«Ύποπτο» το ταμείο χορηγιών Ζυγίου

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ Δημοσιεύθηκε 23.3.2019
«Ύποπτο» το ταμείο χορηγιών Ζυγίου
Στο μικροσκόπιο του γενικού ελεγκτή, του γενικού εισαγγελέα και της Αστυνομίας τέθηκε το Ταμείο Χορηγιών Ζυγίου

Στο μικροσκόπιο του γενικού ελεγκτή, του γενικού εισαγγελέα και της Αστυνομίας τέθηκε το Ταμείο Χορηγιών Ζυγίου που ιδρύθηκε πριν από 17 χρόνια. Ο βουλευτής Χρίστος Ορφανίδης κατήγγειλε ενέργειες που δεν δικαιολογούν τα έσοδα και έξοδα του ταμείου κατά την 14ετή λειτουργία του, ζητώντας σχετική κοινοβουλευτική ενημέρωση από το ΥΠΕΣ. Σε επιστολή του, 19 Μαρτίου 2019, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης αναφέρει ότι Ταμείο Χορηγιών Ζυγίου δημιουργήθηκε αυθαίρετα την περίοδο 2002-2016. Τα ευρήματα που αφορούν την ίδρυση και διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του ταμείου καταγράφονται σε έκθεση ιδιώτη ελεγκτή που στάλθηκε από το γενικό ελεγκτή στον γενικό εισαγγελέα για διερεύνηση και λήψη μέτρων. Στο πλαίσιο διερεύνησης για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από το κ.σ. Ζυγίου για τα έτη 2002-2016, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λ/κας ενημέρωσε γραπτώς, τον Απρίλιο του 2018, την επαρχιακή διοίκηση ότι τα μόνα ευρήματα αφορούν αδικήματα κατά παράβαση του περί Κοινοτήτων Νόμου 1999 και ότι η υπόθεση τέθηκε για μελέτη ενώπιον του γενικού εισαγγελέα. Με τη σειρά της, η επαρχιακή διοίκηση ενημέρωσε τον αστυνομικό διευθυντή Λ/κας πως, σε ό,τι αφορά τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, έχουν ήδη ληφθεί και λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα, ενώ το κοινοτικό συμβούλιο προχώρησε στις δέουσες ενέργειες σε σχέση με το ταμείο, που τηρείτο ανεξάρτητα, χωρίς να παρουσιάζεται στους λογαριασμούς του. Περαιτέρω, ο ΥΠΕΣ παρατηρεί ότι δεν έχει υποβληθεί οποιαδήποτε επιπρόσθετη ενημέρωση από το κ. σ. Ζυγίου στην επαρχιακή διοίκηση σ’ ό,τι αφορά τα ερωτήματα που εγείρονται από τον Χρ. Ορφανίδη, ως προς την προέλευση των εισπράξεων, το ύψος των εισφορών και τα κριτήρια παραχώρησης χορηγιών. Η νέα πρόεδρος του κ.σ. Ζυγίου, σε επιστολή της τον Μάρτιο του 2017 στον γενικό ελεγκτή υποστηρίζει ότι το υπό αναφορά ταμείο χειριζόταν αποκλειστικά ο πρώην κοινοτάρχης και ότι το νυν κοινοτικό συμβούλιο δεν έχει οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία στην κατοχή του. Ο Κ. Πετρίδης καταλήγει πως η λειτουργία του κ.σ. Ζυγίου ως προς τη διαχείριση των οικονομικών του δεδομένων παρακολουθείται συστηματικά και γίνονται παρεμβάσεις όταν εντοπίζονται παράτυπες διαδικασίες.


Η καταγγελία του Χρίστου Ορφανίδη 

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του Χρίστου Ορφανίδη, μέσα από την έκθεση του γενικού ελεγκτή για το κ.σ. Ζυγίου διαφάνηκε πως το ταμείο χορηγιών είχε λειτουργήσει μεταξύ 2002-2016. Εκτός του ότι ο περί Κοινοτήτων Νόμος δεν επιτρέπει στα κοινοτικά συμβούλια να δημιουργούν χωριστά ταμεία, ο βουλευτής κατήγγειλε ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει προβεί σε ενέργειες που δεν δικαιολογούν τα έσοδα κι έξοδα του ταμείου. Κατήγγειλε, επίσης, ότι τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του ταμείου και όλες τις ενέργειες για έκδοση και υπογραφή επιταγών την είχε μόνο ο κοινοτάρχης το πιο πάνω διάστημα. Στο ταμείο δεν έγινε κανένας οικονομικός έλεγχος, οι αποφάσεις του συμβουλίου σχετικά με το ταμείο δεν εντοπίστηκαν πουθενά, ενώ για τα 14 χρόνια λειτουργίας του υπάρχουν μόνο δύο πρακτικά με συγκεκριμένες πληρωμές. Περαιτέρω, ο κ.Ορφανίδης ανέφερε πως δεν εκδόθηκαν ποτέ αποδείξεις για τις εισπράξεις που έγιναν από το ταμείο, ενώ υπάρχουν ορισμένες εισπράξεις που δεν φέρουν καμία πληροφορία από πού προήλθαν.
Επίσης, δεν εκδόθηκαν ποτέ εντάλματα πληρωμής, ούτε έγιναν διάφορες πληρωμές χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Να σημειωθεί πως οι πληρωμές αυτές δεν ήταν εξουσιοδοτημένες από το κοιν. συμβούλιο, ούτε εγκεκριμένες από τον έπαρχο Λάρνακας. Σύμφωνα με τον βουλευτή, οι πληρωμές δεν εμπίπτουν στον σκοπό της ίδρυσης του ταμείου, αλλά ούτε και στις αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου. Ο κ. Ορφανίδης σημειώνει ότι μεταξύ 2002-2012 το ταμείο παραχωρούσε χορηγίες σε φοιτητές του Ζυγίου, ωστόσο από το 2003 και μετά δεν υπάρχουν πρακτικά που να καθορίζουν τα κριτήρια, το ποσό της κάθε χορηγίας, αλλά ούτε και τα ονόματα των φοιτητών.

