Υπάλληλοι 3 ταχυτήτων και ο αδύναμος κΡΙΚος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ Δημοσιεύθηκε 22.3.2019
Υπάλληλοι 3 ταχυτήτων και ο αδύναμος κΡΙΚος
«Ερευνητές» πληρώνονται για να γράφουν ερωτήσεις σε τηλεπαιχνίδι - Πληρώνουμε ακριβά τις εσωτερικές παραγωγές, λόγω γενναίων απολαβών του μόνιμου προσωπικού

Μια προφορική συνέντευξη με τον γενικό διευθυντή είναι αρκετή ώστε να να εργαστεί κάποιος στο ΡΙΚ. Μια εξωτερική παραγωγή (εκπομπή ή σειρά) μπορεί να κοστίσει λιγότερα στον οργανισμό, αλλά σε αυτήν δεν εργοδοτούνται υπάλληλοι του ΡΙΚ, άρα δεν αξιοποιείται το προσωπικό του. Στο ίδρυμα υπάρχουν δύο υπάλληλοι που εκτελούν τα ίδια καθήκοντα, αλλά δεν αμείβονται το ίδιο, αφού ο ένας είναι μόνιμος και ο άλλος αορίστου χρόνου. Όλα, παραδοξότητες ενός οργανισμού ο οποίος λειτουργεί με λανθασμένες διαδικασίες, και με τους εντός και με τους εκτός ιδρύματος υπαλλήλους του, σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής έκθεσης που δημοσιοποίησε χθες ο ελεγκτής.


Αδύναμος κρίκος

Στην ουσία, ο ελεγκτής επαναλαμβάνει τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν το ΡΙΚ. Λόγου χάρη, στους υπαλλήλους που προσλαμβάνονται με τη διαδικασία head hunting η φράση «παρουσιάστρια ειδήσεων που έπαιρνε 4000» αντικαταστάθηκε με τη φράση «παρουσιαστής τηλεπαιχνιδιού» επειδή ο οργανισμός θυμάται πως είναι δημόσια υπηρεσία ή πως λειτουργεί σε ανταγωνιστικό τηλεοπτικό περιβάλλον κατά το δοκούν, και έτσι προσλαμβάνει χωρίς διαδικασίες υπαλλήλους κάθε ειδικότητας και μάλιστα χωρίς να καθορίζεται ο μισθός. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης ζητά να ετοιμαστούν εσωτερικοί κανονισμοί οι οποίοι θα διασφαλίζουν τις αρχές διοικητικού δικαίου (διαφάνεια, ισότιμη μεταχείριση) και αναφέρει πως υπάρχει καθορισμένη διαδικασία που δεν ακολουθείται.

Όχι προσλήψεις

Ο γενικός ελεγκτής ζητά από τo ίδρυμα να αξιοποιεί πρώτα το υφιστάμενο προσωπικό, προτού προσφύγει σε μισθώσεις ορισμένου χρόνου για κάλυψη των αναγκών του, και επικαλείται την έκθεση της PwC που έγινε το 2014 για λογαριασμό του ΡΙΚ και έκανε λόγο για πλεονάζον προσωπικό. Μάλιστα, στην έκθεση αναφέρεται η απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ενδυματολόγου, παρά το γεγονός πως εργοδοτούνται τρία άτομα της εν λόγω ειδικότητας, ενώ «κατσαδιάζει» το ΡΙΚ και για την αύξηση του μισθού της παρουσιάστριας του Art Cafe από 300 σε 450 ευρώ ανά εκπομπή, χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες.

Κόστος εκπομπών

Παραδοξότητα υπάρχει και στο κόστος των παραγωγών, αφού παρά το γεγονός πως αναφέρονται συγκεκριμένα ποσά στην έκθεση, πηγές από το ίδρυμα αναφέρουν πως στην ουσία κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει το πραγματικό κόστος μιας εκπομπής ή σειράς ανά επεισόδιο που γίνεται εσωτερικά από το ίδρυμα, σε αντίθεση με τις εξωτερικές παραγωγές, για τις οποίες υπάρχει συγκεκριμένο κοστολόγιο. Έτσι, ενώ ο «Αδύναμος κρίκος» μας κοστίζει σύμφωνα με την έκθεση του ελεγκτή 272 χιλιάδες τον χρόνο, εντούτοις το κόστος δεν υπολογίζεται με βάση την τηλεοπτική σεζόν, αλλά με βάση το ημερολογιακό έτος, γεγονός που σημαίνει πως το κόστος πολλές φορές είναι μεγαλύτερο από αυτό που παρουσιάζεται, ενώ δεν συνυπολογίζονται επακριβώς οι εργατοώρες του προσωπικού ή και τα επιπλέον επιδόματα στις αργίες.

