Δίδαξε τρεις ώρες σε ένα ακαδημαϊκό έτος

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΑΤΖΗΣ Δημοσιεύθηκε 29.9.2019
Δίδαξε τρεις ώρες σε ένα ακαδημαϊκό έτος

Η σύναψη συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με τον κορυφαίο καθηγητή καρδιολογίας Γεράσιμο Φιλιππάτο είχε δημοσιοποιηθεί ως μια σημαντική επιτυχία που αναμφίβολα προσέδιδε κύρος στο πανεπιστήμιο. Ο Γεράσιμος Φιλιππάτος, με ιδιαιτέρως βαρύ βιογραφικό και διεθνή αναγνώριση, υπήρξε προσφάτως αντικείμενο έρευνας που διεξήχθη μετά από καταγγελία στον γενικό ελεγκτή σε σχέση με τους όρους εργοδότησης, τις απολαβές και τον χρόνο που διέθετε στα καθήκοντά του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής είναι και κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η καταγγελία εναντίον του έγινε στον γενικό ελεγκτή από πρόσωπο του οποίου δεν έγινε γνωστό το όνομα. Ο γενικός ελεγκτής διαβίβασε την καταγγελία στο πανεπιστήμιο με οδηγίες στον πρύτανη για διενέργεια έρευνας η οποία διεξήχθη από τον εσωτερικό ελεγκτή Βάκη Ανδρέου και ολοκληρώθηκε τον περασμένο Μάιο, χωρίς το αποτέλεσμά της να διαβιβαστεί στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.


Με «πιεσμένο» ωράριο

Το πόρισμα της έρευνας ήρθε σε γνώση του «Π» και ένα από τα στοιχεία που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτό που αφορά τον χρόνο εργασίας του καθηγητή. Όπως αναφέρεται στα ευρήματα της έρευνας: «Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που τηρείται στο λογισμικό ‘banner’ της Υπηρεσίας Σπουδών της Φοιτητικής Μέριμνας, ο διδακτικός φόρτος του καθηγητή Γ. Φιλιππάτου για τα τρία πρώτα εξάμηνα εργοδότησής του είναι συνολικά 3 ώρες διδασκαλίας και 208 ώρες κλινικής εποπτείας». Επισημαίνεται στα ευρήματα της έρευνας πως ακόμα και αυτές οι ώρες διδασκαλίας και εποπτείας δεν επιβεβαιώθηκε ότι υλοποιήθηκαν.

Ο καθηγητής Γ. Φιλιππάτος, παράλληλα εργοδοτείται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ προσφάτως ορίστηκε αντιπρόεδρος του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Αθηνών από τον νέο υπουργό Υγείας της Ελλάδας Βασίλη Κικίλια. Λόγω της παγκόσμιας επιστημονικής του εμβέλειας στον τομέα της καρδιολογίας έχει επίσης πολλές διεθνείς υποχρεώσεις.

Θέμα απολαβών

Η έρευνα μεταξύ άλλων στη βάση της καταγγελίας που έγινε αφορούσε και τις απολαβές του καθηγητή, οι οποίες για το 2018 ανήλθαν στις 169.274 ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους εργοδότησης, το πανεπιστήμιο είχε εγκρίνει την εξαγορά του 50% του διδακτικού φόρτου από τον καθηγητή για περίοδο 6 μηνών (λόγω εργοδότησης και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών), ενώ παράλληλα ενέκρινε επιπρόσθετη αμοιβή ίση με το 80% του μισθού του για υπηρεσίες προς το Υπουργείο Υγείας, συν 30.000 ευρώ που αποτελεί την ετήσια χορηγία από την έδρα Eurobank Cyprus Ltd και η οποία διατίθεται στον εκάστοτε κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής. Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται πως επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός της καταγγελίας για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, «αφού για την απασχόλησή του (50% του εργάσιμου χρόνου του) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ο καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος αμείβεται με:

α) 100% των απολαβών της κλίμακας της θέσης του (Κλίμακα Α15 & Α16).

β) 100% του 80% του επιμισθίου του για υπηρεσίες του στο Υπουργείο. Υγείας.

