Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για ΕΕΕ και άλλα επιδόματα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 28.3.2019
Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις για ΕΕΕ και άλλα επιδόματα

Μέχρι τέλος του έτους οι αιτήσεις για  επιδόματα θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ώστε να περιοριστεί το διοικητικό κόστος και να συντμηθεί ο χρόνος εξέτασης των αιτήσεων και ενστάσεων ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, προσθέτοντας ότι  άνεργοι νέοι θα τύχουν εκπαίδευσης και με κοινοτικά κονδύλια ώστε να βοηθούν αυτούς που δεν μπορούν να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους.


Είπε ακόμα πως θα εγκατασταθούν υπολογιστές στα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου ώστε να μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από αυτούς όσοι δεν διαθέτουν υπολογιστή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών κατά τη συζήτηση της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή  για το Έτος 2017, που αφορά το Υπουργείο Εργασίας και ειδικά τη διοίκηση του Υπουργείου όπως και την ειδική έκθεση 21.02.2019 για το ίδιο Υπουργείο, από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου και στις διαπιστώσεις του Γενικού Ελεγκτή για τις υπερπληρωμές επιδομάτων και την πρόληψη των απατών, ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο έχει ψηφιοποιήσει όλους τους φακέλους για κάθε επίδομα και αναμένεται ότι θα ενοποιηθούν σε μία βάση δεδομένων επιδομάτων περιλαμβανομένου του ΕΕΕ που είναι ήδη ψηφιοποιημένο ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιος λήπτης παίρνει ποιο επίδομα.

Ανέφερε περαιτέρω ότι το αρχείο του ΕΕΕ είναι συνδεδεμένο με τραπεζικά ιδρύματα και το Κτηματολόγιο για να ελέγχονται τα στοιχεία που υποβάλλει ο αιτητής.

Σχολιάζοντας τη διαπίστωση του Γενικού Ελεγκτή για μη επαρκές σύστημα εσωτερικού ελέγχου, για προστασία του συστήματος επιδόματος από απάτες και την απουσία ασφαλιστικών δικλείδων, η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι  είναι προς το τέλος η αποτύπωση για την ετοιμασία εγχειριδίου ώστε να εκλείψει η υποκειμενικότητα στη διενέργεια των ελέγχων για την παροχή των επιδομάτων.

Η Υπουργός Εργασίας είπε επίσης πως  το Υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους ανάκτησης των υπερπληρωμών επιδομάτων, διευκρινίζοντας πως όταν αυτός που πήρε το επίδομα συνεχίζει να είναι δικαιούχος γίνεται μηναία αποκοπή των υπερπληρωμών και εξήγησε πως το πρόβλημα που υπάρχει είναι με αυτούς του πήραν τα επιδόματα αλλά έπαψαν να είναι δικαιούχοι.

Πρόσθεσε πως μελετάται για όσους σταματούν να είναι δικαιούχοι η αστική διεκδίκηση.
Απαντώντας σε ερώτηση για τα μέμο σε περιουσίες ληπτών οι οποίοι έχουν πεθάνει είπε πως, με απόφαση μετά την εισαγωγή του ΕΕΕ έχουν φύγει όλα τα μέμο και ανέφερε πως θα εξεταστούν τρόποι ανάκτησης υπερπληρωμών σε αποθανόντες λήπτες ώστε να φύγει το μέμο από τις ακίνητες περιουσίες τους.

Είπε στην Επιτροπή πως προηγουμένως όποιος έκανε αίτηση εγκρινόταν σχεδόν αμέσως και επειδή  η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας εξαιρείτο εφόσον αυτή ήταν μισθωμένη με ψευδή συμβόλαια παρουσίαζαν ότι την  ενοικίαζαν για 5 ευρώ το μήνα άσχετα για να παίρνουν επιδόματα.