Ύποπτο (και) το αυτοκίνητο

Το ταμείο χορηγιών του κ.σ. Ζυγίου δεν ήταν το μοναδικό θέμα για το οποίο έγιναν καταγγελίες στο Υπουργείο Εσωτερικών και ζητήθηκε κοινοβουλευτική ενημέρωση. Ο βουλευτής Χρ. Ορφανίδης κατήγγειλε πως έχει υποπέσει στην αντίληψή του ότι το κ.σ. Ζυγίου προχώρησε, το 2018, στην αγορά οχήματος ιδιωτικής χρήσης για τις μετακινήσεις της προέδρου του συμβουλίου, γι’ αυτό και ζήτησε όπως ενημερωθεί η Βουλή κατά πόσον έγινε νόμιμα η αγορά και ποιο ήταν το κόστος και ο σκοπός αγοράς του αυτοκινήτου. Στην απαντητική του επιστολή, ο Κ. Πετρίδης αναφέρει ότι το κοινοτικό συμβούλιο ενημέρωσε την επαρχιακή διοίκηση ότι το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείτο για τις καθημερινές ανάγκες διακίνησης της προέδρου του συμβουλίου σε συνεδρίες που θα γίνονταν σε άλλες πόλεις και κοινότητες και για εργασίες του συμβουλίου. Το αυτοκίνητο θα χρησιμοποιείτο, επίσης, από τον γραμματέα του συμβουλίου για εργασίες. Ο ΥΠΕΣ παρατηρεί ότι στον προϋπολογισμό του κ.σ. Ζυγίου για το 2018 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους 20 χιλιάδων ευρώ για την αγορά αυτοκινήτου (το αίτημα κρίθηκε αιτιολογημένο από την επαρχιακή διοίκηση λόγω των αυξανόμενων αναγκών της κοινότητας), ενώ δεν υπάρχει κονδύλι που να αφορά στα έξοδα διακίνησης της προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου. Ωστόσο, ο Κ. Πετρίδης σημειώνει ότι στο πλαίσιο ελέγχου της νομιμότητας των αποφάσεων του κ.σ. Ζυγίου που λήφθηκαν κατά τη συνεδρία της 10ης Μαΐου 2018, διαπιστώθηκε ότι η επιλογή του κ.σ. αφορούσε δυσανάλογα μεγάλη δαπάνη, ύψους 19.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την οποία δεν συνυποβλήθηκαν στα πρακτικά οι όροι προκήρυξης, τα κριτήρια και οι προδιαγραφές που τέθηκαν από την τοπική αρχή για την αγορά του αυτοκινήτου. «Ως εκ τούτου, δεν ήταν εφικτή η συγκριτική ανάλυση των προσφορών που υποβλήθηκαν, έτσι ώστε να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί η οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά που να είναι συμβατή με τους όρους του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε», καταλήγει ο ΥΠΕΣ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Eurogroup: Αναγκαία η σταδιακή δημοσιονομική περισυλλογή

Eurogroup: Αναγκαία η σταδιακή δημοσιονομική περισυλλογή

Eurogroup: Αναγκαία η σταδιακή δημοσιονομική περισυλλογή

Διευκρινίσεις θα ζητήσουν αύριο οι συντεχνίες για την πρόταση για πέναλτι 12%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις θα ζητήσουν αύριο οι συντεχνίες για την πρόταση για πέναλτι 12%

Διευκρινίσεις θα ζητήσουν αύριο οι συντεχνίες για την πρόταση για πέναλτι 12%

Απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ - BBC: Πέντε ερωτήματα για την αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας
ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ - BBC: Πέντε ερωτήματα για την αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας

Απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ - BBC: Πέντε ερωτήματα για την αποτυχία της Μυστικής Υπηρεσίας

Η Μέτσολα έχει ανθυποψήφια για την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου - Αύριο η ψηφοφορία
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μέτσολα έχει ανθυποψήφια για την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου - Αύριο η ψηφοφορία

Η Μέτσολα έχει ανθυποψήφια για την Προεδρία του Ευρωκοινοβουλίου - Αύριο η ψηφοφορία

Γιάννος Παπαντωνίου/ΠΑΣΟΚ: Την ενοχή του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και της γυναίκας του πρότεινε ο εισαγγελέας
ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννος Παπαντωνίου/ΠΑΣΟΚ: Την ενοχή του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και της γυναίκας του πρότεινε ο εισαγγελέας

Γιάννος Παπαντωνίου/ΠΑΣΟΚ: Την ενοχή του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καθώς και της γυναίκας του πρότεινε ο εισαγγελέας