Μέχρι €54 χιλ. το άτομο οι υπερωρίες των ελεγκτών εναέρ. κυκλοφορίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 10.5.2018
Μέχρι €54 χιλ. το άτομο οι υπερωρίες των ελεγκτών εναέρ. κυκλοφορίας
Από το 2014 οι καθυστερήσεις στο FIR Λευκωσίας αντιμετωπίζονται με παυσίπονα. Μετρούν 65 χιλ. ώρες υπερωριών ετησίως οι ελεγκτές, λέει έκθεση του Γ.Ε.

Τα τεράστια προβλήματα λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας (ΤΠΑ) καταγράφει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.


Από τα ευρήματα της έρευνας της Ελεγκτικής καθίσταται ξεκάθαρο ότι η πολυπόθητη αναδιάρθρωση του ΤΠΑ που ξεκίνησε από το αεροπορικό ατύχημα του 2005 δυστυχώς δεν έγινε ποτέ.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ


Το αποτέλεσμα είναι τα κενά που παρουσιάζει η, ζωτική για την ασφάλεια πτήσεων αλλά και την ανάπτυξη της οικονομίας, υπηρεσία του δημοσίου να αντιμετωπίζονται με παυσίπονα κι όχι με πραγματικές λύσεις. Λύσεις οι οποίες, όπως φαίνεται κι από την έκθεση, είναι γνωστές στο κράτος εδώ και χρόνια αφού καταγράφονται μέσα από μελέτες που έχουν γίνει από διεθνείς οργανισμούς όπως το Eurocontrol πριν από μία πενταετία.


Σημαντική βελτίωση, αλλά ακόμη δεν πιάσαμε τους στόχους στις καθυστερήσεις πτήσεων


Το πρώτο θέμα που θίγει η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι ότι οι καθυστερήσεις πτήσεων στο κυπριακό FIR δεν συνάδουν με τον πανευρωπαϊκό στόχο του μισού λεπτού κατά μέσο όρο ανά πτήση. Άλλωστε η Κύπρος είχε μειωμένες προσδοκίες εξού και οι εθνικοί στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά ήταν για 1,5 λεπτό καθυστερήσεων ανά πτήση μεταξύ 2017-2019, στόχοι που αναθεωρήθηκαν πέρσι πτωτικά σε 0,64 λεπτά για το 2018 και 0,56 λεπτά το 2019.


Όπως διαπιστώθηκε, οι πραγματικές καθυστερήσεις στον Κυπριακό Εναέριο Χώρο το 2016, σύμφωνα με έκθεση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής ανήλθαν σε 0,6 λεπτά ανά πτήση κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με 2,5 λεπτά το 2015, παρουσιάζοντας μείωση 1,90 λεπτά ή ποσοστό 76%.


Σίγουρα υπήρξε μία σοβαρή βελτίωση η οποία αποδίδεται στο σχέδιο υπερωριακής απασχόλησης και αύξησης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Εν ολίγοις στην υπερωριακή απασχόληση…


65.504 ώρες υπερωριακής απασχόλησης!


Το παυσίπονο το οποίο βεβαίως απέδωσε στο πρόβλημα των καθυστερήσεων ήταν η χρηματοδότηση των υπερωριών των ελεγκτών καθώς λόγω έλλειψης προσωπικού δεν υπήρχε άλλη λύση για το άνοιγμα και νέου τομέα διαχείρισης των πτήσεων στο FIR Λευκωσίας.


Το 2014 οι υπερωρίες ανήλθαν στο 1,4 εκατ. ευρώ, το 2015 σε 1 εκατ. ευρώ περίπου και το 2016 επίσης κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.Σύμφωνα με τον πίνακα (πιο πάνω) που παρουσιάζει η έκθεση της Ελεγκτικής καθίσταται ξεκάθαρο ότι οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας στηρίζονται στην υπερωριακή απασχόληση.


Η παράγραφος που ακολουθεί, από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, αναδεικνύει το πραγματικό πρόβλημα:


«Οι πραγματικές ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά το 2016 ανήλθαν σε 65.504 σε σύγκριση με 60.050 το 2015, δηλαδή υπήρξε αύξηση 5.454 ωρών ή 8,3%. Το μεγαλύτερο ποσό σε ότι αφορά υπερωριακή απασχόληση και επιδόματα καταβλήθηκε στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας και ανέρχεται στο €1.523.233 με ποσά που κυμαίνονται από €2.138 μέχρι €54.120 κατά άτομο».


Εκκρεμεί για 10 χρόνια η πλήρωση 20 θέσεων


Όπως ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία η Διευθύντρια του ΤΠΑ, Παναγιώτα Δημητρίου, τα αίτια των καθυστερήσεων είναι η ελλιπής οργάνωση και στελέχωση σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας της Δημόσιας Υπηρεσίας να λειτουργεί ευέλικτα και γρήγορα και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ραγδαία εξελισσόμενου τομέα των αερομεταφορών.


Επιπρόσθετα σημείωσε ότι εκκρεμεί για 10 χρόνια η πλήρωση 20 εγκεκριμένων οργανικών θέσεων για σωστή δομή της Αεροναυτιλίας, εκκρεμεί αίτημα για πρόσληψη 20 υπεράριθμων Βοηθών Λειτουργών έναντι ισάριθμων κενών στην κορυφή ενώ εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια η πλήρωση θέσεων προαγωγής, όπως εκκρεμεί και στο Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα για έγκριση 43 νέων οργανικών θέσεων Ελεγκτών.


