Λιγότερες άδειες και περισσότεροι... «παπαγάλοι», στο φετινό κυνήγι

ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΖΑΝΙΑΣ Δημοσιεύθηκε 18.8.2019
Λιγότερες άδειες και περισσότεροι... «παπαγάλοι», στο φετινό κυνήγι
Πέραν των 17.000 κυνηγών στη θερινή περίοδο.

Εν μέσω κόκκινου συναγερμού από το Τμήμα Δασών, κάνει πρεμιέρα σήμερα Κυριακή 18/08 η θερινή περίοδος κυνηγίου άγριων πτηνών, όπως φάσσες, ορτύκια, μπεκάτσες, τρυγόνια. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Θήρας θα εξορμήσουν πέραν των 17.000 κυνηγών. Τμήμα Δασών και Υπηρεσία Θήρας συνεχίζουν να έχουν διαφορετική άποψη κατά πόσον η κυνηγετική περίοδος το καλοκαίρι είναι μια ασφαλής περίοδος για τους κυνηγούς. Από την πλευρά του το Τμήμα Δασών επισημαίνει τους κινδύνους σε σχέση με τους πολίτες που κατακλύζουν τα μονοπάτια της φύσης τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ η Υπηρεσία Θήρας θεωρεί πως αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος και ουδέποτε υπήρξαν προβλήματα, όπως λόγου χάρη πρόκληση πυρκαγιάς ή άλλα ατυχήματα.
Κάρπωση θηραμάτων

 Ενδιαφέρουσα είναι η ανάγνωση των στοιχείων που προέκυψαν από έρευνα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας για την κάρπωση των θηραμάτων κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2018-19. Όπως καταδεικνύεται στην έρευνα, οι καιρικές συνθήκες είναι από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη μείωση ή/και την αύξηση των πληθυσμών των θηραμάτων. Καταγράφονται επίσης διάφορα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των κυνηγών όσον αφορά τον μέσο όρο κάρπωσης και εξορμήσεων ανά κυνηγό κάθε έτος κ.ά. Η συνολική κάρπωση θηραμάτων της κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 κατέγραψε αύξηση 203,3% και αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση της κάρπωσης της τσίχλας και της τραχήλας, είδη τα οποία διαχρονικά παρουσιάζουν την υψηλότερη κάρπωση, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Η τηλεφωνική έρευνα είναι θεσμός για την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και διενεργείται για 20ή συνεχή χρονιά. Το ύψος της κάρπωσης ενός είδους, σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται άμεσα με το μέγεθος του πληθυσμού του, την προτίμηση που δείχνουν οι κυνηγοί για κυνήγι του είδους, καθώς και από το μέγεθος της κυνηγετικής προσπάθειας για κάθε είδος, η οποία επηρεάζεται από τη μέση διάρκεια ωρών ανά εξόρμηση καθώς και από τον μέσο όρο αριθμού εξορμήσεων ανά κυνηγό. Επισημαίνεται ότι η πραγματική κάρπωση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα, αφού ένα ποσοστό θηραμάτων καρπώνεται από άτομα που κυνηγούν χωρίς να έχουν ανανεωμένη άδεια κυνηγίου, στοιχείο το οποίο δεν υπολογίζεται στην έρευνα. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στην έρευνα, τα στοιχεία κάρπωσης προσκομίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Κύπρου και σύμφωνα με τις σχετικές ευρωπαϊκές Οδηγίες. 41.680 άδειες

Τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο 463 κυνηγοί κλήθηκαν να απαντήσουν τηλεφωνικά σε ερωτηματολόγιο. Από τα 463 άτομα του δείγματος, 42 άτομα (δηλ. 9.07% των κυνηγών του δείγματος) δεν θέλησαν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, ενώ κάποιοι που έδωσαν σχετικά υψηλή κάρπωση (σε σχέση με τον μέσο όρο) ερωτήθηκαν ξανά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ώστε να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των στοιχείων που παρέθεσαν. Οι άδειες κυνηγίου για την περίοδο 2018-19 ανήλθαν στις 41.680 -παρουσίασαν μικρή μείωση της τάξης του 1,2% σε σύγκριση με την περίοδο 2017-18 που ήταν 42.182. Κατά τη θερινή περίοδο κυνήγησε το 41,83% των κυνηγών του δείγματος, δηλαδή 17.434 κυνηγοί. Ο μέσος αριθμός εξορμήσεων ήταν 2,75, καταγράφοντας μείωση κατά 21,43% σε σύγκριση με την περίοδο 2017-18. Η μέση κάρπωση ήταν 5 φάσσες -μείωση 6,19%- και 0,19 τρυγόνια - μείωση 62,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή κάρπωση.Επιδημητικό κυνήγι

Στην κυνηγετική περίοδο του επιδημητικού θηράματος 2018 κυνήγησε το 97,03% των κυνηγών του δείγματος, δηλαδή 40.442 κυνηγοί, με μέσο αριθμό εξορμήσεων 9,35, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 1,74%. Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος της διάρκειας των εξορμήσεων ήταν 5,22 ώρες ανά εξόρμηση, ενώ ο μέσος χρόνος διάρκειας της πρώτης εξόρμησης ήταν 5,79 ώρες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η κάρπωση του λαγού ήταν 0,155 ζώα ανά κυνηγό -μειωμένη κατά 2,48%-, ενώ για τα περδίκια η αναλογία κάρπωσης υπολογίστηκε στο 1,22 περδίκι ανά κυνηγό - αυξημένη κατά 22%.

Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο επιδημητικού θηράματος η μέση κάρπωση ανά κυνηγό ήταν:

0,62 λαγοί - μείωση 26,2%

5,13 περδίκια - αύξηση 27,6%

0,18 φραγκολίνες - μείωση 3,6%,

1,19 φάσσες - αύξηση 15,5%,

9,61 τσίχλες - αύξηση 211,7%.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε κυνηγετικών εξορμήσεων, έστω και σε μία εξόρμηση κυνήγησαν το 69,9% των κυνηγών, δηλαδή 28.268 κυνηγοί, καταγράφοντας αύξηση 17,84%. Η συνολική κάρπωση στην πρώτη εξόρμηση είχε ως εξής: 5.719 λαγοί και 45.712 περδίκια. Ενώ στις τελευταίες πέντε εξορμήσεις η κάρπωση ήταν 6.465 λαγοί και 16.623 περδίκια.Μείωση στους λαγούς

Η μέση κάρπωση λαγών ανά κυνηγό για το 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2017 ήταν μειωμένη κατά 26,2%, ενώ η συνολική κάρπωση λαγών το 2018 ήταν μειωμένη κατά 29,15% και ήταν η χαμηλότερη από το 2006 και μετά. Επίσης, η μέση κάρπωση περδικιών ανά κυνηγό το 2018 ήταν αυξημένη κατά 27,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2017, ενώ η συνολική κάρπωση περδικιών το 2018 ήταν αυξημένη κατά 23,7%. Στην ερώτηση αν οι κυνηγοί χρησιμοποίησαν σκύλο στις εξορμήσεις τους, το 34% απάντησε θετικά και το 66% αρνητικά. Όσον αφορά τον μέσο όρο κάρπωσης ανά κυνηγό με ή χωρίς σκύλο, προέκυψαν τα ακόλουθα στοιχεία:

Με σκύλο: λαγοί: 1,28%, περδίκια: 5,91% και φραγκολίνες: 0,35%. Χωρίς σκύλο: λαγοί: 0,25%, περδίκια: 4,53% και φραγκολίνες: 0,09%.70 τσίχλες ανά κυνηγό

