφορούν την Ψυχική Υγεία κλπ.Πιο έτοιμα τα νοσηλευτήρια να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες ανάγκες του 2ου κύματος της πανδημίαςΑναφορικά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας ανά το παγκόσμιο, ο Υπουργός Υγείας είπε πως «έχουμε καθήκον προς τους πολίτες του τόπου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας και την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για αντιμετώπιση και περιορισμό της πανδημίας», σημειώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή, και ύστερα από ετοιμασία ειδικού και πιο ενισχυμένου σχεδιασμού από τον ΟΚΥπΥ, τα νοσηλευτήρια είναι πιο έτοιμα για να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες και πάλι ανάγκες που δημιουργεί, δυστυχώς, η πανδημία του κορωνοϊού».Παράλληλα, είπε έχουν ενημερωθεί μέσω εγκυκλίων  όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια της Κύπρου,  για την υποχρέωση λειτουργίας θαλάμων υπόπτων περιστατικών στις εγκαταστάσεις τους, ώστε να μην επιβαρύνεται ο δημόσιος τομέα.Ανέφερε ακόμα ότι το κόστος της πανδημίας του κορωνοϊού είναι τεράστιο και  συνεχίζει να το επωμίζεται το κράτος, για  να προσθέσει ότι από την έναρξη της πανδημίας μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν δαπανηθεί συνολικά €32.4 εκ., ενώ το συνολικό κόστος που ανάλαβε το Υπουργείο Υγείας με τα μέχρι σήμερα μέτρα ανέρχεται σε €45.4 εκ..Είπε, επίσης, ότι τα μεγαλύτερα κόστη για αντιμετώπιση της πανδημίας αφορούν κυρίως στις συμβάσεις για διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων, την παραπομπή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα λόγω ανάληψης από τα δημόσια νοσηλευτήρια της περίθαλψης των ασθενών με COVID-19 και τα υπόλοιπα περιστατικά αποστέλλονταν στον ιδιωτικό τομέα, την αγορά και προμήθεια προστατευτικών μασκών κ.α..Πρόσθεσε ακόμα ότι αναμένεται ότι μεγάλο μέρος των δαπανών, που σχετίζονται άμεσα με την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα μπορέσει να συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συνεννόηση με την Γενική Διεύθυνση ΕΠΣΑ.Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία της ΚΔ η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥΣχετικά  με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι «εν μέσω παγκόσμιας πανδημίας το Υπουργείο Υγείας κατάβαλε τεράστιες προσπάθειες, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή της 2ης φάσης του ΓΕΣΥ, χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση», σημειώνοντας ότι «η αναστολή μεγάλου αριθμού χειρουργικών επεμβάσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, ενίσχυσε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με την ένταξη της ενδονοσοκομειακής φροντίδας την 1η Ιουνίου 2020 , ώστε οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονταν σε λίστες αναμονής, να μπορούν να λάβουν τις υπηρεσίες τους εντός ΓεΣΥ».28.153 χειρουργικές επεμβάσεις εντός ΓεΣΥΕνδεικτικά, ανέφερε ότι από την 1η Ιουνίου 2020 και μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί περίπου 28.153 χειρουργικές επεμβάσεις εντός ΓεΣΥ, ενώ συμπλήρωσε «η μετάβαση στο νέο σύστημα υγείας σαφέστατα αύξησε την πρόσβαση των ασθενών στους επαγγελματίες υγείας».«Η ένταξη των προσωπικών ιατρών από τον Ιούνιο 2019», συνέχισε, «υποβοήθησε στη διαχείριση της Πανδημίας αφού με σειρά μέτρων και πρωτοκόλλων έγινε ευκολότερη η αντιμετώπιση των υπόπτων και θετικών περιστατικών. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση σε χρόνιους ασθενείς  χωρίς να είναι απαραίτητη η επιτόπια επίσκεψη στα ιατρεία και νοσοκομεία, η δυνατότητα  χορήγησης χλωροκίνης για αντιμετώπιση των θετικών περιστατικών, αυτές ήταν κάποιες ενέργειες που αποσυμφόρησαν το σύστημα Υγείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο διασποράς και προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση στους  ασθενείς, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας».Παράλληλα, είπε ότι η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των ιατρικών πράξεων στο σύστημα του ΓεΣΥ, προσφέρει πλέον τη δυνατότητα δευτερογενούς ελέγχου και κατ’ επέκταση τη λήψη διορθωτικών μέτρων.Ο κ. Ιωάννου είπε ότι με σκοπό την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων κυρίως σε θέματα ρευστότητας, που πιθανόν να δημιουργούνταν λόγω της πανδημίας κατά την εφαρμογή της Ενδονοσοκομειακής Φροντίδας από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σειρά μέτρων για στήριξη της κατάστασης που δημιουργήθηκε και με τα οποία το Υπουργείο Υγείας ανάλαβε επιπρόσθετο κόστος, το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του, όπως η αγορά εξειδικευμένων φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες των οποίων η ένταξη στην 2η φάση του ΓΕΣΥ αναβλήθηκε για ένα τρίμηνο και των οποίων το κόστος ανήλθε στα €19.5 εκ., την πιθανή επιχορήγηση του ΟΚΥΠΥ μέχρι €70 εκ. υπό προϋποθέσεις, την χρηματοδότηση μέχρι τις 31 Αυγούστου ή σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι το τέλος του 2020 από το Υπουργείο Υγείας διάφορων υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του ΓΕΣΥ και άλλα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σε νέα στρέβλωση οδηγείται το ΓεΣΥ: Νοσήλια σε όσους δεν αποχωρούν μετά το εξιτήριο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε νέα στρέβλωση οδηγείται το ΓεΣΥ: Νοσήλια σε όσους δεν αποχωρούν μετά το εξιτήριο

Σε νέα στρέβλωση οδηγείται το ΓεΣΥ: Νοσήλια σε όσους δεν αποχωρούν μετά το εξιτήριο

Κύπρος: Πράσινες επενδύσεις €3,1 δισ. έως το 2030
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύπρος: Πράσινες επενδύσεις €3,1 δισ. έως το 2030

Κύπρος: Πράσινες επενδύσεις €3,1 δισ. έως το 2030

Βαρθολομαίος στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία: «Το να μένει κανείς σιωπηλός μπροστά στον πόλεμο είναι ντροπή»
ΚΟΣΜΟΣ

Βαρθολομαίος στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία: «Το να μένει κανείς σιωπηλός μπροστά στον πόλεμο είναι ντροπή»

Βαρθολομαίος στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ουκρανία: «Το να μένει κανείς σιωπηλός μπροστά στον πόλεμο είναι ντροπή»

ΠΑΣΟΚ: Ο Χάρης Δούκας βγάζει "κόκκινη κάρτα" στον Ανδρουλάκη και δηλώνει έτοιμος για τη διαδοχή
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΣΟΚ: Ο Χάρης Δούκας βγάζει "κόκκινη κάρτα" στον Ανδρουλάκη και δηλώνει έτοιμος για τη διαδοχή

ΠΑΣΟΚ: Ο Χάρης Δούκας βγάζει "κόκκινη κάρτα" στον Ανδρουλάκη και δηλώνει έτοιμος για τη διαδοχή

Βέλγιο: Χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά της άκρας δεξιάς
ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά της άκρας δεξιάς

Βέλγιο: Χιλιάδες διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά της άκρας δεξιάς