Η κ. Αιμιλιανίδου είπε επίσης πως πριν 6 μήνες οι λήπτες επιδομάτων ήταν 250.000 πρόσωπα με συνολική δαπάνη 800 εκ.

Περαιτέρω η Υπουργός Εργασίας είπε πως ακόμα και ανώνυμη καταγγελία για επιδόματα και ΕΕΕ που εξασφαλίζονται με ψευδή στοιχεία, ελέγχεται.

Σε ό,τι αφορά το ΕΕΕ τόνισε πως όποιος είναι ικανός και διαθέσιμος για εργασία και δεν αποδεχτεί την εργασία που του αποκόπτεται το ΕΕΕ.

Στο ΕΕΕ, συνέχισε είναι λήπτες 22.000 άτομα μεταξύ αυτών άτομα με αναπηρία και παιδική αναπηρία, άτομα άνω των 60 ετών και σημείωσε πως η προσπάθεια του Υπουργείου είναι όπως αυτοί που είναι  ικανοί για εργασία να ενεργοποιηθούν.

Πολλές φορές φέρνουν πιστοποιητικά ότι έχουν ασθένεια και μέχρι αυτά να εξεταστούν από  ιατροσυμβούλια είπε διατυπώνοντας την πρόθεση να αυξηθούν τα ιατροσυμβούλια για να διαπιστωθεί ποιοι είναι πραγματικά άρρωστοι.

Η κ. Αιμλιανίδου είπε πως στους λήπτες ΕΕΕ περιλαμβάνεται αρκετός αριθμός ουσιοεξαρτώμενων ατόμων.

Για τις ενστάσεις για αποκοπή ή μη παραχώρηση ΕΕ, η κ. Αιμιλιανίδου είπε ότι το 80% των ενστάσεων είναι από αυτούς που θεωρούμε εκούσια άνεργους και τους στέλνουμε δουλειά και δεν πηγαίνουν.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους και το πρόσθετο επίδομα ανέφερε πως ενώ το όριο της φτώχειας για μονήρη καθορίζεται στις 8.500 ευρώ τον χρόνο, το Υπουργικό Συμβούλιο συνεχίζει να το διατηρεί στις 11.000 ευρώ τον χρόνο.

Η Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και είπε πως για τις εισφορές υπάρχει ανάλογα με το επάγγελμα τεκμαρτό εισόδημα για το οποίο καλείται να πληρώσει η αυτοεργοδοτούμενος τις εισφορές του.

Εξήγησε ότι οι ενστάσεις αυτοεργοδοτουμένων για το τεκμαρτό  το 2019 που υιοθετήθηκε νέα διαδικασία ένστασης με σχετικό έντυπο  που ζητά στοιχεία από 60.000 ενστάσεις που ήταν οι ενστάσεις φέτος υποβλήθηκαν μόνο 20.000.

Η Υπουργός εργασίας συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις Βουλευτών είπε πως ζητήθηκε τεχνική βοήθεια για κατώτατο μισθό. Πρόσθεσε πως την  περασμένη εβδομάδα ήταν το ILO στην Κύπρο και είχε συναντήσεις προς τούτο και με τους  κοινωνικούς εταίρους. Πρόσθεσε πως συνέλεξαν στοιχεία και αναμένεται  τον Μάη κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένεται μέχρι τέλος του έτους να διαμορφωθεί εικόνα για τον κατώτατο μισθό.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο ΕΣΤΙΑ είπε πως βρίσκεται στον ΓΕ η συμφωνία που θα υπογράφετε με τις τράπεζες για το σχέδιο. Εξήγησε ότι οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται από τις τράπεζες και διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εργασίας που θα πληρώνει αφού ελέγξει.

Σε σχέση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είπε ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα αναρτηθεί σε μια εβδομάδα για κοινωνικό διάλογο.  Ανακοίνωσε ότι προσλήφθηκαν 30 κοινωνικοί λειτουργοί της γειτονιάς και διατύπωσε τη θέση ότι πιο επείγον θέμα απ όλα είναι η ομάδα άμεσης παρέμβασης, που θα συσταθεί σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, ιδιώτες on call.