Κατά την περίοδο κυνηγίου της τσίχλας κυνήγησε το 76% των κυνηγών που ερωτήθηκαν - δηλαδή 31.673 κυνηγοί, με αύξηση 23,7%. Ο μέσος όρος αριθμού εξορμήσεων ήταν 10,52 ανά κυνηγό, με αύξηση κατά 20,92% και μέση κάρπωση 70 τσίχλες ανά κυνηγό - αύξηση κατά 203,8%. Καρπώθηκαν 2.216.365 τσίχλες σε σχέση με την περίοδο 2017-18 που καρπώθηκαν 878.217. Όσον αφορά τις περιοχές κυνηγίου, ψηλά στις επιλογές των κυνηγών είναι η Λευκωσία και η Λάρνακα. Η σειρά κατάταξης έχει ως εξής:

Λευκωσία: 26%, Λεμεσός: 22%, Λάρνακα: 26%, Πάφος: 19%, Αμμόχωστος: 7%. Μια από τις ερωτήσεις της τηλεφωνικής έρευνας αφορούσε το κυνήγι στην περιοχή του Ακάμα. Από τους ερωτηθέντες το 4% απάντησε ότι έχει κυνηγήσει στην εν λόγω περιοχή, ενώ το 96% απάντησε αρνητικά.Στις 17 οι εξορμήσεις

Αξιοσημείωτο στοιχείο της έρευνας είναι ότι ποσοστό πέραν του 56% των κυνηγών συμφωνεί με τις 17 εξορμήσεις που παραχωρούνται για το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος. Τέλος, 17 κυνηγοί -δηλαδή 3,67% των κυνηγών του δείγματος- ανέφεραν ότι ενώ ανανέωσαν την άδεια κυνηγίου τους για διάφορους λόγους δεν κυνήγησαν κατά την περίοδο με την οποία έχει ασχοληθεί η μελέτη. Το πιο πάνω ποσοστό αντιστοιχεί σε 1.530 κυνηγούς.


Οι κυνηγοί προτρέπονται


Στην ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας καλεί όσους θα εξορμήσουν να τηρούν όλους τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου και να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους τους και στις ξένες περιουσίες που θα τους φιλοξενήσουν. Προτρέπει επίσης τους κυνηγούς:

  • Να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

  • Να ντύνονται με ελαφρύ ρουχισμό.

  • Να χρησιμοποιούν καπέλο και γυαλιά που να προστατεύουν τα μάτια από την έντονη αντανάκλαση του ήλιου.

  • Να πίνουν άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων).

  • Να αποφεύγουν την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.

  • Να σχεδιάζουν από πριν την πορεία και τον χώρο που θα κυνηγήσουν και να δίνουν στον εαυτό τους αρκετό χρόνο για να προσεγγίσουν τον χώρο που θα κυνηγήσουν ή να επιστρέψουν πίσω στο αυτοκίνητό τους.

  • Να αποφεύγουν να κυνηγούν μόνοι, ενώ πάντοτε κάποιο άλλο πρόσωπο να γνωρίζει το ακριβές σημείο που θα κυνηγήσουν.

  • Να σχεδιάζουν από πριν πώς θα ενεργήσουν ή με ποιους θα επικοινωνήσουν σε περίπτωση ενός δυσάρεστου περιστατικού.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

«Δεν εκβιαζόμαστε» λέει ο Πρόεδρος για τερματικό - Τη Δευτέρα θα συναντηθεί με Πρέσβη Κίνας

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων για Βασιλικό αναφέρεται η κατασκευάστρια κοινοπραξία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία
ΚΥΠΡΟΣ

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Η Αστυνομία περιμένει ενημέρωση από Ρωσία για «απειλητικό» email στα σχολεία

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη
ΚΥΠΡΟΣ

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Στο διαδίκτυο τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές στην Κύπρο - Τι πρέπει να ξέρουμε πριν πάμε στην κάλπη

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»
ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης για τελικό κυπέλλου: «Ως Πρόεδρος εύχομαι να κερδίσει ο καλύτερος, ως Παφίτης, η Πάφος»