Επίσης ανέφερε ότι το Τμήμα αντιμετωπίζει μεγάλη αύξηση στην κυκλοφορία, πέραν των προβλέψεων του Eurocontrol, ενώ η περιοχή είναι θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και συνεχών στρατιωτικών ασκήσεων/δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να δεσμεύονται αεροδιάδρομοι και να επιβάλλονται αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας.


Αναδιοργάνωση Πολ. Αεροπορίας: Εκκρεμεί από το 2005


Η μεγάλη ανάγκη αναδιοργάνωσης του ΤΠΑ ήταν μία σύσταση του πορίσματος του αεροπορικού ατυχήματος της Helios το 2005. Ωστόσο η μελέτη προς αυτό το σκοπό, που ανατέθηκε στο Eurocontrol, έγινε μόλις το 2013 με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου.


Η μελέτη πρότεινε το διαχωρισμό του ΤΠΑ στα τρία: Τη δημιουργία Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, την δημιουργία ανεξάρτητης μονάδας ασφάλειας πτήσεων και τη σύσταση νέας εταιρείας ιδιωτικού δικαίου - Υπηρεσίες Αεροναυτιλίας Κύπρου (Cyprus Air Navigation Services) - η οποία θα ανήκει κατά 100% στο κράτος.


Μετά από μεγάλο διάλογο μεταξύ ελεγκτών και Υπουργείου Μεταφορών τα νομοσχέδια για την αεροναυτιλία κατατέθηκαν στη Βουλή τον Αύγουστο του 2016, δεν συζητήθηκαν και αποσύρθηκαν πρόσφατα για να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις.


Χωρίς επαρκές προσωπικό η Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων


Το ΤΠΑ θεωρεί σύμφωνα με την έκθεση ότι έχει προβεί σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες για αποπαγοποίηση και στη συνέχεια πλήρωση όλων των κενών θέσεων που υπάρχουν στη Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων, η πλήρωση των οποίων όμως σε μερικές περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατή λόγω της μη ύπαρξης ενδιαφέροντος ή στο ότι δεν υπήρχαν κατάλληλοι υποψήφιοι, με αποτέλεσμα την μη πλήρωση τους.


Για αυτό το ΤΠΑ επανήλθε με απόφαση της Κυβέρνησης το 2017 σε λύσεις γνώριμες προ του αεροπορικού ατυχήματος.


Συγκεκριμένα η λύση αναζητήθηκε στην αγορά υπηρεσιών από το εξωτερικό. Το κόστος μίσθωσης υπηρεσιών από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχεται σε 317,000 στερλίνες ετησίως για τη διάθεση δύο (2) επιθεωρητών (ενός Επιθεωρητή Πτητικών Επιχειρήσεων και ενός Επιθεωρητή Αεροπλοϊμότητας) οι οποίοι θα απασχολούνται μία εργάσιμη εβδομάδα για κάθε μήνα.Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Στην εντατική διασωληνωμένος 17χρονος εθνοφρουρός - Δεύτερο περιστατικό θερμοπληξίας στον στρατό
ΚΥΠΡΟΣ

Στην εντατική διασωληνωμένος 17χρονος εθνοφρουρός - Δεύτερο περιστατικό θερμοπληξίας στον στρατό

Στην εντατική διασωληνωμένος 17χρονος εθνοφρουρός - Δεύτερο περιστατικό θερμοπληξίας στον στρατό

ΕΤΥΦΑ/Βασιλικό: Η Κοινοπραξία δεν θέλει και δεν μπορεί να αποπερατώσει το έργο που ανέλαβε και πληρώθηκε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΥΦΑ/Βασιλικό: Η Κοινοπραξία δεν θέλει και δεν μπορεί να αποπερατώσει το έργο που ανέλαβε και πληρώθηκε

ΕΤΥΦΑ/Βασιλικό: Η Κοινοπραξία δεν θέλει και δεν μπορεί να αποπερατώσει το έργο που ανέλαβε και πληρώθηκε

Συμφώνησαν Υπουργείο Οικονομικών - ΠΑΣΥΔΥ για γενικές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους - Πότε ξεκινούν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμφώνησαν Υπουργείο Οικονομικών - ΠΑΣΥΔΥ για γενικές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους - Πότε ξεκινούν

Συμφώνησαν Υπουργείο Οικονομικών - ΠΑΣΥΔΥ για γενικές αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους - Πότε ξεκινούν

Φον ντερ Λάιεν: Εκ του αποτελέσματος επιτυχής η προσπάθεια για ευρεία συναίνεση των δημοκρατικών δυνάμεων
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Εκ του αποτελέσματος επιτυχής η προσπάθεια για ευρεία συναίνεση των δημοκρατικών δυνάμεων

Φον ντερ Λάιεν: Εκ του αποτελέσματος επιτυχής η προσπάθεια για ευρεία συναίνεση των δημοκρατικών δυνάμεων

Στα ύψη και αύριο ο υδράργυρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Στο κόκκινο ο κίνδυνος πυρκαγιών
ΚΥΠΡΟΣ

Στα ύψη και αύριο ο υδράργυρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Στο κόκκινο ο κίνδυνος πυρκαγιών

Στα ύψη και αύριο ο υδράργυρος: Νέα κίτρινη προειδοποίηση - Στο κόκκινο ο κίνδυνος πυρκαγιών