γ) Επιπρόσθετες απολαβές 30.000 ευρώ από τη χορηγία της Μερικής Έδρας Eurobank Cyprus Ltd».

Σημειώνεται πως «με δεδομένο ότι ο καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος είναι δεσμευμένος με: α) 50% του εργάσιμου χρόνου του στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών β) τουλάχιστον 50% του εργάσιμου χρόνου του στα δημόσια νοσηλευτήρια, σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι μαθηματικά δεν απομένει εργάσιμος χρόνος για το Πανεπιστήμιο Κύπρου» και εκ των πραγμάτων κρίνεται βάσιμη η καταγγελία ότι απουσιάζει από τα καθήκοντά του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε εγκρίνει αίτημα του καθηγητή για απαλλαγή από το διδακτικό έργο κατά 50% για την περίοδο 1/7/2018 ώς 31/12/2018 λόγω αυξημένων καθηκόντων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου (κοσμήτορας) αλλά και των διεθνών υποχρεώσεών του. Για την περίοδο 1/1/2019 ώς 30/6/2019 δεν υπήρξε παρόμοιο αίτημα. Στα συμπεράσματα της έρευνας αναφέρεται πως η εξαγορά του διδακτικού φόρτου κατά 50% δεν εφαρμόστηκε στην πράξη.

Σε σχέση με τις 30.000 ευρώ από τη χορηγία της Eurobank, την οποία το πανεπιστήμιο αποφάσισε να την παραχωρεί κατά 100% στον κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής, η εσωτερική έρευνα κατέδειξε ότι δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση στη συμφωνία Πανεπιστημίου - Τράπεζας. Η συγκεκριμένη πρακτική, σύμφωνα με το πόρισμα, έρχεται σε αντίθεση με τους κανονισμούς του πανεπιστημίου που αφορούν την ίδρυση ειδικών εδρών.

Νομιμότητα πρόσληψης

Πριν από την εργοδότηση του κ. Φιλιππάτου, ο αντιπρύτανης Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου είχε ζητήσει τις θέσεις της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με τη νομιμότητα της διαδικασίας. Στις 30 Οκτωβρίου 2017 ο Γλαύκος Χρίστου, προϊστάμενος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού του πανεπιστημίου, σε επιστολή του προς τον αντιπρύτανη μεταξύ άλλων ανέφερε πως η δυνατότητα απασχόλησης του καθηγητή Φιλιππάτου σε θέση καθηγητή και κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής στη βάση μερικής απασχόλησης (50%) καθώς επίσης και κατ’ αναλογία των απολαβών του «απαγορεύεται διά νόμου και έχει επιβεβαιωθεί και από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και από νομική συμβουλή της λειτουργού νομικών θεμάτων Χριστιάνας Μικελίδου». Η απαγόρευση του νόμου αφορά την απασχόληση προσωπικού σε μόνιμες οργανικές θέσεις στη βάση μερικής απασχόλησης.

Για να ξεπεραστεί το εμπόδιο προτάθηκε να ακολουθηθεί το μοντέλο της σύναψης συμφωνίας συνεργασίας έναντι αντιμισθίας, όπως είχε γίνει με δύο ακόμη καθηγητές των οποίων αναφέρονται τα ονόματα. Η συμφωνία θα έπρεπε να διαρκεί μέχρι ο κ. Φιλιππάτος να μπορεί να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντα της μόνιμης θέσης καθηγητή και κοσμήτορα. Επίσης, ο κ. Χρίστου σημείωνε στην επιστολή του πως η έδρα της Eurobank δεν μπορούσε να προσφερθεί στον κ. Φιλιππάτο γιατί σύμφωνα με τους κανονισμούς δεν είναι δυνατόν να την κατέχει συνεργάτης μερικής απασχόλησης.