Προσλήψεις αντί απολύσεις

Τη μελέτη της PwC, σύμφωνα με την οποία υπάρχει πλεονασμός προσωπικού στο ΡΙΚ, υπενθυμίζει στην έκθεσή του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο ελεγκτής φροντίζει να υπενθυμίζει σε κάθε δικαιολογία πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών του ΡΙΚ, πως η μελέτη του οίκου που ζητήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ανάδειξε την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού. Φυσικά, αξίζει να σημειωθεί πως ο ημικρατικός οργανισμός ακολούθησε πολλές από τις συστάσεις του ελεγκτικού οίκου, όχι όμως και αυτήν που κάνει λόγο για απολύσεις προσωπικού, καθώς υπάρχει κυβερνητική απόφαση για εξορθολογισμό του ιδρύματος, χωρίς να γίνουν απολύσεις, με την οποία συμφώνησαν τα περισσότερα κόμματα, ενώ και τα διοικητικά συμβούλια του ΡΙΚ θεωρούν χρήσιμη τη μελέτη σε ορισμένα στοιχεία της, ενώ διαφώνησαν με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που θεωρούνται πλεονάζων προσωπικό.

Δεν αρκούν

Πάντως, φαίνεται πως για το ίδρυμα δεν του είναι αρκετοί οι υπάλληλοι που εργοδοτεί, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης υπάρχουν 70 συμβόλαια παροχής υπηρεσιών με συνολικό κόστος 764 χιλιάδες. Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός πως από τα συμβόλαια, τα 11 αφορούν το τηλεπαιχνίδι «Ο πιο αδύναμος κρίκος», το κόστος των οποίων ξεπερνά τις 70 χιλιάδες, χωρίς σε αυτά να υπολογίζεται ο μισθός του παρουσιαστή τού εν λόγω προγράμματος, αφού εργοδοτείται με καθεστώς σύμβασης ορισμένου χρόνου.Το ΡΙΚ εξέφρασε την άποψη πως το φορμάτ του BBC προνοεί πενταπλάσιο προσωπικό και το κόστος περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο, ενώ αναφέρει πως τα συμβόλαια αφορούν εξειδικευμένα καθήκοντα, τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν εντός του ΡΙΚ.

Όχι σε αναβάθμιση των αορίστου

Στην ειδική του έκθεση ο γενικός ελεγκτής δεν τα βάζει μόνο με τους εκτός του ιδρύματος, αλλά και με τους εντός και συγκεκριμένα τους αορίστου χρόνου, καθώς διαφωνεί με την αναβάθμισή τους σε θέσεις ιεραρχίας, χωρίς την ανοικτή προκήρυξη θέσεων. Σύμφωνα με την έκθεση, «αυτό θα αποτελεί προηγούμενο για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά κυρίως για το κεντρικό κράτος». Οι θέσεις ψηλά στην ιεραρχία, σύμφωνα με τον ελεγκτή, θα πρέπει να πληρούνται μόνο όπως καθορίζεται στα σχέδια υπηρεσίας, δηλαδή ως θέσεις προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, και εφόσον είναι πρώτου διορισμού και προαγωγής θα μπορούν να τις διεκδικούν όλοι όσοι πληρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου υπηρεσίας και όχι μόνο οι έκτακτοι που ήδη υπηρετούν στο ΡΙΚ. Υπενθυμίζεται πως στην προηγούμενή του έκθεση ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης είχε χαρακτηρίσει πρόδηλα παράνομη και προκλητική την οποιαδήποτε μισθολογική αναβάθμισή των υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ζητούν να πάνε από Α2-5-7 σε Α8-11 κλίμακα) και καταρρίπτει τον «μύθο» πως υπάρχει αδικία στο καθεστώς τους, όπως χαρακτήριζαν κατά καιρούς τα διοικητικά συμβούλια το ύψος των απολαβών τους. Παρόλο που υπάρχει εισήγηση να προχωρήσει το θέμα, ενώ φαίνεται να συμφωνούν τα περισσότερα κόμματα, εντούτοις η εισήγηση δεν βρίσκει σύμφωνο τον ελεγκτή ο οποίος υπενθυμίζει στις εκθέσεις του πως στους βασικούς όρους απασχόλησης των συνεργατών αορίστου χρόνου δεν υπάρχει καμία πρόνοια για ανέλιξή τους, παρά το γεγονός πως πολλοί από αυτούς εκτελούν τα ίδια ή και περισσότερα καθήκοντα με το μόνιμο προσωπικό.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια
ΚΥΠΡΟΣ

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια

Σφετερισμός ε/κ περιουσιών: Συμβόλαια αγοραπωλησιών και προμήθειες «καίνε» την 49χρονη Γερμανίδα μεσίτρια

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει αλλά αθόρυβα - Στο ακουστικό οι δύο ηγέτες για ενημέρωση από Γκουτέρες

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει αλλά αθόρυβα - Στο ακουστικό οι δύο ηγέτες για ενημέρωση από Γκουτέρες

Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν συνεχίζει αλλά αθόρυβα - Στο ακουστικό οι δύο ηγέτες για ενημέρωση από Γκουτέρες

Υπόθεση Metamax: Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης για 48χρονο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση Metamax: Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης για 48χρονο

Υπόθεση Metamax: Διάταγμα 6ήμερης προσωποκράτησης για 48χρονο

Επανασυνελήφθη ο ύποπτος για τον φόνο του κουνιάδου του στην Πέγεια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επανασυνελήφθη ο ύποπτος για τον φόνο του κουνιάδου του στην Πέγεια

Επανασυνελήφθη ο ύποπτος για τον φόνο του κουνιάδου του στην Πέγεια

Λωρίδα της Γάζας: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον θύλακα
ΚΟΣΜΟΣ

Λωρίδα της Γάζας: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον θύλακα

Λωρίδα της Γάζας: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον θύλακα