Η Υπουργός Εργασίας, ερωτηθείσα σχετικά από Βουλευτές αναφέρθηκε στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για επαγγέλματα στα οποία απαιτείται δια νόμου, οποίο ετοίμασε το Υπουργείο Εργασίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρόσθεσε πως αφορά τους απόφοιτους νομικής, τους πολιτικούς μηχανικού και τους αρχιτέκτονες για τους οποίους απαιτείται 1 χρόνος πρακτικής. Οι δικηγόροι έπαιρναν για την πρακτική άσκηση 240 ευρώ το μήνα και τώρα το ποσό αυξήθηκε στα 650 ευρώ. Πρόσθεσε πως για το ίδιο ποσό παίρνουν και οι πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες που έπαιρναν μηδέν.  Διευκρίνισε πως ταυτόχρονα έχουν κοινωνικές ασφαλίσεις και ασφάλιση.

Με το πρόγραμμα βοηθήθηκαν δεκάδες νέοι που δεν έβρισκαν δικηγόρο για πρακτική άσκηση είπε η Υπουργός Εργασίας προσθέτοντας ότι για εξάσκηση ανέργων γίνονται συνεχώς προγράμματα κατάρτισης.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας είπε πως όταν αποφασίστηκε το 2014 να μεταφερθούν όλα τα επιδόματα και χορηγίες στο Υπουργείο Εργασίας δεν έγινε επαρκής στελέχωση. Πρόσθεσε πως το προσωπικό στα επιδόματα κλήθηκε να διαχειριστεί σχεδόν 800 εκ. υποστελεχωμένο με αποτέλεσμα να υποφέρουν οι δικαιούχοι και οι υπάλληλοι.

Είπε ακόμα για υποβολή αιτήσεων οι για άλλες πληροφορίες οι αιτητές ΕΕΕ μπορούν να απευθύνονται σε 3 σημεία, στο Γραφείο Ευημερίας, στα ταχυδρομεία και στα ΚΕΠ.

Ο κ. Κουλίας χαρακτήρισε μεγάλο επίτευγμα του Υπουργείου Εργασίας  το πρόγραμμα για την πρακτική άσκηση, νομικών, πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων που θα διαρκέσει μέχρι το 2021 και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επεκταθεί.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου είπε πως καταγράφηκε σημαντική βελτίωση στη διαχείριση των επιδομάτων, με στοχευμένη πολιτική.  Πρόσθεσε πω η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα επιταχύνει την διαδικασία εξέτασης τους και πίστωσε με θετικό πρόσημο το έργο του Υπουργείου.

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Σκεύη Κουκουμά εξέφρασε ικανοποίηση για την έκθεση του Ελεγκτή για τη Διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας επειδή, όπως είπε αναδείχθηκαν κενά.

Συνεχίζοντας είπε ότι στα επιδόματα επικρατεί χάος καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι λειτουργοί και εξέφρασε την άποψη ότι επιβάλλεται επαναξιολόγηση του ΕΕΕ, μέσα από την οποία να ληφθεί υπόψη το καλάθι του νοικοκυριού και το ύψος του ενοικίου που λαμβάνουν οι λήπτες του ΕΕΕ.

Η κ. Κουκουμά είπε ακόμα πως πρέπει να ρυθμιστεί το θέμα του εκούσια άνεργου, επειδή ένα τηλεφώνημα που δεν απαντήθηκε καθιστά τον λήπτη ΕΕΕ εκούσια άνεργο, αφήνοντας εκτεθειμένο το Υπουργείο ότι αποκόπτει με προχειρότητα το επίδομα.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων

Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»
ΚΥΠΡΟΣ

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου
ΚΥΠΡΟΣ

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»