Δεν είναι η μόνη περίπτωση

Στο πόρισμα της έρευνας του εσωτερικού ελεγκτή του πανεπιστημίου Βάκη Ανδρέου αναφέρεται πως «ενόψει του γεγονότος ότι στην καταγγελία γίνεται αναφορά και για μεγάλες απουσίες και άλλων καθηγητών της Ιατρικής Σχολής, ο πρύτανης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να ζητήσει από την Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου και Ακαδημαϊκού Προσωπικού τη διεξαγωγή πειθαρχικής έρευνας για το σύνολο των καταγγελιών για τις οποίες, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, έχουν γίνει και σχετικά διαβήματα προς την ηγεσία του Πανεπιστημίου Κύπρου για να διαπιστωθούν τυχόν πειθαρχικά παραπτώματα και να ληφθούν οι ενδεικνυόμενες αποφάσεις». Τέλος, διατυπώνεται η εισήγηση να επαναξιολογηθούν οι συνθήκες και τα δεδομένα που αφορούν τις αποφάσεις των οργάνων του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εργοδότηση του Γ. Φιλιππάτου «και να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις».

ΔΡ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ

Στην elite της παγκόσμιας καρδιολογίας

Ο Γεράσιμος Φιλιππάτος σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή του με άριστα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την κλινική του εκπαίδευση στην παθολογία, την καρδιολογία, την εντατική θεραπεία, την καρδιακή ανεπάρκεια και τη μεταμόσχευση καρδιάς στην Αθήνα, στο Σικάγο, ΗΠΑ, καθώς και στο Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο.

Είναι μέλος του δ.σ. της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Clinical Section και της Επιτροπής Οξείας Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας καθώς και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την Οξεία Καρδιακή Φροντίδα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Συντονιστής της Επιτροπής Προγράμματος για την καρδιακή ανεπάρκεια και την οξεία καρδιακή περίθαλψη της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας καθώς και της Επιτροπής Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Καρδιακή Ανεπάρκεια του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας και της American Heart Association. Έχει διατελέσει International Governor του American College of Chest Physicians και είναι Associate Editor του European Heart Journal, του International Journal of Cardiology. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 400 άρθρα στο «PubMed», 5 βιβλία και περισσότερα από 30 κεφάλαια βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου «Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια» στον Braunwald, και στο Oxford Desc Reference: Cardiology.

Ο Γ. Φιλιππάτος βρίσκεται στη λίστα των Highly Cited Researchers του Thomson Reuters. [H-index - Scopus: 68, Web of Science: 58, Google Scholar: 84]. Είναι επίτιμο μέλος πολλών καρδιολογικών εταιρειών, όπως της Γαλλικής Καρδιολογικής Εταιρείας, της Ρουμανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ουγγρικής Καρδιακής Εταιρείας.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Αν εξακολουθήσει να βοηθά το Ισραήλ, θα γίνει μέρος του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Αν εξακολουθήσει να βοηθά το Ισραήλ, θα γίνει μέρος του πολέμου

Απειλές Χεζμπολάχ κατά Κύπρου: Αν εξακολουθήσει να βοηθά το Ισραήλ, θα γίνει μέρος του πολέμου

Δεν έρχεται Κύπρο τελικά η Ολγκίν – Θα δει Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν έρχεται Κύπρο τελικά η Ολγκίν – Θα δει Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

Δεν έρχεται Κύπρο τελικά η Ολγκίν – Θα δει Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες

Διαφωνία στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση των δωρητών του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας
ΚΥΠΡΟΣ

Διαφωνία στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση των δωρητών του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας

Διαφωνία στη Βουλή για τη δημοσιοποίηση των δωρητών του Ταμείου της Πρώτης Κυρίας

Η μυστική συμφωνία Άγκυρας-Αθήνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα
ΕΛΛΑΔΑ

Η μυστική συμφωνία Άγκυρας-Αθήνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Η μυστική συμφωνία Άγκυρας-Αθήνας για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Νομοθεσία για περιορισμό των αντιδημάρχων θα προωθήσει η κυβέρνηση από Σεπτέμβριο
ΚΥΠΡΟΣ

Νομοθεσία για περιορισμό των αντιδημάρχων θα προωθήσει η κυβέρνηση από Σεπτέμβριο

Νομοθεσία για περιορισμό των αντιδημάρχων θα προωθήσει η κυβέρνηση από Σεπτέμβριο